Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

S^3^CXJJ3 "ST F3E3SWCI3: O-^NO^GR "D"J:ST DOGN. DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM. "XT I fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buan afpharhaol oddiwrth holl anliwylderau y Prest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef XM Peswoli, Anhawsder i Anadlu, y Pas, Grugai, Colli y Llaia, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Ditt'yg Anadl, &c. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunoi. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogsl, a aicr. Gan fod J. M. D. wedi Uwyddo i ddarganfod cyniysgedd gwir werthfawr ae effeituiol tuag at Beswch, Anwyd Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pils, Crugni, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Feddygiuiaeth hon, yr hwn a gymvysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth unrhyw un o'r doluriau a grybwyllwyd uchod. Effeithia yn foddhaus a dymunoi ar y pilonau doiurus, a symuda yn gyllym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo pesweh-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawar o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anliwylderau yr Ysgyfaint a'r Erest. Gan fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond ycliydig o bersonau yn gallu dianc rliag anwyd a phesweh trwm, ac yn anil iawn trwy esgeuluso pesweh y canlyna anliwylderau difrifol, y rhai a ellid eu rliwystro pe buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. Darganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar 01 noson oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas yn Gwddf, yr hwn a gynyrcliir gan gasgliad o lysnafedd yn y pibellau gyddtbi, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn feddygiuiaeth worthfawr tuag at symud y llysnafedd hwn ymaith. Lliuiara a gwelllia hefyd yn gyflym y lieoedd digroen a achosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedran oi gymeryd yn ddyogel, end iddynt gymervd sylw o'r evfarwyddiadau a roddir Kyda phob costrel. iMae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolac-thau oddiwrth bersonau a gawsant wellliad uniongyrehol tnvv gymervd v Balsam gwir wertlifawr liwn. J OJ J 3 Os bydd i'r Peswch gyfodi (fol y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaclms yr ystumog neu yr Afu, dylid cymoryd ychydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwytli, megya MYRDDIN DAVIES'S FAMlfiY APERiEKT PILLS, y rliai a wertliir mewn Blychau 1. ljC. a 2s. 9c. TT'STIOXIABTHA.XJ. MR BAVIES,—Syr,—Nis gallaf mown ysgrifeu roddi caiimoliacth ddigonol Fruit CouffH Balsam. Bam am amser maith yn cael fy mlino gan beawoh yn ystod y noa, ngliadw yn efrro. Yn cyttiorais eieh Balsam, ac y mac wedi effeithio arnaf yn y modd mwyar rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynliau noswai'tli dda o orpliwysdra, pesweh poenus wedi ei wellhau. Derbyn- iwcli fy uiolcligiirch difluant am hyn. T. "WILLIAMS, Builder, 29, Freeliold-st., Uplands, Abertawy. Ysuor.DV GENUDLAETIXOL PAUKMILL. Medi 6ed, 1881. AMVY1.I SYU,-JIae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o wertlifawrcdd eich Erilit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy merck fecliau yn dyoddef oddiwrth besweli trwm, rlioddais iddi ddau ddogu lialsam, a 1.)11 hYllY yn foddion i'w llvvyr csmwytliau. Mae fv ngwraig hefyd yn adored iawn i besweli ac imwyd, ond ni fetlia eich Fruit Cough ISalsam bytli a'i llwyr <'smwytiiau. Yr wyf Wedi ei ddefnyddio (y hunan at, amryw ndegau yn ystod anwyd trwm yn y Erest a cliolliant lIais, a ilerbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei werthfavvrogi gymaint fol na bydd fy lighartref bytli hob botelaid wrtli law. Yr ydycli at eieli rhyddid i gylioeddi liwn os tybiweh ynorou. Ydwyf, yr eiddoch yn bareliua, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. GUKNOS, GOWJSR ROAD, Modi 14cg, 1S80. Mft DAVIES,—Syr,—Mae effaith eich Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydil arall rhoddais ddogn ohono i un o ly mlilant pan yn eacl ei boni gan beswoh blin, a ohafodd esmwythad hollolgan 3,1- un dogn hwnw. ANN DAYŒS. POSTMAN, GOWEH IIOAD, Modi Hog, 1880. MU DAVIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a clu-y!!ni. Ar ol coisio amryw duarpariaetiau na I wnaetliant ddim lies iddi, pwrcasodd gostrclaid o'ch Fruit Cough Balsam. Darfu i'r dOgll eyntaf ei rhyddhan yn fawr iawn, a ehyn iddi gymeryd lianer y gostrclaid, yr oedd yr anwyd a'r erygni wedi perffaith Wcllliau. Klioddais y gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plentyn vr liwn oedd a phesweh blin, ae ar ol cymeryd un dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gau t'od y pesweh wedi darl'od yn hollo! I'd wyf, yr eiddoeli yn fl'ir, 1 Mr J. M. Davies. S. ABHTOX. LLANSAMLEX, Mai laf, 1883. S'lR,-IIIae yn bleser mawr genyf gymeradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy nhy. Credwyf ei fod yn teddyginiaet.h deuluaidd (Ida a dyogel yn arbenig i blant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM li. THOJIAS, I'AtumjKDIG YX I'NIG CAN Y PUUC'ltEXOG, 0. JUL-YriE&JDlDTlSr DAVIES, A.R.P.