Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"y GrWir yn ertoyn y toyd." "reIU na'd Gimwaifch." i,\ Calon wrth G tlon," A !adlo a leddir." 1\\ "Paw a p'aob D.ipni." Goreu arf, arf dysg." tn EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I CADAIR ARTHUR A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GWYL GERDDOROL OYMRU AGYNELIR mewn pabell enfawr yn y NORTH HAYHARKET, LIVERPOOL, i pynwys 10,000 o bersonau, ar y dyddiau MEDI I5fed i'r 20fed, 1884. Gwobrau O £ 2.000 i ymgeiswyr bud.ln^cl mewn Llenyddiaetb. Cerddoriseth, a Chelfyddyd. Pedair Cystnillenaeth Gorawl Fawreddog. Prif wobr 200 gini a thtwsanr. Dwy gystadleuaeth Seindvrf Pres, ewobrau « £ 150. Cystadleuon Lleisiol ItC Offerynol. Dadgmiad o'r Elijah," fSrael in Egypt," a Nebuchadr.czzir," Cantawd newydd cyfansoddedig i'r Eist ddfod hon g»n Dr Joseph Parry. C5^TKTO-'EI3F8.33I3Atif MiS-WK-^DDOO. Cdlt A CHERDDORFA 0 350. Bydd trains rhaJ ya rheW d tfdo eik-Pa d GymrrJ; C/htfeddir prdgrdrnmef yn cynwys l'hb manyIion, Mùdi laf. p-is 6c. Mi-EW. WY.NNF,- Yk. Mygf. 8, Westminster Chambers, 3, Crosshall sfcreet, Liverpool. W. M: ROBERTS, Ysg. TTNIYERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Scgsioti begins September 17 tli, 1M4-, and ends June 30th, 18S5. Terms :— £ 10 a yoitr i&fr ort-doof students; additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female candidates above the age of fifteen, on the first day of the examination, will be offered for competition :— Three Scholarships of £ 50 each. Three Scholarships of 440 eaoli. Three Scholarships of £ 30 each. Three Scholarships of £2iJ each. Three Scholarships of X20 each. Five Exhibitions of £15 each. Ten Exhibitions of JE10 each. Any tif the SclitPafships may be renewed at the end of the first Sessittn in case of special progress in the studies of thfl Session. The Examination Will h held at local centres iheijulred. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th B. T. WILLIAMS, 1 „ „ LEWIS MORK1S, /Hoh Secs- Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, ttuly 2nd, 1881. THE AO AD E AIT, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. "\7OUNG GENTLEMEN are prepared for Commercial Pur- I suits, Theological Colleges, Public Piofessions, Univer- sity Examinations, &c. The Quarter commences on Wednes- day, July 30tb. Terms, &c., for day scholars and private pupils, may be had on application. Parkyvelvet Academy, Carmarthen. HEAD MASTER: REV. J. CERRIDFRYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at th Presbyterian College, Carmarthen; holder of 7 first and second Advanced Certificates issued by the South Kensing ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University; with a Certificated Assistant. THE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 38th. IS T.r. Telerau y Tyst a'r Dydd. Anfonir ef tnvy y Post am Ghwartcr yn ol y telerau canlynol :-1 (os telir yn, mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s. 6c. Os na thelir yn mlaen, 1 (im. 2s. 2c; 2 am 3s, 9c, s a 3 am 4s lie. Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL f MApTpiSUjis) Y BHATAF I FEIBION KIIIENI OYMREIUI "y niae cyfnewi.l eanol gwlad am awyr y mor yn well nag unrliyw fedilyaiaeth i bobl ieuainc." Y mae byw mcivn tret fawr ynddo ci hun yn addysg wcrtli- fftwr i fceh^yn gWledlg." