Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy Bweetjoys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7td EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE. SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited AWiLRD OF MERIT. "There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DEYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commences MON- J- DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, and will be confined to the Students of the M.C.W. The resnlts will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOL.— Gall cSj Zi personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl a'u galwedigaethau presenol. Am fanylion, &c.. amgauer envelope gyda chyfeiriad personol arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627). Merchants, Birmingham. Mae hyn yn wir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anbwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwvmedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, q-e. Tr wyf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn giuybod beth sydil ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaethivirioneddoleu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidioli a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w eymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn. i am danynt. Anvyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o eymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, Be y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. Ile. a Hc. p t' 2 gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddygmiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi en cynye i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa cu cymeryd pyda/r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei.fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. go- Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. He. a 7 £ c. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwcb ofalus i weled fod yr enw ar,bob sypyn nen tlwch. y CYHOEDDIADAU 1IIWMIM A GYHOEDDWYD GAN HUGHES AND SON, WREXHAM. Yn awr yn Barod-PRIS CEINIOG, < ALMANAC Y MILOEDD/ A Llawlyfr o wybodaeth fuddiol, AM Y FLWYDDYN 1884. Now ready, in Pocket-book case, Is.; Cloth, 6d., THE ENGLISH DIARY Of the Calvinistic Methodists, FOE THE YEAR :1.884- Cyfrol o Bregethau; Gan y Parch. 11. Jones, Llanllyfni. Cynwysa 50 o Bregethau ar byngciau athrawiaethol ac ymarforol. Mewn Llian hardd, pris 3.v. Ge. Cyfrol Newydd o Bregethau; Gan Dr. John Thomas, Liverpool. Llian hardd, 3s. 6e. Oriau gyda'r Iesu; Neu Berson a Bywyd y Gwaredwr; gan Owen Evans, Llun- dain (gynt o Lanbrynmair), awdwr y cyfrolau ar "Wyrthiau Crist," "Dammegion Crist," &c. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. yr WI. Dr Owen ar yr Ysbryd Glan a'i Waith; Scf Traethawd yn yr hwn yr ymdrinir am ei Enw, ci Natur, ei Bcrsonoliaeth, ei Oruchwyl- iaeth, ei Weithrediadau, ei Effoithiau, &c., &c. Mewn Llian hardd, pris 3s. 6e. Corph o Dduwinyddiaeth; Gan Alexan- der Smith Paterson, A.M. Wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg gan y Parch. Owen Jones, Man- chester. Mewn Llian, pris 3s. 6c. Geniau Duwinyddol Americanaidd; Yn cynwys dros 1,000 o sylwadnu mwyaf tarawgar Henry Ward Beecher, T. De Witt Talmago D. L. Moody, ac eraill. Mewn Llian, 3s. 6e. Mynegair Ysgrythyrol; Gan y Parch. Peter Williams. (Wedi ei ddiwygio yn ofalus.) Cymvysa dros 25,000 o Gyfieiriadau. Mewn Llian ltanld, pris 3s. 6e. Cyfrol N ewydd o Bregethau; Gan y Parch. David Roberts, Wrexham (Caernarfon gynt). Mewn Llian hardd, 3s. 6c. Hefyd, Ail-Argraffiad y Gyfrol Gyntaf; G an yr un A\vd\Vr, (Yn yr un plyg a rhwymiad a'r Gyirol Newydd—pris 3s. 6c.) Bywyd a Phregethau Christmas Evans; Ai grnfiiad Newydd. yn cynwys hanes prif ddig- wyddindnu ei oes; Pedwar-ugain o'i Bregethau mwyaf poblognidd; ac amryw Ddamegion ac Avi/il hian; ynghyda Darlun cywir o'r hen bntuarch. -Day Gyfrol, pris 3s. 6e. yr mi. Beibi yr Athraw; Sef yr Hen Desta- incnt a'r Ncwydd, gyda Chyfeiriadau a Myn- egair; cynwysa hefyd ddetholiad hclaeth o wybodaeth anhebgorol i ddeiliaid yr Ysgol Sabbo'ho!. Mcicn Lledr, gilt edges, 9s.; eto, f/yda Chlaup, 10s. Ge. Beibl yr Ysgol Sabbothol; Cynwysa y HJoibl prjdfeitli hwn 12 o Ddailuniau lliwiedig hardd, a thrwy nad yw yn mesur ond 5! wrth 4 modfedd, gellir ei gario yn rhwydd yn y llogell. (Joratrvdig ar y cefn a'r ochrau, gyda chlusp, pris 4s. Ge. Cofiant a Gweitliiau leuan Gwynedd; Ynghydag Adolygiad ar ei gymeriad a'i lafur. YiMin Gyfrol (631 o dudalenau). Pris 3s. 6e. (Pris cyntefig, Ü8.). Cofiant y Tri Brawd; Sef y Parchedig- ion J. Stephens, Brychgoed; D. Stephens, Glantaf; a N. Stephens, Liverpool. Gan y Parch. J. Thomas, D.D., Liverpool. Pris gosty.igol, 2s. Ce. Cadwaladr Jones, Dolgellau Sef IIaneg eiFywyd; ei Weiiiidog.ieth; ei Ddefnvddioldeb cyiiredinol; a phrif linollau ei Nodweddiad. Dan olygiaeth It. Thomas, Bangor. Mcivn Llian, pris 2s. 0 BWYS I LWYR-YMWRTHODWYR. MAE CYMDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BE1TON mi (The Briton Life Association Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWTR oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffredin. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhagorol ereill Mae ei gwystl o £33,000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei thelerau yn gymedrol iawn. Telir y Taliadau Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG heb dal ychwaneaol, ac mewn achos o F\RWOLAETH, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriacth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gworth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu eymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teleras Neillduol i Woinidogion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. Cadeirydd :-FRANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeiryddB. W. RICHARDSON, Ysw., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr Lleol :-Lt, Col. H. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. PAKNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri HARSE, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarthol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr Tydfil :-Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'n DYDD. TY CYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymnna hysbysu ei W fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyu- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dý, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr & Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOR cheap, good work, with quick despatch, try R THOMAS, Bookbinder to the trade, 56, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUR. .+, HTlHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY J- the moat eminent, membera of the Medical Profession to bo unequalled for its power in replenishing the vitality ot the body, by its supplying all the essential constituents of the blood and nerve substance, and for developing all the powers and tunctions 01 the system to the highest degree. It removes pimples, blotchcs, purities the blood, gives new liic, sound and refreshing sleep, aiul restores the constitution to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s 9d, 4s 6d, lis, and 22s per bottle; or sent to any address, Carriage Paid, on receipt of price by XIILTON & Co. 131, High Street, Jotting-Hill, London. CAUTION.—Ask for Sir Astley Cooper's Vital Restorative." Do not let the chemist persuade you to take any other. The argument of larger bottles and less price is put forward. It is QUALITY the afflicted require—not quantity. Agents-Barclay & Sons, 95, Farringdon-street, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. Heb fod dros dair llinell, Is. y tro; am bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddcngys Hysbysiadau am yspaid o amscr am brisiau llawer is.