Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Hysbysiadau. DA. I, i:I{ SYLW.— Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwr o?od > mewn yn l'had Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordeinio aSefydlu, Cytari'odydd Chwajterol, a Chyrnanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, codir ycliydig dal am danynt. CANADA I'JK CYMKY, "lSTTEWYDI) ei gylioeddi, ac i'w gael vn rhad ac am ddim ond ■y* arifon am dano, LLAWLYKR VII YMFUDWR CYMREIG t CANADA. MAXITOHA, A']: NORTH WEST TEKKI- RIES." nylai pawb sydd yn bwriadti ymludo anfon am y llvfr hwn yn •itlioed, er caei yr holl fanylion am y tordaith, y cludiad eynorth- wyol v h termydd o lfio o erwau a roddir yu rhad, lioll fanylion y wind a 1 chy«yrcbion toreithiog, &e.. &c. „ IV. ffael ond ajit'ou at—The Canadian Government Agent, Vt ater-street, Liverpool. fl.!l.84j Penygroes, sir Gaerfyrddin. "T"} YMUXA yr eglwys yn y lie uchod wneydyn hysbys nad yw .Vn sytieu3 ganddi dderbyn cylioeddiad neb i bregethu ar bynobryd. WILLIAM BOWEX. :¡.G.p.. Nazareth, Pontlotyn. T) r efflwys ueliod wneyd yn hysbys i bawb y pcrtliyn Mdynt wybod nad vdym yn dorbyn cylioeddiad unrhvw »>regetli\vr o liyn allan lieb iddynt yii gyntaf ohebu ag yssrifenv'dd yr eglwys. yr (Cyfeiriad) Mr WILLIAM HARK IS, 3*6. p. 4, Church-street, I'ontlotyn, via Cardiff. Cymanfa Mynwy. /^JYNELIR y Gymanfa ueliod yn Brynmawr, ar y dvddian n }aw1rtli a Mercher, Gorphenaf 22ain a'r 28ain. Y Gynadledd ;am 2 o r gioch prydnawn y dydd cyntaf. J/rcirethir vn vr hwvr am f»..vo a o r tfloch, a If), 2, a 0 o'r gloch dydd 5lercher. 5lydd\vu yn ddiolchgar am gasgliad arferol eglwysi y sir ar gyfer treuliau y J. 11.'WILLIASS. J-J.b.r Ebenezer, Llanrwst. /"I YNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr I). Evans, o Golt"r y Bala r fn al' yr eglwys nehod 110s Eercher a dydd Ian, «TOrpiienat loeg a r17eg. Taer ddymunir ar i Weinidoginn y cylch ;ao ereill fod yn brcsenol. •20-e-P- HUGH ROBERTS, Ysg. Cyfarfod Chwarterol Arfon. KELIR ety tro nesaf yn nghapel Ebenezer, Bangor, ar nos ,V dydd Mawrth, Gorphenaf 14eg a'r l.Med. Bydd v Gynadledd am 10 foreu Mawrth. Rhoddir gTvahoddiad cvnes'i bawb o fewn y cyfundeb. J 27.6.p. I). S. DAVIES. Ebenezer, Castellnewydd-Emlyn C) HYNallan, hyd wybodaeth pellach, anfoner pob goheliiaeth y' cysylltiedig a r eghvya uchod, i ofal Mr David Pees, Swan Aewcastle-Emlyn, gan fod ein eysylltiad a'r Parch E. A. Jones wedi teriynu. 21.6.W. WILLIAM EVANS, Diacon. URDDIAD. QYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr W. R. Bowen, o Goleg s/ Henaduriaethol Caerfyrddin, yn weinidog ar eglwys ( armef Maesteg, nos i awrtli a dydd Mtrcher, Gorphenaf l">ed a'r Kieg! lraddodir siars i t eglwys gan J)r Rees, Abertawy, ae i'r gwein- tdog gan y J'arch J). Evans. Heol Awst, Caerfyrddin Bydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, yn nghydag ereill a allont tod, yn breseuol yn y cyfarfodydd 27&w- I). REES, Ysgrifenydd. Brynberian. A"oriaJ Brynberian a J'oiitgvnon, Awst B 12ted a'r 13eg. Maaylion eto. „ Bros yr eglwys, 4-R EVAN LEWIS. Penmain, Mynwy. f-lYKELTR eyfarfod yn y capel ueliod, dydd I.lun, Awst 4ydd, i isetydlii y 1 arch R. Evans, gynt o I-)roedyrhiw, yn fugail vr 6fflwye, a theimla yr eglwys a'r gweiuidog yn ddiolch«-ar i weinidogion y sir am eu presenoldeb a'u cyniliortli i ddvvvn v gwaith oddiamgylcli. H.LLOYD i «<>■ 4.7.1* >'e" An Apprentice Wanted. IVA an Apprentice to fclio Grocery and Provision x> ^pp'y t0 WILLIAM WILLIAMS, Grocer, Railway Shop. 1'ontlotj'n. 4.7 r Tysteb y Parch E. Jones, Ffynonbedr Cadcirydd y Pwyllgor: PARCH D. WILTJIAMS (B.), SALKlf, MYDKFM. Ysgrifenydd Dco] MR SAMI EL EVANS, FFY\ON];EDR. Trysoryddion Lleol: MRI J. WILLIAMS, FACIIDDU, T. HOWELLS, BRYN-NIWL. Ysgrifenyddion Cyffredinol: PARCH I). It. DAVIKS. RHYDYCKISIAID. ST. CLEARS, MR DANIEL EVANS, CWMBACH, WHITLANl) Trysorydd Cyffredinol: lJ. I.L. LEWIS, Ysw.. NATIONAL PROVINCIAL BANK, CAEIO<' Y UDDIN. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. Kino's Dandelion and Quinine Liver I'ilU.