Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

PWLLHELI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWLLHELI. CYFARFOD ANRHEGU. Cynaliwyd cyfarfod dyddorol yn nghapel Penlan yn y lie hwn, nos Lun, Mai 18fed, i longyfarch y Parch O. Jones, parchus weinidog yr eglwys ar yr achlysur o'i briodas & Miss Rees, Tysilio School, C)rnarfon, a'i groesawu ef a Mrs Jones area dych- weliad o'i hynt briodasol. Cyflwynwyd i Mr Jones yn ystod y cyfarfod, ar ran yr eglwys a'r gynulleidfa, gan Mr It. Roberts, yr anerchiad goreuredig mewn frame ysblenydd, yn nghyda n;for tra rhagorol o lyfrau gwerthfawr. Cyfeiriai yr anerchiad at gymeriad pur Mr Jones, ei wein- id gaeth alluog ac effeithiol, a gwedd lewyrchus yr achos yn ei holl ranau o dan ei ofal. Y mae yn debyg na bu, braidd erioed yn ei hanes olwg mwy llewyrchus a chalonogol ar eglwys a chynull- eidfa. Penlan, nag sydd yn bresenol dan weinidog- aeth Mr Jones. Adnewyddwyd y capel oil oddi- me^n yn ddiweddar, yn gystal a'i harddu oddi- allan, trwy d'-aul o £500, fel y mae yn awr yn un o'r capeli harddaf a fedd yr Eiiwad yn y sir. Da. iawn genym weled ein cyfaill wedi ei fen- dithio a cbymhares bywyd sydd yn mhob ystyr yn deilvvng ohono. Dywenydd genym hefyd weled un sydd wedi bod bob amser mor ffyddlon i'r weinidogaeth, a charedig i weinidogion mewn gwahanol ffyrdd wedi dyfod ei hunan i'r cylch g we nidogaethol.. Anrhegwyd Mrs Jones bithau gan ejlwys barchus Pendref, Caernarfon, lie y bu ya aeiod tra ffyddlawn a gweithgar am flyhyddau, silver tea kettle ysbleaydd ar achlysur ei phriodas Mr Jones. Yn mhlith yr amrywiol anrhegion gwerthfawr ereiil a dderbymodd gan ei chyreillion llvioaog, » welsom watnot cabinet prydferth iawn wedi ei roddi gan ei cliyn-ysgolheigion. Nid oes ftagen ychwanegu y dymonir i Mr a Mrs Jones gaa bawb a'u hadwaenact fywyd hir a dedwydd. I Defnyned y nefoedd ei bendithion goreu ar ei lhvybr yw dymuniad pur ein calon. CYFAILL.

UtilDEB YR ANNIBYNWYR CTMEEIG.

- YMYLON Y FFOEDD.