Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

S~5 £ "3MTTX3 "52" C3r"!K"13-A.Gr "ETMX DOGN. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM "NT1 \h0df,i Swellhad bu^m a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frert, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef A if Anha-wsder 1 Anadlu, y Pas, Crugm, Colli y Llais, Auwydwyst, Mogfa, Bronchitis DifFvir Anadl &c Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Slant yn'uniongyrchol. dyogol.'a s'cr Asthma Brorrl litis Di^^nadfP™rfrirS^f0 £ -Cy:^■ysge4i gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Besweh, Anwyd, Influenza, Asthma, Bionclntis Dittyg Anadl Poen Gwaed, Pas, Crugai, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf teimla mai ei d.ivled- Srvnwvdy,Sl y™A^ua*f^r>yr \iwn a gyriwvsi > i ^6^b,«n Anhawsder i Inadlu trw/ hyfwvddo ™h-wlad Z roddTVX'?1 7 I?-1"1?' a,,fymuda Darfoded igaeth, a holl FreXGan*fod^ 1 a^ld.8™ Asthma a'r yohyd'g o bersonauyn gallu dianc rhag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy es^u'So'peLvch r^ vna anhwjaderau difrifol, y rhai a ellid eu rhwystro p9 buasid ond cym ryd ychydig ddognau o'r Bdsam C 1 7 anh«)ldeiau n ^r £ antfaaa y rhai sydi yn colli eu cwsg noson ar ol noson oolegid pesychiad dihaid a gyffroiv gan deimlad d ifbs vn T!IH synyrclnr gan gasgliad o lysmfedd ya y pibellau gyddfol/fod MYRDDIN DAVIESS FRUIT COUGH Gall personau ° unrhyw oedran 'ei gymeryd yn ddy0^ ond iddyut gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda costrel. Alae y Perchenog wedi derbyn Iluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol tnvy gymeryd y BJ.18am gwir wei-tbfawr hwn. Os bydd i'r Pesweh gyfodi (fal y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa. aflaohua yr ystutnog neu yr Afu dvlid cvmervd vohvrticr mewnBlychau lf 2/^ esmw^> megys MYRDDIN DAYIES'3 FAMILY APERIENT PILLS, yrhai a wenhlr mewn BIychau Is. 1!c, a 2s 9c. TYSTIOLABTHATJ. ddfgon^ch)^ m GuuxoS, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. ;iTi^ ini?i?^e3wohy511ys,t,°^y n°s.ganfy nghadw yn effro Yn Mit I)A viES,Syr,-Mae otfaith ei-li Fruit Cough Balsam iJTffT' Balsam, ac y mae wedi effeithio arnaf yn Enwo? braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddo<fn oho. o y modd mwyaf rhyteddol, iel y gallat yn an fwynhau noswaith 1 1111 ° mhlant pan yn cael ei boni gan beawoh blin, a ohafodd dda o orphwysdra, a'm pesweh poenus wcdi ei wellhau. Derbyn- esm\vythad hollol gan yr un dogn hwnw lwch iy molchgarch diftuant am hyn. ANN TUVTPS T. WILLIAMS, Builder, 29, Froehold-st., Uplands, Aboitawy. POSTMAN, GQWER ROAD, Medi 14eg. 1880. YSGOLDY GENEDLAETHQL PAUKJIILL. Medi 6ed, 1881. flnwv,Pf™lS'7S,:trr.'J"Yr 00,dd !y P?wraig yn dyoddef oddiwrth A?lT w" ShiR'~|MFC y^'es^mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o wnaethant ddim He" iddi* pwroasodd'gos^relaW oV^Fruit''CWh wortlifawreddeMjh Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy ?*a ?am. Darlu i'r dogn eyntaf ei rl.yddhan yn fawr iawn a e y merch leelian yn dyoddef oddiwrth besweh trwin, rhoddaisiddi ld,J' gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r'erv^ni ddau ddogn o eh Balsam, a bu hyny yn foddion i'w llwyr wedi perffaith wellhau. lilioddais y gweddill o'r a-osti-eb,Tj esmwythau. Mae fy.ngwraig liefyd yn agored iawn i besweh ae Svmydog, plentyn yr hwn oedd a phesweh blin ae ai ofcv ,'r,, anwyd, ond m tetha eieli 1 ruit Cough Balsam byth a'i llwyr ,,r' ^ogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y pesweh wedi dnrfod esmwythau. Yr wyl wedi ei ddefnyddio ty hunan ar amryw -y11,1'0,"0' Ydwyf, yr eiddoeh yn wir adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a eholliant llais, a I Mr J. M. Davies. yn wir, derbymais bob amser tudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei ur1, werthfawvogi gymaint fel NA bydd fy nghartref byth hob botelaid LLANSAMLET, Mai laf 18S? wrtli law. Yr ydych at eieh rhyddid l gyhoeddi liwn os tybiweh SYK -Mae vn bleser mawv <rPn,-f <rv „ ynoreu. i»„fv.. y, rna«i ffem fsymei-aiiwyo eu-h Fvuit Coueh Ydwyf, yr eiddoeh yn barclius, yn t'e<l(l'v £ rinii?H ??i' 61 ^adlv -711 'V nl'y- Credwyf ei fod I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. y Mr^yrddta Sawieg^AberWv^ A^kf&^TubMAS. PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCIIENOG, J. HVC 3TIR, X) ZD IJST DAVIES, A.R.F.B., DISPENSING CHEMIST (By Examination) 4, OXFORD STREET9 ABERrrA WY. ychwaneg. Os na fy'dd me\v/i^toc 'gan6 um-liyw eF"m Vv(id0w'ioeUoJ"gofv"nJ Pei'<j1'erl0? am 3c yn yQ L1UUdaiU: N6Wbei'y & S°ns' Sutt0n & 00 > So^. Butlei^'cri^ M GWELLHEIB 'MEWN YCHYDIGr DDYDDIAU CynN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU. Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwalianiaethant oddiwrth bob ptasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Urvvy ystwytho yn uniongyrehol y croen tew amgylehynol, dar- lydda y boon ar unwaith, a dilynay corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Ohymalau chwyddedig y .bodiau fwy o amser i \yella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ac esinwythder yn anion- gyrchol. Gellir gwisso unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwyso Plasterau Dellar. Na pherswadier ehwi ar un eyfrif i brynu dim arall. Blychau is. lie. yr un, a werthir gan y rhan iwyaf o gyffyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. .dYDDAEDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dy.a: Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei fod, mown achosion a ymddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd rhyteddodau Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, symuair Byddardod Ysgatn, Atalicuon yn y Ciustiau, a'r sibrydau ditior sydd mor tynych yn dilyn elfw drwg. Gellir dyweyd am Dey tr Essence ei fod yn sicr o roddifirwaredfeaeth mewn unrhyw aciLOs .) Jyddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glust, a -ha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi bod yn yvdar f»ru iiynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg »r seller-s Essence. Poteli Is. l^e., a ^s. 9c. Ar werth gan yr holl Sy.-mw.yr. J "SULPHOLINig LOTION,Moddion alianol i we27a anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na oyad lddo lldio i Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gran adecnrcu aitlanu o r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuliwnt e 1 weiinaa. re dditiana plorod, cochni, llynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau pertnynol lr croen, sydd wedi bod yn* blino y dyoddetydd am iiynyddau, pa mor ddwtn bynag y byddoiit wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn Uwyddianus gan 41 Sulpholine." Y mae yn dinystno y milyn anweledig-i'i- Ilygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, antoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y bulpholme Lotion gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9c. JNIEDDYGINIAETH YK YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.— Y mae y cymysgedd gwlybyrol liwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ei yn awr yn lle blue pill a calomel i Wellhau diffyg treuliad, anliwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgytaint, yr hwn yn gyttiedin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau. cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn erestenu y tatod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder,cynhwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Y rnae yn gosod yr ysg-yfaint musgrell ar waitli, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o lechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddyein- laeth ddyoffelat. Taraxacum, a Podophyllin sydd wiyhwr vn oael ei wneyd yn unig gan J. PEPPEK, Bedford Laboratory, London, enW yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysiar i sylwi ar hvn Poteli 2s. gc. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFEEYDD GWALLT KHADLON. — Gwna Lo&Tcyer's Sulphur'Hair Restorer dduo gwallt gwyn. ac yn mhen ye By dig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yu rh^gori ar yr hyn a gynyrehir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y maeyreiddo Lockyer yn gyfarral a r drutaf. Y mae y goreu er adter gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yn Werthtawri ddinystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd Gan tod Sulphur yn^cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau ri symbylawl, glan haol, ac aca3ol ar chwarenan y gwallt,cymer-' adwyr Lockyer s Restorer yn awr. Poteli mnwrion, Is. 6c Ar 4 werth gan holl Gyffyrwyr, Gwalltdiyswyr, a Pheraro^lwyr Jvn i mhob man. r i BLAS HYFEYD. — Cracroffs Arecanut Tooth 1 Paste.-— Drwy ddefnyddio y Deint-lweh peraroglaidd moetlras hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer lei iforl. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol dde nvddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth &y4's f Gyffyrwyr' Potiau ls' a 2s« 6cfyr urn (My^Wch J. .<4_- CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. T'lihwnnidlirrh^di evm^radwyaeth rhy uchf<l am. X GWAED 0 b0b ANMHUKEI>D. Iaeha Hen Glvvyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus laenaiiendduoii neu Bisgwrn ary YVrvneb lacha Cliwyddiadau ChWarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, YII eodi oddiar ba achos bynag. GaR fod yCymysgedd hwn yn i'r ae yn eael ei warantu yn unrhyw beth niweidiol i'r cyfansoddiad inwyaf gwanuidd pei-thyiiol i unrhyw un ddau arno er cael allan ei fawr wertlu a1' i ddyoddefwyr roddi prawf umo er cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. 