Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SYMXJO TT 3F":EJ!53"W"CH GYDAG TXZtXT IQOGHXT. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM NI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buan a pharhaol oddiwrth loll anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder 1 Anadln, y Pas, Cragni, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Biouchitis, Diffyg Anadl, &o. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dyrnunol. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogel, a s'cr. Gan fod J. M. D. wedi llwyddo i ddwganfod cymysgedd gwir werthfawr ae effaithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diftyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugni, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teiinla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Peddyginiaeth hon, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth umdiyw un o r doluriaii a grybwyllwyd "chod. Elfeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyfiym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peslVch-boeriad esmwyth, gan roddi feUy lawar o ryddlisul i auliwyldeiau yr Asthma a'r i j i! a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr hius&wdd Seiaonig moc gyfnewidiol, uid oes end 0 oersonau yn gallu dianc rhag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y caniyna anhwylderau difrifol, y ritai a ellid eu rhwystro pa buasid ond cym ryd yehydig ddognau o'r Balsam hwn. Darganfydda y rhai sydd yn colli eu ewsg noson ar ol noson oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas yn Gwddf, yr hwn a gynyrohir gaii gasgliad o lysnafedi yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn teddygimaeth werthfawr tuag at symud J llysnafedd hwn ymaith. Lliniara a gweliha hefyd yn gyfiym y lleoedd digroen a achosir gan enyniad. j j &j j j Gall personau o unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob eostrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaelhau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol tiwy gymeryd y Balsam gwir werthfawr hwn. J Os bydd i'r Peswch gyfodi (ful y gwna yn fynych) oldiwrth sefyllfa aflaohus yr ystumog neu yr Afu, dylid eymeryd y-hydig ddognau o feddygmiaeth ryddhaol esmwyth, megysMYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir Koewn Blychau Is. lie. a 2s 90.. TYST30LAETHAU. na',laf meT>n ys"rifen roddi canmoliaeth GDRNOS, GOWBU EOAD, Modi 14eg, 1880. ddigonol l cli r ruit Cough Balsam. Bum am amser maiti yn cael fy mlino gan beswch yn ystod y nos, ganfy ngliadw yn ef'ro Yn T-01" NAVIES,—Syr,—Mae effaith eieli iruit Cough Balsam udiweddar,cymerais eicli Balsam, ac y mae wedi effeithioarnaf yn Enivog braidd yn anhygoel. Y dydd arall llioddais ddogn ohono y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynliau .loswaith 1 1,11 ° mhlant, pan yn eael ei boni gan beswch blin, a chafodd dda o orphwysdra, a'm peswch poenus wedi ei wellhau. Derbyn- esmwytliad liollol gan yr un dogn luvnw. iwch fy liiolcligarch dinuant am liyu. ANN DAVIES. T. WILLIAMS, Buiider, 2P, Frceliold-st., Uplands, Abertawy. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. YSGOLDY GPKPDT JPTROI PATiK-\RITI KOL isoi MU DA VIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth ISGOLDI OrENEDLAETHOL iAKK3HLL.Medi6cl,1881. anwyd trwm a ehrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetliau na ANWYL SYR,—Mae yn bleser mavrr i mi allu dwyn tysiolaeth o wnaetliant ddim lies iddi, pwreasodd gostrelaid o'cli Fruit Cough wertlifawredd eioh Fruit Cough Balsam. Y dydd arall jr oedd fy Balsam. Barfu i'r dogn eyntaf ei rliyddliau yn fawr iawn, a cliyn mcrch t'echan yn dyoddef oddiwrth beswch trwm, rhocdais iddi iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr auwyd a'r erygni ddau ddogn o'ch Balsam, a bu hyny yn foddion iw llwyr wedi perffaith wellhau. Klioddais y gweddill o'r gostrelaid i canvwythau. Mae fyjngwraig hefyd yn agored iawn i tesweli ae gymydog, plentyn yr hwn oedd a pheswclj blin, ac ar ol cymei yd anwyd, ond ni fetha eicli Fruit Cough Balsam bytli I'i llwyr UI* "id oedd rhagor yn eisieu, gan fod.y peswch wedi dartod osmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio ty hunan ar amryw yn hollol Ydwyf, yr eiddoch yn wir, adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a eholliant lIais, a 1 Mr J. M. Davies. S. ASHTON. derbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr w\f yn ei ■werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartref bytli hebbotelaid LLANSAMLET, Mai laf, 1883. wrth law. 1r ydych at eich rhyddid i gyhoeddi hwn os ybiwch SYB,— Mae yn bleser mawr genyf gymeradwyo eieh Fruit Cou<>-Ii ynoreu. T, Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy nhy. Credwyf ei fod TM TM PT.PMLT A\ TYN 1US' W T?T rr^-pm yn,J!eddygi"iaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig blant. I Mr J.M. Dalies, Chemist, Abertawy. W. EljLtOTT. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS. PAROTOEDIG STN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. 1.\ŒYRDDIN DAVIES, A.R.F.