Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

f..¡i fif y^CTeill wedi gwneud afch-^V wedi wiliadmanwl i mewn i ansawdd GEORGE'S JBF^ J/" GEORQ-e's PILE AND GEAVEL^\ eichPeleni,acyrydym yn cael eu A /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoddedig or cyffciriau f*t| in q /I T> | IfriT „ Uym-uoltyneraf. Yrwyf wedieudefnyddio^ FILL & UnAV tL f yQ gyfansoddedlfc' ° ddefynddiau A yn lielaeth alia flynyddau lawer mewn 1/ llysieuol, Nid oes ynddynt ddirn o natur )-aetic' gyda jiprivate practice, a hyny gyda llwycldiant JI PILLS* I fetelaidd. YE YDWYP O'E FAEN EU I § mcledig. Rlioddant esmwythad buan i rai I j I LL mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J l\ B0D YN FEDDYGINIAETH DEA GWERTH- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD V, FAWE AT y DOLTJEIAU HYNY AR GYFEE J V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eujj MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAEnt WEDI j$ QWAHANOL FEL Y CANLYN: V% ""MOAKV. No.I SEORGES PILE & GRAVEL PILLS, X^Joom. No. 2 -GEORQE'S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. y .„ GOCHELWCH DWYLLWYR. (! „ 1T GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyohau Is. l|o, a 2s. 9o. yr un. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. 'W "■ ^SAM-A—A-—-E-85——S=S=AS=B=SSS^ POEN YN Y CEFN CHWYD'D YN Y TRAED R YN Y P i7: N -POEN YN Y LWYNAU j mmx, SWAEW^OLiG, j fPWFI^OE^ftCflmiOLl f wmm, 8c^tjcal j I RHWYMEDD, &O, jf GEO RGE'S ■» » ? | J DEAR SIK, EHYMKEI'. ME. GEORGE, f D T T A /I A \7 T I liave much pleasure in bearing testimony to the i\ q- rj-n ,11 f a A ]LA h~A %Mj A t J Si V UU great efficacy of your fills for l'iles and Gravel. I always JJear fell",— iOUl llllb ttilvC well lieie, I reeommeml them with the greatest confidence to my cus- T i ii i i • 9 —i—>—i 1— —r- t—vi tomers as being superior to any other medicine in relievirtp: and m time I snail liave a large opening I I—' I I |_J |C~~3 those troublesome and painful disorders, and am rttreli/ „ § disappointed even in most obstinate cases. for them.—Yours trulv. I T» •" | I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the Eoyal Family. I Y mae y Pclcni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. S1CR, BUAN, A DIOGEL I'R |y w ■ w nj iji m, ^T"^» <p w «iTna m PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyiderau ereill sydd bob .„„ amser yn eu canlyn, megys: ,1.^ POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ ANWYL SYB,— it If T A TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ Je> ac anwyl ittwn i llli F, CTWEIJLHAD ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU,SURNI tf/ hefyd. Yr wyf wedi bod yn j/ EHYFEDDOL.—Bum tP YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a NX a jjc1,' J i. GWAEW GWYNT, COLIC, TEIMLAD o BWYSAU.YN Y selni mawr ar rai amserau yu dufewnol, am tua if § yn giat ilawer O n/nyuu<vu CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOO YR YMYSQAROEDD, i, deu.ldeg mlynedd, ac amy pump misolaf cyn i mi Si can V Piles a'r Gravel. Braidd N\ DVVFR POETH, DWFR-ATAHAD, Y GWELEDIAO YN ij gael gafcel ar eicli pelcnt chwi, yr oeddwn wedi fy V J l ii„r„ oo-fi-ll ir fv ■ bv/L AC ANEGLUR SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr gaethiwo i aros yn y tj". lr oodd y filth boon A yr.oeddwn yn alluot 1 sefyll dr Jy A 0ENAU POEN YN Y B^ior.wcDYOD CHWYDOIANT /■' goftdus yn fy ngholuddion, fy nphylla, a m ysgyfaint, a A llhraed gan V poen a achosent i mi, ar A YN Y TRAF0 4o. 1"«1 mawr yn fymhen, ac yniftddwgttn bendro felnas A f Jillia^u d,LU y puc | VNY KA I gallwn arngyffred petluiu yn eu llivr a'u lltm priodol; mewn ,1- I ysgafnder yn tymhen. i e wiiaetn Doctoiiaia I 6HOODA3ST tSMWYTHA!) U"("KG¥RGH0U r gair yr txMidwn w«di.-fy lwyr andwyo gan iweHa scini, fei ,| I Aberdare a MertliVr eu goreu i mi. ac yr I I nas gaUwn cre4u fod modd 1 ml l»yth wella; ond diolcli 1 ;l I i I pr';rwnoG 1 Awdwr pob dttloni, a pliarch i cliwithuu. f i\ wvf wedi talll iddyilt bunoedd lawer am liyny, | r. I Yn mhon bvthefnoi, drwy ddefnyddio oicli Peloni yn ol j ond ni dderbyaiiix fa« lies oddiwrll. u„ o ;l J. B. GEOF.GE, M.E.P.S., It -ggSSffe RiSSS"B.a&SSVSW' I lionynt, Trvnais flycliaid O GBOEG-E S J T 1 braidd hob yn wylxxl i n», pan y modd t-awcl ac esimvyt-h I Pll.KSundilHAYBLPlLLS.acl.ymeraii H11. A1J>, V\ dd-au ddogn O honvnt—yr ydwyf yn GLAMORGANSHIRE. j oer a chlai. ond <Uv/y barliau i'w cymi-ryd, y /i \v in eh L V raac,llt wedi fy udfcryd 1>m ewies fel cynt, a" 1/n {yU!Jn /jr — L \l ac yr wvf fei yn dyfod yn ieuanc or Xx BENJAMIN ED WARDS, [ Sp) V "ewydd.-Ydwyf, i.-c. y '\) ArgtafieSig alOhrlKieadeaie BtoJosBB WILLIAMS, YQ ei SwyddflL, 21 ,,22, Heol Glebeland, Merthyr TydSi-Dydd Gwener Mehefin 19,1885.