4 "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Khydd i mi bleser mawr i roddi fy nhvsfininnth „«• M rhyfeddol eieh Gwaed Gymysgedd yr hwn w effelthl?u o.droed a migwrn eornwydiyd drws iawn v d "i1', -1 'y.ngwella o archollion, yr hyn a'm hanallnno-n^iH a n i mi bed war am bedair blynedd, yn ystod yr hwn am^5 KI!,? "wedigaeth ^iw^dd cymh'ehwyd ti i phiolauyroeddwn wedify Uwvrwelllfau r«liwf>h e? 0 "tiOHN Wi^jLIAMS." wy^c^gw^h eDySt28lliCyyrr ^ew n Cist,ia„, yn eyn- hollol vn y mwyafrif mawr' o a^hn^inr ^ou } ^ffeithio gwellhad Fferyliwyra Gwerthwy7MeddV^Sth'^ y "F? yr ho11 hollBeyrnas Gyfunol a^"thrwV V byd,^a^aSVry,?iyro1. trWy eu-.au ar dderbyniad 30 neu olythyrau ceiSog, gan"y yW LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." NEETH MAWR I'R CORFF.—Y mae Penver'<t fyhyran ,"yn y.ffewy,,au a chyfun^refn y adncwyci/u yMeehvJ yn^Zo kbryf'?edd' ya awl. vn cyfoethogi y gwaed Vi »rhiv,n x ff,alIuo^d gewyn- !tcst,edd ac iselder, ae yn calanhuol;?^ arel)waeth yn tarfn faddyginiaeth neillduol i bt" yn v leUlladV .V irealiad, cleiydon, anliwylderau y fynwef ae nlewTm^ai'M1',yg' uycnawi, > gogwyddiadau manwynawlT l'c Y Ze y E l??, yn «?aei ex iywiogi yn ddirtawr di-wv 'iwi/. it y holl gortt med^yiiol yn eael eu gloewi y eyfansodHWl vn .peii'^ Salluoedd law. „ iecllyd yn »icr o Zwhwelvd -PMIS S1 caeI ei nertlm wertL gan gytfyrwyr yn 'mhobmat Y J IEPPFP0' Al" label, llynwcli Toaio Pepper, ^PPERary ———. Impurity of the Blood. Uoless the blood be kept in a pure state the constitution m'1;t be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess thQ power of removing or neutralizing all con- amiu>itiom of the blood and svstem generally. The quieth", buS eei-tninlv, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritatioll or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on those Pills as their best friend and comforter, ns they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands' I rom a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person I'H'dod bvthedireoti.Hii which accompany each box of llollwway's i'ills, has at once available means for chocking disease, pariMug the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, thi female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the mo.^fc p Iwcr in all affections of the liver, and all ir.regularitu;s of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate-one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which nu: be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse tlva stomach, liver, and ever/ other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body—hence, these Pills are the surest strengthened, anil the safest restorative in nervousness, wasting, aUllchruuic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fains, as they purify the H«od and regulate its circulation. Coughs, ;ommoll colds, inll ue!i%a, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, particularly if II Ointment be well rubbed upon the chest and œo&: night and morning. IIollomay'¡¡ Pills are the best remedy known in the world for the following diseases Ague Headache ( Stone and Gravel Asthma In^dstion fecondwy Simp- Bilious Complaints Lirer Complaints toliii Blotches on the Skin Lumbago Tic-Dolorenx Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine AVorms Of ail kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weaknu.-s from Fevers of all kinds Evil whatever cauoe, Gout Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor llOl.l.OWiV's Establishment, 533, Oxford Street, London, aLo In near I v every respectable Vendor of Medicine thr-Hurh mt. the ('ivili ed World, in Boxes and Pots, fit Is. Ur).. !M.. < R.t 11. and 33s. each. The smallest Box of Pills contain■; 'nl' <1 lZüll and the smallest Pot of Ointment vue <,un;.ts. Full printed directions are affixed to eieh Box and P.;t. and can be had in any language, even in TrcrJtish, Arabic. Anne«iiU», Persian, or Chinese. No. 16-2. OWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran obob math, Gerddoriaeth, Papyr ysgrifenn, a Chyboedil <vdaa Seisomgr. H»fvd pob matb o waitb art!raffr. GWAREN1 IR y bydd i UN RLYCHAID n CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferli?0 £ Peirianau Troethol, vn un o'r ddau rhyw, wedi ei emll neu yn ardymtierol, Graianwat a Phoenau yn y Cefn. Ar wertli mewn blvchau 4s 6c yr un ean yr holl Fteryllwyra Gwerthwyr Meddyginiaeth Br.eini- lytuyroi neu aanioniri unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, KW y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Linco!n. Goruchwylwyr Cytan- werthol Barclay a'! Feibion, Liundain, a'r holl Dai CyfanwerthoJ.