Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MOC-MAIN LEvEit Tnussis the most effective iuveution for the treatment Hernia. The use of a steel spring, so hurtful in its effect, is avoided, a'Jsoffc bandage being worn round the body, while the requisite resisting power is sup- plied by the Bloc-Main Pad and Patent ^ever, fitting with so much ease and closeness that it cannot be detected. Send for descriptive circular, with testimonials and prices, to J. White and Co. (Limited) 228, Piccadilly, London. Do not buy of Chemists, who ofen sell an IMITATION of our Bloc-Main. J. White and Co., have not any Agents. Hysbysiadau, DALIElt SYI,W.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwr osod i mewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordeinio a Sefydlu, Cyiarfodydd Chwarterol, a Cliymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, codir ycliydig dal am danynt. Cyfarfod Chwarterol Meirion. OYNELIK y cyfarfod nesaf yn Towvii, ar y dyddiau Mawrth a Mereher, Medi 25ain a'r 20ain. Y G-nadledd am ddau o'r gloch y dydd cyntaf. Hefyd, bydd yn gy^arfod i Sefydlu y.I'arch John Koberts yn Towyn. Bydd yn dda gan Mr Boberts a'r eglwys weled holl weinidogion y sir yn bresenol. Bros yr eglwys, 4, College Groen. G. JONES, Ysg. Bethel, Ffestiniog, DYMIJNA yr Eglwys uchod wneyd yn hysbys nad ydyvc yn gyfieus iddi ar liyn o bryd dderbyn cylioeddiadau ar nos- weithiau yr wythnos. llOBKRT GRIFFITHS, Cynfal Terrace, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Maldwyn. CYNELIR y cyfarfod nesaf yn Llansilyn, ar y dyddiau Iau a Gwener, Ilydref y 4ydd a'r 5ed. Y Gynadledd aui 2 o'r gloeh y dydd cyntaf. Penarth. O. LEWIS ROBERTS, Ysg., pro tern. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Nelson, nos Lun a dydd Mawrth, Hydref lal' a'r 2il. Preg- ethir nos Lun, a eliynelir y Gynadledd am 10.0 dydd Mawrth. Gwahoddir y frawdoiiaeth yn galonog. J. THOMAS, Ysg. Salem, Coedpoeth. MAE yr eglwys uchod yn gwrtliod derbyn cylioeddiadau ar ganol yr wythnos ag eithrio myfyrwyr ddaw i gasglu, ae ymwelydd y Gymdeithas Genadol Dramor. Uros yr eglwys, J. MORGAN, Ysg. 3, Assembly-road, Coedpoeth, Wrexham. Cyfundeb Sir Ddinbych. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Salem, J ger Rhesycae, ar y Llun a'r Mawrth, liydref laf a'r 2il. Y Gynadledd am 2 y dydd cyntaf. Vrogethu am 7, a tluwy y dydd dranoetli. D, JOHNS, Ysgrifenydd. Gwelliantau Pwysio" mewn Harness. (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). W. F OW ELL, Harness Maker, Merthyr Tydfil, ADDYMUNA alw s^by perchenogion a'r rhai sydd yn defnyddio Ceffylau at ei Patent Gig Backhand and Shaft Tugs. Hefyd, at ei Freintebau mewn Genfiiu a Ffrwynau (bits and Bridles). Mae y gwelliantau byn yn corlfori awgrymiadan a gaed trwy brofiad helaeth. Trwy wneuthur ymofyniad, anfonir cylchlvthyrau a chynlluniau. yn nghyda phob manylion, trwy y Post. Gellir cymhwyso y Patent Tug at Backband and Tug o'r hen ffasiwn, trwy ei anfon i WILLIAM POWELL, y Breintebydd. SWANSEA ROCK PERMANENT BUILDING SOCIETY. ARIAN AJlZ LOG. DERBY N IR unrbyw symiau o arian o 3KIO i D jEIOOO gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir 116$; o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafam danynt. Ymofyner a'r Ysgrifenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swansea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig a'r Gym- deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion liollol deg, a rhydd gyfleusdra perffaith ddtfogel i osod arian ar 16g. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. Li.JONES, Penclawdd, Direc. J GRIFFITHS, Argraffydd, Abertawy. t two. BYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &c.— i>y* a: Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei toa. mewn aehosion a yinddan°-osent yn anwelladwy,wedigwneyd rhyfeddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, gymuuir Byddardod Y sgafn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau llido: sydd mor t'ynych yn dilyn elyw drwg. Gellir dyweyd am Deiltr'* Ss.