Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PELENI LL YSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderan y Geriawg, Diffyg Treuliad, Bhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhaa y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Gymeradwyaeth oddiivrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M,D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth,, ac awdwr: Traethawd ar y Turkish Bath, g-c. Yr wyf wedi profi y Peleni sydd yn myned ivrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd tvedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylwcddau metelaidd a mweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rtvymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blychau Is. lie. a 7ic. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddygini eth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. W Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. ljc. a 7ic. yr un, gan y dimrwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick, iiyddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyri Deu flwch. YN AWE YN BAROD (RHIFYN BJEHEFIN). Y CEN AD HEDD, Pris DWY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaeth y Parch W. NICHOLSON, Liverpool. CYNWYSIAD RHIFYN MEHEFIN. Y Pwlpud Cymreig a'r HeR Derfynau, gan y Parch J. Morris, Pontygof. Maddeuant, gan W. J. P., Coetmor Hall. Cyfieithad Hapus. Griffith Williams, Cae'r Breuin, gan Gwronfab. Epistol Paul at Philemon, gan Pentyrch Y diweddar Hybarch Ddr Rees Abertawy. Y diweddar Barch E. Stephen, Tanymarian. Fis i Fis, gan W. N. :—Diolch am Mr Gladstone—Herber a Chynrychiolaeth sir Gaernarfon-Cadair yr Undeb Cymill- eidfaol-Undeb Chwarelwyr Gog'edd Cymru. Y Wers Sabbothol, gan y Parch D. Jones, Cwmbwrla. Yr elw arferol i Ddosbarthwyr. Pob archebion am dano i'w hanfon i'r Cyhoeddwr—> JOSEPH WILLIAMS, TYST A'R DYDD Office, Merthyr. Cyfarfod Chwarterol Dwyreiniol Mor- ganwg. CYNELIR ef y tro nesaf yn Castellau, Llun a Mawrth, Mehefin 29ain a'r 30ain. Y Gynadltdd am 2 30 y dydd cyntaf. Pregethir nos Iau am 7, a dydd Mawrth am io, 2, a 7. Dysgwyliwn weled y frawdoliaeth oil yn bresenol. w W. C. DAVIES. Moriah, Cyfundeb Penfro. TAER erfynir presenoldeb a cliynorthwy holl weinidogion y Cyfundeb ar yr achlysur o gytial Cyfarfodydd Agoriadol yr addoldy newydd uchod nos Iau a dydd Gweuer, Mehefin y 18fed a'r 19eg, am 6 o'r glocli y nos gyntaf. ac am 10, 2, a 6 yr ail ddydd. Ni threfnir pwy fydd i bregethu nes gweled pwy fydd yn bresenol. Anfonir cerbydau y dydd cyn taf i orsaf Llanfyruach i gyfarfod pawb roddant hysbysrwydd pa amser y byddant yno. Dros yr eglvvys, p DAN. EVANS, Cwmbach. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Bethania, Dowlais, nos Lun a dydd Mawrth, Gorphenaf 13eg a'r 14eg. Pregethir y nos gyntaf, a bydd y Gynadledd am 10 30 yr ail ddydd. p J. THOMAS, Ysg. Nebo, Felindre, ger Abertawy. CYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr D. H. Thomas, o Goleg Caerfyrddin, yn nghyda'r Cyfarfod Blyuyddol, yn yr Eglwys uchod dydd Sul a Llun, Gorphenaf 5ed a'r 6fed. Dy- munir presenoldou gweinidogion y Cyfundeb. Eglwysi Bethlehem a Carmel, ger Bangor' DYMUNA yr Eglwysi uchod wneyd yn hysbys na dderbynir cyhoeddiad neb pwy bynag i bregethu yn yr wythnos. Dros yr Eglwysi, THOMAS OWEN', ) „ >yiLLIAM ROBERTS, Ysga' CYMANFA MORGANWG. CYNELIR y Gymanfa uchod eleni yn y Coity, ar y Mer- cher a'r Iau, Mehefin 17eg a'r 18fed. