Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

NOTICE OF POSTPONEMENT. THE TEA PARTY & erRAND PRIZE DRAWING IN aid of the Building Fund of the Congregational Church at Penywern, Dowlais, that is announced to take place in the Oddfellows' Hall, on Monday June 1st. 1885, is Postponed to Monday, June 22nd, 1885, owing to the Hall being engaged on the former date by another party. Gan ein bod dan orfo[1 i wneyd y Gohiriad uchod trwy gam- gymeriad o eiddo y boneddwr sydd yn gosod yr Hall. dymunwn yn daer at" y cyfeillion hyny sydd heb ddychwelyd duplicates eu llyfrau, a'r ariau am y cyfryw, i wneyd hyny o hyn i Mehefin 18fed. Hyderwn y gwna y cyfeillion sydd wedi oedi ac esgeulupo gwerthu eu llyfrau hyd yn hyn, i gymeryd mantais ar y Go- hiriad hwn i wneyd hyny, er mivyn yr amcan da sydd niewn golwg genym. Dros y Pwyllgor, Dowlais, Mai 18'ed. JOHN DAVIES, Ysgrifenydd. Special Appoint- ■gfe ife and H.I. and R.H. ments to The Crown II.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCKET HANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. Children's Is. 5d. doz. Hemstitched. ■Ladies' 2s. (id. Ladies' 3s. lid. doz. Gents' 3s. 8d „ Gents' 6s. 9d. "The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame."— Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVER, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EU STON-ROAD, KING'S CROSS, LLUNDAIN. TELERAU EHESYMOL. YMWELWYR O Gymru, bookiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84. Perclienog, diweddar o Abertawy. TY CTMREIC^LUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "TTTILLTAM ROBERTS a ddymrma hysbysu ei VV fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- lodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y He uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ae ymwelwyr a Llundain, am y prisiau towyaf rhesymol. CARDIFF GRAMMAli SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. ("CLASSES now l'eadjrg for the UNIVERSITY Colleges, the TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the MEDICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin £ Mofis, and for tho CIVIL SERVICE and COMMERCIAL PTJR8ULTD. DUTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. ''o^terms, <fcc., apply to R. G. LEVI, 13, Mtzalan Place 7RHIANVA7TOW"YN.~ SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAL—MRTS J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), PASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. successfully prepared for the Local Examinations. 1 erms from Thirty Guineas. 9.19.84j j| DAVIES A1 FEIBION,s 5, GUILSSALL SQUASS, CmFTEI'IN, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'l TTTEIBION, am ORIADURON ij AUR ac ARIAN. DAVIES A'l THEIBION, am JEWELLERY JD AUR ac ARIAN. D AVIES A'l THEIBION, am GLOCIAU _IJ BOB MATH. DAVIES A'l TpEIBION, am NWYDDAU JU ELECTRO-PLATED. DAVIES A'l TjlEIBION, am FODRWYAU JQ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l "TTIEIBION a GANIATA 10 YN Y JU CANT AM ARIAN PAItOD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llnndain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F.R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr byu a'u gwna yn llai tueddol i pael eu tori a'u crafu, Mae Pebbles yn wir gyoihwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael eu defuyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob math o Yspectolau a Liygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS,&c. 25.7.84.L. CXIBAJ? ROOFING, fc* r\r\r\ GALVANISED CORRUGATED ROOFING 0?UUU SHEETS, in 6, 7, and 8 ft. lengths, by 2ft. 3 in. wide. Prices from l jd. per square foot and inwards, according to gauge, free on rails, Liverpool.—BRUCE & HILL, 35, Hatton Garden, Liverpool. Xiaoisr ROOFS, &c. AA IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS ZJ\J COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by y 30 ft. Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost. Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions. —BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. Js AEIAN, ARIAN. YMAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING JL SOCIETY," yr lion a gynelir yn Ysgoldy Ebenezer, Abertawy, yn barod i dderbyn unrliyw symiau ar Log, o Un Bunt i Fil o Hunau. Swyddogion y Gymdeithas ydynt-y Parch. T. Rees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W A. Davies, 84, St. Helen's Road, Swansea, Ysgrifenydd. Dychwelir yr arian i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyny, ar ddau fis o rybudd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd D 8 -Gall y rhai ag arian ganddyfit i'w gosod allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma. ag yn y Bank of England, gan na roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llawn wertti yn cael ei sicrhau i'r Gymdeithas ne fy byddo y ewbl wedi e dalu. T. REES, D. D. OO AC UCHOD YN WYTHNOSOL, — Gall personau 3~<Z perthvnol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod jjn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny ymynd o gwbl a'u galwedigaethau presenol. Am lanyiion, &c„ gyda cnyfeiirad personol arno, i AUS, WAT IS, AND COMPANY (I'. 