Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

1- -=-===:1 Yr ydwf ii ac^Nv ereill wedi gwn-.id arch- t4]Lf J/ Yr wyf wedi analll*° /'■ wiliadraanwl i mewn i ansnwdd (xEORGE'S tgr^ GEORGE'S PILE AND GRAVEL X. eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu I, r N\ Ji bod yn gyfansoddedig o'r cyficirum «jj w q ft V% A XJY^J ft /lltjxu-uol tyncraf. Yr wyf wedi eu defnyddio Jl 1 ILd ll» vL U 11A V JL L f n S'yf^ttsoddedig o ddefynddiau i\ I' yn lielaeth am flyiiyddnu iawer mewn Uykeuol. Kid oes ynddynt ddim o riatur I private pmetice, a hyuy gvda lln-yddiant OT T TO 1 I i ;v.i ..1 IJulljiOs I fetelamd. YR YDWYF O'R FARN WTT I I -nodedfyip 'iihoddant esinwythad buan l rai J I xarn EU II I niewn sefyllfa anobeitliiol o herwydd y IJ 1\ B0D YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- J V Piles a"r Gravel. Ac nid wyf yn peti-uso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD V PAWB AT T DOLUEIATJ HYKY AR GYPER V dweud, nad oes, mewn gwinonedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU V PA EAI Y MAENT WEDI I V CYFTELYB FEL MEDDYGMIAETH TUAG Ji V\ Jg V at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: ETJHAMCANU. *8? AT i — Gravel. — /Jr ti 1 n n r\ n «. N? /i £ « rnivm% No.l -GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. XL%D0N, No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3- GEORGE S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. „ T^m TT GOCHELWCH DWYLLWYR, Mewn blyoiiau Is. 1 !c. a 2a. 90. yr un. -+- GOCHELWCH DWYLLWYR. „ T^m TT GOCHELWCH DWYLLWYR, Mewn blyoiiau Is. l|c. a 2s. 9o.yrun.. m Daliwch sjdw fod enw y gwneuthurwr Gofynwoh yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob bhvch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD Pile and Gi'avel l^ills,' o wneutliuriad wirioneddol. neb arall. "ft A. "MIA POEN YN Y CEFW I CHWYDD JfN Y TRAEDj I j POEN^m LWYNflU | -¡¡':I"I)I 1:11 ",I, .Joi.i. ,I. |6™C0UC,| j DWFB PD^TH flC^flTALroL | I LUMBAGO, SCI^J f^lwYMEDD, &o. | IT — .L GEORGE'S t MR. GEORGE, r%j j ri o y^OA\rOT Dear S[B- ehymitev. T-v o* ir TT11 ± 1 n 1 I I i i I r\ A V I J I liftTP much ploasure in bearing testimony to tlio Dear Sir,—Your Pills take well here, 114UWI VIUll *—* gvPat Cffi.-ncy ol your Pills for Piles and Gravel. I always j T-un-u • recommend .them with the greatest confidence to i»v cus- anu in time 1 snail .nave a large opening' I ITX ~T" e •< tomers as lieing superior to any other medicine in relieving j.. JL _L_I I I IO. tliose trouhlcsome and painful disorders, and am rarely tor tnem.— lours truly, disappointed even in most obstinate cases, G. OWEN, Chemist to the Royal Family. || Y mae y Peleni hyn yn Feddyyiniaeth remain, DIXON. m m m m m ■ will w I SICR, BUAN, A DIOGEL I'R —-——■- PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob iT aimer yn eu canlyn, megys:— ^^nMarWr >V GE* POEN YN Y CEFN, VSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ AxWYI SYR Z7 W GWELLHAD TREUUIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG A' Ie ac anwyl lawn 1 mi J?** T?TTVPPr,nm "_T5nm ANADU, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURN, X hefyd. Yr wyf wedi bod yn £ V o KHYFEDDOL. tfum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, vmhoeni gan y Piles a'r Gravel, yn ngliyd.i^V £ 4? yn glaf llawer O flynyddau T> GWAEW. CWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y S(.jni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua h & (ran v Pilf>« n'r Grave! "Rrnidd CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deuildeg mlynedd, ac am y pumv.mis olaf cyn i mi Y DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN gafael ar eich peleni clnvi, yr otddwn wedi fy YR OEDDWN YN ALLUOG I SEFYLL AR FY BWLAC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN LIWYR GAETHIWO I AROA YN Y TY. YR OWLD Y FATH BOEN IF -nhvaaA rm-n -TR r\nar\ a Q^ACOTII I -MI O'R A GENAU, POEN YN Y BORDOWY DY DD, CHWYDDIANT P<-»II(LUG YN TY IIGLIOHULDIOIL. FY LIRHVLLA, A'M YSGYFAINT, A A I nnraea gan y poen a acnosent 1 mi, ar VH y traed 4s_ poPrl muVr yn fy mhen, ac yn loddw gan bendro, felnas I ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 „ I; eallwnanigyffi-cdpethauynciilliwtt'ullunpriodol; mewn :1 I Aberdare a Mertl.vr eu soreu i mi ac vr I RHMOAKT ESMWTTHAD USIONGYSGHOL. I ^ir yr oeddwn Nv'di ly hvyr a.uhvvo fean boen a seini, fel il I ADeraare a lueunyr eu goieu i mi, ac yr i | i„,8 paiiw„ Sr,iu f.«i mo,i<i i mi i,ytii weiu; ond dioioh i ;| II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am liyny, I PERCHENOG, I Awdwr poi, dnioni, a pinuvii i rinvitiiau. I ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o jl J. E. GEORGE, M.R.P.S., eui^yfarwldd^llr'^ I HONYNT. PRYNAIS FLYCHAID O GEORGE S GACRTH ^YDAS EGNI A )>HLOSER. YR OCDDYNT YN FY NGWEDA J PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais III Ii. W A IJV, Vl'r;f(;^iy^gwd^ tawel a°csm>V) "7 V\ ddau ddogn O honynt—yr lulrrrif yn r>l AMAD^AMOUIDi: Yr fy ngliyfansoddiad wedi myned mor I V\ 6 -C ULAMUKtaANbrllKt. oer a chlai, ond drwy barium i'w cymeryd, y V. <IWT yn ddyn inch. —— Ik maent wedi iv mlferyd I'm gwres fel cynt, BENJAMIN EDWARDS, ( __g)/ -Y,iwlvfd^ y" 11 CWMDABE, ABEBDARE^ l=W .L,. DAVID DAVIES. Argraffedig a Chyhoeddedig g&n JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-DyddGwener, Gorphenaf 25,1884.