Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWNC 0 SYLW PAWB. X20 Y CANT 0 LOG. "Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. CYMERWYD i fyuy y Shares yn einhagerlong, Wynn- stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi contractio am uu arall, 1 fod yn barod i'r mdr yn Mai nesaf, 1884. Cast yr agerlong ydyw 35,100p, 2. Bydd yr agerlong hon o'r gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladvvyv enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarrow-on- Tyne. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwiv werth llocg, fel gwir werth tf, yn ymddibynu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong hon fydd •'WALTER THOMAS." TER THOMAS." 5. Gallwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tAl yr agerlong hon tuag 20p y cant, efallai ychwaucg. Tra y mae llongau hwyliau i raddau mawr out of date, ac yn talu ond ychydig neu dditn llOg, y mae agerlongau yu talu yn well nag erioed Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasuach, yr oedd ager- longau Caerdyddyn talu tuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rheol. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn divveddu Rhagfyr 25ain, 1882, yn ol 24p. 10s. y cant. 4. Bydd y llyfrau yn agored' yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu harchwilio, a'r Polic-y of Insurance bob amser i'w waled, er sicrhau na hydd yr un golled trwy iongddvylliad. 8, Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ao i'w talu fel y canlyn:— P. So C tOO wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1884. 12 10 0 yn mhen cliwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn rahen ehwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen cliwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enillion y Hong (dwidenù) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1884 Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd ag ychydig arian ganddynt i ymuno. 0. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw tala am y Hong tra y mae yn cael ei liadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nea bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r m6r. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyifredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,lOOp Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y till wedi hyn i ni fyJd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders Dymunwn aliv sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharuâ thelerau firms ereill. 8. Bydd i'r gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fol y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa. betk yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1. Ceir poo manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wneuthuviad y Hong, &c &c., yr hyn ni cheir yn gyffredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanyliou. 2. Mantais fawr arall yw fod y tSl am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y pethau hyn y fanta-is fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob damweinian, ac hefyd unrhyw esgeulusdra o du y Cadben, nid oes raid i nob ofni colli ei arian Epgeulusir weithiau wneyd hyn; olid fel sicrwydd ir cyfranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol liollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif borthladdoedd ac y mae amryw o r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob" dydd am Shares yn y "Walter Thomas £ > Y mae croesaw i bawb ymlioli am ein cymeriad yn Nghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymnna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfuiriad isod. Ysyrijener yn fuan er sicrhau Shares r. 7. Mewn canlyniad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysyiltiad o gwbl rhwng ein firm ni, EVAN THOMAS, RADCLIFFE & Co., A firm y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm liollol wahawl. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mae genyf bob hyder yn eu niedrusrwydd a'u gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allant gyflawni. Y mae iluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffiith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. CERDDORIAETH DR PARRY, (PRIF ATHRAW COLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWY.) JOSEPH. Cantawd i gorau ieuainc, H.N., y ddwy iaith, 2a; Tonic, Cymraeg, 8e. TELYN YR YSGOL SUL. Rhanan 1, 2, 3, Tonic, 3c yrhan Rhan 1, H.N., 6c. LLYFR 0 24 O GANEUOIT, Yo 5 o Ranau, H.N., Is 6c; Tonic, Is y rhan, gyda darlun o'r Awdwr. LLYFR O DDETJAWDATT, Yn ddwy o Ranau, H.N., Is; Tonic, jfyda'r Darlun. 47 o Anthemau, Canigau, a Chydganau. HEN GLYCHAU'R LLAN. Y ddwy iaith a'r ddau Nodiant, 2e. MOLAWD YR HAUL. Y ddwy iaith a'r ddau nodiant, 4c. HOFF D'WYSOG (Hail Prince of Wales). H.N., 4c Tonic, 3c. BLODWEN. H.N., 5s, 7s, 10s 6c; Tonic, 2s, 33 6c, a 5s. EMMANUEL. H.N., 6s, 8s, 10s 6c Tonic, 3s, 4a 6c, a 6a. Rhoddir telerau niautoisiol yn y ddau waith olaf i gorau. Am bob manylion, anfoner am y catalouge ytiawn. Pob archebion, gyda blaend&l, i'w hanfon i J. PARRY & SONS, 9, CASTLE-ST., SWANSEA. SPECIAL NOTICE. TEA. FOR CASH. BY tho New Parcel Post 4 lbs and npwards will be sent per return of Post to all parts of tho United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. TE, TE, TE, I BAWB. MANTEISION LLUNDAIN I'R CYMRY. PAHAM y telwch arian mawr am D6 ar hyd y wlad, pan y mae perchenogion ystorfa fawr o Dd rhagorol yn Llundain yn barod i'w anfon gyda y Parcel Post i unrhyw fan ? Y Te Goren am y prisoedd canlyncl 15 oz. o De da, ls..6c.; 1 pwys, lawer gwell, 2s.; 3 phwys, 5s. 3e.; 6 pwys, 10s. Adoner stamps neu P. Order i Mr L. PUGH (manager), The Stores, Lee, London, S.E. DALIER SYLW.-Mu.e Mr Pugh yn Gymro, a gofala fod y Te o'r fath oreu am yr arian. Bydd pob parsel o 3 phwys ac uchod yn cynwys rhodd werthfawr a dofnyddiol. Anfonwch am pwya i' w dreio. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, v Wind, Sc. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. c Sold in boxes at Is. lid. and 2a. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. t Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale. from Messrs F. NEWBERY ct SONS 1, King Edward-street, London, E.C., or- S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS. BRIDGE, HUDDERSFIELD.