Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYJSTLLTJN DA. OH ac uchod os en buddsoddir yn ddoeth raewn c £ j XV/ Dewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr holl fanylion yn rhad trwy y post yn yLlyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, GEORGE EVANS and CO., Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goren a dyogelaf a ddyfeisiwyd; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN AWR YN BAROn, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR "FYWYD," G-AN "W^lTCYJST "WTTiN". Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'K DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line bosks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from < £ 10 10s.; Interme- diate, from .£7 7s Steerage, £ 443. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural L aboururs, their Families, and Female Domestic Servants, C3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £ 4. Children under 12 years, X2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MOIVEY!! MONEY!! POHTMOBLAIS LOAN OFFICE. MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from X5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to Wu, E. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.- Y mac y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn plioblogicidd a defnyddir ef yn aivr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyer treuliad, auliwyldeb geriawl, a holl arWyddion croniad yr ysgylaint, yr hwn yn g-yffredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cyssradrwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder.cynhwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Ymae yn gosod yr Y musgre'll • ar waitli, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o leeliyd a chysur mown 24 o oriau. Y mac y feddygin- i aeth ddyogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael oi wneyd yn unifr gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar liyn' Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyfl'yrydd. ADFERYDD GWALLT KHABLON. G-wna Lockyer's Sulphur Ilair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mlien ycliydig ddyddiau ddwyn yn ol y Uiw. Y maeyr eifaitli yn l-lia^or* ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr ciddo Lockyer yn gytttrtal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntel'ig. Yn cynyrchu shade berrfaith liaturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan tod Sulphur yn cael ei brisio yn tawr am ei rinweddau symbylawl, glanhaol, ac iachaol ar chwarenau y gwallt, eymcradwyir Lockyer's llestorer yn fawr Poteli mawrion Is. 6c. Ar werth gan holl Gyffyrwyr, Gwallt- drwswyr, a||Plieraroghvyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.-Nid yw y Pelenau rhagorol hyn yncynwys cymaint ag ol Mercury, na dim 0'1' am- rywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewii.pelenan liysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parhau i gadw darganfyddiad enwog ])1' King ar y blaen i'1' holl belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sier ac effeitliiol at- gyfer anhwylderau yr Ysgylaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y ffu'ri o anhwylder Gcriaidd, Tyndra, Diffyg Treuliad, Gwyntogrwydd Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twvmyn ddior- phwys yr holl gortt, Diffyg Archwaetli at fwyd, neu arwyddioll diffyg treuliad yn gyffredinol. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIRN, BUNIONS, A CnnrALAU CUWYDDEDIG Y BODIAU. -Daler's Co?-ii and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, ticu grymyeg'iad a ddyfeisiwyd erioed. prwy ystwytiio yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar^- fydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella vn llwyr, ond y mae y gweitlirediad yn aier, ac esmwythder yn union- gyrchol. Geliir gwisgo unrhyw esgidiau yn g-ysurus yn mlien teir- awr ar ol cymhwyso 1 lasterau DoJar. Na pherswadier ehwi ar un eyfrif i brynu dim arall. Blycliau Is. lie. yr un, a werthirgan v rhan fwyat o gyUyrwyr. Drwy'r post am 1-1 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. BLAS HYFRYD. Cracroft's Arecanut Tooth Paste.-Drwy ddefnyddio y Deint-lweh peraroglaidd moethus hwn, daw arhw y danedd yn wyn, iach, a dys<jTaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei beraroorl, ae yn neillduol ddefnyddiol or symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth an yr holl Gyffyrvvyr. Potiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwoh Cacroft's.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr Kjjig, drwy ei Weithrediad tra adnabyddus ar vr Ysgyfamt (y cileliweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau corfforol 1 redeg mewn trefn rcolaidd, ac mown eysyllt- iad a'rTfimc Ingredients, yn cryfliau yn ddirfawr, ac felly yn cvual pyrth mawrion ycortt mewncyHwr addas i sierhau ioc'hvd'da. Gwprtlur nwy gan unrhyw Gyffyrydd mcwn blycliau IE, lc. i 2s. 9c. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans -L- ::=.:1:- FEL engraifft o'r closbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, -L dymunem gyfeirio at ddarpa,riaeth ddiffnant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysicuol, ae yn hollol yr hyn y goaodir allan—oi fod yn gyfansoddodig o lysiau, wodi ei ddarparu mown dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sierhau ei lwyddiar.t. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff', ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref B. syrthia yr holl gorff i ddyryswch. Efl'aith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gweithio yn hwylns ac yn ci lie a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymcradwyir hi yn ddibetrus at Anhreuiiad yn ei wahanol agweddan, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghyàag anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o fiynyddau wedi edryeh gyda gradd helaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a tbuoddid ni i wneyd hyny &'r feddyginiaeth hon. sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wt.aethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ycliydig nifer allan o'r cauoedd o dystiolaethau a welsotn yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch, Thos. Price, M. A PH D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. R. Jonos, LUvynypia. Parch. J. H. Williams (Brynfardd), Piif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. I Ysgol Ramadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QUININE BiTtERS cav/n enwan Dr. Samuel J. J. Kirby, M R C.S., L.S. A., Lond., Tin-ale. Dr. G A Jones, M.D., Kenning(,on. Dr. A. J enldns, 1\1.11. C. 8. Lond., M R.C. L' Bd iu, Rio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.O.S., L.S. A &.c Ac., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Ffcryllwyr a gantyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfou llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fforyllydd, C.wr,lyd,l. Mr. W. II. Thomas, „ Dowlais. „ Myiddin Daviea, „ Abertav/y. W. Sims, „ Aberanian. R. D. Hughes, Diiibyeli. Griffith Williams, Llanercliymedd. J. :FraJ1cis, „ Wrexham. E. P. Wynne, „ Aberystwyth. H. J. Hughes, Caergybi. Robert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.O. „ Isaac Jones, Tromadoc. D Evans, Cemmaes, Trefaldwyn. J.R.Jonas, Aberaoron. Mii. Rowland? a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Llanbedr. „ W. II. Rees, Ilwlffordd. Mr. Y/. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffeatiniog, Joseph Rees, Aberteili. O. Iscosd Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Joseph Rees, Aberteili. O. Iscosd Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mown gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymer adwyol i'r QUININE JBITTKRS Mr. Hugh Owen (IIuwco Mon), Cammaes. D T> T n m 3 Mr. T. Morien Hughes (Morieu Mori), Rhosybol, Mon. fU'n 'i Mr. John Lewis (loan OynftVg), Mynydd Oyuffyg. X1! Llanelwy. Mr. John D. Evans, P. O., Treleeli. MiS Haullah LeWJS. Llanfynydd, Caorfyrddin, a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi ell profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— JD:I-ftyg Tx°e-o.lla,c3. 2L"IL Gan,1yn.:iadau. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyjr archwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres rnawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwrn a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y frost a'r oohrau, a mynych bigiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un meu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo diltyg treuliad, a goren pa gyi.taf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. 'VVendi.da'U. o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurfiau canlynol,-iiervottsness, iselder ysbryd, heintiau, colli ewsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chvvysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich—mewn gair, sefyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r moddwl. Trwy iachuso a chryfhun y cyfansoddiad yn gyffredinol y mao y Quinine Bitters ya neiilduol gyfaddas at y doluriau uchod. "Yr fu. ■a ■^°\nr'aJ? yr yc'ynt fel y canlyn Ysgafnslcr yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau diflasdod at fwyd. a'r clefyd melyn. Y mao y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymyswdig yn y Sitters vn rhagorol at hyn.. 1 "Y Frest, Diffygion y Frest, sef peswcli, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thneddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y Iles a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. 'C'YP..A..R.. ""5l DDI..A."U'" 31"X7qV BWROASU. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelan yw 2s. 9c. a 4s. Gc.; mewn Blycliau, 12s. 6c. yr un. Ar ol oi gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Bote!, a mvner a-woled vr enw GWILYM EVAMS, F.C S., M.P.S wedi ei ysgrifonu yn llawysgrif y Pcrchenog. Gofalod pawb na cliymeront eu twvllo na derbyn cynghor 1 gymeryd unrhyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rhatach. Es»us>wael a thwyllodrus yw hwna. Colier bob amser fod efelychiadau lawer i bob peth da, ae y mae lluaws mawr o efelvchiadau i feddvtr iniaoth arddercliog a dihafal •'b" QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Iorwftrth'g W#riiw##| 01 Lmmgm YMERADWYIR y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hyny Y maent yn deisenau bach melus, o liN-, tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran Dar- pariaeth gryno ynddynt eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyugyr, o'r pientvn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisieu to sena nac unrhyw physigwriaeth ar eu hoi. Gad aw ant ddylanwacl iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llvncyr vw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gy fired in, sef y llyngyr bychain v Hyngyr hirfam, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y raae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dymll rai o'r prif AHWX3DDIOKT. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan trouddwydion, a mynych trathiadau yn per; i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gws". Yr ymys^aroedd vn ■chwyddo, y gwefusaa yn glasn, y ffroenau yn yau, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r "arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef forwerth's Wormwood Worm Loeenges. Gellid Uanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob J?feryllydd parcnua. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S. Manu- facturing Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is l £ c, 2s !)c, neu 4s Gc