Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SYMXJD "52" PESWCH G- Y:J:J.A..G- ITKT DOGKT. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM. ISP Stllod^ hwn erioed a rhoddi gwellhad buan a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef A Anhawsder i Anadlu, y Pas, Crugni, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. r & ™ }'n > a ,I->"munoL Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogel, a sicr. AotV,™ TW, „V ,vJe"l 1 ddargarifod cymysgedd gwir werthfawr ao effeithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, i^vd!fv,i™ ™n«wl^ £ J1!, Gwaed, Pas, Crugni, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei d.lyled- nMi'hv\n ns )Tnlnrl,r! yP ,}r 9yh<?. S ■>' Ylu'1-Vgi"iaeth hoil> >'r hwn a gymvysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth Anhjtromlpr i Anndln + S^'huylhvyd nchod. Effeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a syniuda yn gyflym n^ fn^,tliJaA>, n i,n Ty fYlw-vddo peswch-boeriad esinwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r vchvd^e-o hprsonaii vn a"nWyr a\yr iIQt'I1 ^rest- fod 71' hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond Hifrifei v vl! ;!i g l"C rha,s a,iw-vd a Ilhesw<5h trwm, ac yn anil iawn trwy esgeuluso peswch y caniyna anhwylderau cUtnlol, y ihai a ellid eu rhwystro pe buasid ond cym -vyd ychydig ddognau o'r Balsam hwu RwfWf'Tr1 hwn.y rllal >'n C0Hi. cws= noaon ar ol noson oblegid pesychiad dihaid a gyffmir gan (lei m lad difl is yn' BALSAM vn^rW fyrf?lr 8an gasgliad o lysnafoad yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH Sgroeu a achosir gan enynia^6 1 S a Sy y 11"VHUafedd hwn ymaitfi. Lliniara a gwelllij. hefyd yn gyflym y lleoedd Gall personau ° unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sy!w o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Percbenog wedi dertyn lluaws ° Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol tnyy gymeryd y Balsam gwir werthfawr 1Iwn. 0s bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaohua yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd yehydig mewrBlychau 2s%c esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'iS FAMILY APERIENT PILLS, y rlial a weitliif mewn Blychau a 2s 9c. TYSTIOLABTHAU. MR DALIES,—Syr,—Nia gallaf mewn ysgrifen roddi eanmoliaeth adigonol I ch ± rmt Cough Balsam. 15um am amser maith yn cael ty niluiogaii bcswch ya ystod y nos, gant'y nghadw yn effro Yn ddiweddar,cymerais eich Balsam, ao y mae wedi effsithio arnaf vn y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaitli tlua o orplnvysdra, a m peswch poenus wedi ei weilhau. JJerbyn- nveh fy niolchgarch diffuant am hyn. f T. WILLIAMS, Builder, 2P, Freeliold-st., Uplands, », Abertawy. YSGOLDY GENEDLAETHOL PAHKMILL. Medi fied, 1881. ANWYL STB,—Mae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o werthlawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy mereh feolian yn dyoddef oddiwrth beswch trwm, rhoddais iddi ddau ddogn o'ch Balsam, a bu hyny yn foddion i'w Uwyr esmwythau. Mae fylngwraig hefyd yn agored iawn i besweh ac anwyd, ond ni letha eich Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio fy hunan ar amryw adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a cholliant Ilais, a derbvniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartret'byth heb boteiaid wrtli law. Yr ydyeh at eieh rhyddid i gyhoeddi hwu os tybiweh yn oreu. Ydwyf, yr eiddoeh yn barchus, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. GURNOS, GOWER ROAD, Medi Heg, 1880. j MR DAVIES,—Syr,—Mae etfaith eioh Fruit Cough Balsam I'^nwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddogn ohouo i un o ty mhlant pan yn eael ei boni gan beswch blin, a ohafodd esnnvy thad hollol gan yr un dogn liwnw. ANN DAVIES. TOSTMAN, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. MR DAVIES—Syr,—Yr oedd fy ng-wraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a chrygm. Ar ol ceisio amryw ddarpaiiaethau na wnaetliant ddim lies iddi, pwreasodd gostrelaid o'c)) Fruit Cough Jialsam. Darfu i'r dogn eyntaf ci rliyddhau yn fawr iawn, a eliyn iddi gymeryd lianer y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r ciytfni wedi perffaith Weilhau. Rhoddais y gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plentyn yr hwn oedd a phesweh blin, ac ar ol cymeryd ur. dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y pesweh Wedi darfod yn h<>llol dwyf, yr eiddoeh yn wir, I Mr J. M. Davies. s. ASHTON. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYR,-Mae yn bleser mawr genvf gymeradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr wy t yn wastad yn ei gadw yn fy nhy. Credwyf ei fod yn teddy^i'iiaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i blant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, 0". ^cirie-DnDiiNr DATIES, S DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, ABER TAWY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is ljc. a 2s. 9c neu yn umoiigyichol oddiwrth y I'erchenotr am '!f v, ychwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd id lo os sofrnir eiiiddo «nfm! ? iy, FSeboirynL1UQdaiU: NewW & Sons, Sutton &Ca, Barclays Sous, a hoil Wertlwyr Meddygtnlaeth GWELLHBIE MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CYRN. BUNIONS, A CHTMALAIT CHWYDDEDIG Y BODIAU. -Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaetliant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a dayfeisiwyd erioed. JJrwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynoi, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei of. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- Kyrchol. Gellir gwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir awr ar ol cymhw.vso Plasterau Dellar. Na plierswadier cliwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Blychau Is. ljc. yr un, a werthir gan y rhan fwyat o gyffyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. .BYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei tou. mown aehosion a yinddangosent yn anwelladwy, wedigwneyd rhyieddodau. Ar ol ei ^ymliwyso am ddwy neu dair noson eymuair Bvddardod Ysgatn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau didor sydd mor fynych yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am Essence ei fod yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw actcs o lyddardod heb achosi y niwed ileiaf i beirianwaith tyner y glust, a nha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi bod yn yJdaramflynyddau; wediclywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg *r JMllers Essence. Poteli Is. lie., a is. 9c. Ar werth gan yr holl Sytfvrwyr. SULPHOLINE LOTION.Moddion alianol i !?ej ? anhwylderau y croen.