Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

H E ALT b\T r! c. L. n Yet oft wo slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfe!t, unknown." HAIILEY. THOSB WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must 'BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR RFKRRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited AWAT-iU OFlI 3^3E3^2.3:«37. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. miIE SEPTEMBER TERM commences MON- i DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, and will be codineJ to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. PQ AC UCHOD YN _WYTHNOSOt.— Gall /Li pcrsonau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm nchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl presenol. Am fauylion, &c.. amgauer envelope gyda chyfeiriad persono] arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 027), Merchants, Birmingham. Mae hyn ynwir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwyrnedd, Gewynwst, a Dolur v Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, lie nid yw yn anaenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyainiaeth oreu yn y byd, Cymeradwyaeth oddiivrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiivr ar Ddansoddiaeth, ac awchvr Traethaivd ar y Turkish Bath, q-c. Yr wyt wedi pi-oft y Peleni sydd yn myned ivrth yr encw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod bath sythl ynddynt. Yr wyf hcfyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaethivirioneddoleu bod yn rhydd oddiivrth sylweddau metelaidd a niwcicliol; a gallaf elf, cymeradwyo fel y pcleni agor- iadol qoreu i'w cymeryd rhag bol-vwymedd. ag awn i am clanynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o symeradwyaethan oreill 11 awn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn (rofyn unrhyw roolau neillduol mewn perthynas i ym. borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygiu- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fTeryllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blychau Is. lie. a 7Jc. tfytia chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd- -u_n Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYH. YMAE y Teisenau h.yn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi en cynyi? i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y fJall plant o bob oed a sefylifa eu cymeryd gyda'r dyogelvvch mwyaf. Y maent befyd nor wasanaethgar hlant () gylla gwan, a gweddau llwyd, gan eiJod yn oryfhau v cyfansoddiad trwy gren archwaeth. Çi" Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un tozilu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. a ne. yr un, gan y ùirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kornick Uyddwch ofalua i weled fod yr caw ar.bob sypyn Von flwch. Cyhoeddiadau i I Diweddaraf HUGHES & SON, WREXHAM Os na bydd Llyfrwerthior mewn cymydogacth, an/'onion unrhyw l.yfr drwy y post ar dderbyniad ei worth mewn stamps, yn nghyd ?'?' cludiad, yn ol Ceiniog cun werth pob Swllt. Yn awr yn barod-pris Ie. Almanac y Miloedd am 1883. .Now i-eady-in Pocket-book case, Is.; cloth, 6d. The English Diary of the Calvinistic Methodists, FOR THE YEAR 1883. '1: 'U Gyfrol-mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. yr un. Oriau gyda'r lesu NEU Person a Bywyd y Gwaredivr; gan y Parch. 0. EVANS, Llundain (gynt o Lanbryn- mair); (awdwr y cyfrolau ar y Givyrthiau" a'r Dameyion." Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. Gemau Duwinyddol Americanaidd: YN- cymvys dros 1,000 o sylwadau mwyaf ttrawgar HENRY WARD BBEBHEII, T. Da WITT TAI.MAGE, D. L. MOODY, ao eraill. Mewn Llian, pris 3s. 6c. Cyfrol Newydd o Bregethau ChN y Parch. DAVID ROBERTS, Wrexham, (Caernarfon gynt.) Hefyd, Aii-argraffiad y Gyf, Gyntaf: GAN yr uu Awdwr. (Yn yr unplyg a rhwym• iad a'r Gyfrol Newydd.-Pris 3s. 6c.) Mewn Llian hardd, pris 8s. 6a Cyfrol Newydd o Bregethaui Gan y Parch. J. THOMAS, D.D., Liverpool. Mewn Amlen, pris 90. Hynodion Dick Nancy: Nnu" Y Cy faill Difyr yn cymvys IIynod- ion yr hen dorwr beddau, ac amryw Chwedlau difyrus, &c., &c. Gan RHUDDENPAIJ. Dwy Gyf vol—Llian, pris 3s. 6c. yr un. Hanes Bywyd a Phregethau Christmas Evans s Argraffiad Newydd; yn cvnwys llanos prif ddigwyddiadau oi Oes; Pedwar-ugain o'i Bre- gothau mwyaf poblogaidd ae amryw Ddameg- ion ac Areithiau; ynghyJa Darlun cywir o'r lien batriarch. Mown Llian, pris 3,?. 6c. Mynegair Ysgrythyro!: GAN y Parch. PETER WILLIAMS. (Wedi ei ddiwvgio gyda'r gofal mwyaf.) Pris Gostynyol, L. 6c. (-160 tudalcn.) Anerch i leuengctyd Cymru: YN eynwys cyfarwyddiadau iddysgu Graniad- eg, Barddoniaeth, ititiryddiactil, Aicsuriactb, Athroniaolh, beryddinoUu Gurddwriaeth, &c () BWYS I LWYR-YMWRTHODWYR. MAE C^MDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BRITON (The Briton Life Association Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwtth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cvffredin. Mao yn pertbyn i SWYDDFA Y BRITON agwcddau rhagorol ereill Mae ei gwystl o E33,000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei thelera* yn gymedrol iawn. Telir y Taliadau Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG hob dill yeliwatiezol, ac mewn achos o F kIlWOLAETII, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio ohlejiiit anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir TeleraH Neillduol i Weinidoiion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbaith yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. Cadeirydd-FRANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeivyddB. W. RICHARDSON, YSW., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LIeol :-Lt. Col. 11. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. PAKNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri HAltSE, BROWN, and IIEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarthol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr Tydfil:-ilfr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, TIIANET-PLA CE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna liysbysu ei V V fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie ucliod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOli cheap, good work, with quick despatch, try TXIOMAS, Bookbinder to the trade, 56, Castle-strcet, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HF,ALTH, TONE', AND VIGOUR. mHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY JL the most eminent members of the Medical Profession to be unequalled for its power in replenishing the vitality ot the body, by its supplying all the esseiitioi constituents of the. blood and nerve substance, and for developmg- all the powers and functions 01 the systcm to the highest degree. It removes pimples, blotches, purifies the blood, gives new life, sound and refreshing leep, and restores the COlIstitntion to health and vigour in a short tHlle. old by most chemists at 2s })d, 4s (Jd, lis, and 22s per bottle; or sent to any address, Carriage Paid, on recoi pt of price by HILTON & Co. 1^4, Iligh Street, 2sotting-lIill, London. CAUTION.—Ask for Sir Astley Cooper's Vital Kestorative. Do not hit the chcmist persuade you to take any other. The argument of larger bottles and less price is put lorward. It is QUALITY the afflicted require-not quaniity. Agents—Barclay & Sons, 5)5, Farringdon-street, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. Heb fod dros dair llinell, Is. y tro; am bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddengys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.