—Nid yw y Peltmal1 rhagorol hyn yn eynwys eymaint ag ol Mcrcury, uu dim o'r am- ry wiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn peleriau liysbys- ladol. Y mac y Itaitli hou yn parliau i gadw darganfyddiad enwog if P ?r y 1'lioll belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelai, oieu, gyflymaf, a inwyaf sier ac effeithiol ar gyfer anliwylderaii yr sgyfaint a'r C.vlla, pa un bynag ai yn y ffurf o anhwylder Genaidd, Tyndra, Diffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, ."mi, Cur yn y Pen, l'oen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- y l10" J-r°rn, I'ii'lyir Arcliwaeth at fwyd, neu arwvddion ditfyg treuliad yn gytfredinol. Ar wertli gan yr holl Gyffyrwyr X3LAS HYFR YD. — Cr a croft's Arecanut Tooth Paste.- Drwy ddefnyddio y Dcint-hveh peraroglaidd moetlius liu'ii, daw arliw y danedd yn wyn, inch, adysglaer lei ifori. Y mae yn nodedig am ei beiaro?!, ae yn neillduol dde nyddiol er eymud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar wertli ?'Un (;yf''yrwyi-. Potiau Js. a 2s. fie. yr uji. (Mynwcli bacroit s»/ JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. G WNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd Rhesymol. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am Argraffu TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Biliau, Ad- roddiadau Eglwysig Adroddiadau Arianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, Llythyrau Eglwysig, ac Anerchiadau Cyfarchiadol, &c., &c. -u. CYNLLUN DA. _0"1 ( ac uchod wedi eu buddsoddi, o dan v gvfundrefn oVXV anghyfritol, mewn Ariausoddion a Rhaiidaliadau wedi eu detliol yn otalus, a ddychwelant enillion rhagorol mewu ycliydig ddyddiau. Gcllir cael pob manylion yn y Llyt'r Eglurliaol (pedwerj'dd argralTiad). yr hwn a anfonir yn rhad ao vn riivdd trwv y Post. Cyt'eiriad-GEO. EVANS & CO., Stockbrokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.G. Y cvnllnn trorpn a dyogelaf a ddyfeisiwyd erioed. 3.fi,p. T Y C YMREIG, lAAmDAlN 9, THANET-PLAOE, T E M P L E BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and .opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymnna bysbysu ei fod, oherwydtl yr aiiogaeth wresoo- a (iderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn arcs yn ei dy, wedi helaethu y lie ueliod, fel y gall siorhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac yaiwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLUM. Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dymr o wreiddiau meddygol, yu dyfod yu dra phoblogaidd a dctnyddir ef yn awr yn 114 blue pill a calomel i Wellliau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a noil arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyffredin sydd yn cvuyrohu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, eysgadi wydd, dim chwant bwyd, yn ercstenu y tafod, bias drwg yn y borcu, pen ysgafndcr,eynhwrfyny cjjla, a theimlad o isclder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgre'll ar waith, yn gweithrcdu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o iechyd a cliysur mewn 24 o oriau. Y niae y J'eddygin- iaeth ddyoaelaf. Taraxacum a J'odvphyllm svdd wlybwr yn cael ei wneyd yn unj<r gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwy.sig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT IIHADLON. — Gwna Lockyer's Sulphur"Hair Restorer dduo gwallt gwyn. ac yn mhen ycliydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yu rhagori ar yr hyn a gynyrcliir gan liwiedydd uniongyrcliol. ae nid ydyw yn niweidio y croen. Y IIllle yr eiddo Lockyer yu gyfartal ar drutaf. Y nue y goreu er adter gwallt gwvn i'w liw cyntetig. Yn cynyrehu shade berffaith liaturiol. V alac yn werthfawr i ddinystrio ceu. ac i faetliu a thyfn g-wallt newydd. Gan fod Sulphur ynlcael ei biisio yn fawr am ci rinweddaii symbylawl, glan haol, ac aca3ol ar chwarenan y gwallt.cymer- adwyr Lockt/er's llesturer yn awr. Poteli niuwrioa, Is (Je Ar werth gan holl Gyffyrwyr, Gwalltdryswyr, a Plieraroglwyrjyn mhob man. r. R¡;PTUlŒS.VIIITE'S MOC-MAIN Liivurt TRUSS is the most effective invention lor the treatment of Hernia. The itt-e of a steel spring, so hnrttnf in its effect, is avoided, a noft bandairo being worn round the body, while the requisite resisting power is sup- plied by the Moc-Main i'ad and Patent Level, nttintr with so{much ease and closeness that it cannot be detected. Send for descriptive circular, with testimonials and prices, to J. White and Co. (Limited^, 228, Piccadilly, London. Do not buy of Chemists, who often sell an IMITATION of our Moc-Main. J. White and Co., have not any Agents. 