Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FRJSST, Y GWDDF, A'R, YSGYFAINT, Mcgys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Givclclf, Anwyd, Foeri Gwaed, Colli9r Llais, Pels, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T HAWB sydd vn dyoddef oddiwrth yr anliwylderau nchod. ofirihi, Hae In1lloe<"]lJ yn eu hanwybodacth yn dyoddef ae yn nychu nJ. w .au,iwykleraw y fr?st, yn pesyehu bron yn ddibaid, ino.-f f11 CWSST K?n ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygin- ey1'i"i>BO(Wiad rWy yny' yu lliweiaio ac yn gwanychu eu DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae ineddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aioJsusol pa un y mae eanoedd yn barod i dystiolaethu- T)AVIES'S OOUGH MIXTURE tT^!i,I?"l.cyiy,e'7,4 011 dSgu er profi ei ddylanwad union- r/'yddhan y ;fllem, yn olirio y llais, yn cyuesu ac yn •w '2M i ?a" we'thioiKib-anwyd a ctarygni ymaitb. ",v •w '2M i ?a" we'thioiKib-anwyd a ctarygni ymaitb. J; MvlVriUS?" y,'i!?T I' anwyd »a plioswcli, ond gofalu fo i poielaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB 1) YN YN FEDDYG I'W DEUI,U At boll anilwy]derail y gwddf, a'r frest, oa bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Br!lnWn rcddyg-iniaeth Fawr Gymreig at Beswch a Brest ^acth '-Davies's Cough Mixture. t» v»vW ? ey™wynasw,r goreu i bawb sydd yn cael ei flino A I,??! ,dl?yS Anadl?—Davies s Cough Mixture. t™i T cilvvl pa J"1 a 4t'y''d ei g.ymeryd pan y bydd Anwyd twv, t v!! ?enny ly,Klild yn "oehion, y ffroenau ynllawn.a'r gwynt, yn lyrY—Davies's Cough Mixture. 1:1 bcth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddbau v fflem ao T>fSS^tiy oia-U i"' %J°]nrus? -Davies's Couyh Mixture. laclia y Dolur Gwddt ar unwaith ?—Davies's Cough l1fíxtw'c.. PA LE Y M A. E Davies's Cough Mixture i'w gael ? Gan boh Druggist, meWn potclau, Is. He., 28. ge., It 4s. 60. (Y mae i f°jyn a «?i?(r^rSy symeryil y poteli mwyaf). Oolaler fod cnw "HUGH DAVIKS" ar*tampytlywodraeUi Gyda r Iarcel Post, unrliyw faintioli, So. yn rliagor. 1- TYSTIOLAETHAU. iJv5?™'} fl,Ir h Br.?ese> cariwr, coed, LlanbryumairOefai.s ootel oidrwrtli anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd un „»5^edH.Davie8,Cwmceroryw Farm, Glasbwll:Gwnewch y defnydd a fynoeh o ty cnw i. Nis gailaf ganmol gormod ar eieli «n, M,x1tlll:ei, Tybidfy modyfa ngafael ydarfodeKh i t?i?^{cV7' S'f ™eddygi"iaeth, dyobwelw.vd li rmcyrtawn S WM? gadawodd y pesweli ti, a ehefais JioIIol laehad oddiwrth ddiffyg anadl. JJywed y I'arch LI. B. Roberts, Ffestiniog- Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weitliredu Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesyelru DAVIES'S PILLS AT DDIFFY.G TREULIAD. Belli ydywy foddyginiaeth oreu at Hdiffyg Treuliad?—Davies's Tonic, and Antihil.ious Pills. B tl «\ ll\nf Idyginiaetli etfeithiolat boen yn yr Ysgwyddau? — T)f% ric and Antibiliovs Pills. A 1 !>„i laeth at Jselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and t i Ptiis.' Beth yd.\w y ddarpaiiaetli fwyafeffeithiol at godi yr Archwaetli tit b w}<\ ?—Jjavics s Tome and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic arid Antibilious Pills anmhrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrtli y Clefjd Melyii,ouv.ad y Gialon, Bittyg Treuliad, Poen yn y i>on, Eheumatism, v Ddanodd, Neuralgia, a Surui yu yr Ystumoer &c Maent yn liawdd eu cymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a fln w' Hid ydynt yu aeliosi y poen lleiaf yn eu heffaitii ary coi tf ond gweithiant ymaith yr atieehyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi Wrth bob auhwylder sydd yn aeliosi toriad allan, Ac. JSTi ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi vr Arobwaeth at Fwyd, ae yn cryfliau y Serves a'r Corfr vn gyflvedinol. ———— J BRISTOL HOUSE, JIACHYNLLBTH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Cetn, Diffyg Archwaetli, ae Iselder Yshvyd ain fisoedd: ondgalwodd eyfaiil fv sylw at DAVIES'S RILLS' '<Jv- merais ddau flyebaid, a ehefais adferiad f rwyndl. J Ydwyf, &e., WILLIAM WILLIAMS. rEWN BLYOHAU, IS. 1 Jc. A 2s. 9c. rEWN BLYOHAU, Is. ltc. A 2s. 9c. 2 r- neu anfonir blyebaid drwy y Post .'u„. iLU J 1 ti^enog ar dderbyniad eu gWertli mewn staurps, Parofcoedig yn miicf gan IIUGII DAYIES, A.P.S. Chemist (by Examination), j JV[ A. G IT "Y" 1ST L XJ E rp u ? Medallist of the South Lsndon School of Chemistry and Pharmacy {Qualified Dispenser of Medieinejof tbe Ap Hhecaries' HftUj liOUdQQ. 