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFOED STREE T, A N 10 11 T A \VY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is ljc. a 2s. 9c neu yn uniongytcho) oddiwrth y Perchenoe am 3c yn ychwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, byddidio, os gofynir ganddo, anfon am dano yn ddioed Gwerthwyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a holl Wertliwyr Meddyoiniaeth Freintebol. JG> GWELLHEIR MEWN YCHYDIG- DDYDDIAU CYllN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU. -Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Di wy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyua y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- ffyrchol. (Jellir itwisgo unrhyw eggidiau yn gysurus yn mlien teir ■ awr ar ol cymliwyso Plasterau Dellar. Na pherswadier chwi ar un cyfiit i brynu dim arall. Blychau Is. lie. yr un, a wertbir gan y 'k, rhan fwyaf o gyffyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. ±!YDDABDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dy.a': Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei lod. mewn achosion a yinddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd rhyfoddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, eyrcuuir Byddardod Ysgat'n, Atalfeuon yn y Clustiau, sibrydau dido: sydd mor fynych yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am DeUti 't Essence ei fod yn sicr o roddigwaredigaeth mewn unrhyw aetcs o ryddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glv-^t, a "ha mor ryfedd bynag, y mae personau wedi bod jn I yodaramflynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg «r ■ifSilei 's Essence. Poteli Is. ljc., a 2s. 9c. Ar wertli gan yr holl 2y rfvrwyr. SULPHOLINE LOTION,Moddion alianol i wella anhivylderau y crocn.-Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulplioline" mewn ychydig- ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt l wellhad. Fe ddiflana plorod, eochni, llynorod, cen, a gerwinder, megystrwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau pertliynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am flyuyddau, pa mor ddwtn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, antoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iaehus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y Sulpholine Lotion" gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 8c. MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TAEAXACUM A PODOPHYLLIN.-Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anliwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyftiedin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bvvyd, yn erestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder.cynhwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Y mae yu gosod yr ysgyfaint musgrell ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o lechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn unig gan J. PEI'PEE, Bedford Laboratory, London, enW yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob CyElyvydd. ADFERYDD GWALLT RHADLON. — Gwna Lochyer's Sulphur'Hair Restorer dduo gwallt gWyn. ac yn mlien ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y IIiw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn It gynyrcliir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal IT a a'r di-ataf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i w liw cynteflg. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yn Werthfawr i ddinystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Can fod Sulphur yn'eael ei biisio yn fawr am ei rinweddau symbylawl, glan liaol, ac acaSol ar ehwarenan y gwallt,eymer- adwyr Lockyer's Restorer yn awr. Poteli mnwnon, Is. 6c. Ar werth gan holl Gyftyrwyr, Gwalltdiyswyr, a ruerarog-Jwyrjyn mhobman. r. BLAB HYFBYD. — Cracroft's Areca-nut Tooth Paste.-— Brwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetluis hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer tel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar Werth gan yr holl Gyffyrwyr. I'otiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwcli Camft's-) "CANYS Y QWASD YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'R hwn ni ellir rhoddi cymerfidwyaeth rhy uchd am- -L LANHAU a GLOEW ] y G W AIm 0 bob ANMHUEEDD, Iacha Hen (4lwyfa» lacha Hen Glwyfau Ci-awnllyd yn y Gwddf Iacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb Iacha Glwyfau Crachlyd Iacha Gornwyd Cancraidd lacha Atiechyd y Gwaed a'r Croer. Iaeha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gaa fod y Cymysgcdd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn cael ei warantu yn rliydd oddiwrtb unrhyw betli niweidiol i'r cytansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "Xorth-street, Audenshaw (ger Manchester). "Rhyddimibicser mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau rnyieddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd Wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archolhon, yr hyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygoll. O'r diwedd cymhellwyd li i roddi prawf ar eich Gwaed Gy my sired d ac ar ol cymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluo"-1 fynedat fy ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg"o phio au vr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a lynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.