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod am 6 o'r gloch nos Fawrth. Cynadiedd am 10 a 2 o'r gloch dydd Mercher, a phregethu o hyny allan fel arferol. Os bydd gan unrhyw un fater ilw ddwyn ger bron y Gynad- ledd, bydded cystal a rhoddi hysbysrwydd prydlawn i un o'r Y sgrifenyddion. Yr ydym yn gwahodd yn gynes ac yn galonog yr holl frawd- o iaeth, ac ereill a alio, i'r Gymanfa a chan fod y lie mor ganolog a chyfleus, dysgwyliwn dyrfa fawr. Felly dymunwn yn daer am i'r eglwysi i gasglu yn dda a phrydlawn at y draul, oblegid nid ydym yn ewyllysio eu gollwng hwynt ymaith ar eu cythlwng." Er mwyn hwylusdod buasai yn dda genym gael gair yn mlaen llaw oddiwith y brodyr a fwriadant fod yn bresenol. w. W. GILBERT EVANS. Cymanfa Mynwy. CI YXELI R y Gymanfa vchod yn y Morfa ar y Mercher a'r Iau, > Mehefin 24ain a'r 25ain. Bydd y Pwyllgor am 2 o'r gloch y dydd cyntaf a phregethu yr hwyr a thrwy dydd Iau. Os bydd g-1 n n wtin fater i'w osod per bron y Gynadledd, anfoned at yr Yserifenydd yn brydlon i hysbysu byny. Taer Udymunir ar yr eglwysi ddyf >d a'u casgliadau yn gryf a plirydlon, yn neill iuol i'r Morfa, gan mai eglwys feehan yw, ond ffyddlon. Bydd brakes yn eye: wm o Casnewydd am 1 o'r gloch mewn pryd i'r Gynadledd yn cael eu darparu gan Cadben Davies a Mr J. Williams, draper. Pawb fydd yn dysgwylllety anfoned garden i hysbysu hyny i Mr John Bucker, St. Brides, Castletown, via Cardiff. Dyma gytle am awyr y mor-deuwch yn llu o' gweitlifevdd. Bydd luncheon i weinidogion a diaconiaid yn festri Mynydd Seion, Casnewydd, am 12 o'r gloeh dydd Mercher. j T. J. HUGHES, YSG. Lleyn ac Eifionydd. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod y tro nesaf yn Bwlchtocyn, ar y dyddiau Liun a Mawrth, Mehefin 8fed a'r 9fed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Dymunir ar i'r holl frawdoliaeth wneyd ymdrech i fod yn bresenol. r Hebron. J. C. JONES, Ysg. Pisgah, Arfon. BYDDED hysbys nad yw yn gyileus i dderbyn Cyhoedd- iadau yn y lie uchod, heb yn gyntaf ymohebu tig Ysgrifenydd yr eglwys. Dros yr eglwys, r JOHN HUGHES, Ysg. JTJBILI YDIWYGIAD DIRWESTOL YN NG HYMRU, GAN Y PARCH J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PRIS HANER CORON. MAE y gwaith uchod allan o'r Wasg yn gyfrol hardd. Anfonir hi i unrhyw fan trwy y Post ar dderbyniad Postal Order am 2s. 6c. Rhoddir saith copi am bris chwech i bwy bynag a anfono archeb am danynt, gyda blaendal, 'r awdwr i 11, The Willows, Liverpool. W. j E ]sriviisTs BILL POSTElt & TOWN CRIER. MERTHYR TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in town or country. AUCTIONEERS' SALES ATTENDED AT MODERATE CHARGES. Orders respectfully solicited and promptly attended to. Rents the principal Posting Stations in Merthyr and Dowlais. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &c., 56, CASTLE-STREET, MERTHTE^TTDFIL. D YMUNA D. D. W. wneyd yn hysbys ei fod -'— wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lie uchod, a bydd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER Y CYfEIRIAD- 56, CASTLE-ST., MEETHYE TYDFIL. ARlAN A WNA ARIAN. TRWY FUDDSODDI YN OFALUS mewn Soddion a Chyf- ranau, gellir yn ami ddyblu arian mewn diwrnod. Ceir yr un elw ar gyfartaledd oddiwrth o £10 i £1,000. Y gyfun- drefn angliyfritol. Anfonir yn rhad ac yn rhydd trwy y post yç lyfr Eglnrliaol (Serf argrafflad). Cyfeiriad, GEORGE EVANS & CO., Stockbrokers, 141 & 142, Gresham House, Old Broad Street, London. CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEDDYGINIAETH NEWYDD AT Y CRYD-CYMALAU. D A LIE R S Y L W. Addefit. fod EMBROCATION JENKINS YN anmhrisiadwy i bawb ydynt yn dyoddef oddiwrth y JL SCIATICA, GOUT, LUMBAGO, YSIGIAD, CRIC YN Y CEFN a'r GWDDF, &o., &c., gan ei fod yn ami yn rhoddi esmwythad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi ciel ei ddef- nyddio yn llwyddianus am lawer o flynyddau, ac wedi profi yn hynod effeithiol mewn hen achosion, ac yn enwedig mewn Rheumatic Fevers ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o flaen y cyhoedd. Erfynir yn ostyngedig ar bob dyoddefydd roddi i'r Embrocation hwn brawf teg. Mewn potelau Is. lie. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a Patent, Medicine Dealers, neu gyda'r Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GORUCHWYLWYR CYFANWERTH Meistri Barclay a' Feibion 95, Farringdon-street, LlundaiD, E.C., a W. T. Hicks a'i Gyf., 28, Duke-street, Caerdydd CANEUON UMBNM, 6c. yr un. Fy Ngwlad fy hun Gwlad y Mynyddoedd Gwraig y Cadben Gwersi fy Mam Teyrn y Coed" Anwyl Gymru Oil i Bass neu Alto. Eden y Byd Genetli y MedJwyn Bachgen y Meddwynj Y Gadair Wag Teyrn y Coed Anwyl Gymru Oil i Tenor neu Soprano ¡:: .—* 2 —za eS o 5 I G « o Q °? 1 >> O <c & a CD "3 g O >> ft a >- >> 8 -*r~ fl & S EE § | I 5 2 o a ^$ a a i -g | J m >~ | » GWYRTIIIAU CRIST. Cantata i Blant. S. F. 6e, H. N. Is 6e. Gairiau yn unig, 2e. Y TRI GOF. Tdawd i T. T. n., Ge. LLUSERN YW DY AIR I'M TRAED. Deuawd ddwy Soprano neu ddau Denor, Ge. I'w cael gan yr Awdwr, H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Rhestr o gantawdau, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr eIwaderol arweinyddion. r mitt ROOS T SUILSIHER SOCIETY. CADEIRYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas ueliod Rhoddir Hog o BEDAIR PUNT y cant am symiau o dan .e25.arilEDAIR PUNT A CIIWEUGAIN y cant am symiau o £ 25 i £ 1,000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, yn ol y gyfraith Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianoeyr paia up shares. Rhoddir benthyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Telir trculiau y Mortgage, gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgrifeiiydd-Wr T. H DAVIES 18, Union- street, Swansea. 2S.3.84.r YN AWR YiV BAROD, "EMYISTAIT Y CYSEGR." CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU WEDI EU DETHOL 0 WEITHIAU YR AWDURON GOREU, HEN A DIWEDDAR. OYNWYSA y Casgliad hwn 150 o Salmau, 36 o Goiganau, J a thros 2,600 o Emynau Cymreig, yn nghyda nifer 0 Ernynau Seisonig; a Myncgai i to,3 penill. Pris mewn gwahanol rwymiadau, Is (03 gyda'r post, Is 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s 6e. I'w gael gan y Llyfrwerthwyr. Pan nad ellir, anfoner y Cyl>oeddwyr, ac anfonir ef am y pr siau uchod yn union gyrchol gyda'r post. T. GEE A'I FAB, CYHOEDDWYR, DINBYCII. Anfonant catalogue o'u holl Gyhoeddiadau i'r neb l' a enfyn am dano.