Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CAN GYMREIG BOBJiOCrAIDD. "H I R A E T I I (H HOBED 0 HILION") WEDI EI THREFNU A'l CHYNGHANEDDU GAN D. JENKINS MUS BAC, Y geiriao gan CEiRIOG. Y ddaa Nodi ant ar yr un copi, Pris CHWECHEINIOG ANTHEM GEINADOL (MISSIONARY ANTHEM), NEWYDD A PR OBL 0 GAIDD. G yda geirian Saesoneg a Chymraeg. Sol-ffa, 2c, H.N. 4c CYDGAN DDIRWESTOL (TEMPERANCE CHORUS), "AWN, AMEDDIANWN Y WLAD" (WE'LL MARCH AND POSSESSJ, Geirian Cymraeg gan ANTHROPOS; Geiriau Saes. oneg gin y PAhCH D. ADAMS, B.A. Sol-ffa, 2c.; Hen Nodiant, 4c. Gellir cael y Cydgan uchod wedi ei drefnu i Brass Band. Bydd hyn yn help i'r cantorion mewn Gwyliau Dirwestol. ANTHEM Y CYNHAUAF (HARVESr ANTHEM). Sol-fifa, 2c. Hen Nodiai.t, 4c. NODIAD.-Mae yn yr Anthem hon Driawd prydferth i Alto, Tenor, a bass. Pob arcbebion, gyda blaenual, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y KHATAF I FEIBION RHIENI CYMREIG. Y mae cyfnewid clÍnol gwlad am awyr y mor yn well nag unrliyw feddygiaeth i bobl ieuainc." Y mae byw mewn tref fawr ynddo ei hun yn addysg werth- fawr i fechgyn gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL I REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas ), B.D. (Edin.) ATAE yr Ysgol hon yn parhau yn hynod lwyddianis mewn -i-L darparu bechjjyn ar gyfer arlioliadau parotoaw! y Gyfruith, Meddygwriaeth, Fterylliaeth, y Civil Service, y Colegau Duw- iuyddol, y Training a'r University Colleges, &c. Mae 11 (ni lcthodd neb) wedi Uwyddo eleni Uo83). Kid oeg yr un ysgol yn meddu manteision gwcll i ddarparu becligyn ar gyfer yr arianfa a swyddfeydd masnacliol. Telir sylw arbeuig i French, Llawfer, Book-keeping. Oommetcinl'Knowledge, » Correapondtnee, yn nghyda'r diffusion neillduol mewu gramudeg, *c«n a sain y Saesoneg, sydd yn naturioli fechgyn Cymreig. Y mae dosbarthiadau mewn Mesuroniaeth, Tir-fesureg, ae Klfenau. Amaethyddiaeth, ar gyfer bechgyn sydd i fod yn amaethwyr. An Apprentice Wanted. "YT7"ANTED, an Apprentice to the Grocery and Provision VV Trade. Apply to WILLIAM WILLIAMS, Grocer, Railway Shop, Pontlotyn. 4.7.r Cymanfa Mynwy. CYXELIR y Gymanfa uchod yn Brynm-awr, ar y dyddiau Mawrth a Mei-eher, Gorphenat' 22aiw a'r 23ain. Y Gymidledd am 2 o'r gloch prydnawn y dydd cyntaf. Pregethir yn yr hwyr am ii.0 a 7 o'r gloeh, a 10, 2, a fi o'r gloch dydd Mercher. Byddwn yn ddiolehsar am gasgliad arferol eglwysi y sir ar gyfer treuliau y Gymanfa. J. U. WILLIAMS. 13.6.r Ebenezer, Llanrwst. OYKELIK Cyfarfodydd Urddiad Mr D. Evans, o Goleg y Bala, yn weinidog ar yr eglwys ueliod nos Fercher u dydd Ian, Gorphenaf lfieg a'r 17eg. Taer ddymnnir ar i weinidoginn y eylch ac ereill fod yn bieaetiol. 20.1),p. HUGH ROBERTS, Ysg. Cyfarfod Chwarterol Arfon. VXKLIIt tro nesaf yri nsliapel Ebenezer, Bangor, ar jios Lui, a dydd Mawrth, Gorphenaf 14eg a'r lofed. Bydd y Gynadledd am 10 foreu MaWrtli. RhoUdir gwalioddiad cynes i' bawb o fewn y cyfundeb. 27.ti.p. j) S. OAYIES. Ebenezer, Castellnewydd-Emlyn OHYN allan, liyd wybodaeth pellacli, anfoner pob goljebiaeth cysylltiedig a'r eglwys uchod, i ofal Mr David Rees, Swan, Neweastle-Emlyn, ffan fod ein eysylltiad a'r Parch E. A. Jones wedi terfynu. 27.6.W. WILLIAM EVAXS, Iliacon.. Brynberian. "DYDD Cyfarfodydd Agoriad Brynberian a Pontgynon, Awat D I2fed a'r lau^. Manylion eto. Dros yr eglwys, 4.7.r EVAN LEWIS. Tabernacl, Penybontarogwy. DYMUXA yr eglwys yn y lie uchod wneyd yn hysbys, nad yw yn gyfleus ganddi dderbyn eyhoediiiad neb i bregethu, ond myfyrwyr eydd yn easglu tuag at y Colegau. 11.7.W. AV. DAVID. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. OYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Gwern- llwyn. Dowlaia, nos Lun a dydd Blawrtli, Gorphenaf 14eg a'r Joed. Bydd y Gynadledd am 10.30 dydd Mawrth. U.7.W. JOHN THOMAS, Ysgrifenydd. Urddiad. OYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr T. Edmunds, o Goleg Coffadwriaetliol Aberlionddu, yn Weinidog ar eglwys v Tabernacl, Hirwaun, ar ddydd Linn, Awst 4ydd. Y cyfarfod cyntaf i ddechreu am 10 o'r gloch. Bydd yn ddagan yr oglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, yn nghydag ereill a allont, fod yn bresenol yn y cyfarfodydd. 11.7.W. THOMAS PHILLIPS, Ysgrifenydd. URDDIAD. r^YNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr W. R. Bowen, o Goleg Henaduriaetliol Caerfyrddin, yn weinidog ar eghvys Carmel, Maesteg. nos Fawrth a dydd Mercher, Gorphenaf 15ed a'r 16eg. Traddodir siars i'r eglwys gan Dr Rees, Abertawy, ac i'r gwein- idoir gan y Parch D. Evans. Heol Awst, Caerfyrddin. Bydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, yn nghydag ereill a allont fod, yn bresenol yn y cyfarfodydd. 