Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

ttNDEB YE ANNIBYNWYR CYMREIG.

DIRWEST YN PONTLOTYN.

A DDARLLENO, CYDYMDEIMLED.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

A DDARLLENO, CYDYMDEIMLED. At Olygwyr y Tyst a'r Dydd. 0> .0nkPDIGI0N,—^Teimlaf yn ddiolcbgar am ychvdig peil Rotod i ddiolch i'r Parch W, Emlyn Jones am y ucllod' a>' ysgrif gref a tbvner am y brawd ° p?nysr<>es. Hefyd i'r Parch T. Johns, v ki. » am lytbyr personol i'm calonogi i fyned yn aga^ien ,^yda'r djrsteb. Hefyd, i'r cyfeillion a gyfran- fhai eisoes a^ Nid oes wythnos yn pasio nad oes Cyj .yn anfon cymliorth. Y mae mwy na haner y sylw Jthyrau a anfonwyd genym wedi en hateb yn fuan aC ^ydera^ y Swna y yr nn' modd yn Ai>* Vu <^ais ^aer amrvw 0 wemidogion ac ereiil, byddaf GymB cylchlythyr i bob gweiniciog Annibynol trwy °teiiv y dyddiau a'r wythnosau dyfodol, ac mi cytnli LDa hwynt i'r fagged na'r tan cyn anfon yr. w°f a' yr achos teilwng a nodir yn Idynt. Hefyd, Pha 3} yn diolch i amryw o'n lleygwyr parchus a ereiil a ?yfranasant eisoes, a byddwn ddiolchgar i oiian yl a anfonant gymborth mewn gwir angen. WYJ^Y TYST A'E DYDD am Mai laf, 1885, cydnabydd- fejl aerhyniadau trwy enwi y lleoedd heb y svmian, .ac Wilr y y tro hwn. Safant fel hyn heddyw— sei0n^m|» Merthyr; Capel-y-Wig, Carfan, a Bryn- "enry, Aberystwyth; Henllan, Capel Mair, a 68 'o, Thomas, Llanfair Jon^ s, Llangiwc Talvhas' ^aQdwr; Davies, Llanbrynmair; Davies, Saeson°. rn'l'Iope Aberfce:fi Peregrine, Pant- ManoV.' ,Llarach) Llechryd, a Ffynonbedr; Johns. Trewo -A ^rs -0yd> Kilrhew St. Clears, Ford, llwvr.n'i. Navies, Coach; Trefdraeth, Brynsalem, Tabei-if* i r,1d' Berea a Rehoboth, Llandilo a'r ^•"enin. r Brynb^ian a Felindre; Jones, Ffaldy- John« 'TJI. X,WIS' Tenby; Mrs Roach, Birkenhead J -Kauthyn Capel Mair, Abei teifi; W. Emlyn Jones; James, Manchester House Mrs Jenkins, Bear Inn; Davies, Ffrwd Villa, Tonypandyj Richards, Llangatwg; Abergwaun, a From a Friend. Diolch yn fawr; gwnaethoch yn dda. Gobeithio y gwna creill yn gyffelyb. Ar ol gorphen y dysteb, crefwn ar Olygwyr y TYST A'R DYDD am gongl i osod rhestr gyfhwn a manol o'r holl gyfranwyr a'u cyfraniadau wythnos ar ol wythnos nes gorpben. Gobeithio y boddlona pawb ar y drefn hon hyd hyny. Yr eiddoch yn gywir, J. M. DAVIES. Tyrhos, Cilgerran, R.S.O., South Wales.

CYFUNDEB GORLLEWINOL MORGANWG.

Family Notices

Advertising