Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYJSTLLXJlSr DA. OH ac uchod os eu buddsoddir yn ddoeth mewn oOlU De wision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn-ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr holl fany lion yn rhad trwy y post yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO, Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN AWR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FYWYD," Q-AJST WATCTN "WTOST. Anfoner yr archebion i'r Cyboeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'R DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr n. dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED PARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line bosks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from .£10 10s.; Interme- diate, from -07 7s Steerage, £44s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, C3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £4. Children under 12 years, JB2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY!! MONEY! J PONTMOELAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from < £ 5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable ky easy instalments.-Apply to WM, H. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETft YR YSGYFAINT, TARAXACUM A I'oBornvLLTN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn <¡ylod yu dra plioblogaidd a defnyddir of yn awr yn lie blue pill a calomel i wellliau diffyg treuliad, anhwyldeb peri awl, a holl arwyddion croniad yr ysgyt'aint, yr hwn vn gyffredin sydd yn evnyrcliu poen dan yr ysgwyddau, cur yh y pen, cysgadrwydd, dim chwanfc bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn yboreu, pen ysgafnder,cynliwrfyn v cylla, a theimlad o iselder. Ymae yn gosod yr ys.<*yfaint musgrell ar waitli, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gaii roddi teimlad o Jechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaetli ddyogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn unig gan J. l'EI'l'EI! Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i syhvi ar liyn. Poteli 2s. 9c. Uwertliir gan bob Cyfi'yrydd. ADFEKYDD GWALLT EHAMON. — Gwna ADFERYDD GWALLT BHADLON. — Gwna Lockyer's Sulphur Ilair Restorer dduo gwallt gWfyn, ac yn mlien ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr e faith yn rhag-ori ar yr liyn a gynyrcliir gan liwiedydd uniongyrcliol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr ciddo Loekyer yn gyi'artal a'r drutaf. Y mae y goreu er adter gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yncynyrchu shade berfiaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddiiiystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn f'avvr am ei rinweddau symbylawl, glanhaol, ac iachaol ar cliwarenau y gwallt, cymeradwyir Lockyer's Restorer yn fawr. Poteli mawrion Is. Ge. Ar werth gan holl Gyffyrwyr, Gwallt- drwswyr, a'Pherarogiwyr yn mliob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.— Nid yw y Pelenau rhagorol liyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- ry wiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn pelenau liysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parhau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithio] ar gyfer anhwylderau yr Y sgyfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y ffurf o anliwylder Geriaidd, Tyndra, DiHy? Treuliad, Gwyntogrwydd Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorff, Diffyg Archwaeth at fwyd, neu arwyddion diifyg treuhad yn gyffredinol. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CYRN. BUNIONS, A OHTMALAU CNWRDDBDIG Y BODIAO. Deller's Corn and Bunion Plasters y w yr uni^ fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed Drwy ystwytho yn uniongyrcliol y croen tew amgylc'hynol, dar- fydda y boen ar unwaitli, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymaiau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y .nae y gweithrediad yn sicr, ac esmwytlider yn union- gyrcliol. Gellir gwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwvso i lasterau De-lar. Na plierswadier chwi ar un evtrif i brynu dim arall. Blycliau is. lie. yr un, a werthir gan v rhan iwyat o gytivrwyr Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Baylcy Street, London, W.C. BLAS HYFEYD. — CracrofCs Arecamit Tooth Paste.)rwy ddefnyddio y Dcinfc-lwch peraroglaidd moetlnis hwn, daw arhw y danedd yn WYll, Îach. a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ae yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu ltesgeuluso Ar werth gan yr holl Gylfyrwyr. Potiau Is. a 2s. Gc. yr un. fMynwch Cacrolts.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni l)r King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar vr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysical yn yr holl gorff), jn acliosi i'r didohadau coriforol l redeg mewn trofn reolaidd, ac mewn eysyllt- iad a.'vTunic Ingredients, yn cryfhan yn ddirfawr, ae felly vn cynal pyrth mawrion y eorlf mewncyflwr addas i sicrhau iec'ivd da Gwertlur nwy gau unrhyw Gyffyrydd mown blychau Is.Iiu.i 2s. 9c. yr un. I I ^i a 19 Quinine. itters ilym Evans FEL engraifft o'r dosbarfcli o feddyginiaethau y carcm argymliell i sylw y Cymry yn mhob man, -L dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuarif,, didwyll, yniddiricdol, a mwyaf gwcrthfawr a Ilesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysiouoCac yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig o lys'au, wedi ci ddarparu mewn dull gwyddonol, a 