Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWAIG 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. "Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. CYMERWYD i fyny y Shares yn I'in hagerlong, Wynn- V7 stay," mor gyilym, fel yr ydym wedi contractio am un avail, i fod yn bavod i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cost yr agerloug ydyw 35,100p. 2. Bydd yr agerloug hon o'r gwneuthuriad goreu gan y Uong-adeiladwyv enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarvow-on- Tyne. Y mae o bwys maivr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwir werth llong, fel gwir werth t-f, yn ymddihyim ar yr adeiladaeth Enw yr agerlong hon fydd "WALTER THOMAS." 3. Gallwll addaw gyda yr liyder mwyaf y tal yr agerlong lion tuag 120p y cant, efallai ychwaueg. Tta y mae ltongau lmyliau i raddau maw out ofdate,, ac yn talu ond ychydig neu ddim llog, y mae agevlongau yn tain yn well nag erioed. Hyd yn iiod yn yr amseroedd isel ar fasnacli, yr oedd ager- longau Caerdydd yn talu tuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rheol. Talasoni i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn dhveddu Rlugfyr 25ain, 1882, yn ol 2-lp 10s. ycant 4. Bydd y llyfrau yn agored yn y swyddfa bob amsev i'r Shareholders eu harchwilio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weleri, er sicrliau na hydd y. un golled- trwy longddryiliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y canlyn:— p. s. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1S84. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly. telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enilliony Ilong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1884 Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd ag ychydig avian ganddynt i ymuno. 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y l'oug tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gtveddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond Did ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn cliavgio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion; holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymhara g thelerau Jlnns ereill. 8. Bydd i'r ilog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi, MANTEISION PELLACH. 1 Celr pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wneuthuriad y llong, &c, &c.,yrhyniiieheiryngyffrediii mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. Mautais fawr arall yw fod y tal am y management nior isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission av adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn byddysg yn y pethan hyn y fantais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwvio yn ei llawn wertli yn erbyn llongddvylliad a phob damweiniau, ac hefyd unvhyw esgeuliisdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei avian Egeulusir weitliiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cylranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol liollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus 'r holl brif borthladdoedd ac y mae amvyiv o'r pnf farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymevyd vlianau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas [j Y mae croesaw i bawb yraholi am ein cymeriad yn Nghaerdydd, neu yn y National Piovincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni j'r cyfeiriad isod. Ysgrijener ynfmn er sicrliau Shares 7. Mewn canljniad i amvyw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein firm ni, EVAN THOMAS, HADCLIFFE & Co., a firm y Messvs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waharol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR C VMEKADWYAETH. Yr wyfyn adwaen y Cadben EVAN TamIAB a Mr RADCLIFFB yn dda, ac y mae genyf bob hydev yn eu medvusvwydd a'u gonestvwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffiith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. SPECIAL NOTICE. TEA FOR CASH. BY the New Parcel Post 41bg and upwards will be sent per return of Post to all parts of tho United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. CERDDORIAETH NEWYDD DR. JOSEPH PARRY (PRIF ATHRAWCOLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWY.) CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA. Cydganau hawdd addas i Gorau Ieuainc. 1 Ar Liin Iorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2fj. 2 We e yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod. iant, 2g. 3 Mi a Godaf ac a äf at fy Nhad. Y ddau nodiant, 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Udgorn a gan. Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddau nodiant, 3c. 7 Moliant i'r Iesn. Y ddau nodiant, 3e. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2g. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c, 10 Requiem (ar ol Ieuan Gwyllt). Y ddau nodiant,4c. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3c. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif 1, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy flwydd yn ol (Joseph). H. N., lie. 15 Quartette-Nid myfi all esbonio (Joseph). H. N.,6c. 16 Joseph aganfu ei Frodyr (Joseph). H.N.,2g. 17 Molwch yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, lie. 19 Daeth Joseph i'r tý (Joseph). Hen nodiant, lie. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., 6e. 21 Mae'r haul yn machlud, T.T.B.B., H. N., 2g.; Sl.lc. 22 Taenwn flodau ar y galon. H. N., 2g. Sol-lfa, Ie. 23 Rhown fanerau ar y muriau. H.,N., le. Sol-ffa, ic. Darnau cymedrol anhawdd, ac addas i gys- tadleuaeth Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr Iôr, S.S.A.T.B. H. N., 40.; S-ffa, 2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3e.; S- £ fa, lie. 26 Yr Engyl fyrdd. H. N.,3c.; S-ffa, 112-c. 27 Llawenhaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cynfab trag'wyddol. H. N., 4e.; S-ffa, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4c.; Sol-ffa, 2^r. 30 Yn enw Harri. H. N., 3c.; S-ffa, He. 31 Hurrab!- Wedding Waltz. H. N., 4c.; Sol-ffa, 2g. 32 I'r gad i'r gAd T.T. ti. B. H. N.,4c.; Sol- ffa, 2g. 33 Chwibanu odlan. H. N., 4c. S-ffa, 2g. 34 Cenwch y Ciychau. H. N. 3c.; S-ffa, lac. 35 Molianwn y Nefoedd. Hen nodi .nt, 4c.; Sol-ffa, 2c 36 llhyfelgan Gorawl. Y ddau nodiant, 4c. 37 Molawd i'r Haul. Y ddau nodiant, 4c. 38 Nosgan (i leisiiu gwrywod) Y ddau nodiant, 4c. 39 Hoff! DywysoJ Cymru gu H. N., 4c. S-iia, 3e. Yr elw arferol i arweinwyr STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBURY 4- SONS 1, King Edward-street, London, E.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD,