Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAP ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Pesiuch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Givddf, Anvjyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pets, Crygni, Influenza, Asthma. Caethcler. NEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau ucliod. Y mae miloedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ao yn nyclm oddiwrtb anhwylderau y Jrest, yn pesyclm bron yn ddibajd, ac yn colli eu cwsg' gan ddift'yg anadl, lieb ymofyn am feddygin- iaeth; ae olierwydd liyny, yu niweidio ac yn gwanyehu en eytansoddiad. |I>ALIRI> y CYFEYW SVLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aiehusol pa un y mae eanoedd yn barod i dystioJaethn- DAVIES'S OOUGH J^IXTUUE Ni raid cymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union ^yreliol—yn rliyddhau y fHcm, yn elirio y llais, yn cynesu ae yn ei-yfhau y trest, gan weithio pob anwyd a clirygni ymaitli. Ni raid ineb ol'ni canlyniadau anwyd na phesweh, ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau v gwddf. a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrtli law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswch a Brest Gaeth?—Davies's Cough Mixture. Pa beth s'dyw y cymwynaawr goreu i bawb sydd yn eael ei flino gan Dditfyg Anadl?-Davies's Cough Mixture. A wyddoch ehwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn goeliion, y ffroenau ynllawn, a'r gwynt yn fyr?-Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhau y fflcm ae esmwythau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddt' ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael P Gan bob Druggist, mewn potolau, Is. lie., 2s. 9c„ a 4s. 6c. (Y mae eryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw HUGH DAVIES ar stamp j Llywodraetli. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed lUr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais liollol iaeliad oddiwrth anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd un oo tel." Dywed H. Davies, Cwmcemryw Farm, Glaabwll:—" Gwneweh y defnydd a fynoch o fy etinv i. iN is gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dych welwyd fi i'meyrtawn iechyd. Ithyddliaodd y fflem, gadawodd y pesweli fi, a ehtfais liollol iachad oddiwrth ddiff'yg anadl." Dywed y Parch Ll. B. Roberts, Ffestiniog Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rliyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesyehu! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaetli oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Beth sydd yn feddyginiacth effeithiol at bocn yn yr YsgwyddM? —Davies's Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and Antibilious Pills. Bath yd.vw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrieiadvvy i bawb sydd yn dyodclef oddiwrth y Clefyd Melyn, Cuviad y Galon, Diffyg Treuliad, l'oen yn y l'en, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &e. Maent yn hawdd en i.ymeryd, yn ddyogel liollol i bob oed a rliyw. Nid ydynt yn acliosi y poen lleiaf yn eu lieffaith ar y corff, ond gweitliiant ymaith yr aheehyd, gan Buro y Gwaed yu liollol oddi Wrtli bob anhwylder sydd yn acliosi toriad allan, &c. N i ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Arehwaeth at Fwyd, ao yn cryiliau y Nerves a'r Corff yn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a plioen yn yr Ystumog ac yn y Cefn, Diffyg Archwaeth, ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at IJAYIES'S PILLS. Cy- raerais ddau flychaid, a ehefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. 1 \c. A 2s, 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy v Post oddiwrth y Perehenog ar dderbyniad eu gwerth mown stamps. Parotoedig yn nnig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), M ACHTNLLETH, Medallist cf the Soutli London School of Chemistry and Pharmacy IQcltlified Dispenser of Medicine of the Av> itUccaiies' Hall, Loudon 8,2.