Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWKTH BESWOH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDEEAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Givddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r LZais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWY'DD DA! I BAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uohod. Y mae miloedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nychu oddiwrth anliwylderau y frest, yn pesychu broil yn ddibaid, ao yn colli eu cwssr gan ddiffyg anadl, heb yrnofyn am feddygin- iaetl^; ac olicrwydd hyny, yn niweidio ac yn gwanyohu eu cytknsoddiad. DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sier ac effeitliiol wedi ei dyfeisio i rmwedd aiehuaol pa un y mae canoedtl yn barod i dystiolaethu- J^AYIES'S QOUGlt jyj" IXTUEE Xi raid cymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union- gyrchol—yn rhyddliau y fflem, yn clirio y Uaia, yn cynesu ac yn cryfhau y"frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid ir.eb ot'ni canlyniadau anwyd na pheswcli, ond gofalu foj potelai,l o I)AVIr,S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD rOBDYN fN FEDDYG I'W DEULU At holl anliwylderau y gwddf, a'r frest, is bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Boswcli a Brest Gaetli?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiffyg Anadl?—Davies's Couph Mixture. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen. y llygaid yn gochion, y ffrociiau ynllawn, a'r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhau y fflem ac esm.wythau Brest ddolurus? -Davies's Cough, Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unwaith?—Davies's Cough Mixture. PAL E Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, raewn potelau, Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw "HUGH DAVIES" ar stamp y LlywodraetU. Gyda'r Parcel Post, unrliyw faintioli, 8c. yn rliagor. TYSTIOLAETHAU. Dywcfl Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair:—"Cefais hollol iacliad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un oo tel." Dywed H. Davies, Cwmcemryw Farm, GIasbwll Gwnewch y defnydd afynocH o fy'onw i. Nis gallaf ganmol gormod a,r cich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y dart'odedigaeth ond trwy gvmeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd ti i'm cyrtawn ieehyd. Rhyddhaoddymem, gadawodd y peswch ti, a cliefais hollol iacliad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts, Ffestiniog Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yll rliyw lesg weithredu; Mwy eais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesyehu! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Both ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibi'lious Pills. Beth syddyrt feddyginiaeth effeitliiol at boeri yn yr YsgwyddM? —bavies's Tonic and Antibiliow Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes'-Da,vies's Tonic and A ntibillúns Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyafeffeitliiol at godi yr Arehwaeth at Fwyd. "Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth. inmlirisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn,Our;.ad v Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Yetumog, &c. Maent yn liawdd eu cymeryd, yn ddyogcl hollol i bob oed a rhyw. Nid yi'lynt yn acliosi y poen lleiaf yn eu heii'aitii ar y cortf, ond gwcithinr.t ymaith yr aileohyd, gan Buro y Owaed yn hollol oddi wrth bob anliwylder sydd yn acliosi toriad allan,;&c. "Niddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Difl'yg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, <Src., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Arehwaeth at Fwyd, ae yn cvyfhau y Nerves a'r Corff yn gy&Vedinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Celn, Diffyg Arehwaeth, ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ondkalwodd cyfaiil fy sylw at DAVIES'S 1'ILLS. Cy- merais ddau fiychaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYQHAV, Is. 1 \c. A 2s. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blyehaid drwy y Post oddiwrtii y Perclionog ar dderbyniad on gwerth mown stamps. Tarotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), 1\1: aghtnlleth, I Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy (Qualified Dispenser of Medicinelof the Apitheearies' Hall, London 8.2,84.r, CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIG" HEIRIABUR YSGRYTHYROL: gan y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. Mewn. Croen Llo, ymylon marmor, ac wedi ei [orp/ien yn y. modd harcldaf a goraf am y PRIS feOSTYNGOL 0 BYMTHEG SWLLT, Mewn Llian hardd, pris 3/6. yyiEGAIR TSGEYTH- fVi YEOL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. ArgrafE- iad Newydd, wedi ei ddiwygio yn ofalus. Mewn Llian hardd, pris 3/6. PTFROL 0 BREGETHAU U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool IRGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nil. OWEN AE BEESON U CRIST, neu Amlygiad o Ddirgelwch Gogoneddus Person Crist,—DuwaDyn. Atyrliwn y chwanegir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., yngltyda Holiadau am iSereon Crist, gan y Parch. DIT. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. [YR. OWENar vrYSBEYD \J GLAN A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Gread- igaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr un. TEAETHODAU DUWIN- I YDD0L: gan y Parch. L. EDWARDS, 'D.D., Bala. TEAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol-Swlltyn unig. pABAN FTWYRTE TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Elyfr Rhataf yn yr iaith Gymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. T AITH Y PERERIN DAE- < LUNIADOL gan JOHN BUNYAN, gyda i 10 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur—PRISj GOSTYNGOL, 718. DwyGyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. DEEGETHATI j Parch. D. I ROBERTS, Wrexham (Caernarfoa gynt) j Dwy Gyfrol-Mewn LHan haidd,"pris 316 yr un. ORIAU GYDA'E HSU: neu U BERSON A BYWYD Y GW AREDWR. Gan OWEN EYANS, Llundain (gynto Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar Owyrthiau Crist," Dammegion Crist," &c. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, pOEPH 0 DDUWINYDD- U IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochiott, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAtE Vi EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,L»L.D., ynghyda Thraethawd At wein- iol ar Wrthddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Deml, at wwj anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. BEWSOIV S NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD 5 112 121 M IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY JB10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVE R THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT B NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER' WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCII SOLD FOR .610 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST WATCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGItJ SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR £ 5 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the onll Maker of a Three-Quarter Plate English Watch for « £ 5 5s., and that our Patent Ludgate Watcjjj cannot be had through, or of any Watchmaker iO the Kingdom. Any infringement of the Pate)) Rights will be proceeded against. A Book plaining the advantages of this Watch over Full Plate English Watches sold by all p1" makers, will be sent Post Free on application/to J. VV. BIEIKTSON. WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATItJ HILL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. I Illustrated Pamphlets of Watches from ^62 to Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, a" Turret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. — FOREMEN, SECR^Q ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGBNIG & others will find their Incomes considerably in<rrei >> by establishing Clubs, for the New Patent Lndga Watch, as it is worth from £ 5 to £ 10 more than English Watch sold, and therefore bound to aoperseu all others in the market.