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas), B.D. (Edm.) MAE yr Ysgol hon yn parhau yn liynod lwyddianus mexvn darparu bechgyn ii- gyfer arholiadau parotoawl y Gyfraitli, MeddygWriaetlfc Fferyiiiaeth, y Civil Service, y Colegau Duw- inyddol, y Training a'r Universitu Colleges, &c. Mae 11 (ni fetliodd neb) Wcdi llwyddo elenl (1H83). Nid oes J'r tin ysgol yn mfddu mantcision gwcll i ddarparu beciiijyn a,, gyter yr arinnfft a sWyildfeydd masnachol. Tclir sylw aibciug i /'rrni:h, lA&ixU'r. Hook-keeping. Commei cial Knowleilyc, a CtSrrbspvndknte, yn nghyc1a' diffy^ion neillduol mewn gi-amtdog, •afeen ft sain y 8>je'so«t¥r,»ydd yn nauiriol i feefijrj'n Ctmrcig, Y mae .tlo^b'HrUiiftdau rflewri Mesiironi.letli, Tir-fesurcg ae Elfcnau AltiactliJ'tldiSctli, itr gyfe'r bechgyn sydd i fad yn ftiHaethtt-yrj Collegiate School, Miiford Haven. OOXDUCTED by the Missos trained at the Milton v Mount College, and holding Certiticatcs from the College of Preceptors; Soittb Kensington, &c; iXjmfcstib department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Ret- Kvaa Thomas). The house secured is well Situated in Hamilton-terrace, com- manding; an extensive view of the llaten, and in every way calcu- atcd to insure the health of t,h etmpils. The next term commences Tuesday, gepte'rtiber 9th, 18S4. Pupils prepared for publicexaminations. 1L1,84.J DYBDIADUR YR~ANN1BYNWYR AM 1885. DAN OLYGIAETII Y PARCH B. WILLIAMS, CANAAN, A'R PARCH R. W. GRIFFITH, BETHEL. Ptis Is. 6c. gyda rhivymia>l hardd a Xlogellau, a 6c. mewn Ulan. BYDD, megys arfer, yn eynwys yr lioll gyfoewidiadau enwadol, ae ni arbedir traul na thrafferth i'w wneyd yn gywir a chjflawn. Cofier ein rheolau Ni roddir enwau gweinidogion nac eglwysi newydd i fewn heb gymeradwyaeth Ysgrifenydd y Cyfundeb y ]_erthyn y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregethwyr cynorthwyol neicydd i fewn heb gymeradwyaeth gweinidog yr eglwys y mae yn aelod ohoni, ae os na fydd gweinidog yno, bydd yn ofynol e,\el cymeradwyaeth diaconiaid yr eglwys. Wrth y l'heolau hyn yr ydym wedi gweithredu o'r dechreuad, ae wedi dwys ystyriaeth yr ydym yn penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Rev B WILLIAM", Kilvey- tenace. Swans a, erbyn Medi 27ain, 18S4, a'r hoil archobion i Mr WILLIAM HUGHES, Printer, Do'gtflley. 15.8 r A Safe Investment. ONE Share in the Wpnutay fteamsliin Company (Limited) for transfer. Apply to G, W. TVST A'R Pvpp Ofiice. 15.8.r PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAT MEDDYGINlAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Yf Kyfl a ddywed pawb, gwir yw." BE rII YW r QUININE BITTERS ? PHYSIGWRIAETH lysieuol en\c", wedi ei ehymysgu yn y modd rnwyaf eolfyddydffar a ffodus as t mae yn bosibl. yra cynwys elfenau gweithprar y llysiau a gydnabyddir yn ayftredin 7 tHwy.if rlilinveddol o lioll lysiau arferol yn y a-el/yddyd feddypol. scf ^TFFNRXE. SAIiSAPARILLA, CKXTIA.V, J'.S'RDOCK BANDELtOJf, IJAVENDEH, a SAFFROX. I5eth ydy w en sweithrediad V Cynortlnvyant draul yr yrnborth, gwellliant a liwyliisimt, y eylchrediadan, cryfhant y gian a'r cyhyrau, purant a .ffrwytlilwrrtrt y gwaed. bywioeant yr ysbryd- oedd, ae adlonant y meddWl a!'? tymherau; sy mud ant ymaitlf rwysfrau ae atalt'eydd yn yr ermipraa bywiol, Maent yn rhoddf tone i'r lioll gyfundrefn, Xerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad. ac oherwydd hyny, y rhal rttWyaf agored i anw.vc/cn a'u eanlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y raaent wedi enill' iddynt en huuaiii y gymeradwyaeth uchelaf iei y meddyglyi* rrtwyaf cyfaddas ar gyl'er pob math o wendidan a sefyllta isel, nychlyd. a msmaidd, Aoesdynionobwysachymeriadwedirhoddi iddynt gymei-adwy- aelli am y petliau hyn ? Oes, y mae can GWILYM EVANS »»noedd o, lytliyrau c.ymcradwyol i r QUININE BITTEHS oddivvrth Feddygon. Fferyllwyr, Peneadbenia:d, Offeiriaid. Gweinidogion, (Janwyr, Blasnaehwyr oyfrifol, a dyriion credadwy yn mhob dosbartn, o'r rhai sydd eu lmnain wedi eu f)roli yn rhinweddol yis mhob sefyllfa ae yn mhob amgrylchiad. J)yma cngraitr't deg1 o farn Cymry America ar QUININE lUTTERS (JWILTJI EVANS;- CLOD l'lt HWN Y MAT: f 'i.