*e«ce ei fod yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw actos O fyddardod heb aehosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glust, a pha mor ryfedd bynag, y mae personau wedi bod yn yiMaramflynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg »r teller's Essence. Poteli Is. lie., a 2s. 9c. Ar worth gan yr holl gyavrwyr. "SULPHOLINE LOTION.Moddion alianol i wella anhivylderau y croen.- Nid oes rdiil unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn yehydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, liyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt iwellliad. Fe ddiflana plorod, eoelmi, llynorod, ceil, a gerwinder, rnegys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus annwylderau perthynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am lynyddau, pa mor ddwln bynag y byddont wedi gwrciddio, gael ymosod arnynt yn llwyddiaiius gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn aehosi yr anliwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iaehus, a naturiol ar y croen. Gwertliir y •' Sulpholine Lotion gau y rliau l'vvyaf 0 Gylfyrwyr. Poteli 2e. 9c. O O LLE G T Ar S n 110 0 T J SlILi'OilD HAVEN. OONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at V_y Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the health of the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. PAIIKYVELVET ACADEMY, CAEMAETHEN. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST -L by the Rev J. CERKIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was first prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Organs, and Harmoniums. Hire System. Good Commission. None but respectable persons need apply. —J. BENTLEY, SUlall Heath, Birmingham. "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARICE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I?Rhwn ni ellir rhoddi cymeradwyaeth rhy uchel am- JL LAIOIAU a GLOEWI y GW AED o bob A"NlYllIUUEIW, Iaehlt Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Oornwydlyd Dolurus lacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyncb lacha Glwyfau Crachlyd; lacha Gornwyd Cancraidd lacha Afiechyd y Gwaed a'r Croen Iaeha Chwyddiadau Chwarenol lacha-y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmluir, yn codi oddiar ba aehos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ae yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y l'erehenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. Miloeild o Dystiolaetlmu o bob pavth. *7" "Nortli-Ktreot, Audenshaw (g«r Manehcstor). llhydd i mi bleser mawr i roddi i'y nliystiolaeth i elfeithiau llhydd i mi bleser mawr i roddi fy nliystiolaeth i elfeithiau rhyl'eddol eicli Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn oornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bed war o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o walianol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. Oli- diwedd cymhellwyd ti i roddi prawt ar eich Gwaed Gymysgedd, ac ar ol eymcryd tail- o phiolau bychain yr oeddwn yn alluog i fyned at fy ngw'aith, ae erbyn i mi gymcryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a fynoeh o hyn er budd dyoddcfwyr ereill.—eiddoch yn parchus, -JOHN W iiLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ae mewn Cistiau, yn eyn- wys eliwe' gwaith cymaint, lis yr uii-di-oii i effeithio gwellhad liollol yn y mwyafrif mawr o aehosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a tlirwy y byd, ncu a anfonir i unrhyw gyf- eiriad ar dderbyniad 00 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.—Corfforwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi Benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £100 i £10.000, i'w talu ynol yn Gyf- ranau Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Trtuliau Cyfreithiol, a thai y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTElS ION ARBENJG I FENTHYCWTR, drwy fod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrif. enydd, yn Rwyduiii y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil. NERTH MAWB I'R COEFP.—Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a eliyfundrefn y cyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn adnewyddu yr iecliyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- awl, yn cyfoetliogi y gwaed, yn awehlymu yr archwaeth, yn tarfu Ucsgedd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae yn eddyginiaeth neillduoJ i boen yn y gewynau (neuralgia), diff'yg ireaUad, elefydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anhwyldcrau jyehawl, a gogwyddiadau manwynawl, &e. Y lilae yr holl gorff yn cael ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd meddyliol yn cacl eu gloewi, y cyfansoddiad yn cael ei nerthu yn fawr. « iecliyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. (ie. At wertl gan eyffyrwyr yn inhobman. Y mao J, l'EPPEK ar y" label. Mynweh Tonic Pepper. RHAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17 o'r uwyrthiau wedi eu troi ar ^an, gydag addysgiadau, wedi eu go sod allan mewn raoild syml a ilealladwy i'r plant, gyda thonau syml a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bobl ieuaiuc. Gellir eu canu mewn Cyfarfod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgyichiadau. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysga a'u cann yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledns y dymunaf Iwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthiau a syflawnwyd (jau ein Gwarcdwr a'm gweddi d'lifrifol ydyw, ar iddo fid yn inddion i ddwyn miloe id at y Gwaredwr i gaol iachad i'w heneidiau. Pris, Sol-fa, 6c.; Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., 6c j H.N., Is Gc. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sier o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., 6 ); H.N., 2s Gc. "Rhaidibobundiragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfatssoddiad nas gwelir bob dydd ei gyffelyb,"—Tanymavian. I'w cael gan yr Awdwr—H, DAVIES (Pencerdd Macloi), Garth, Ruabon. Anfonir Rhestr o Ganeuon, Anthemau, Canigan, &c., &c., i unrliyw gyfeiriad yn rhad. ~N0W BEADY, TUNES, CHANTS, AND A NTHEMS. -Z'Y- Cons'stim;'of Three Parts, ENGLISH OR WELSH EDITION. Compiled and Edited by D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB. Part 1st -314 Tunes. „ 2nd.—28 Chants and 22 Psalms. „ 3rd.—1 Te Deum, 1 Sanctus, 1 Gloria, 1 Christmas Carol, and 3 Easy Anthems, Complete in one Book. Sol-Fa O.N. 1. Cloth, red edges 3s Od 3s 61 2. Levant, gilt edges 4 6 5 0 3. Full calf, gilt edges 6 6 7 6 The Anthems also may be had separately :— 1. Te Deuin Id 2d 2- Gloria, } t 3. Sanctus, > ■e ier 1 K? COpy 2 4 O! be joyful in the Lord (Byddwch lawell yn yr lor) 1 2 5. 0 Jerusalem (0 Ierusalem) I 2 6. is the Illall (Gwyn fyd y Gih) 1 2 7. Christmas Carol (Carol Nadolig) 1 2 NOTK.—All the above may be had with English or Welsh Words; the Book of Anthems having the Welsh and English Words combined. CYFRES 0 RAN-GANAU, At wasanaeth Corau Bychain a Phlant. Rhif 1.—Ffo rhag y cwpan. 2. De'wch dan faner Dirwest. 3. Gweddi'r Pererin. 4. Pencerdd Natur. Yn un Llyfr. Sol-Ffa, He. D.S.-Ysgolion Sabbothol, Band of Hopes, Temlau y Plant, am bob order u-ch 50, a gyflenwir am Ie y llyfr. I'w cael oddiwrth D. JENKINS. Mus. BAC., CANTAB., ABERYSTWYTH. MAE —— MR, EOS DYFFItYN", R.AM. Yr hwn sydd wedi ei- gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ac Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnau mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a KEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier—la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 0, NE-W BRIDQE-ST., LONDON, E.C. rpHE Directors are desirous of receiving X Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business. For further particulars and forms, apply to A. TORKINGTON, Managing Director,