Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

wedi gwneud arel^^Sk pwedi f/ wiliad manwl i mewn i ansawdd GEORGE'S GEOEGE'S PILE AND GEAVEL^\ eich Pelcni, ac yr ydym yn cael eu /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoddedig or cyjfeiriau HTI P O flfl i irwi if Uysiawl tyneraf. Yr wyf \vcu!i eu defnvddio r I L iLi \J IX A V Ju L J £ y*anS0(ldedig 0 ddefynddiau A Jj yn helaeth am flynyddau lawer mewn I Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur j; prirair. practice, a hyny gyda Ihryddlant J PILLS. I fetelaidd. YE YD WYE O'E fakn EU 1 I ll mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J l\ B0I> y:n FEDDYGINIAETH DEA gwertii- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD Y\ fa WE AT Y doluejau HYXY AR GYFER jj, Vdweud, nad oes, mewn gwirionedd, euj MEWN TRI O DDULLIAU V PA EAI Y MAEKT WEDI )3 GWAHANOL FEL Y CANLYN: \<% „ N0.1 SEORGESPILE&GRAVELPILLS. %?00N. No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. ■ ■ «. ■ „ „, 'W" 'W GOCHELWCH DWYLLWYR. TTTTTTTV GOCHELWCH DWYLLWYR, t x Mewn blyohau Is. l|o. a2s. 9o.yrun, t Daliwcli sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS A0 ,ER EICH peeswadio, na chymerwch. bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DEWY YR HOLL FYD "^ile a.?c* ^ravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. <~ 1 L- POEN VN Y CEFN I fCHOTrgmEDl j YSgSIr^^PEW I I" POEWYN Y ¡. i" m!}IM.!£lI. | GWYNT, GWAEW, CQUC, j joWFRPOETHfiCftmHUl ki WAIIIN ') RHWYMEDD, &0, t » n «» .» » HSjf GEORGE'S j r a* » ( 1 Dear Sib, Ehymney. ME. GEOEGE, D T T p' &r P A \7 p. T 4 I J I have much pleasure in bearing testimony to the "n c; Vmi, Pi'lla t'ik-f wpll Iiptp AiJlJ VU ■ e—i M—A J great efficacy ol your Pills for Piles ancl Gravel. I always U^ill oil, JL OU1 1 Ills I.lKe wen lltie, 1 recomiucnd tlioui witli tli«greatest confidence to my cus- i T ,.i ll i i.' ~I—>-1 r~ T~ O I tomers as being superior to any other medicine in relieving and in time 1 shrill il'iV e ii.l>li0e opening I _J I I I 1 those troublesome and painful disorders, and am rarely (. v i f A disappointed even in moat obstinate cases. for them.—lours truly, « F\ ► I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the Itoyal Family. Y viae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth I FRANKLIN DIXON. -r~i~TT'TiririFir:ir-[ S1CR' BUAN- A D,oeEL |,R m,w»a8>,IWM.l.w w w J PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyldcrau ercill sydd bob I amscr yn en canlyn, megys: POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ AtOVl'L Svit — A 0lV 1;p,„TTH,I1 '^V TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN. DIFFYG JT Ie. ac flmvyl iftWn i mi Jr/ V ™ L»jLM A.U ANADL, POE.N YN YR AftENAU A'R LWYNAU, SURNI Yl* Wyf WC(li l»()d yn RIIYFEDDOL."—Bum o0 YN yr YSTYMOG, POEN djrfavvr YN Y coluddicn, Jr yini>0tinj gan'yVtivs a'r Gravel, yn iighyd k '"X & ,r», o-l.i-F ll«wpr o fl vii vd d'l.U CWAEW. GWYNT, COLIC, TSIMLAO O BWYSAU YN.Y scini mawr ar lui omseruu yn dufewnol, am tua A /■• .f J11 fe1,11 uj"j cA CEFN, Y LWVNAU, A CWAELOD YR- YMY8SAROEOD, -7 aonddeg inlyneilil, a«s am j pnmp mis olaf eyn i mi i >v }r files tX I1 Gravel. Brilidd. 00 dvvf!^ POETH, DWTR-ATALIAO, Y GV/ELEDIAO YN M R-ftol g-aftu^l ar oicii peleni cliwi, yr <ddwn wedi fy V Tr„ ,,11,-no- i sfifvll or fv BWL AC ANEIBLUR, sychdeh A BLAS ANYM'IIOL YN li li«-yr fftetliiwo' i aros yn y ty. \r oedd y fatli bocn 1 yi oeuuvvu ) n all}a0o 1 ^.ei> il ai y 6ENAU, POEN YN Y oordiw^SYDO. chwyd&IANT /• g»adosyn fy ngholuddion, fy. ngliylla, a'm yagyfahit-, a •% nhraed gau y p08U achoseut i mi, a r S Y;.i Y TRAiD, &?. jj poeti mawr yn fy mhen, ac yn ftddwsan bendro, fel lias | I 1 f i iiv ^00+li T»n^tr>ri"i<1 1 I galtwn anipyffred pet-hai) yn eu llhy a'u linn pi-.odi.l; mewn I ft ysgafnder yn fy mhen. 1« e wiifieth Voctou.„a l RHOOOAST ESKWfTRAD USJ9RCY8CH0L$^ir yr o.,d,iwn w.di fy iwyr on.iv:- .'•-«« i**n fd 5 li Aberdare a Mevthyi eu goreu i mi, ac yr I | nm^iUym cwin fod modd i mi i>yUi weiia; <.na dwidi» ;| wyf wedi taluiddyntbmioedd lawer am hyny, { PERCHENOG, v, uf yn oi I '.1 In lnlH'H i.l, Il:(jl' 01 V\ ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o I J. E. GSORGE, ES.il.P.S., eidioyfttnv.v.M, ». ^-V" I PILES and GRAVED I'ills, a chymerais// ji ± n n a x », yroeJayntyngwe.ti.iwnwarf. > V d*^11 dcl°gn o houynt—yr ydn-yf yn. /I GLAMORGANSHIRE. oor I chiaL l'w r-moryciy N\ awr yn ddyn iach. J ^i. ^v^l0 ff' J- I XN. BENJAMIN EDWARDS, Af ( V nWdd.-Ydwyf, ie. ¡ -== -r- ArgraffefligtflCbyloeddedig gan JOSEPH Williams, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr TyML-Dydd Gwener Mehefiu 12,1885.