Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

ABERDAR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERDAR. Nos Fercher diweddaf, cyfarf i pwyllgor o oynrych. iolwyr o wahanol eglwysi Cymroisr y He aohod yn Siloa, er ffurfio Undeb Dirwesto! "Cymroig Abe^dar. Cynrychiolid naw o eglwysi, ac yr oeddynt oil yn galonog iawn i'r yrasjyrch newydd boa yn erbyu Bacchus. Penoil wyd y Parch T. Row.af.ds yn nadeit'vdd y pwyllgor candor, a Mri Gwiiym Evans a Jenkin Parry yn ysgT!feny,ldion. Bwriada y jiwyllgor gael gwagtnaeth Plenydd i gynal cytarfod cyhoeddus nen ddau yn mheti tua pythefnos, i roddi cychwyniad cyhoediins i'r gym. deithas. Bwriedir gwneyd ymdrech arbenig i flucfio cymdeitlias ddirwestol mewn cysylltiad a phob clwys yn Aberdar. Os gellir cyrhaedd hyn, a chael di°on'o set i'w cario yn mlaen yn llwyddiniius, byd i yn gaffaeliad anhraethol i achos crefydd yn y lie, a cHredaf yn ddiysgog' fod y blinder pirhans a ga aiiiryw or eglwysi oddiwrth y fasnacU t'eddwol yn hawiio iddynt roudi en ce dd■;aetb mwyaf aed-iyar i'r ai- de hs newydd. J Bydd y gymdeithds yn h"Uol syml a rhydd oddivvrth unrhyw ftarfiau ailanol a ddichon fod yn dramgwyd i i neb. Erfynlwn am gefnogaeth pob Cristson yn ein hymdrecli yu erbjft ^rchelyn yr Eglwyai t yf* B. HwHBSjTfgg, pro

YMYLON Y ffoedd. 7