Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH: MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Owaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! I BAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nycliu oddiwrth anhwylderau y frest, yn pesychu bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygin- iaeih; ac oherwydd hyny, yn niweidio ac yn gwanychu eu eyiansoddiad. DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedil aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu- DAVIES'S OOUGH MIXTURE Ni raid cymeryd ond nn dog-n er prod ei ddylanwad union Ni raid cymeryd ond un dogn er prod ei ddylanwad union tfyrcliol—yn rliyddhau y ftlem, yn clirio y llais, yn cyneau ac y-n cr.vfliau y frest, gan weithio pob anwyd a clirygni ymaith. N'i raid ineb ofni canlyniadau anwyd na pheswch, ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FlmDYG l'W DEULU At holl anhwylderau v gwddf, a'r frest, os bydd 11A Y11'.S'S COUGH MIXTURE wi th law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Besweli a Brest Gaeth?—Davits's Cough Mixture. Pa beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiffyg Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wyddoch ehwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau yn llawn, a'r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaetli orell at ryddhau y fflem ac esmwythau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y" Bolur Gwddf ar unwaith ?—Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potclau. Is. lie., 2s. !)c., a 43.6c. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw "HUGH DAVIES" sir stamp y Llvwodracth. Parcel PORt, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais 1101101 iachad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un botel." Dywed H. Davies, Cwmcemryw Farm, Glasbwll" Gwnew«h V dcfnydd a t'ynoch o fy cnw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd fii'mcyrlawn iechyd. Rhyddliaodd y ttiem, gadawodd y peswch fi, a chefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch Ll. B. Roberts, Ffestiniog:- Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture on, Oes o iechyd ddibesychu! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ?—Davies's Tonic and Antihilious Pills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? -Da1,;es' Tonic and A ntibilions Tills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd ? Oes—Davies's Tonic and Antihilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyafeffcithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antihilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn, Cr.sd y Galon, Diftyg Treuliid, Poen yn y Pen, lthenmatism, y Ddanudd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &c. Maent yn liawdd eu <ymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rh.vw. Nid ydynt yn achosi y poen lleiaf yn eu heffaitli aryeorff, ond gWeiihiant ymaith yr allecliyd, gan Uuro jr Gwaed yn hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn acliosi toriad allan. &c. Niddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nyehdod, Diffyg Awydd at Fwvd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, £ an cu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd. ac yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyffrcdiuol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Cetn, Diffyg Archwaeth, ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cv- merais ddau fiychaid, a chefais adferiad trwvadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. Uc. A 2s. 9c. t'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post oddiwrth y Perelienog ar dderbyniad en gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAYIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, I. Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the Apothecaries' flail, 1.pndon 8.2.84.r. Y CEnnnOIUAETII DIWHIMP A GYHOEDDWYD GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na byctcl Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonvn tin Cyhoeddiadau drxmj y post ar dderbyniad gwerth, yr areheb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. YN A WR YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL G-YFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. (Neu yn Rhanau, pris 3c. y llhan.) YN CYNWYS:- RHAN 5.-Tri Deuawd.—Y Wers Sol-ffa Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Nghuriad. RHAN 6. — Caneuon. — Gogoniant i Gymru Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Peidiwch a dwoyd wrth fy N ghariad; Y Gwcw ar y Fed- wen; Bood ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 1, Tri Deuawd.- Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. RHAN 8. -Cancuon. -Hen Wlad fy Nhadau; DynR'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mblentyn yw. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. COTltailling a Selection of popular "Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. Jhj JOHN OWEN (Owain Alaw.) ('ihc foiinev handsomely-bound Presentation Vol- ullle may still be had, price 12s. 6d.) CANEUON., ( Yr oil yn y Ddall Nodiant. Pris Ce. yr un drwy y Post, 7c.) RHIF.* 54. Man i Ganu—Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Owain Alaw. 55. Ffarwel-Farclccll: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. 