Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-msiUwedi gwneudarch^^V di^owaTys^ y^wiliadmanwliruewn i ansawdd^. -9 GEORGE'S W>^ George's PILE AND GRAVEL eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu J^Pills," • ac yr wyf yn cael eu\V filly slevol tyncraf. Yr wyf wedi eudefnyddio\ PILE & GRAVEL h fibod yn gyfansoddedig o ddefynddiau\ I I yn helaeth am flynyddau lawer mewn I llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur private .1)7-actice, a hyiiy gyda I d it I private practice, a hyny gyda Ihinjddiant 1 PILLS. I fetelaidd. Yr ydwyf o'r faun eu I I I mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J l\ B0D YN Febdyginiaeth dra gwerth- I Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD V fawe at y dolueiau hyny ak gyfee dweud, nad oes, mewn gwirionedd, euJS MEWN TRI O DDULLIAU \v PA RAI Y maent wedi fi \57at"1GWAHANOL FELYCANLYN: \<% -17. Gravel. No. I Geobge s Pile & Gravel Puis. Iff. r No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. ■— — 1 No. 3-GEORGES Pills fou the Piles. GOCHELWCH DWYLLWYR. „ -77—7 GOCHELWCH DWYIVWYR. | t m m 1 Mown blyohau Is. ljo. a 2s. 9o. yrun, — Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am Geobge s Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS ac ee eich peeswadio, na chymerweli bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY yr holl fyd. aJ} Gravel Pills,' o wneutliuriad wirioneddol. neb ara11- f r —i>) I ) 0 0. !POEN YN YCEFNJ III OHWYDD YN Y TRAED j I YSGAFNDER YN Y PEN 1/1 POEN YN Y LWYNAU ¡I'! '11'1 III GWYNT, GWflEW, COLIC, j IW i DWFR POETH AC ATflLl PL _Mal; III LUMBAGO, SCIATICA, III RHWYMEDO, &c. MR. GEORGE, t4.I( OiEOBGE'S 3^* «r n I)eaii SIR, RHYMNEY. Mr. GEORGE, T^, T T ^3. X? BL \T Jh^ T g I have mucli pleasure in bearing testimony to tho Dear Sir,-Your Pills take well here, i-iEi Vu V* xvn V J-ULi ^o«^of and in time I stall have a large opening PILLS. 1 hosc^troubieJ-mie1 and painful disorders, «»(! «'»> rafety J! I for them.—Yours truly, pointed ecenm^ost ^tiuateea^ I remain, yours truly, G. OWEN, hemist to the Eoyal Family. f y mae y pcieni hyn yn Feddyginiaeth I I FK ANKI IN DIXON. I II StCR, BUAN, A DIOGEL I'R T, —j—7" ii -» PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyldcrau ereill sydd bob ~—amser yn eu, canlyn, viegys WV at* POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN. DIFFYQ AUTl Sin,- >y\<. 0 BflnruTTtliTl XV TREULIAD. RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFVG yT Ie ueauwyl iawn i mi ANADU, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURN1 f,' hefyd. Yr wyf vvcdi bod yn RHYFEDDOL."—Bum o3 \V YN yr ystymog, poen dirfawr yn y coluddion, J, ?-llxi,ooni gun y Piles a'r Gravel, yn nghyd & t/ _i„f Hqivai- n flvnvrifiau gwaew. gwynt, colic, teimuad o bwysau yn y Scini nnuvr ur ral amseriui yudiifnTnuUmitun ff \§ J 8*"r y CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, B (Icll.tiU'K lul.Vllcdd. ilG 11)11.y punip lllis oll'lf Cyil i IU1 Zl gan y Piles a'r Gravel. Braiud C/J A DWFR poeth, dvyfr-ataliad, y gwelediad yn pad pitUcl ur eicli pelwii olnvi, yr oeddwn wedi fy A TT1- noHflivn irn ollnnp1 i apfvll ar fv BWL AC aneglur, sychder A elas anymunolyn llwyr gaetliiwo i uros yn y ty. Yr ot'dd y fatli lioon^ A yi oeddwn yn a g O J :y genau, poen YN y borddwydYdd, chwyddiant fwlidns yn fy litrholuddion. ty iiffliyUn, a 111 jsgjfumt, a I nliraed gan y poen a achosent 1 mi, a r YN y TRAED|$poen ia»wr yn lynilien, ac yn feddw Klin liendro, l<-liias A I ysgafnderynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid A RH04JDANT ESMWYTHAD U-413NGYRCHOL. I I Aberdare a Mertliyr eu goreu i mi, ac yr I -— ( nas puiiwn greiu tud modd i mi i>yth weiiu; ond dioicu 1 i I wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am liyny, jl perchenog. I ^vdwr eich Peioni yn oi I ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un O I J E. GEORGE, M.R.P.S., eicli cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedi- J 1\ n 1- i „ L-'t. Kaeth gvdag egm a jthleser. \roeddyntjn tj ngwella # honynt. Pl-ynais flychaid O UEORGrE s # broidd licb yn wy b.Hl i mi, gan y modd tawel ac csmwyth -I Piles and Gravel Pills, a cliymerais// v yr 0«uiynt yn g-.vuithmiu amaf V\ ii ii i ± 7V/i.„ Ji n n Yr oedd ty ngliytausoddiad wedi rayncd mor fj ddau ddogn O honynt—yr ycln-yj yn /i GLAMORGANSHIRE. j oer a chlai. ond drwy harhau i'w cymeryd, y I V\ nmv i/ri fl/h/r) Ulflb V maent wedi ty adferyd i'm gwrcs fel cynt, y Vv ami yn aaymatw. ,y • ac yr wvf fel yn dyfod yn ieuanc o'r BENJAMIN EDWARDS, Zf 1 &)> newydd.—Ydwyf, &c. I ^CWMDABK, ABERDAKE^ ^DAVID UA\ IES, Argraffedig a Cbyhoeddedig gftn JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Medi 21, 1883.