- i -,iddoeli vn parchus, "JOHN A\^LIAMS. Ar werth mown phiolau 2s 6c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- wys chwe gwatth cymaint, lis yr un-digon i effeithio gwellhad hollol yn y mwyalrit mawr o achosion hir-sefydlog—gan yr holl Jiei-yllwjr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breiutlythyrol trwy yr "9 -yrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfouir i unrhyw ""Vf- eii- aLt ar ddeibyniad 30 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y ° LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaad Cymysgadd." NERTR MAWH I'R COKFF.—Y mae Pepper's Qiiinxne and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn y eyhvrau, yn gwella yr arehwaeth, yn bywiogi yr ysbrj-doedd, yn adnowyddu yr iecliyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- j,w!, yn cyloethogi y gwaed, yn awchlymu yr arehwaeth, vn tarfu llesi,oda ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y inae yn feddygini<aeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), dit'tyg trejliad, clelydon, anhwylderau y fynwes.ac mewn anhwylderau jychawi, a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y mae yr holl gorff yn cael ei fywiogi yn ddirtawr drwy Tonic. Pepper, y galluoedd mcddy.iol yn cael eu gloewi, y cytansoddiad yn cael ei nerthu yn tawi- iecliyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. 6c Ar wcrti gan gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J. PEPPEJtt'ar y labei, Mynwch Tonic Pepper, Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution m'nt be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or nemtralizimr all cnll- omiuutioas of the blood and system generally. They quietl bub certuinl' overcome all obstructions tending to produeo ill hcaltii, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may reiv oil t1w6e PilL, as their best friend and comforter, ns they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands rom a premature grave. -4 Jomplaints of Women & Children. The very mild and painless aetion of these invaluable Pills rocommonds the:n to ery household as a remedy for the first ,1JpLrtare from health. Any mother, nurse, or young person "iMod lJI thcdiredi.JIld which accompany each box of HolWway's i'ills, has at once avai'iible means for checking disease, the blood, anil expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, thJ female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lencyand Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the IIK»-6 sr1.UG.Lrl p ui till affections of the liver, and all ir.regll]m.jt:P3 of the sbmrLch awl bowels; the/ restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and ca.:t Out all impurities. Weak Stomachs—Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arisiag from enfeebled digestion, all of which nu: be reailily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, aud eyery other organ of digestion to that hevltliy tone whiÙ fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, the:;e Pills .1re the Fure :t'streng1;!wner- and the safest restorative in nervousness, wasting, aud chronic debility. Coughs. Golds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for them sol ves a pre-eminently world-wide fani9, as they purify the 1°].),.1 and regulate its circulation. C.lll.;1JS, -,ommon colds, influenza, bronchitis, asthma, plcuri- inflammation of the lunics, mid even consumption in its ecu-h stages, are s11Cee"flJll. treated witil this medicine, particular!.1,' it H >!low-i's Oiiil merit be weU rubbed upon the chest aud tack night and n-iuriiiug. TTellommf* Pills are the best -remedy Mown in th-e 'icorLLfor the following d¿s(){ls{'¡j;- Ague Headache { Stone and Gravel Asthma Il1r1'b¿stion f'ecou.J"ry :S., nip- Bilious Complaints Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Dolorcax Bowel Complaints Piles Ulcers Debility PiAieumatism Venereal Afreet ions Drojisy Retention of Urine Worms of all tinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cauoe, Gout Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor TIoLf..OIVAy'ij Establishment, 533, Oxford Street, L<JlJdol1, also lle,U'] v every respectable Vendor of Medicine throughout the < 'ivili-ed World, in Boxes and Pots, at Is. 1 :is. Ud.. 4«. <!d.. II n- and 88s. each. The smarest Box of Piils contains f dozen and the smallest Pot of Oiutuiunt U;C i.uo^o. Pull printed directions are affixed to eich BJX and .I'ut, nnJ oan be had in any language, even in Arabic. .Versian, or Chinese. No. 16—2, QAVYDDFA Y T\ST A'R DYDD amLyfran obob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenn, a Chyboedd adau Seisonig. Hpt'vd pob math o waith art raffr. GWARENTIH y bydd i~UN BLYC^HAID o rLA RK E'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethoi, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn nrdymlieroJ, Graianwst a Pboenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyioi; neu a anfonir 1 unrbyw ayteiriad am 60 o lythyrnodau, pMt. y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DBTJG COMPANY, Lincoln. Gorn. hwyhvyr Cytan- werthol Barclay a't l en-ioii, L-uudam, a't holl Dal Cytionwertboi.