Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DY'DD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. WNEIR Argraffwaitli o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd Rhesymol. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am Argraffu TKAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Bihar., Ad- roddiadau Eglwysig Adroddiadau Arianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, Llythyrau Eglwysig, ac Anerchiadau Cyfarchiadol, &c,. &c. HEALTH ra a.— t-. t srB < Yet oft we alight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass nnfelt, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee,. Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH T DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PK RF ERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DBYDEN. DR.JENNERS PHOSPHOROUS AND CHARCOAL PROVIDES the human system with thought, nerve, and brain food, and furnishes the elements of vitality, health, and strength. DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, nervous prostration, consumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great £ icnfield-street, Regent's Park, London, N.W. In bottles, 2,. 9d., 4s 6d., 11 s., 22s and 33s. Prom any Chemist or by Post- DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL a marvellous remedy for the loss of NERVE POWER, and to the ARREST of PHYSICAL DECAY from whatever cause arising. It jg invahiab e, and acts as a charm in CONSUMP- J-tON, EXHAUSTION, <SIC. it has received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir William Lawrence, Sir Thom.is Watson, Sir Charles Locock, ;'le College of Physicians, Sir James Ferguson, Sir PhiJip ampton, Sir Edward Lasketb, Sir James Clark, Dr Miller, an° Dr Lancaster. a Order DR. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, "a see that it bears tho correct address of the London Depot. Great Tichfield-streefc, Regent's Park, London, N.W all nevs are a fraud. This is duly registered under the Trade Act. Order DR. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order of any Chen isfc in the World. LONDON AGENTS: BARCLAY & SON, Eariingdun. KING YE AFU.—Cynwysa ddvnt 1>'siau dant y llew a quinine, heb ddim mercury yn- ae fe y rllai liyn yn mheli uwohlaw ereill fel y rliai sicraf yn vnm u 1 sy|n,ul ditfyg- treuliad, anhwylderaugeriaidd, poen cvlln J'tiwyatriaditu ac afreoleidd-dra perthynol i'r afu a'r y« Whob m S10rlmu perffaith iecliyd, Gwerthir Pelenau Dr King "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLA. RKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol T'Rhwn ni ellir rhoddi cym<=radwyaeth rty nchel :am- 1 LAKHAU a GLOEW ly GWAED o bob ANMHULEDD Iacha Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddt Iacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu BisgWrn ary « ynob Iacha Glwyfau Orachlyd Iacha Gornwyd Canciaidd Iacha Aflcchyd y Gwaed a'r Croen Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba aclros bynag.g GanfodyCymysgeddhwnyn ddymunol i'r archwaeth, ac yn cael ei warantll yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol I unrhyw un or ddau ryw, y mae y Pcrclienog yn ert'yn ar i ddyoddelwyr roddi pia^i arno er cael allan ei fawr werth. MiIoorlcl o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audensliaw (ger Manchester). "BhyddimiMesermawr i roddi fy nhystiolaeth i effeitliiau rhyfeddol eich Gwaed Gyraysgcdd, yr h wn sydd wedi fy ngwelIa o droed a miefwrn cornwydlyd drwjsf lawn. Yr oedd 1 mi bedw ai o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddllYIl fy ngalwediga.ech hodairblvncdd vn vstod yr hwn amser bum mewn pump o wah^no" WioTta bymtlieg o wahanol feddygon O r diwedd cymhellwyd fi i roddi prawf ar eicli Gwaed Gyinyst,cdd, ac ar ol cymeryd tail- o phiolau bychain yr oeddwn yn alIuog i fyned at fy ncrwaith,. ac erbyn i mi gymcryd naW neu ddeg o phiolau vr oeddwn wedi fy llwyr wcllhau. GallwcU wneyd y det- nydd afynoeh o hyn er budd dyoddelwyr erciH.- V .