Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

""——— r Yr ydivf fi ae ercill wedi gwneud arcli- xV Y1' yf wedi analyso wiliadmanwlimewniansawdd GEORGE'S "GEORGE'S PILE AND GITAV-EL I bod yn gyfansoddedig o'r eyffcvriau 1111170 FY\ h \m PlLLS' a° yi" Wyf y° 08,61 eu ll llyxieitol tyneraf. Yrwyf wedi eu def uyddio JtIIjaL \sL U 11A V .t* L /r bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau yn helaeth am flynyddau lawer mewn I llysicuol. Nid oes ynddynt ddim o natur 11 private practice, a hyny gyda Ihvyddiant I DT Y T <2 lj x 1 I\nodedlg. Ilhoddant esmwythad buan i rai || A-i A-lO* | fetolaidd.^ YR YDWYF O'R FARN EU | ll mewn sefyllfa anobeitliiol o lierwydd y I l\ bod yn FEDDYGINIAETII DRA GWERTH- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD FATVR AT Y DOLURIATJ HYNY AR GYFER J J dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu r^ -r,. t, Yv «! £ ,B. MEWN TRI O DDULLIAU PA RAI Y MAENT WSBI, 1 at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: V\ 'P EU HAMCAITU' — Gravel. — n 1 n n « n No.l GEORGES PILE&GBAVEL PILLS. ^flooN, No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS..» J m m rn m m « ? No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PlLES. GOCHELWCH DWYLLWYR. V7T7T~rr GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyohau Is. Ho. a2s. 9o.yrun. ■ « Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynweh yn eglur am GEORGE'S Pills ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICII PERSWADIO, na chymerwch « bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. ( "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. POEN YN Y CEFN II CHWYDD YN Y TRAED I .W' I u,,1 1,1" I, lfS'1t;ir,- I YSGAFNDER YN Y PEN I <€>j POEN YN Y IW 7= | GWYNT, GWAEW, COLIC, f «HI low !L,YJFREfH AëI ALIfuJ m LUMBAGO, 8CIATICA, GEORGE'S fr « *J> i>j> 1VIR» GEORGE, Y ■ jr y*^ w DKAR SIR, HiiYarxEY. Dear Sir,-Your Pills take well here, KlL<rJ «UKAV fciLi j T r. n 1 i • reconniirnd them with the jmatost confidence to mv cus- and in time 1 snail nave a large opening "TID"T"F "f CZ4 J loiiK'i!- ns being superior to any ntlier medicine in rclievi p i I «• IT Tr i -J— -J-I 1 I 10 those troublesome and painful disorders, ttml am rttrili/ tor them.— iours truly, j 2 diaappointtd even inmost obstu ite cases. I I G. OWEN, Chemist to the Royal Family. Y mac y Peleni hyn yn Feddyginiaeth remain, djxoN. _i » w » w w m » » w iu)i a I ( SICR. BUAN, A DIOGEL I'R I j 7 PILES A'R GRAVEL, ac luaws o anliwyldcrau ercill sydd bob I 7 amser yn eu eanlyn, menus:— A n&¥irWr a»l V^"4' GE,I 4FIR^*SW f\t" <?? POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYO "GWELLHAD TREULIAD. RHWYMEDD. LLYNGER MAN, DIFFYQ ✓ ^'Ie ttc am"i'iawn i mi /<■ :K X>WY1?TmnOT » Elim ANADL, POEN YN YR AHENAU A'R LWYNAU. SURNI Yr wVf Wuli bod y„ f/ 0 J.)Uni yO \X YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, V1|l)ll-,(111i v a'r Gravel yn llplivd a X //$yn glaf llawer o flynyddau J^n GWAEW. QWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y I ?clni muwr ar rai am^eiau yn dut'ewnol, am tua j f pqn V PilP5 Vr flnvpl TCriidd CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOO YR YMYSGAROEDD. «!.•».Meg mlvned.l. ae mi. y j.hi.ii. mis olaf eyn i mi A V y i UL,b It i vjicivci. uiaiu-u. yi DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELED1 AD YN Rafael a"r eich peleni cliwi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy A BWL AC ANEGLUR.SYCHDER A DLAS ANYMUNOLYN liwyr rai-tlii\vo i arod yn y ty. \r oedd y i'ath lwen I nhraed gall y poeil a acliosent i mi, a'r A GENAU, POEN YN Y SORDOWYDYDD, CHWYDDIANT KHliiiusyn iy lijihohuldion, fy nshyila, a in yfp-yfaint. a I JIR I YN Y TRAED, HO. H po< n maw r yn tv nihen. ac yn i.-ddw trail bendro. fel lias S I ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctonaid I S gallwn aniKyftVedV'thauyn eu Uiw a'u llun prioilol; mewn I I Alfe.-da,-e I eu goreu i ml, ac yr ■—> &SZ&X& II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I PERCHENOG, t AwdwriK.bdaioni, apharei. chv, iti.au. I ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o jl J. E. GEORGE, M.R.P.S., j honynt. Prynais flychaid O GEORGE'S j-uetli Ky<hig-^ni aphleser. Yr oeddynt yn fy novella J V PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais /J III It W A IN, V'^wWyiityu tuWel uc e8,mvyUy ddau ddogn o honynt—yr ydin/f yn ni AMnDPA MCUIRF Yr oedd ly »si'y±''»>«"i'iia<i wedi myned mor I V\ 77 *7 I—M IYI U n U M IN o n I n C.. oer a clilai» ond drwy barhuii i'w cymcryd, y /M awr yn (Idyll icich. — — -p. macnt wedi ly udfervd i'm gwres i'el cynt, .j f Ir Vv BENJAMIN EDWARDS, /Y f j X 110 yr w,y,f fv ,yn /V011 y" icu"1"; °'r tf-y newy^«~tlwyf, &o. CWMDARE, ÅBERDARE. DAVID DAVIES. —————————————— Argraffedig a bjkoeddedig gftn JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Medi 28, 1883.