206 p Wonderful Discovery! No more Small Pox Marks! ILEOISr AND CO.'S OBLITERATOR (PATENTED) REMOVES all Small Pox Marks, Rough Skin, Sun Freckles, J Sun Burns, etc., and J'andrntt from Kace and Head. M. LEON, the inventor of the Obliterator, has obtained several medals and diplomas oi honour, and has been appointed purveyor to several Royal and Imperial Courts. Leon and Co.'s Obliterator is approved by the Medical Faculty. No more Small Pox Marks No more Rough Skin 1 No more Sun Freckles! The very worst cases of Small Pox Marks are successfully treated by Leon and Co.'s Obliterator. Simply rub Leon and Coo's Obliterator into the skin with a clean spouge three or four times a day, for a few minutes each time, and then the Small l'ox Marks will gradually disappear. The application of Leon and Co.'s Obliterator is quite simple and harmless Leoil and Co.'s Obliterator causes no inconvenience whatever. Dr Pierre and Dr Scboll certify that Leon and Co.'s Obliterator contains nothing whatever of an injurious character. It produces a clear, beautiful, and smobtli skin I Leon and Co.'s Obliterator is sold by all Chemists, Hairdressers, and Perfumers. In Bottles at Is fid, Ss, and 3s ftd each, or forwarded by Parcel Post 3d extra. Caution !—None genuine unless Loon& Co." is engraved upon the bottle, CHIEF DEPOT OK THE OliLITEltATOR Messrs LEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, High-street, Stratford, London, E. EXPOKT.—Perfumes of all kinds. Essences, Extracts, Toilet Vinegar, Hair Restorer, Golden, Brown, and Black Hair Dyes, E Eau de Cologne, Bay Rum, and other perfumes for Ladies' Baths, in bottles ali at Is (»d, ;>s, ami 5s tJd oaeli; either size by Parcel Yost 3d extra. Caution !—None genuine unless "Leon & (Jo." is engraved upon the bottle. LEON AND CO.'S DEPILATORY (PATENTED). Leon and Co.'s Depilatory is the only safe and efficacious com- pound, removing in a few minutes any superfluous hair from any part of the body Without any pain or even unpleasant sensation. Mix a small portion of the Depilatory with a little cold water lub the paste thus produced into the hairy skin, and allow it ti] dry for one or two minutes; then sponge off with cold water, and the hair will be completely removed, never to grow again. MessrsJLEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, Higli- street, Stratford, London, E. Every genuine packet is signed Leon & Co." Sold by all.Chemists, Hairdressers, and Perfumers price 6d, Is, Is Hd, 3s, and 5s lid per packet, or by post Id extra. Highly-perfumed Tailet Soaps—Brown Windsor, Transparent, Tar, Glycerine, Curd, Honey, Almond, and Oatmeal. Every genuine tablet is stamped Laon Co., Stratford, E." Price 2d per tablet. Beware of inferior imitations! 13.6.84.j HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown; And thy sweet joys, more, dear than fame or wealth, Tonch not our heaits, but pass unte!t, nnknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7id EACH By the Piopr.etor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must ;BE SURE TO ASK FOB. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be Pli EFIUmED, both h r its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF nX3MM;tX-.V. There's a proud modesty in merit! Averse from asking1, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." I DUTDEN, Dadgysylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys Setydledig yn Wghymru. flYHOEDDIK yn fuan y l'apyr ar y mater uchod a ddarllenwyd W yu Nghynadledd Cwrdd Cliwarter Cyfundeb Isaf 8ir Caerfyrddin, Chwefror l!)eg, 1S8L Argremr ef ar gais y Gynadledd. I'ris 2e., neu 14s. y cant, Anloner archebion at yr awdwi', Rev. R. MORGAN, Saint Clears. 11.4.84,r