Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RUP'l'URES.WmTE'S JHoc-MAIN LEVER Titussis the most effective invention for the treatment (if Heriiia. The use of a steel spring, so hurtful in its effect, is avoided, a*(soft bandage being worn round the body, while the requisite resisting power is sup- plied by the Moc-Main Pad and Patent ever, fitting with so much ease and closeness that it cannot be detected. t>end for descriptive circular, with testimonials and prices, to J. White and Co. (Limited) 228, Piccadilly, London. Do not buy of Chemists, who of«n sell an IMITATION of our Moo-Main. J. White and Co., have not any Agents. v Hysbysiadau. DALIEU SYLW.—Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwr osod i mewn yn rliad Hysbysiadau am U.yfailodydd Ordeinio aSel'ydlu, Cyfarfodydd Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math wall o Hysbysiadau Enwadol, codir ychydig dal am danynt. Cyfarfod Chwarterol Maldwyn. CYXELLR y cyfarfod nesaf yn Llansilyn, ar y dyddiau Ian a Gwener, Hydref y 4ydd a'r 5ed. Y Uynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Penarth. 0. LEWIS KOBERTS, Xsg., pro tern. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. CYKKLIIi Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb ucliod yn Kelson, nos Lun a dydd Mawrth, Hydref laf a'r 2il. Preg- ethir nos Lun, a chynelir y Gynadiedd am 10.30 dydd Mawrtn. Gwahoddir y frawdoiiaeth yn galonog. J. THOMAS, Ysg. Salem, Coedpoeth. MAE yr eglwys uchod yn gwrtliod derbyn cylioeddiadau ar ganol yr wytlinos ag eithno myfyrwyr ddaw i gasglu, ac ymwelydd y Gymdeithas Genadol Dramor. Bros yr eglwys, J. MORGAN, Ysg. 3, Assembly-road, Coedpoeth, Wrexham. Cyfundeb Sir Ddinbych. C1YT5ELXR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Salem, J ger Khesycae, ar y Llun a'r Mawrth, Hydref laf a'r 2il. Y Gynadiedd am 2 y dydd cyntaf. Pregethu am 7, a thJwy y dydd drauoeth. D. JOHNS, Ysgrifenydd. Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg. CHYNELIR Cyfarfod Chwarterol neaaf y Cyfundeb uchod yn j Ebenezer, Caerd>dd, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 23ain a'r 24ain. Y Gynadiedd am 2.30 y dydd cyntaf. Biioddir gwahoddiad cynes i'r frawdoliaetli i ddyfod yn ngliyd ar yr aclilysur. Dros yr eglwys, E, WALTERS, Ysg. Gwelliantau Pwysig mewn Harness. 0 (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). W. P 0 VV- ELL, Harness Maker, Merthyr Tydfil, A DDYMUNA alw sylw perchenogion a'r rhai .Li sydd yn defnyddio Ceffylau at ei Patent Gig Backhand and Shaft Tugs. Hefyd, at ei Freintebau mewn Genfilu a Ffrwynau (Bits and Bridles). Mae y gwelliantau hyn yn corltori awgiymiadau a gaed trwy brofiad htlaeth. Trwy wnenthur ymofyniad, iiufonir cylchlythyrau a chynlluniau, yn nghyda phob manylion, trwy y Post. Gellir cymhwyso y Patent Tug at Backhand and Tug o'r hen ffasiwn, trwy ei anfon i WILLIA.M POWELL, y Breintebydd. Yn y Wasg, pris Swllt, ADEODDIAD o GYFARFODYDD YR UNDEB YN IFFESTIISTIOGK Anfoner yr Archebion i-Rev J. B. PARRY, Llansamlet, Swansea. BYDDARDOD, Swn YN Y CLUSTIAU, &C.- Dy.a: Deller's Essence for Deafness gael ei dreio bob amser, am ei fod. mownacliosiou a ymddangosent yn anwclladwy, wedJgwncyd rhvleddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, ayiiiiidir Byddardod Ysgatn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau didor sydd mor fynych yn dilyn elyw drwg. Gellir dywcyd am D*Jt>•'» Essence ei fod yn sicr o roddigwaredigaeth mewn unrhyw wi os o fvddardod lieb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glust, a pha mor rylodd byiiag, Y mac personau wedi bod yn yodaraniflynyddau wedi elywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg «r Heller'a Essence. Poteli Is. lie., a 2s. 9c. Ar werth gan yr holl gy-.Viwyr. Sulpholine LOTION.Moddion allanol i wella anhwylderau Y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, liyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i welihad Fe ddiflana plorod, cochni, tlyiioi-od, cen, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau perthynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am lynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn Uwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y inilyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus liyn, a phob amsor yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gvverthir y Sulpholine Lotion gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9c. CARDEN.-I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWRTTT GAMGYMEBXADAU a ffolinebau ieuenctyd, gwendid gewynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddygol a'ch gwellha. chwi yn RHYDD 0 PAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Nehendir America. Anfonwch Rlythyrglawr gyda'CB cyfeiriad eich hunan arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at V_>/ Milton Mount College, and holding Ceititicatca from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view ot the Haven, and in every way calculated to insure the health ot the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for pnblic examinations. PAKKYVELVET ACADEMY, cabmabtheu. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Rev J. CERRIDFEYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was hist prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpa's Prize. He also holds several advanced certificates lor proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. CYFARFOD LLENYDDOL BETHLEHEM,GER BANGOR, MAT 7 -A/ LI S, 1884. Yn agored i'r Byd. MAHWNAD. Am y Farwnad oreu ar ol y diweddav Mr T. J. Cragg. Gwobr, .