'i, chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiatt. Y CYLLA. yw peiriant mawr treuliawl y corH,ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn trnf n, syrthia yr holl gorff i ddyryswch. EfFaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a pliob organ yn gweithio yn hwylus ac yn ei lie a gellir yn deilwnsr ystyriod y Bitters liyn y feddyginiaeth deulnaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibotrus <It Anhrouiiad yn ei wahanoi agweddau, ac ftfiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydaer anhwylderau gewynol. Yr ydym p.m lawer o flynyddr,u wedi edrych gyda gradd helaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a tbnoddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fatb dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnuethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwu yma ychyilig nifer allan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogiou a ganlyn — Parch, Tkos. Price, M.A PH.D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glyimedd. Parch. J. R. Jones, Llwynypia. 1 Parch. J. II. Williams (Biynfardd), Trif Athraw Parcli. D. Harris, (T.C.), Chicago, Amorica. I Ysgol Kamadcgol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QutKiNE BITTEUP cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M. li C. S., L.S.A., Loml., Thralo. Dr. G. A. Jones, M.D., Kenni<lgton. Dr. A. Jenkins, M.R.C.H, Lond., M. fl.C.P liilin,, liio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S.A., <fcc Ac., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r Unaws mawr ydynt wedi anfon llytliyrau eymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. II. Thomas, „ Dowlais. „ Myi ddin Davies, „ Abertawy. W. Sims, Aberaman. „ R. D. Hughes, Diubych. Orifllth Williams, „ Lbincrchymedd. „ J. Francis, „ Wrexham. K. P. Wynn,, Aberystwyth. H.J.Hughes, „ Caergybi. ]!.obcrt\Vntts,MeddyKAuifHH.udd,PeuygM(!s,G.C. Isaac Jones, "Tremaduc. lJ Evans, Cemrnaes, Tret'aldwyn. J. R. Jones, Aberaeron. NLi i. ftow!aud« a Jones, Kferyllwyr, Treg-vron a Llaubcdr „ W. H. Rees, „ IIwlirordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestinio", Joseph Rees, Aberteifl. „ O. Iscodd Jones, Fjferyliydd, Llaurwst. ° Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymet adwyol i'r QUININE BiTTans :— Mr. Hugh Owen (IIuwco Mon), Cemmaes. n R • TX „ Mr. T. Morien Hughes fMorien Mon), Rhosybol, Mon. T EWW' 5-'a,p6J} Mr. John Lewis (loan Cynffyg), Mynydd Cynffyg. street, Llanelwy. Mr. John D. Evans, P. O., Trelech. Mrs 1Iaullah Lewis, Llanfynydd-, Oaerfyrddin, a gellid ychwanegn canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGmiAETH HYNOTAF YR OES BEESEKOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— Diays Treixliaci. G-aialyiiiatlaii. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyg archwaotb, bias anriymunol yn y geiitii, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sycl], brathiadau poenns yn y frest a'r ochrau, a mynych biaiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo diffyg trenl!ad,"a. goreu pa gyntaf y dcchreuir ar gymeryd Quinine Bittors Gwilym Evans. Gl-'wezi.c^LicSLsk'UL o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,-—nervoitsness, iselder ysbryd, lieintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn been ac yn faich—mewn gair, sotytlia a chyllwr cylfredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. "3r3c -,S.TL-L. j-n ■R°\arla? yr A^,x y canlyn Ysgafnder yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr yso-wyddau dinasaod fwyd, a'r clefyd melyu. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymyst^dig yn v Bitters vn rhagorol at hyn. J J 3T est. Diffygion y Frest, sef peswch, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugejniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. D::r£:)ZA.. U- I'"VV Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. 9c. a 4s. Gc,; mewn Blycliau, 12s. Gc. yr nn. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwor ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddfy Botal, a mvner "welod yr enw GWILYM EVAM3, F.C S., M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y Perclienog. Gofaled pawb na chymeront ea twvllo na derbyn cynghor i gymeryd unrhyw foddion arall o dan yr hen esgns ei fod yn llawn eystal ac yn rhatach. Es^us -1 thwyllodrus yw hwna. Coiier bob amser fod efelycliiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i"fi'dii'v.» iniaeth ardderchog a diliafal QUININE BITTERS GWILYM EYANS. v, uu W o, r m N Wonn CYMERADWYIR y LOZENGE yma isyiw pen an teuluoedd, a ri.oddir y rhesymau canlynol dros hynv Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ae hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryno ynddynt eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r pientyn bach hycl y dyn cadarn. Hollol lysieuol no yn berffaith' ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisieu tê sena nac unrhyw physjgwriaeth ar ou hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanycbu, er nad (jes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blirio dynion yn gylfrcdm, sef y llyngyr bychaiu, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y ma.e pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn am] yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif AHWYDI3IOH. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yrymysgaroeddyn chwyddo, y gwefusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Manu- facturing Chemist, LI an el ly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is llc, 2s 9c, neu 4s Gc