27.6.W. D. REES, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog. CYXELIR y Cyfarfod uchod yn Soar, Trecastell. ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Awst ] Oeg a'r 20fed. Y Gynadledd am 2.30 v dydd cyntaf. Taer crfynir am i lioll weinidogion y Cyfundeb roddi eu presenoldeb. 1)..JAMES, Y sgrifenydd, 11.7.W. Penmain, Mynwy. OYNELTR cyfarfod yn y capel uchod, dydd Llun, Awst 4ydd, i sefydlu y Parch Ii. Evans, gynt o Uroedyrliiiv, yn fugail yr eglwys, a tlieimla yr eglwys a'r gweinidog yn ddiolchgar i weiradogion y sir am eu presenoldeb a'n cymliorth i. ddwYjI y gwaith oddiamgylch. H. LLOYD, Ysg. 4.7.1' LISTEN TO YOUR WIFE. THE Manchester Guardian, June 9, 1883, S9.ys- "At one of the windows looking oil the woodland ways, with clumps of rhododendrons and great masses of May blossoms, there was an interesting group. It included one who had been a cotton spinner, but was so paralysed that he could only bear to lie in a reclining position." This refers to my case at the Home for Incurables. I was first attacked twelve years ago with locomotor ataxy-a paralytic disease of nerve tibia rarely ever cured— and was for several years barely able to get abont, and for the last live years not able to attend to my business as cotton agent, altlioughfaiany things to attend to my business as cotton agent, altlioughfaiany things have been done for me, the last experiment being' nerve- stretching, two years ago. I was voted into the Home for Incurables, Mauldeth Hall, Heaton Mersey, near Manchester, in May, 1882. a home that ought to be more widely known, where poor afflicted ones have every suitable comfort and attention. I-am no advocate for anything in the shape of patent medicine, and made many objections to my dear wife's constant urging to try Hop Bitters, but finally, to pacify lier,consetited. I had not quite finished the first bottle when I felt a change come over me, This was Saturday, November 3. Oil Sunday morning, in dressing, I felt so strong oil my legs, I said to my bedroom compan, OilS, I was sure I could walk;" so started across the floor and back. I hardly knew how to contain myself. I was all over the house; After finishing the first bottle, I had four days to wait for the second, and by the time it came I had fallen back considerably. Two days alter I began to take the second, my walking came back, and now, as the Home are finding the Bitters for me, I am gaining strength each day, and can walk quite safe without stick or any other support. I am now at my own house, and hope soon to be able to earn my own living again. I have been a member of the Manchester Royal Exchange for nearly thirty years, and was most heartily congratulated 011 going into the room on Thursday last.—Very gmteflllJy yours, JOHN BLACKBURN. 59, Teneriffe-street, Higher Broughton, Manchester, December 24,1883. To Hop Bitters Company, Loudon. P.S.—You will gather much respecting my case from the enclosed card. (Copy of Card.) SECOND APPLICATION. NORTHERN COUNTIES HOSPITAL FOR INCURABLES. May Election, 1882. Your votes an,l interest are respectfully solicited on behalf of JOHN BLACKBURN, aged forty-seven years, who for eleven years' has been afflicted with locomotor ataxy, and for the last three years quite unable to attend to business. This case is recommended by Beni, Armitage, Esq" M.P. The Rev C. E. Stewart, Rector of St..James's, Higher Broughton. John Loweock, Esq., J.P. Mr John Heywood, Publisher, &c., Manchester. Mrs William Mather, Park Len, Higher Broughton. Mrs Winger, Woodland-terrace, Higher Broughton. Henry Simpson, Esq., M.D., Loud., Physician to the Manchester Royal Infirmary. James Ross, Esq., M.D., M.R.C.P., Assistant Physician to the Royal Infirmary. Alex. Hodgkinson, Esq., M.B., 21;, King-street, Manchester. The above testimonial is from among thousands received. Hop Bitters cure dyspepsia, indigestion, kidney complaints, derangements of various kinds, and as a general family medicine, none have met with such genuine appreciation as Hop Bitters. Introduced to this country but a comparatively short time since, they have rapidly increased in favour until thiy are without question the most popular and valuable medicine Iiiioivit. Composed of simple materials, it is a marvel of delicate and suceessml combination. Every ingredient goes straight to the mark at which it is aimed, and never fails. Pleasant to the palate, agreeable to ;the stomach, and thoroughly effective as a cure, it has won for itself the confidence of all. Hop Bitters are used in six of the large London hospitals and similar institutions throughout the world, and are the purest and best medicine ever made. SOLD BY ALL CHEMISTS AND MEDICINE VENDORS. 