—Sid oes odid unrhyw darddiad na bydd lddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddecnreu ditlanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorod, cochni, llynorod, con, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharliaus anhwylderau peuiiynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am tlynyddau. pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn aehosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus nyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9c. MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anliwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gytrredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadi wydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder,cynhwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Y rnae yn gosod yr yssfyfaint musgrell ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o lechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyoffelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn eael ei wneyd yn uni«r gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i syiwi ar hvn Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyftyrydd. ADFERYDD GWALLT RHADLON. — Gwna Loclyer's Sulphur"Hair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mhen ADFERYDD GWALLT RHADLON. Gwna Loclyer's Sulphur"Hair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mhen ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio een, ac i faethu a thyfu gwallt newydd Gan fod Sulphur yn'cael ei brisio yn fawr am ei linweddau symbylawl, glan haol, ac aca3ol ar chwarenan y gwallt,cymer- adwyr Lockyer's Restorer yn awr. i'oteli mnwrion, Is. 0c Ar werth gan holl Gyttyrwyr, Gwalltdryswyr, a Pheraroglwyr !yn mhob man. r, BIAS HYFSYD. — Cracrqft's Arecanut Tooth Paste.—Drwv ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar Werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwch fteroft's.) "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I, R hwn ni ellir rhoddi oym<>radwyaeth rhy nehel am- LA^HAU a GLOEW 1 y GWAED o bob AXMHUREDD. lacha Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Coruwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb lacha Glwyfau Craehlyd Iacha Gornwyd Cancraidd Iacha Ahechyd y Gwacd a'r Croe.t Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iaeha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yu codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth. ac yn 61 ^u-yn rhydd oddiwrth unrliyw betli niweidiol i'r qytansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. | arno er cael allan ei fawr werth. | Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i efTeirhian rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd Wedi fy nswella o di-oed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archolhon, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy n-alwedisS am bedairblynedd.yn ystod yr hwn amser burn rnewri pumn o ,Ti!!l a i'i' „,? ai nl a? .?• dan bymtheg o walmnol feddygon. O'r diweddeymhellwyd hi roddi prawf ar eich Gwaed Gymyssredd ac ar ol eymei-yd tair o phiolau bychalll yr oedùwn yn alluog i tyned at fy ngwaith, a,c erbyn l mi gymeryd naw neu ddeg°o phiolau yr oeddwn wedi fy l wyr weilhau. Gallwch wneyd y def- nydd a fynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.-Y siddoch vn parous. JOHN W i"J.IAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- ,y? ?'1W(L cymaint, lis yr un—digon i effeithio gwellhad pf n y m«:yafrlf mawi'r° aehosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breiutlyt1iy?ol trwy yr hod Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw' ffvf- ci.aa ar dderbyniad 30 neu 132 o lytliyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R CORFF.-Y mae Pepper's Quinine and It-on Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn y ej liyrau. yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn adnewyddu yr lechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewvu- iwl, yn cyfpethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfu llesi,edd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae vn feddyginiaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), dirty? treuliad, clefydon, anhwylderau y fynwes,ac mewn anhwylderau jychawl, a gogwyddiadau manwynawl, &e. Y mae yr hoH o-orff yn caei ei fywiogi yn ddirtawr drwy Tonic Pepper, y salluoedd incddyiiol yn cael eu gloewi, y cyt'ansoddiad yn cael ei nerthu yn fawv, ^.leehydyn sier o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s 6c Ar werti gan gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J, PEPPER ar y label, Myawch Tomo Pepper, UR Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effectually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, buv from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty* years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, & c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight. ness of the chest, and pain in the side-which iaetant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing paiu or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the p-iin becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning and rub this Ointment most effectually twice a-day in«> the suffering parts when used simultaneously, thev drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perscverr.nee, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities to anyore. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate ease and ultimate cure. Both tht) Ointment and Pills should be used in the following complaints ;— ■, ¡ Bad Legs | Corns (Soft) Scalds f Bad Breasts I Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints j Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills are sold at Profe^or Establishment, 533, Oxford Street, London; al<o bv' nearly every respectable Vendor of 3Tclieine thrc.u 'h.iut t-ie CiviM-ed World, in Pots and Boxes, at Is. Hd., 2s. 91. 4s. <;d 1 2°> and 33s. each. The smallest pJt 'of Ointment contains "ona ounce and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions are affixed to cvh Pdt n'ld Km- md can be bad in any language, even in Turkish, Amino Armenian, Persian, or C'.anj^o. No. lfi—3 Q WYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran o bob k J math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Ho^d pob math o waith argrafft. n WAEENTIR y bydd i UN BLYCHAID o VJT CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferJif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn srdymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lytbymodau, gur) y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES" DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cytan- wertbol Barclay a'i Feibion, Uundain. a'r holl Dai' Cytanwerthoi. t