Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH. ANWYD. A DIFFYG ANADL. ANHWYLDEBAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Bolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Grygni, Influenza, Asthma. Cacthder. NEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef oddiwrtli yr anhwylderau ticliod. mae miloedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nycliu oddiwrtli anhwylderau y frest, yn pesyehu bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwsg gan ddiflyg anadl, heb ymol'yn am feddygiti- iaeih; ao oherwydd hyny, yn niweidio ae yn gwanychu en cyfinsoddiad. DALTED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaetli sier ae effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaetlm— DAVIES'S OOUGH MIXTURE Ni raid cymeryd ond un dogn er prod ei ddylanwad union sryrchol—ynrhyddhau y°fflem, yn elirio y llais, yn eyuesu ae yn cryflian y'frest, g;an weithio pob anwyd a chrygui ymaith. Ni raid i neb ofni canlvniadau anwyd na phesweh, ond gol'alu fod potelaid o DAVIES'S ijOUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At lioll anhwylderau y gwddf, a'r frest, 03 bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beawch a Brest Cough Mixture. Pa 1)0th ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiflyg Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau yn llawn, gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhau y fflcm lie esmwytliau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. r] Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA T, E Y M A E Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelan, lie., 2s. 9c., a 4s. 6e, (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler lod enw "HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodracth. Gyda'r Parcel Post, unrliyw faintioli, 3e. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed,' Llanbrynmair" Ccfais hollol iachad oidiwrth anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd 1111 botel." DywedH.Davies.Cwtrcemryw Farm, Glasbwll:—" Gwncwch y defnydd a fynoeli o fy enw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigacth ond trwygymeryd eich meddyginiaetli, dychwelw.vd ni mcydawn ieehyd. Eliyddliaodd y fflem, gadawodd y peswch fl, a chofais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch 1.1. B. Roberts, Ffestiniog:- Dan oeliain anwyd yn nyeliu—a'r lungs Yn rhyw lesg- weithredu; Mwy eais trwy y Cough Mixture cu, Oes o ieehyd ddibesyonu! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TBEULIAD. Beth ydyw y feddyginiaetli oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibilious Pitts. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau ? Davfes's Tonic and Antibilious Pill4 A oes meddyginiaetli at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and Antibilious Pills. Beth ydyw y ddarpauaeth fwyafeffeithiol at godi yr Archwaetli at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrisiadwy i baiVb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyu, Cu.i.ul y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Pdauodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &e. Waent yn hawdd eu ..vmeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Hid ydynt yn achosi y poen Ueiaf yn eu heffaith ar y corff, ond gweithiant ymaith yratiechyd, gan BuroyGwaed yn hollol oddi ■wrth bob anliwyldcr sydd yn achosi toriad allan, &c. Niddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nyclulod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbrvd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Arehwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves a'r Coitt yn erflVcdinol. BRISTOL HOUSE, MACIITNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystimio" ac yn y Cetn, Diffyg Archwaetli, ac Iselder xsbryd am lisoedd; ond galwodd oyfaill ty sy)w at DAVIES'S 1'ILLS. Cy- meraia ddau fiychaid, a cliefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c.. "WILLIAM IVILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. 1 he. A 2s. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blyehaid drwy y Post oddiwrth y l'erclienog ar dderbyniad eu gwerth mown stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAYIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, SfpfisilUat pf the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the ApHheeai ies' Hall, London S.2.84.r. y flRDDORlAETH D1\IDI)A!IIF A GYHOEDDWYD GAN R HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymyclogaeth, anfonivn ein Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad gwerth yr archeb mewn stamps neu Postal Order.ynghyda'r cludiad. YN AWR YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL G-YFROL Pris mewl2 Amlen, Is.)' Llian, Is. 6c. (Neu yn Rhanau, pris 3 c. y Rltan.) YN CYNWYS:— RHAN 5.-Tri Deuawd.—Y Wers Sol-ffa; Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Ngbariad. RHAN 6. CctneÛon. Gogoniant i Gymru; Wyt ti'n cofic/r lloer yn codi; PeiÇliwch a dweyd wrth fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed- wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.