Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Hysbysiadau. IXAJJIEH SYLAV.— Iiydd yn liyfrydweli Kan y Cyhoeddwr o«od mewn yn rhad Hysbysiadau am Uyfarfodydd Ordeinio a Sefydlu, Cyfarfodydd Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, eodir yoliydig dal am danynt. URDDIAD. CYNELIR Cyfai-fodydd Urddiad Mr E. C. Davies, Ccinewydd, diweddar o Goleg Caerfyrddin, yn Llanon a Nobo, Mawrth a Mercher, y 2-iain a'r 2 tain o Hydref. Y cyfarfodydd cylioeddus i ddeclireu y nos gyntat' yn y ddau le, no yn Llanon yr ail ddydd. Dymunir yn dacr ar lioll weinidogion sir Aberteifi i fod ynbresenol ar yr achlysur. YSGRIFliN YDD. Ebenezer, Llanelli. OYXELIB Cyfarfodydd Blynyddol, yn nghyda Chyfarfodydd Sefydliad y X'arch W. T. Davies, ffynt o Glantwrch, yn wein- idog ar yr cglwys uchod, ar y dyddiau Sul a Lhm, Taehwedd y 4ydd a'r 5ed, pryd ybydd ynllawengan yr eiflwys a'r weinidog weled holl weinidogion y sir,yn nghyda cliyfeillionereillynbvosenor. D. C. I'AKHY, Ysgriienydd. Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg. C1YNELIB Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn J Ebenezer, Caerdydd, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 23ain a'r 24ain. Y Gynadledd am 2.30 y dydd cyntaf. Rhoddir gwahoddiad cynea i'r frawdoliaeth i ddyfod yn nghyd ar yr achlysur. Dros yr eglwys, E. WALTERS, Ysg. Maenygroes a. N anternis, Ceredigion. C1YNELIK Cyfarfodydd Urddiad Mr AV. Griffiths, o Goleg J i'rcsbyteraidd Caerfyrddin yn yr Eglwysi uchod, Mercher a Xau, y 2-Jain a'r 25ain o'r mis hwn. Dydd y cyfarfodydd i dde- ohreu dydd Mercher am ddau o'r gloch yn Nanternis, a dydd Ian drwy y.dydd yn Maenygroes. Taer ddymunir am bresenoldeb lioll weinidogion y sir trwy hyn o rybudd.—Droa yr eglwysi, D. EVANS, Ysg. Y MISOLYN RHATAF YN YR ENWAD. Y CENAD HEDD, Pris DWY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaeth y Parch W. NICHOLSON, Liverpool. CYNWYSIAD RHIFYN HYDREF. Sefyllfa Cymdeitbas yn Nghymru. Ffydd gan Mr James Kirkham (Iago Wyn Tegai), Liverpool. Pryddest—"Y Llongddry Iliad," gan Mr Thomas D. Thomas (Glan Padarn), Diuorwig. Yr Undeb Annibynol Cymroig, gan O. P. Enwau Cymreig Lleoedd, gan Eclectic. Ysgrif III. 0 Fis i Fis, gan W. N.- Y Cymry yn Anudonwyr. Deon Bangor. Iaith Anweddus. Aros yn h*y yn Australia. Yr Annibynwyr a Choleg y Gogledd. Parotoi ar gyfer yr amgylchiad. Y Golofn Farddonol- Croesawiad "Gwaith Barddonol Hwfa Mon." Y Wers Sabbothol, gan y Parch W. Williams, Maentwrog. Yr elw arferol i Ddoabarthwyr. Pob archebion am dano i'w gyru i'r Cyhoeddwr— JOSEPH WILLIAMS, Swyddt'a'r TYsr A'R DYDD, Merthyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.-Corfforwyd dan Gyfraitli Seneddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i £ 10,000, i'w tain ynol yn Gyf. ranau Misol nen Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treulian Cyfreithiol, a thai y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTEISION ARBENIG I FENTHYCWYR, drwy fod yr Ad-daliadau a'r Coatau Dechreuol wedi en lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrif. enydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil. SWANSEA BOOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. ARIAN AR LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian o i^lO i iglOOO gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir 116g o Bum* Punt y Cant, a'r ymrwyn-iadau dyogelaiatn danynt. Ymofyner a'r Ysgriienydd, Mf T. H. Davies, 18, Union-street, Swansea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig a'r Gym. deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion hollol deg, a rhydd gyfieusdra perffaith ddyogel i osod arian ar 16g. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. LI.. JONES, Penclawdd, >Dtrec- J GRIFFITHS, Argraffydd, Abertawy.) tort. COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD HAVEN. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev fcvan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the health of the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. PARKYVELVET ACA DKMV, OAB.MA-B.THEU. