Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Cynwysiad. 1

AT EIN GOHEBWYR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYR. Arfoniwr.—Dichon bellach mai cystal gadael pethau fel y maent. Ar yr un pryd dylech gofio fod yn an- mhosibl i ddynion gan ea llygaid rhag gweled dylan- wadan pendefigol ac Eglwysig mewn amgylchiadau o'r fath. Os na ddaw peryal o'r cyfeiriad a ofnir, goren oil, ond byddai yn barion i'r Ymneillduwyr gadw eu llygaid yn agored. iJiT Mae amryw wedi anfon atom i ymofyn, pa beth Bydd wedi dyfod o Watcyn Owain P" Dymuna yr awdwr arnom ddywcyd, fod ganddo ychwaneg o'i hanes, ac y cyhoeddir y gweddill mewn nifer o ben- odau cyn diwedd y flwyddyn bon. Undeowr.-Mae y mater yn un cynil iawn i'w drafod trwy y Wasg. Nid oes yr un ddeddf yn erbyn yr byn a awgrymwch, ond pe dadlenid ef yn ein colofn- au, dichon y tybiti rhywrai ein bod yn gwneyd hyny yn ffafr person neu bersonan neilldool. Gwell i chwi a'r "lluaws cyfeillion y dywedwch sydd yn cydym- deimlo a. chwi ddyfod i ddealldwriaeth A'ch gilydd, a gwneyd y gwaith yn ddystaw a didwrw; ond dylech fod yn sicr fod addfedrwydd lied gyffredinol cyn gwneyd dim. Ysgrifenydd Eglwys yrJLber.—Pa sawl gwaith ydych am i'r Hysbysiad ymddangos r Is. 6c. fydd y pris am unwaith, a Is. am bob tro ychwanegol. Un o blant Saron.-Yr ydych yn gwneyd cam ag awdwr yr ysgrif pan yn dyweyd mai cyfieithiad yw o'r Merthyr Express. Yr oedd yr ysgrif yn ein swyddfa wythnos o leiaf cyn iddi ymddangos yn y papyr hwnw, a diffyg lie ydoedd y rheswm na buasai wedi ymddangos yr un wythnos. Ymwelydd t'r lle.-I'r fasged, gan na ddarfu i chwi ymddiried i ni eich enw priodol a'ch cyfeiriad. Evan Felix.—Yn ein nesaf. Meivn Llaw.—Menai Bridge-Caerphili-Aberafon- LIandilo-Penclawdd-Cyfarfod Ymadawol y Parch D. M. Lewis, M.A., Hirwaun-Cyfa, fod Ordeinio yn Nahwmparc Chwarel Goch Bargoed Porth- dinorwig-Marwolaeth Mr O. Picton Davies, Aber- teifi-Talgartb-LIythyr oddiwrth y Parch Morris Thomas, o'r India—Cyfarfodydd, &c., &c.

« PEN Y CHWARTER.

Advertising

YR WYTHNOS.

Advertising