^ddoeh vn parchus, ^^LXAMb. Ar werth mewn phiolau 2s 9c yr un, no mown Cistian.yn cyn- wys chwe' gwaith cymaint, lis yr un— digon i effeithio gwellliad hollol yn y mwyafrif mawr o achosion lur-sefydlog-gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Hcddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anionir i unrhyw gyt- eii-iad ar dderbyniad 33 neu 122 o lythyrau cciniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." CYBN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BOBIAU.—teller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yeiniaeth wirioneddol. Gwalianiactliant oddiwrth bob pksterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyteisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylciiyno^ dar- iydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. (xoiyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn* llwyr, ond y mae y gweithrediad yn »icr. Blyehau. Gwertlnr hwynt gan Fiery llwyr, yn mhob man. NERTH COBFFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A THREULIOL MAWR a ddilyna trWY daefnyddio Pepper's Quinine and Iron Tonic. Trwy roddi bywyd newydd yn y gian. cyfoeth- ogi y gwaed, a chryhau y galluoedd cyhyrol, diflana arwyddion o wendid, dychwela yr arcliwaeth, darfydda llcsgedd, a cheir ad- newyddiad iecliyd. Mynweli gael Tonic Pepper. G ellir ei gael yn awr mewn poteli 2s Go. Ar werth yn mhob man. Costia oddeutu He y dogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Mae y fedd- yginiaeth lion rling anhwylderau yr afu yn rhydd oddiwrth mercury, ac yn gymysgedd o sudd llysiau dant y llew a mandrake. Y mae yn dda rhag cur yn y pen, marweidd dra, rliwymdra, gwyntogrwydd, dwfrpoeth, dift'yg treuliad, anliwTylder 'geriaidd, ditfyg archwaeth at twyd, anghysur eyffredinol, trymder, &c. Taraxacum a Podopliyllin Pepper, trwy gynhyrfu yr afu l weith- redu yn neillduol o dyner ar y eylla, ydyw^ y feddyginiaeth ddy- celar, a'r un y gellir ymddibynu fwyaf arnt. Poteli, 2s Oc. Ar werth yn mhob man. Mynweli gael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—Cynyreha Lochyer's Sulphur Hair Restorer shade bcrffaith naturiol mewn ychydig ddyddiau. Nid oes un swaHt-adferydd yn debyg- i eiddo Lockyer am ei harddweh a'i Weithrediad glauhaol ar y gwallfc, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is 6c. Ar werth yn mhob man. GWELLA ANHWYLDEEAU Y CROEN.- Bydd i'r SalpJtoline Lotion symud. yr holl darddiadau, plorod. eoohni, llynorod, cen, gerwinder, &c., mewn yehyeig ddyddiau. Bydd i'r Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y croen, a'u difetna yn lIwyr. Mae yn wlybwr neillduol o hyfryd a diberygl, yn eynyrchu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holi r ieryllwyr. Poteli, 2s 9c. BYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &O.— Deller's Essence for Deafness sydd yn parliau i fod yr unig feddyg- iniaeth o unrhyw werth. Y mae ei allu i glirio rhydau y glust, ae yn ami i wclla hen achosion, wedi ei broti anxchwarter cannt. 1 w roddi ar cotton wool. Poteli, Is lie. I'w gael yn mhob man. BLAS HYFRYD.-Oracroft's Areca-Nut Tootlt Paste — Drwy ddefnyddio y Deint-lweh peraroglaidd moethus hwn,'daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ae yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl. Gyffyrwvr.. Potiau is. a 2s. yr un. (Mynwch Craeroft's.) ANHWYLDERAU YR AFU.-Y mae tair rhan o bedair o'n hanhwylderau yn cael eu hachosi gan fethiant yn ngwcithrcdiad yr afll. Mae ychydig ddognau o Dr King's Dan- deliou and Quinine Liver Pills, heb mercury, yn feddyginiaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaeth yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i anghyfieusderau a'i berysfloii. Symuda Pelenau Dr King- holl anhwylderau yr afu a'r cylla, anhwylder Jgenaidd, cur vn y pen, Ilesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwtr poeth, diffyg treuliad, rhwymdra, ae felly sicrhau perttaith lechyd. Y mae yr hen Belenau hyn yn para i fod .y feddyginiaeth lawr a blaenat at anhwylderau yr afu. Ar werth yn mhob man. AT OLCllI Y GWDDF A E OAFN, defnyddiwcli Pepper's Tannin T'hroat Gargle. Mae yn gymhwysiad gwerth- t a'vr at ddolur y gwddt, pa un bynag ai cnynol, rhyddhaol, neu Ivnorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion, &c., fel dyogelydd gwerthfawr. Y mae hefyd yn burwr ewertlifawr fel genau-olch, gan ei fod yn neillduol o liytryd, cyi- nertliol, a glanhaol. Poteli. Ar werth yn mhob man. "SULHOLINE SOAP 5 sydd sebon o wneuthur- iad fferyllol hynod bur, wediei fwriadu i fod at wasanaeth cyffred- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olew egrol, niweidiol, svdd yn uodwTeddu sebon o wneuthunad cyftredin ac anmlier- fl'aith Un rliagorol yw y Sulpholine Soap at ymolohi ar bob adeg, a gwna y croen yn dyner, clir, ac ystwyth. Tablets, Go yr un. Ar werth yn mhob man. vrt J BHWYSTEO PESWCH.