13.6.84.r TY CYMKEIG, LLUNJDALN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, andiopposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna bysbysu ei fod, oberwydd yr anogaeth wresog- a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr 11 Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. CYNLLUN DA. ac uchod wedi eu buddsoddi, o dan y gyfundrefn J V. anghyfrifol, mewn Ariansoddion a Rhandaliadau wedi eu dethol yn ofal us. a ddychwelant enillion rhagorol mewn ychydig ddyddiau. Gellir cael pob manylion yn y Llyi'r Eglurhaol (pedwerydd argraffiad). yr hwn a anfonir yn rhad ac yn rhydd trwy y Post. Cyfciriad—GEO. EVAN'S & CO., Stockbrokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllungoren a dyogelaf a ddyfeiaiwyd eriocd. 3,G,p, Wonderful Discovery! No more Small Pox Marks! I/EOISR AND CO.'S OBLITERATOR (PATENTED) REMOVES all Small Pox Marks, Rough Skin, Sun Freckles, Sun Burns, &c., and Dandruff from Face and Head. M. LEOX, the inventor of the Obliterator, has obtained several medals and diplomas oi honour, and hps been appointed purveyor to several Royal and Imperial Courts. Leon and Co.'s Obliterator is approved by the Medical Faculty. So more Small Pox Marks So more Rough Skin No more Sun Freckles! The very worst eases of Small Pox Marks are successfully treated by Leon and Co.'s Obliterator. Simply rub Leon and Co.'s Obliterator into the skin with a clean sponge three or fofir times a day, for a few minutes each time, and then the Small Pox Marks will gradually disappear. The application of Leon and Co.'s Obliterator is quite simple and harmless Leou and Obliterator causes no inconvenience whatever. Dr Pierre and Dr Scboll certify that, Leon and Co.'s Obliterator contains nothing whatever of an injurious character. It produces a clear, beautiful, and smooth skin Leon and Co.'s Obliterator is sold by all Chemists, Hairdressers, and Perfumers. In Bottles at Is Gd, 3s, and ns fid each, or torwarded by Parcel Post 3d extra. Caution !—None genuine nnless" Leon & Co." is engraved upon the bottle. CUrEF DEPOT OF THE OB LITE I{ ATOR Messrs LEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, High-street, Stratford, London, E. EXPORT.—Perfumes of all kinds, Essences, Extracts. Toilet, Vint gar. Hair Restorer, Golden, Brown, and Black Hair Dyes, Eau de Cologne, Bay Rum, and other perfumes for Ladies' Baths, in bottles all at Is 6d. 3s, and 5s 6d each; eitllersize by Parcel Yost 3d extra. Caution I-None genuine unless "Leon & Co." is engraved upon the bottle. LEON AND CO.'S DEPILATORY (PATENTED). Leon and Co.'s Depilatory is. the only safe and efficacious com- pound, removing in a few minutes any superfluous hair from any part of the body without any pain or even unpleasant gensation. Mix a small portion of the Depilatory with a little cold water; nib the paste thus produced into the hairy skin, and allow it to dry for one or two minutes; then sponge off with cold water, and the hair will be completely removed, never to grow again. MessrsiLEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, High- street, Stratford, London, E. Every genuine packet is signed Leon & Co," Sold by all Chemists, Hairdressers, and Perfumers price 6d, Is, is (hi, 3s, and 5s Od per packet, or by post Id extra. Highly-perfumed Toilet Soaps-Hmwn Windsor, Transparent, Tar, Glycerine, Curd, Honey, Almond, and Oatmeal. Every genuine tablet is stamped Leon & Co., Stratford, E." Price 2d per tablet. Beware of inferior imitations! 13.6.84.j HE'AJLTHT Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or .wealth, Touch not our hearts, but pass unfeit, unknown." HAMLKY. THOSt; WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH 2 By the Pioprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must ;BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PK KFKKRED, both t, r its agreeable TASTE and EFFICACY This is why it has obtained trom public opinion an unsolicited OP There's a proud modesty in inerit Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DBTDBN.