56. Corn y Glyn-The Quarry florn: Can i I)enor, gan Alaw Llyfnwy. 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. t, 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan 11. 8. Hughes. 59. 0 Lili DIos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan R. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Sword to me Can i Bari- tone, gan Gwilym Lon. 61. Seinier yr Udgorn. grymus: Deu. awd i Ddau Fas, neu Tenor 4a Bas, gan Bellini. 0 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Sho8 upon the shore: Can i Soprano, gan Gwilym Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan Ala,id Rhondda. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Ala'w .Rhondda. 65. Y Tri Bugail-Tlte Three Shep- herds Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan Hugh Davies, A.C. fCANEUON ERAILL I DDILYN.l bSBSB ilipipl GREAT WESTERN RAILWAY. International Health Exhibition. ON SATURDAY, JULY" 12th. an Excursion Train for LONDON will leave MERTH YR atll.O. p.m., Hirwaun 11.25, Aberrl <,re 11.35, Mountain Ash 11.45., Quaker's Yard 11 55. Llaucaiach 12.5. a.m. (Sunday morning), Crumlin 12 25, Pontypool (Clarence Street) 12.40., and Pontypool Road 12.50 a.m. To return from Paddinglon- at 11.5. p.m. on July 14th. For fares see special bills. 11.7.W. J. GRIERSON, General Manager. GREAT WESTERN RAILWAY. ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY'S SHOW AT SHREWSBURY. ON JULY 17th an Excursion Train for SHREWS- BURY will lenve SWANSEA at 4.45. a.m. Landore 4.50., Neath 5.10., Glyn Neath 5.25, Merthvr 5.20, Abernant 5.30, Llwydcoed 5.35, Hirwaun 5.45, Aberdar 60, Mountain Ash 6.10, Tredegar Junction 6.25, Crumlin 6.35, and Pontypool (Clarence-street) at 6.50 a.m. To return same day at 6.10 p.m. For fares see special Bills. 11.7.w. J. GRIERSON, General Manager. n_ TTNIYERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September l'ith, 1884, and endt June 30th, 1885. Terms:—- £ 10 a year for out-door students. £25 additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female candidates above the age of fifteen, on the first, day of the examination, will be offered for competition Three Scholarships of £50 each. Three Scholarships of zC40 eacli. Three Scholarships of each. Three Scholarships of ,2;; each. Three Scholarships of f20 each. Five Exhibitions Of £ 15 each. Ten Exhibitions of £ 10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination willlbe Iheld-at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. B. T. WILLIAMS, a LEWIS MORRIS, j Hoil Sec8' Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, ISS-t. SW ¿NSEA !DCK PE!MANENT EUILDING SOCIETY, CADEIRYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DEIiBYFIlt unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas ucliod. D Rlioddir Hog o BEDAllt PUNT y cant am symiau odan £ 2">, a l'HEDAIR PUNT A OH WE U GAIN y cant am symiau « £ 25 i £ 1,001), a'r ymrwymiadau dyogelaf, yn ol y gyfraith Henedaol am danynt. Rlioddir PUM' PUNT y cant a rhan o'r elw i fciidianoeyr^aia 1lp shares. Rlioddir bentliyff uurhyw SWill ar Mortgage ar dai non diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Telir treuliau y Mortgage, gan y Gymdeitlias. Ymofyner a'r Y ggrifenydd—Mr T. H. DAVIES, 18, Union* street, Swansea. 28.3.84.r Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.-Corftorwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeith- asau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa — 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil Oadeiydd—THOMAS WILLIAMS, VSW., Y.H. YMAE y Gymdeithas ucliod yn barod i roddi licntliy ar Mortgage, ar y rhybndd byraf, Symian o £100 i 910,000, 'w tain yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwartcrol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Oyfreithiol, a thai Surveyor, Wedi eu gostwng lawer iawn. MAIS'R GYMDEITHAS YN AWR YN CIYNYG MANTEIS- ION ARBENIG I FENTHYOWYR, trwy tod yr Ad-daliadau a'r Cost au Dechreuol wedi clIlleihau gymaint. Cedwir y Uirgelwch Llwyraf. Am Fanylion. ymntyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrifenydd, yn Swyddfa y Gymdeitlias, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfii, 18.1,84.r. on AO UCHOD YN WYTHNOSOL,-Gall personau pertliynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm ucliod yn liawdd ac yn onest bob wytlmos, lieb i hyny ymyrid o gwbl a'n galwedigaetliau presenol. Am fanylion, tire,, airigauer envelope, gyda chyfeiirad pcrsonol arno, i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae kyn yn wiriontddM. ».11.84.r, -n_ _n -n_ Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (J cilehweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau corfforol i redeg mewn trefri reolaidd, ac uiewn cysyllt- iad ti'rTonic Ingredients, yn cryl'hau yn ddirlawr, ac telly yn cynal py rth mawrion y corlt lyewiicythvi- addas i sierliau iechyd da. Gwerihir Ilwy gan unrhyw Gyffyi-ydd mewn blychau Is. Ile. i Is. 9c; yr un. Telerau y Tyst a'r Dydd. Anfonir ef trwy y Post am Ghwartcr yn ol y teler.au canlynol :-1 (os telir yn mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s. 6c. Os na thelir yn mlaen, 1 am. 2s. 2c; 2 am 3s. 9c.; a 3 am 4s 11c.