§4.r, CYffOEDDfAOAU DiWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM l.FobyBiad III mini II■ iiiiiiwniwjimwiiif est Iwys I! ATY LLiFtlWERTHWYR A'R CYHOEDD YN GYFFREDINOL Dymuna HUGHES & SON, WREX- HA.M, hysbysu eu bocl wedi prynu yr holl Stoc o Bregethau y diweddar Barchedig 0 EDWARD MORGAN, DYFFRYH, Ac mai o'u SWYDDFA hwy byddant i'w cael rhagllaw. lifE WN D WY G YFROL. Pris mewn ttian cryf a hardd, 7/6 yr un. Yn barod yn Mehefint 1884. GYFROL 0 BREGETHAU: GAN y., PARCH. JOHN JONES (IDRISYN), Awdwr y Deonglydd Berniadol," &c. Llian hardd, pris 3/6. Revised Edition, Folio, containing about 200 pages. UEJ JTJST ISSTIED, THE fl "PEOPLE'S EDITION," H 0 °* J THE GEMS fD C8 OF U L mtltf Q E] JOHN OWEN (OWAIN ALAW.) 0 Containing— Several NEW SONGS and PIECKS. II W ords in English and W elsh; N 1 I With Symphonies and Aceompani- P pP meuts for Piano and Harp, for Qj One Hundred Pieces. ("j 1 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separ- p™j ately, 2/6 each in glazed cover. Q The former Elegantly bound Edition can still be had, price 12s. 6d. c: — @) YN AWR YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6e. (Neu yn Ehanau, pris 3c. y Rhagi.) YN CYNWYS:— RHAN 5—Tri Deumvd.—Y Wers Sol- £ fa; Y Ddau Forwr Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6.—Canenon.—G ogoniant i Gymru; Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Peidiwcb. a dweyd wrt'h fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed wen; Boed Vsbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen;' Y fenyw facli a'r Beibl mawr. RHAN 7,-Tri JJeuaivd.—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. 1,, RHAN S.—Caneuon.—Hen Wlad fy Nhadau; Dyna'r dvn aiff a hi; Mae acen y g lomen Gwnewclibobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mhlentyn yw. DAVIES A'l FEIBION, i iiuiim ijiui, cittniiiii, A NEW STREET, CASTELLNEDD. 111 j i iJJ-4 > DAYIES A'I "TTIEIBION, am ORIADURON JJ AUR ac AERAN. DAYIES A'L TJIEIBION, am JEWELLERY Jj AUR ac ARIAN. DAYIES A'l THEIBION, am GLOCIAU o JJ BOB MATH. DAVIES A'I TTVEIBION, am NWYDDAU JL7 Jj ELECTROPLATED. DAVIES A'l THEIBION, am FODRWYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l TpEIBION a GANIATA 10 YN Y X1 CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yepectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudeueli Cat ter, Ysw., F. yn dywedyd Y mae pris nchel y Pebble Lenses yn c-telei ad-Jalu tjwy eu caledwch mawr, yr liyti a'u pwna yn Ilai tueddol i gap) en tori a'u crafu. Mae Pebbles YI) wir gyu^hwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yu fiebygol o gael eu defnyddio yn barbaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'r FEIBION (am 10".) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'r FEIBION stoe helatth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIUIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JI W iLLERY PL\TE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c. 25 7.84 l. CAKTEEF ODDICARTREF. GWESTY PRETFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, KING'S CROSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. YMWBLWYR o Gyunu, bookiweh i King's Cross Station Y gydaly Metropolitan R;iilwiy. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.S4.1- Perctieuog, diweddar o Atertawy. TY GYMEEIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and "opposite the New Law Courts. WILLTAM ROBERTS a ddymuna bysbysu ei fod, oherwyiid yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrliau y dedwydilwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelvvyr a Llundam, am y prisiau mwyaf rhesymol. rJ; Y I I QYMIRY. BRYTHON HOUSE PRIVATE BOARDING ESTABLISHMENT, 5, Houghton Place, AMPTHILL SQUARE, LONDON, N.W., Ciose by Euston Stat on. Ten minutes walk from Midland and Great North- ern, fifteen minutes by the underground irora Pad- dington to Gower-htrc et. J. WILLIAMS, PROPRIETOR. Terms moderate NA AC UCIIOD YN WYTHNOSOL, — Gall personan 3^ perthynol i un o'r DDAU KYW, enill y swna ucliod yu liawdd aoyn onest bob wytlmos, heb i liyiiy ymyrid o gwbl a It galvvcdigaethau presenol. Am fauylion, &c., amgiiner envelope. gyda chyfeiirad personol arno, i EVANS, WAllS, AMD COMPANY (P. 627), Merchants, Birminghani, Mae hyn yn wirioneddbh S.11.84.r,r,