£4. Hefyd, annyw destynau cerddorol. Beirniad y Farddoniaeth—Parch E. Stephen. Y cyfansoddiadau i fod yu Haw un o'r Ysgrifenydd- ion ar neu cyn Ebrill ISted, 1834. Gellir cael rhestr o'r testynau ond anfon dau stamp i un o'r Ysgrifenyddion— W. WILLIAMS, Post OfficJ, Talyb'-nt, J. W. PAiiltY, Maesygroes, Bangor. Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Organs, and Harmoniums. Hire System. Good Comrai siou. None but respectable persons need apply.—J. BKNTIilSl', Small Heath, Birmingham. 1VTERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. _LN A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. O WATCHES! WATCHES!! GREAT REDUCTION. The Best Value for Money, NOW SOLD AT REDUCTION. A. M. WEBB Watchmaker, Cardigan. English Patent Lever Watches, capped and jewelled in heavy Silver Cases. Price 110s. now at 65s. Crystal Glass, 120s. now at 70s. Silver Genevas, 60s. now at 30s. In Gents' or La(lies'. sizes. One week's free trial. Money returned if not satisfied. Send a P.O. Order and you shall have the Watch safely packed in a box by Kegister Post. KEEPER AND WEDDING RINGS. Send size to A. M. WEBB, Cardigan. 1 111 T H E ESSENTIALS. LETTS'S DIARIES. Endless Varieties. Prices Cd, to 14s. LETTS'S HOUSEHOLD MAGAZINE. Amusing, Instructive, Useful, and Artistic. For Young and Old, Male or Female, Week-day or Sunday. The Best Magazine for tlio Family. Monthly, 7d. LETTS'S COMPLETE POPULAR ATLAS. Absolutely Unrivalled, says the entire Press. Prices from £ 2 2s. Earticluaia of Bookstalls; gr TEM, LIMIIEC, London Lridge. JNerth Mawe x'e Coefp.—Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn y cyhyrau, yn swella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn adnewyddu y'p iechyd, yn diliuno a dadblygu y galluoedd gewyn- awi, yn cyt'oethogi y gwaed, yn awchlymu yr aroJnyaetn, yn tartu llcs^cdd ac iseldev, ac yn cadarnb.au organau y trcuUad. j. mae yn eddy^iniaefch neilldaol i boen yn y gewynau (neuralgia), aitiyg treuliad, clefydon, anhwylderau y fynwes, ae mewn anhwylderau aycfcawl, a gogwyddiadau manwy^awl, &c. Y mae yr holl gorff yn caei ei fyvviogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd meddyliol yn cael eu gloewi, y eyfansoddiad yn cael ei nertliu yn fawr. iechyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. 6c. Ar wort i sran gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J. X'E Pi EK ar y iflSeu Mynwch Tonic Pepper. RiiAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17 o'r ywyrthiau wedi en troi ar gat), gydag addysgiadau, wedi eu gosod alian mewn [codd syml a dealladwy i'r plant, gyda thonau syml a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bobl ieuainc. Gellir eu canu mewn Cyfarlod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadan. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysga a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf Iwyddiant cyffredinol i'r Myfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthian a gyflawnwyd gan ein Gwaredwr a'm gweddi d lifrifol ydyw, ar iddo t'oj yn toddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael lachad i'w heneidiau. Fris, Sol-ffa, 6c.; Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., 6c; H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sicr o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6c. Ehaid i bob un diragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd yn gyfansoddiad 13as gwelir bob dydd ei gyffelyb,Tanymai-ian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Pencerdd Maeloi), Garth, ltuabon. Anfonir lihestr o Ganeuon, Antheman, Canigan, &c., &c., i unrhyw gyfeiriad yn rhad. NOW READY, rpUNES, QH ANTS, AND A NTHEMS. J-A- Cons:stin;of Three flat-t.9, ENGLISH OR WELSH EDITION. Compiled and Edited by D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB. Part lst.-314 Tunes. „ 2nd.-28 Chants and 22 Psalms. „ 3rd.-l Te Deum, 1 Sanctus, 1 Gloria, 1 Christmas Carol, and 3 Easy Anthems, Complete in ono Book. Sol-Fa O.N. 1. Cloth, red edges 3s Od 3s 6d 2. Levant, gilt edges 4 6 5 0 3. Full calf, gilt edges 6 6 7 6 The Anthems also may be had separately :— 1. To Deum Id 2d 2. Gloria, | together in one copy 1 2 3. Sanctus, ) 4 Ol be joyful in the Lord (Byddwch lawen yn yr lor) 1 2 5. 0 Jerusalem (0 Iorusalem) 1 2 6. Blessed is the man (Gwyn fyd y Givr) 1 2 7. Christmas Carol (Carol Nadolig) 1 2 NOTit.-All the above may be had with English or Welsh Words; the Book of Anthems having the Welsh and English Words combined. CYFRES 0 RAN-GANAU, At wasanaeth Corau Bychain a Fhlant. Rhif I.-Ffo rhag y ewpan. 2. De'wch dan faner Dirwest. 3. Gweddi'r Pererin. 4. Pencerdd Natur. Yn un Llyfr. Sol-Ffa, lie. D.S.—Ysgolion Sabbothol, Band of Hopes,Temlau y Plant, am bob order uwch 50, a gyflenwif ,ain Ie y JJyfr. t'w cael oddiwrth D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB., ABERYSTWYTH. MR. EOS DYFFRYN, R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ae Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnan mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a BEIRNIAD EISTEDDEODOL. C,Yfeirier-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 9, NEW- BRIDGE-ST., LONDON, E.C. THE Directors are desirous of receiving Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business. For further particulars and forma, apply to A. TORKINGTON, Managing Director.