627), Merchants, jiirajiiigliara, Mae hyn yn wirionedddl PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGIN1AETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS &WII.YM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRTAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgu yn y modd mwyaf celfyddydjrar a ffodus ag y mae yu boaibK yn eynwys elfenau gweithgar y Jlysiau a rydnabydjlir yn a-yffrfidin y mwyaf rhinweddol o holl lysimi arferol y" Z' sef QUININE, SARSAfARILLA, CENTIAls, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweifchrediad ? Cynorthwynrit draul yr ymborth, cwellh.int a hwylusant y cylchrodiadau, eryfliant y giau ar cyhyrau, nurant a ffrwythlotiaiit y gwaed.bywiocantyr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymlierau; symmlant ymaith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Macnt yn rboddi tone i'r holl gyfundrefn, Nertliant y rlianau gweimaid yn y cvfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rhai mwyaf agored I anwydon a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi mull iddynt en hunain y gymeradwyaefch uehelaf fel y raedflyrfyn mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a seiyllia lsel nyclilyd. a marwaidd, Aoesdynionobwysachymeriadwedirhoddi iddynt gymeradwy- aeth a.-n y pethau hyn ? Oes, y mae pran GWILTM EVANS ganoedd o lyth?raa eymeradwyol i'r QUININE BITTERS.oddiwrth Feddyaan. Fferyllwyr, Penoadbenia:d, Offeinaid, Gweinidogion, Canw'yr, Maisnaehwyr eyfrifol, a dynion credadwy yn mhob dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn Y. 14 1, ad. mhob sefyllfa aeyn mhob amgylchiad.. Dyma engraifft deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS OWILTM EVANS CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarra, Pa., Rhagfyr 26am. Fr ANWTL GYD-GENEDL,—Y mac clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar g-yfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTEKS, a bi'ofodd i mi yn llon'd ei addewia mevvn cysylltiad a rhan helaeth o'r anlrwylderau a enwir yn y Drt/ch, sef iselder ysbryd, curiad y sralon, teimlad blinedig a ehysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder eyn bwyd, trymder anai'ferol ar ol bwyd, difiytr arehwaeth at fwyd, ty ystumog yn cliwyddo, brathiadau disymwth yn fy ochrau nes raethu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &e. Rhwnff yr boll flinderau hyn, yr oeddwn ddau tis eyu y Nadoligyn ei theimlo hi yn orchwyi caled i gerdded i -fawn i'r gwaifch, heblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl« dcrau: ond un diwrnod, pan ar lawr. wedi methu gan giiriad y galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a pheriderfynais yn y fan, os oavvn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, ac felly y bu. Nid cynt yr ymolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae eyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr LlanelJi deg, Yiyiwr, cliwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderan uchod, g^neweh brawf arnynt; sierliaf y byddweh chwithau, mewn canlyniad, yn all nog ddwyn yr un dystiolaeth." Yr ciddoeliytn oziest," "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr atu a'r arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahano] ranau o'r corff. Y mae rhiuweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrehol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iacliau llu o ail ddoluriau. Pa (odd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, Potelaid o QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled— 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn VserifCnedig a stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. I. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i chwi werth chweeheiuiog neu swilt, byddwch wybyddus mai twyll a •tt'ugind ydynt. j v. 4. Na chymerwcli eich cynghori gan neb I gymeryd unrliyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ae ynrhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mat petliau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ae y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a diha'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. Re. yr un, neu cases 12s. 6c. yr un, yn eynwys 3 botel 4s. (ic. Y mae botel 4s. Ce. yn eynwyg ddwv waith gymaint a bolel 2s. Be.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddiciraul, trwy y Parcel I'ost, am y prisoedd a nodwyd. r, ij.4St.