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, ABEBTAWT. I'w gael gan brou yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is. lie. a 2s. 9c neu yu uniongyicbol oddiwrth y Perchenog am 3c. yn yeliwaneg. Os na fydd mewn sloe gan nnrliyw Fferyllydd, bydd iddo, os gofynir ganddo, ant'ori am dano yn ddio'edi. Gwertliwyr yn Lluudaiii: Newbery jj, Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a lioll Werthwyr Meddyginiaetli Ereintebol. Are tho JPWQBt, Cheapest, and Sesi Bitters ever made. They are compounaed from Hops, Buchu, Kiandxake, JPodophyllin, and Dandelion-tbe oldest, best, and most valuable liicdiciues in the world, and contain all the best and most curative properties of all other Bitters, being the attest Blood Purifier, Liver Regulator, and Life and Health Restoring Agent on earth. No disease or ill health can possibly long exist where these Bitters are used, so varied and perfect are their operations. • They give new life and vigor to the aged and infirm. To all whose employments cause irregularity of the bowels or urinary organs, or who require an Appetizer, Tonic and Mild Stimulant, these Bitters are invaluable, being highly curative, tonic and stimulating, without intoxicating. No matter what your feelings or symptoms are, what the disease or ailment is, use Hop Bitters. Don't wait until you are sick, but if you only feel bad or miserable, use the Bitters at once. It may save your life. Hundreds have been saved by so doing. e- 45500 coB will bo paid for a case they will not cure or help. They are a pleasant refreshing flavouring for sick-room drinks, impure water, and other beverages. I Do not suSfor yourself or let your friends suffer, but use and urge tiiom to use Hop Bitters. « I" '■ llemcmber, Hop Bitters is no vile, drugged nostrum, but the Purest and Best Medicine ever madu; the "Invalid's Friend and Hope," and no person or family should bo without them. the Bittern to-cUy. FOi. SALii BY ALL CHEMISTS AND DRUGGISTS. CAUDEN.—I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWBTIT GAMGYMERIADAU a ffolinebaa ieucnctyd, gwendid gowynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddyyol a'ch gwellha chwi yn RMYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Neheudir America. Anfonwch rlythyr/!awr gyda'ch cyfeiriad eich hunan amo i'r Parch. JOSEPH T. INMAN. Station D. New York City, U.S.A. "VTERYOUS AND PHYSICAL DEBILITY. -1_>I A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will bo happy to forward the particulars to any snflerer on receipt of a stamped and directed cnvelope.-Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. BRYANT & HAY'S] WATCT™ I BEEnNEN BBBBH* Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effectually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, lavg from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, i Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous case from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the aQected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminished, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved Iiumouas from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts .Sected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diot drink plenty of water, take six of Ilolloway's Pills night and mornin"- and rub this Ointment most effectually twico a-day toso the' suffering parts when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. TTnvarybig success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to n. Jiappy issue without exposing their infirmities to anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate easo and ultimate cure. Both tho Ointment and Pills should be used in the following cOJnplaints Bad Legs I Corns (Soft) Scalds Bad Breasts I Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples J Wounds The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOW w'a Establishment, 533, Oxford Street, London; alio by ms.rlv every respectable Vendor of Jfcdieine throughout the'Civi:i "d World, in Pots and Boxes, at Is. ljd., 2s. 90., 4s. Cd., lis., 'J: and 33s. each. The smallest Pot of Ointment contains u,' ounce; and the smallest Box of Tlill, four dozen. Full printed directions are affixed to cach rd and Dox. r.r.d Can be had in any language, oven in Turkish, Arabic. Ariueni.ui Persian, or Chinese. No. 16—2. SWYDDFA Y TYST AR DYDD amLyfran obob kJ math, Cerddonaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Hefyd pob math o waitb argraffr. GWARENTIR y bydd i UN BLYCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i vvella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graiamvst a Pboenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaetli Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gun y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyfan- werthol :-Barclay a'i Feibion, Llundain, ar hall Dai Cyfanwerthol.