Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yr ydwf fi ecoill wedi gwneud arch- tdffisf Yr wyf wedi analyso wiliad manwl i mewn i ansawdd GEORGE?S WT^ J/" George's PILE AND Gravel^ eieli Peleni, ac yr ydym yn cael eu //n „ bod yn gyfansoddedig o'r cyffcirian T^If T? 0 M tr^T ILLS' 71 GU llysievol tyncraf. Yrwj-f wedi eu def nyddio JL 1. L JEL 01 y Jtl A V Ju JU U £ y&ms°ddedig o ddefynddiau I! yn helaeth am flynyddau lawer mewn ll llysieuol. Nid oe& ynddynt ddirn o natur |j private practice, a hyny gyda llm/ddiaiit OT T TO I.1 Ehodtot eemwythadbuauirai)] flUUt>. [ fetela,dd.^ YE YDWYF O'E PAIH ED | ll mewn eefyllfa anobeithiol o herwydd y I — ————————————————— 1\ BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWEBTH- jj V, Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWK AT y DOLUEIAU HYNY AS GWEE ^dweud, nad oes, mewn gwmonedd, eu j MEWN TRI 0 DDULLIAU \v PA RAI Y MAENT WEDI I oyttelyb fel meddygmiaeth tuag Vv /i \v at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EtT HAMCANU. ry AM I Gravel fa t/. IlIII Q d NO. l -6E0RGfS PILE & GRAVEL PILLS. PIIR DON II No. 2- GEORGE S GRAVEL PILLS. P No. 3- GEORGE S PILLS FOR THE PILES. I 60CHELWCH DWYLLWYR. TTTT^ O~T ■ GOCHELWCH DWYLLWYR. » — „ Mewn blyohatt Is. l^o. a 2s. 9c. yrun. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Hebhyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD "1,516 ancl Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. ■» • C (|)J W W M M W. <* doom c, POEN YN Y CEFN I' f; CHWYDD YN Y TRAED f -ø, ,.r¡,' __Marl :[/ ,i' ifmfl^OERYNY PEN j g POEN YW Y LWYNftUj| GWYNT, GWAEW, COLIC, I iTL [DWFR POETH AG ATALIILLII LUMBAGO, SCIATICA9 RHWYMEDD, &e. ■ ,■■■■ .■ ■■■■■■ GEORGE'S mm* MB. GEORGE, DTT I? APDfllfPT PEAnSlB' bh*M»E*. „ r ILiEi /V. T 11 M V Pi 1 4 I have much pleasure in bearing testimom- to the Deai1 Sir,—Your Pills take well here, V groat efficacy of your Pills for l'iles and Gravel. I always l' t-.hi t recommend them with the greatest confidence to my cus- and in time I shall hav6 a largo opening I >"T*T* "T" tomers as beinft superior to any otlicr mcdicine in relieving 1 ~1— -1— I I I IkJ ■ those troublesome and painful disorders, am! aut rarely for them.—Youra truly, disappointed even in most obstinate cases. aA1,riUT I remain, yours truly, UVVHjN, Ckmust to the Iioyai I'anuly. y mae y peleni %yn yn Feddyginiaeth rEANKLIN DIXON. — SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL. wac i luaws o anhwylderau ereill tydd bob amser yn eu eanlyn, megyg:— ^^7 Anarwr a/) ^vVST"- OEs jy POEN YN Y CEFN. YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG Awwvr Svn — « GWELLHAD TREULIAD, RHWYMEDD. ULYNGER MAN, DIFFYQ Ie, ac anwyl iawn i mi x, XV ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI U Yr Wvf WCdi bod Vn J EHYFEDDOIi. —Burn u? "X YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, £ ymboeni gan'y Piles a'r Gravel, yn nghyd I 'Ms & yn glaf llawer O flynyddau GWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y f/ tein; niawr ar rai avnaeruu yndufownol, amtua mr, „ Pllo^ iV fiivnl "RrnirlH C«P OEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDO, M,^deuddog mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi V o y 1 ue" a 1 UUIVU1, r,Ialuu- 'f A OWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWEUEDIAD YN I K,lei gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy A yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWLAC ANEGLUR.SYOHDER A BLAS ANYMUNOLYN t llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen «l.Morl ». B nclmopnt 1 mi o'r GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT gofidus yn fy ngholuddion, fy ngliylla, a'm ysgyfaint, a \» li nlaaea gan y poeil a acnosent l mi, a r 1 yN Y TRAED_ &0 #/ poen mawr yn fy mhen, ac yn fecldw gan bendro, fel nas A I ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 »UUI«TU>K iiMinunvopum J! gallwnamgyffrodpethauynculliwa'ullunpriodol; mewn ll II ,1 i I RHOODAHT ESMWYTHAD USIOKOYRCHuL || „air yr oeddwn wedi fy lwyr amiwyo gan boen a selni, fel ll j[ Aberdare & Morthyr eu goreu 1 mi, ac yr 1 —— I nas gallwn gredu fod rnodd i mi byth wella; ond diolch i I ll wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, j PERCHENOG, I Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. (I l\ i • i i j. ii JJ- .1, „„ „ 11 — — — l\ Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni vn ol J dderbyniais f;iwr Ueb oddiwrth un O I Ji T!. GEORGE. M.KiF.S'i V eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilynfy ngalwedi- jl honyilt, Pl-ynais flycliaid O GEORGE'S V gaeth gydag cgni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella PILES and GUAVEL I'ILLS, a cliymerais J MIR WA IN, ddau ddogn o houynt^-yr yimjf yn GLAMORGANSHIRE. V „rl' UWT yn day 11 lach. — maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, Xx BENJAMIN EDWARDS, ya ieua?1C ^CWMDAUK, ABERDABE. DAVID DA VIES. Argraffedig a Cbyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.*—DyddlGwener, Hydref 12, 1883.