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST J. by the Rev J. CERKIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was first prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. CYFARFOD LLENYDDOL BETHLEHEM. GER BANGOR, MAI 7 A/11 8, 1884. Yn agored i'r Byd. M A R W N A D. Am y Farwnad oreu ar ol y diweddar Mr T. J. Cragg. Gwobr..£4. Hefyd, amryw destynau cerddorol. Beiruiad y Farddoniaeth—Parch E. Stephen. Y cyfansoddiadau i fod yn Haw un o'r Ysgrifenydd- ion ar nou cyn Ebrill 18ted, 1884. Gellir cael rhestr o'r testyuau ond anfon dau stamp i un o'r Ysgrifenyddion— W. WILLIAMS, Post Office, Talybont. J. W. PARRY, Maesygroes, Bangor. £ Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Organs, and Harmoniums. Hire System. Good Commitsion. None but respectable persons need apply.—J. BENTLEY, Small Heath, Birmingham. Gwelliantau Pwysig mewn Harness. (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). W. P OW ELL, Harness Maker, Merthyr Tydfil, A DDYMUNA alw sylw perchenogion a'r rhai -L-A- sydd yn defnyddio Ceffylau at ei Patent Gig Backhand and Shaft Tugs. Hefyd, at ei Freintebau mewn Genfau a Ffrwynau (Bits and Bridles). Mae y gwelliantau hyn yn corffori awgrymiadau a gaed trwy brofiad helaeth. Trwy wnenthur ymofyniad, anfonir cylchlythyrau a chynlluniau, yn nghyda phob manylion, trwy y Post. Gellir cymhwyso y Patent Tug at Backhand and Tug o'r hen ffasiwn, trwy ei anfon i WILLIAM POWELL, y Breintebydd. Yn y Wasg, pris Swllt, ADRODDIAD o GYFARFODYDD YR UNDEB YN FFESTINIOG. Anfoner yr Archebion i-Rev J. B. PARRY, Llansamlet, Swansea. W ATOHES WATCHES! GREAT REDUCTION. The Best Value for Money, NOW SOLD AT REDUCTION. A. MTwebb, Watchmaker, Cardigan. English jfatent Lever Watches, capped and jewelled in heavy Silver Cases. Price 110s. now at 65s. Crystal Glass, 120s. now at 70s. Silver Genevas, 60s, now at 30s. In Gents' or Ladies' sizes. One week's free trial. Money returned if not satisfied. Send a P.O. Order and you shall have the Watch safely packed in a box by Register Tost. KEEPER AND WEDDING RINGS. Send bize to A. M. WliBB, Cardigan. RHAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cyuwys 17 o'r gwyrthiau wedi eu troi ar gan, gydag addysgiadau, wedi eu gOBod allan mewn modd syml a dealladwv i'r plant, gyda thdnau syml a bywiog—y fath ag a hoffir jian y plant a'r bobl ieuainc. Gellir eu canu mewn Cyfarlod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadau. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysga a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf Iwyddiant eyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthiau a Ryflawnwyd gan ein Gwaredwr; a'm gweddi ddifrifol ydyw, ar iddo l'od yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael iachad i'w heneidiau. Pris, Solffa, 6e.; Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., 6c j H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sicr o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6e. "Rhaid i bob un diragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfar.soddiad nas gwelir bob dydd ei gyffelyb,Tanymarian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Pencerdd Maelor), Garth, lluabon. Anfonir Rhestr o Ganeuon, Anthemau, Canigau, &c., &c., i unrhyw gyfeiriad yn rhad. CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. "HIRAET H, WEDI EI THEEFNU A'¡ CHYNGHANEDDU CtAtf D. JENKINS, MUS. BAC., Y GEIRIAU GAN "CEIRIOG." Y DDAU NODIANT AR YR UN COPI, PRIS, CHWE'CHEINIOG. Y LLYFR TONAU NEWYDD. TUNES, CHANTS, and ANTHEMS. Mae y drydedd fil bron allan o'r Wasg. Adolygiadau ffafriol o'r Wasg Saesoneg a Chymraeg. PRIS 8s. SOL-FFA, A 3s. 6c. HEN NODIANT. HEFYD, ANTHEM GENADOL NEJVYDD A PHOBLOGAIDD. Sol-ffa, 2c., H. N. 4c. Pob archebion, gyda blaeudil, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. MAE MR. EOS DYFFItYIT, R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, 80 Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnau mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a BEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 9, NEW BRIDGE-ST., LONDON, E. C. THE Directors are desirous of receiving Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business. For further particulars and forms, apply to A. TORKINGTON, Managing Director.