Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYZSTIjXJTJISJ" DA. OH ac uchod os en buddsoddir vn ddoeth mewn 3j±\J Dewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. Q-ellir cael yr hollfanylion yn rhad trwy y post yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO., Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN AWB YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FTWYD," GAN WATCTN WYN". Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'K DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THUBSDAYS. This Line boeka Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from < £ 1010s.; Interme- diate, from £ 7 7s Steerage, £ 4 4s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, X3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, .£4. Children under 12 years, £ 1, Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, ,22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY!! MONEY!I PONTMOBLAIS I, O A N OFFICE, MERTHYR.—-To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from £ 5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to WM; R. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHTLLIN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol liwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra plioblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diifyer treuliad. anliwyldeb j*eriawl, a lioll arwyddion croniad yr ysffyfaint, yr hwn yn crytfredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, oysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder.cynhwrfyn y cylla, a tneimlad o iaelder. Y mae yn jjosod yr ysgyfaint muagrell ar waitli, yn gweitliredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o leehyd a cliyaur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygill- j aeth ddyoaelar. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn uniff gran J. PEPPEll, Bedford Laboratory, London, onw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar liyn Poteli 2s. 9c. GwertUir gan bob Cyfl'yrydd. ADFERYDD GWALLT RHABLON. — Gwna Zockyer's Sulphur Hair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mlien ycliydiff ddyddiau ddwyn vn ol v lliw. Y maeyr etfaith yn rhagori ar yr liyn a gynyrclur gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Loekyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw eyntefig. Yncynyrohu shade berffuitH naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinyatrio cen, ac I faetliu a tliyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau eymbylawl, glannaol, ac iachaol ar chwarenau y gwallt, cymeradwyir Zockyer's Restorer yn fawr. Poteli mawrion Is. 6c. Ar werth gan lioll Gyffyrwyr, Gwallt- drwswyr, »;Plieraroglwyr yn mhob man. PKLESTAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—N id yw T Pelenau rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau neryglus a geir yn ami mewn pelenau hysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parliau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenau pa bynag, fel y feddvginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiofar gyfer anliwylderau yr Yssryfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y ffurf o anliwylder Goriaidd, Tvndra, Diffjg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorff, Diffyg Archwaeth at fwyd, neu arwyddion diffyg treuliad yu gyffredinol. Ar werth gan yr lioll Gyffyrwyr GWBLLHBIB MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CTRN. BUNIONS, A CHTMALAU CHWTDDEDIO Y BODIAU. —Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr uni" fedd- yginiaetli wirioncddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymyegiad a ddyfeisiwyd erioed l)rwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylehynol, dar- fydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuaii ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o ameer i wella yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ae esmwytlider yn union- gyrchol. Gellir gwis^o unrliyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwyso Plasterau Delliir. Na pherswadier chwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Blycliau Is. lie. yr un, a werthir gan y rhan lwyat o gytiyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. BLAB HYFEYD. — Cracroft's Arecanut Tooth Paste.—-Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetlius i liwn, daw arliw y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwch Cacroft's.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar vr Ysgyfaint (y cilcliweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi I'r didoliadau corfforol I redeg mewn trefn reolaidd, ac mewn cysyllt- iad a'r Tonic Ingredients, yn cryfhau Yn ddirfawr, ae felly yn oynal py rtli mawrion y corff mewncyflwr addas i sicihau iechyd da. Gwcrthir nwy gan unrliyw Gyffyrydd mewn blyehau 1B. lie. i 2g, 9c. yr un. I I I 'w"w Quinine Bitters Gwilym Evans 1 FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Oymry yn mhob man, dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ae yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref a, syrthia yr boll gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gwe:thio yn hwylus ac yn ei lie a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oren y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag anbwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysediar, a tbueddid ni i wneyd byny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd ties y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig nifer allan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch. Tlios. Price, M. A PH D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. R. Jonos, Llwynypia. I Parch. J. H. Williams (Biynfardd), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.G.), Chicago, America. | Ysgol Ramadogol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion eroill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QUININE BITTBRS cav/n enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M 11 C.S., L.S.A., Lond., Thrale. Dr. G. A. Jones, M.D., Kennington. Dr. A. Jenkins, M.R.C.S. Lond., M R. C. P BIHn., Rio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S.A &c, &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r Iluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fforyllydd, Caerdydd. Mr. W. H. Thomas, „ Dowlais. „ Myrddin Davies, Abertawy. W. Sims, „ Aberaman. R. D. Hughes, Dinbych. „ Griffith Williams, Llanorohymodd. J. Fraacis, v Wrexham..) E. P. Wynne, Aberystwyth. II. J. Hughes, „ Caergybi. Hobert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.G. „ Isaac Jones, Tremadoo. „ D Evans, Cemmaes, TtefiildwyD. J. R. Jones, Aberaoron. Mii. Rowland' a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Lbinbedr, „ W. H. Rees, Hwltrordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog. Joseph Rees, Aberteifl. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymer adwyol i'r QUININE BITTERS Mr. Hugh Owen (Huwco Mon), Cemmaes. Mr. R. B. Lewis, Draper, Feiryside. Mr. T. Morien Hughes (Monen Mon), Rhosybol, Mon. M John Jone Hi llau6lwy. a gellid ychwanogu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— Djftyg Treuliad. a'i Granlyniad.au. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, difPyg archwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y treat a'r ochran, a mynych bigiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Ymaeunmeuychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo diffyg treuliad, a goreu pa gyiitaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. Gwendid.au o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich-mewn gair, sefyilfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. Yr iSLfu. Doluriau yr Afu ydynt fel y canlyn :—Ysgafnder yn y pen, poen yn groes i'r Ilygaid a rhwng yr ysgwyddau, diflasdod at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgedig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. "ST Frest, Diffygion y Frest, sef peswch, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. OXFARWX ZDJ3X-A.TT BWROASU. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yv) 2s. ge. a 4s. 6c./ mewn Blyehau, 12s. 6e. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel, a myner gweled yr enw GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y Perclienog. Gofaled pawb na cliymeront eu twyllo na derbyn cyughor i gymeryd unrliyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rhatacli. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Colier bob amser fod efelycliiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efolychiadau i feddyg- iniaeth avdderehog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. E- lorwerth's Wormwood Worm Lozenges CYMERADWYIB y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hyny Y maent yn deisenau bach melus, o lin tempting, ae hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariacth gryno ynddynt eu hnnain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r plentyn bach byd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisieu tS sena nac unrhyw physigwriaeth ar eu hoI. Gadawant ddylaowad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pin fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dyn on yn gyffredin, sef y llyng-yr bychain, y Ilyngyr hirfaiu, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dymn. rai o'r prif ARWYDDION. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i st.irtio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y ewefuaau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Torwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma ti, thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir en cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYJVI EVANS, F.C.S., Manu- facturing Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, nen 55 Stamps, yn ol y stae, Is lie, 26 9c, nen 4s 6c.