8t2e84.r iqlialifle(I Dispenser of Medieinejof the Ap )thecaries' Hall) London 8t2e84.r UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. I Yn y Wasg, pris Is., YR ADRODDIAD 0 Gyfarfodydd Blynyddol yn Undeb yn Aberystwyth; YN cynwys Araetli y Llywydd, Pregetliau yr Undeb, V Papyrau a ddarllenwyd, a'r Areithiau a draddodwyd" Fel na siomel'neb, aufoner yr eirchion heb oedi l'i- Ysgrifen- ydd, y Parch. \V. THOMAS, Wkitiaiid-, P.SO., Pouth Wales. Anfonir 6 copi yn rliad trwy'r post am br:s 5. GORPHWYSGAN (REQUIEM), GAN W. JASRETT ROBERTS (PENCERDD EIPION), Gaernavfon a Bangor. "HTJUO MAE ltIEWN NEFOL HEDD." YN AWR YN BAROD, REQUIEM ar y tesfcyn uehod, a gyfansoddwyd er diff'uant goffadwriaeth 'o'r diweddar a'r anfarwol Barohedig EDWARD STEPHEN (TANYMARIAN). Hen Nodiant, (io. Sol-ffa, 3c Yr elw atferol i lyfr- A'erthwyr a chorau. r "MAE SEION YN DDIHEDD," SEF RKQUIEM GYNULIlEIDFAOL ER OoI'FADWrUAETH AM Y. PARCH. E. STEPHEN, TANYMARIAN. Y geirian gan Wtacyn Wyn. I'w cliael gan yr awdwr John 'I Cledan Williams, New Tredegar, via Cardiff. Pris 4c. gyda'r post 4-Jc. Teierau arfeiol i Lyfiwerthwyr a Cliorau. y Special Appoint- f§f and H.I. and EH. ments to The Crown H.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCKET HANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. Children's Is. 5d. doz. Hemstitehel. Ladieb' 2s. (id. Ladies' 3* lid. doz. Gents' as. Sd „ Gents' Os. Od. „ "The' Cambrics of ROBINSON and CLEAVKR Itave a world- wide fame "-Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVES, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydyeh yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Psn, Auhwyklerau y Gcriawg, I>itfyg Treuliad, Rhwyrnudd. Gewynwst, a Dolnr y Wyneb, TRElWCII BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ao Did yw yn anaenrheidiol iares yn y tytrayneu cymeryd. Y maent yn cryfhau y eyt'ansoddiad, ac y maent wodi eu tteio gan filoedd, au wedi eu d at gan fel y fedayyiiiiaefch oreu yn y byil, Cymeradwyaeth oddiwrth'J. Bcdbirnie, Ysw., M.A., jjf.D., darlithvwr ar Ddansoddiaetli, ac awdwr Jracthawd ar y Turkish Bath, <te. Yr wyJ wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw f eleni Llysieuol Kerniek, ac yr wyf yn g-wybod 7 a ynddynt"- Yr toy)' hejyd wedi profi eu hejfeitlnau. Gallaf ddwyn tysiiolaeihwirioneddoleu bod yn rhydd oddnorth sylweddau melelaidd a _n\u'eidiol; a galldf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag awn i am danynt. Arwyddwyd J. BJLBIRfclE. Gellid cyhoeddi miloedd o i?ymeradwyaethau ereili llawu cystal. Y mae PELISNI KBBNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn uurbyw reolau neillduol mewn perthytias i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydaabod fel y fedclygin. aeth oyeu sydd wedi eu darganfoi, Genir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychan Is. lie.. a no. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd." leisenau Llysieuol Kerniek I LAD D IJ L Y N G Y IL "V MAL Teisenair hyn y foddygini oth fwyaf J- efteithiol i ladci Llyngyr sydd wedi eu cynyjj i'r cyhoedd. Y jnueut tuor dainiwed yn eu heiiaith, fel y ?a!l plant o bob oed a scfylifa eu cymeryd gyda'r dyogehveh mwyd. Y maent bnfyd mor wasanaethgar b/ant o gylla gMan, a gwed'. nu ilwyd, gan ei fod yn erytiuiu y cyfanaoddiad trwy greu arcb,T7aeth. fcg" Pe fcyddai-Diatnaa yn gwybod gwerth y Teisenau byn, iyddyj dim an te Ju Jiebddynt. Iw cne: mown blythau Is. IJe. a 7ic. yr un, gaia y diryt wywyr syiid yn gwe-rtbu Pelt ni Llysieuol Kerniek, Byddwch ofhlus i weled fod yr eow ar bob sypyn neu flwch, BEIVSOM'S NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GoLD £ 5 5^g^ £ 12 12. 6 IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY X10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER- WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR < £ 10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W VTCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RJSK TO ALL PAHTS FOR C5 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Quarter Plate English Watch for zC5 5a., and that our Patent" Lndgate" Watello cannot be had through, or of any Watchmaker In the Kingdom. Any infringement of the Patent ..Rights will be proceeded against. A Book eJC- plaining the advantages of this Watch over the Full Plate English Watches sold by all qther makers, will be sent Post Free on application, to J. "W. BBKTSON, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HILL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from £ 2 to £ 500} Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, and Turret) and Musical free on application. CLUB ASSOCIATIONS. FOREMEN, SECRET- ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS, & others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs, for the New Patent Ludgate Watch, as it is worth fromC5 to .£10 more than any English Watch sold, and therefore bound to supersede all others in the market.