—Tri Dcuawd.—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. RHAN 8.—Caneuon.— Hen Wlad fy Nliadauj Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mlilentyn yw. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular "Welsb Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and SLCeompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOHN OWEN (Owain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) CANEUON. ( Fr oil yn yDdau Nodiant. Pris Ce. yr un; drwy y Post, re.) nllIF. 54. Man i Ganu-Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Owain Alaw. 55. Ffarwel-Farewell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. Z) 56. Corn y Glyn—The Quarry Horn Can i Denor, gan Alaw Llyfnwy. 57. Yr Hen fiymraeg i.mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan R. S. Hughes. 59. 0 Lili Dlos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan R. S. Hughes* 0 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Sword to me: Can i Bari- tone, gan Gwihjm Lon. 61. Seinier yr Udgorn. grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore: Can i Soprano, gan Gwilyrn Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan Alaw Rhondda. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Alaw Rhondda. 65. Y Tri Bugail—The Three Shep- herds: Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan Hugh Davies, A.C. [CANEUON ERAILL I DDILYN.1 DAVIES A'l FEIBION, 5,51IILDHALL SQ7ASE, C^BFTEEDir, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAYIliS A'L "T7\EIBION, am OllIADURON J-J' Jj AUR ac AgrAN. DAVIES A'L TT^EIBION, AM JEWELLERy JD AUK. ac ARIAN. DAVIES A'I THEIBION, am GLOCIAU o JJ BOB MATH. DAVIES A'I THEIBION, AM NWYDDAU l.1 ELECTRO PLATED. DAVIES A'I THEIBION, AM FODRVVYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TT^EIBION A GANIATA MYN Y X1 CANT AM ARIAN PAROD-, 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George". Llund;iin (Robert Biudenell Cai ter, Yaw.,F.K.C.S.), yn dywedyd :—" Y m pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-Jalu tiwy eu catedwch mawr, yr hyu a'u gwna yn llai tueddol I gael en tori a'n crafu. Mae Pebbles yn wir gyuihwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yu (tebygol o gael eu defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am lo:i.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVUS A'I FEIBION stoe belaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIHIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY. PL ATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETEliS, &c. 25.7.84. L. SWANSEA USEE PERMANENT EUS SCCIEIF. CADEftfYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG., DERBYFIK unrhyw symiau o avian gan y Gymdeithas uehod. D Klioddir Hog o BEliAIIi y cant am symiau o dan £ 25, a 1'HEDAIK PU'¡'l' A (JHWEUGAIN y cant am symiau o a'r ymnvymiadau dyogtlaf, yn ol y gyfraith Scncdaol 51 am danynt. Klioddir PUM' PUNT y cant a rlian o'r ehv i feudianoeyr^at'« up shares, lthoddir benthys unrliyw swm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, 03 dewisir. Telir treulian y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgiitonydd—Mi T. H. DAVIES, 18, Uniou- street, Swansea. 28.3.84.r Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlvvyd IS72.-Uorfforwyd dan Gyfraitli Scneddol Cymdeith- asau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa: 34, Victoria Street, Mcrtliyr Tydtil. Oadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y.H. YMAE y Gymdeithas ucliod yn barod i roddi ben thy ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau 0 aloo i £10.000, 'w talu yn ol yn Gyfvanau Misol neu Ohwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Oyfreithiol, a thai Surveyor, wedi eu gostvvng lawer iawn. MA K 1J GYMDEITHAS YN AU'R YN (IYNYG M ANTE IS- ION AHBENIG I FENTHYOWYK, trwy lod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleiliau gymaint. Ccdwir y Dirgelweh Llwyraf. Am Fanylion, ymnfyner a ^IR E. ROBERTS, Ysgrifenydd, yn Swvddfa y Gvmdeitbas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil, 18.1,84.r. OO AC UCIIOD YN WYTHNOSOL, — Gall personal! SjZl perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, lieb i hyny ymyrid o gwbl a'u salwedigaethau presenol. Am fanylion. &e.. amgauer envelope, gyda chvfeiirad personol arno, 1 KVANS, WATTS, AN1) COMPANY (I*. 627), Merchants, Birmingham, Mae nun' yn wirioneddbl. 8.11.84.1", PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—Nid yw y Pelcnau rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o r am- rywiol ddefnyddiau perygius a geir yn ami mewn pelenau nysbys- iadol. Y mae y ffaitli lion yn parliau i gadw dargantyddiad enwog Dr King ar y blaen l'r holi belenau pa bynag, iel y teddygmiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac etleitlnol ar gyl'er anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y fl'urf o anhwylder Geriaidd, Tyndra, Diliyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Iwymyn ddior- pliwys yr lioll gorff, Diffyg Arehwaeth at Iwyd, neu arwyddion diliyg treuliad yn gyffredinol. Ar werth gan yr holl Gytfyrwyr I