-OO TX DDYT.KDCK," Allan o'r Drych, America." "40, Slieridan-street. WiHtesbarre, Pa., Rhagfyr 2H:rirJ. FT ASWTL. GTC-OESEDL.—Y mae clod yn ddyledu» GWii.vti EVANS, Llanelli, nr gyfrif ei feddvginiaetli ryfeddol ddf» sef y C'LJIXINE IUTTEK3, a brofodd i mi yn llon'd ei addewicl mewn cys.VKfiffl s rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn ? Prurli, sef iseldcf ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig » clivs"lyd, y gwaed .Vn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwy.d, diffyg archwaeth at fwyd, ly ystiimo"- yn chwvddo, bratlila<l<iu disymwth yn fy ochrau ne» methn bra'idd anadlu, ysgafnder yll ?? mlien, &c. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddvvn ddauliseyiiy Nadolig yn ci theimfo hi yn orchwvl ealed i gerdded i fewn i'r gwalth, heblavv fy mod yn irorfod ei"tcdd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anlnvyt- dfrau ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi mcthu gan R-uriad y salon daothi'm cof am QUININE HITTERS GWILYM EVANS, a pHe'nderfynais yn y fan, os eawn fyw i fyned allan yn y pryd- liawn, y gvfnawn dreial arnynl. ae felly y bu. Nid cynt yir ymolchais 1133 yr aetlium i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, |ie y mae cyflawndcr O'I feddyginiaeth ueliod ar werth, yn bur fej y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli di g, Yn awr, eliwi sydd yti teiifllo oddiwrth yr anhwylderaw ueliod, gwneweh brawl arnyntsicrhaf y byddweh chwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." „ \r ciddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddohiriau yw y rhai y macy BITTERS hyn yn gyfaddas ar eii c?t'^r? Aiihwylderau y gSau, doluriau yr alu ar arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmlmrdeb a ffvvendid yn V ewaed, Ac. Y mac pob un o'r rhai hyn yn achosi llawcr lawn o anliwylderau erei!! yn ngu'alj.'uijW ranjUi or eortf. mae rliinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BU'TEItJs yn umon- ^rfc'hol yn nertliu, yn puro, ac yn symud rhwystran yn y rlianau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn rnchau llu o all ddoluflan.. Pa fodd v m<;<) ei geisio, a bod yn sicr cm bodyneael y gwir BiriERSV Oofvner fel hyn, »l'otelaid o QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofrtler am weled— 1. Fod einv "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ar st.amp Y Llywodr¡jc1.h ar wddf pob potel. 2. Y mae enw GVVILVM EVANW QUININE BITTERS" al"?^°Nid ofs un botel i'w chael dan 2s. !)c. yr im os cynygir i eliwi werth ehwecheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mar twyll a 4^Na chymerwch eich cyngjiori gan neb i gymeryd iinrhyw fath o gymysg arall odan yr hen t'sgus ei fod yn lla\yn mor rhinweddot ac yii rhatach. Esgus-gwael a tliwyllodrus yw hwna, Cofier mai petliau da yn nnig yr ymdreehir eu hefelychu, ae y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dilia'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. fic. yr un, nolt cases 12s.6c. yr un, yn cynwys 3 botel 4s. Cc. mae botel 4*. <!e. vn cynwys ddwy waith gymaint a botel 2s. Sc.; felly, gellir arbed swllt. U.S.—Os teimlir anhavvsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y I'arcel Poit. 7 Po'}s?ai uodwyd. V5.4J1.1