- Y chydig ddognau o Pemer's White Cough Mixture a wellha y peswch mwyaf poenus, Ban roddi rhyddhad ac esmwythdtr i'r pilenau a'r pibellau gwynt cynliyrfus. Gan ei fod yn gweithredu yn lliniarol, cysurol, ae esmwythaol, y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiaethau cyfiiedin rhag y peswch. Doteli. Arwenh ja mhob mm.. MENT I liliHlillMillliiM I:' Universal Patronage. Let all sufferers from general or local disease take heart and follow in the wake of thousands who ascribe their restoration of health to the use of HOLLOWAY'S OINTMENT AND PILLS. Rheumatism in the muscles or joints, gouty pa,ns, neuratac tortures, cramps and spasmodic twitches depart under the employment of these noble remedies. Bad legs, all kinds of wounds, ulcers, sores, burns, cutaneous inflammations, are quickly conquered. The reputation Holloway's Ointment and Pills have acquired throughout the habitable Globe should induce every afflicted person to give them a fair trial before despairing of relief or abandoning hope. Bronchitis, Sore Throats, Coughs, and Colds. This Ointment will cure when every other means have failed. It is a sovereign remedy for all derangements of the throat and-chest. Settled coughs or wheezing will be promptly removed by rubbing in the Unguent. Bad Legs, Bad Breasts.-Old Wounds, Sores, and Ulcers. It is surprising how quickly a sore, ulcer, or wound, deprives the body of strength and unfits it for the duties of life, and it is no less wonderful to watch the effect of Holloway's healing Ointment, when it is used according to the printed directions. and assisted by appropriate doses of the Pills. Gout and Rheumatism. Will be cured with the greatest certainty if large quantities of the Ointment be well worked into the afflicted parts. I his treatment must be perseveringly followed for -me time and dulv assisted by powerful doses of Holloways Pills. 1 nese. purifying and soothing remedies demand the earnest attention of all persons liable to rheumatism, gout, sciatica, or Other pain- ful affections of the muscles, nerves, or joints. Dropsical Swellings. This incomparable Ointment is earnestly recommended to all suffering from, or having a tendency to, dropsy. The worst cases will yield in a comparatively short space of time when this Ointment is diligently rubbed into the parts affected. In all serious maladies the Pills should be taken to purify the DloocJ and regulate its circulation. I Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints:— Bad Legs Corns (Soft) ^caMs Bad Breasts Gout Sore Throats Burns Glandular Swell- Skin Diseases Bunions T ings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Head Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Rheumatism Ulcers Stiff Joints Sore Nipples Wounds Sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 78, New Oxford St. (late 533, Oxford St.), London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. ijd., 2S. yd,9 4s. 6d., us., 22S. and 33S. each. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. K.B.—Advice Gratis, at the above address, daily, between the hour? of 11 and 4, or by letter. No. 15—2. SWYDDFA X TYSr A'R DYDD amLyfrau obob math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Hofyd pob math 0 waitb ara rafft. W-ARENTIR y bydd i UN 81,YCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unr'iy w gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gen y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cytan- wertholBarclay a'i Feibion, Hundain, a'r holl Dai Cyfanwerthol,,