Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

COLEG CAERFYRDDIN.

Advertising

Y TABERNACL, LIVERPOOL. >…

MERTHYR TYDFIL. -

OYFARFYDDIAD Y SENEDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

cadw rhag ymosodiad llanw rhyfel wrth eu traed. Mae ysbrydiaeth y spirited foreign policy gynt yu y frawddeg uchod, a dynoda amcan i godi amddifPynfeydd ar derfynau gorllewinol a gogleddol Afghanistan, fel, os tyr rhyfel allan rhwng Lloegr a Rwsia, y »ydd i'w ymladd ar dir Afghanistan, pa un bynag a fydd yr AMEER yu foddion ai peidio, oblegid nid yw Arglwydd SALISBURY yn barod i ymddiried yn y naill na'r llali, yr AMEER na'i ddeiliaid. Mewn pertbynas i'r Aipht, ymfoddlonodd Y PRIFWEINIDOG yn unig ar wneyd adolygiad byr ar yr amgylehiadau, a dangos y sefyllfa y ZD druenus oeddem wedi dwyn yr Aipht iddi drwy y gweithrediadau diweddar. Wrth gyfeirio at y MARDI, dywedodd, Rhaid i ui, hyd nes y garchfygwn ef, edrych ar, ac ymddwyn at ei allu fel y perygl mwyaf i'r Aipht." A oes yn y frawddeg hon awgrym Had ydym wedi gorphen yn Khartoum, a bod eto fwy o dywallt gwaed i fod yn y Soudan ? Mae rhyw ysbryd rhyfelgar yn ddiau yn anadlu y'nddi. Ceisiodd Arglwydd SALISBURY fod mor heddycbol ei don ag oedd yn bosibl i un o'i fath ef; ar yr un pryd, nid oeddem heb adnabod ei ysbryd, a g* ae ni os hir y byddwn o dan ei reolaeth. Yn y Ty Cyffredin, pan aeth Mr BRAB- LAUGH i fyny at y bwrdd, o dan arweiniad Mr LABOUCHERE a Mr BURT, cododd CANGHELLYDD Y. TRYSORLYS i gynyg y pen- derfyniad oedd wedi ei basio fwy nag un. Waith o'r blaen, yn gwahodd iddo gymeryd y lie arferol. Cafwyd dadl for, ond poeth, er na thybiai peb am i BRADLAUGH lwyddo yn ei amcan, ac nid oedd yntau yn dysgwyl peth felly, yn unig yr oedd am boeni ychydig ar ei elynion, mor bell ag y goddef- asai Rheolau y Ty iddo wneyd hyny. Cyn- ygiodd Mr HOPWOOD welliant i'r perwyl fod cyfnewidiad yn y ddeddf yn angenrheidiol, ac y dylid gwneyd hyny yn ddioed. Coll- wyd y gwelliant gan fwyafrif o 44 yn ei erbyn. Cyn rbaniad y Ty ar benderfyniad CANGHELLYDD Y TRYSORLYS, cododd Mr GLADSTONE ae aeth allan, a dilynwyd ef gan y rhan fwyaf o'r Rhyddfrydwyr. Cytunwyd y penderfyniad, ac aeth Mr BRADLAUGH 1 W le blaenorol.. Nid oedd CANGHELLYDD Y TRYSORLYS yn barod i ddyweyd dim am waith dyfodol y Ty, ond addawai wneyd kyny dranoeth. Yn gweled nad oedd CANGHELLYDD Y TRYSORLYS yn barod i Wneyd ei fynegiad y pryd hwnw, yn ol y dysgwyliad, cymerodd Mr GLADSTONE y cyfleustra i'w bysbysu fod dysgwyliad *Oawr a chryf yn y wlad am Fesur y goiters, neu rywbeth cyffelyb iddo, am •fcesur Addjsg Ganolraddol i Gymru, Fesur yr Etholiadau Seneddol {Medical Belief), ac am rywbeth i gael ei Wneyd yn nglyn a'r Crimes Act. Yn atebiad CANGHELLYDD Y TRYSORLYS i Mr GLAD- STONE, syrthiodd ein gobeithion am gael y na'r llall o'r mesurau a euwyd ganddo. -^ywedai nad oedd yn mwriad y Llywodr- aeth i ddwyn i mewn ddim fuasai o natur ^dadleugar, a bod y mesurau a nodwyd yn cynwys materion dadleugar. Nid ydym yn 'WYI,O Ilawer am hyny, oblegid prin y gall- ed cael Mesur Addysg Ganolraddol i ~Wmru wedi ei wyntyllu yn dda, a chael allan ohono yr us, a gadael y gwenith ar ol, wrth ei basio mewn prysurdeb ar derfyn Y tymhor. Ond am Fesur Mr JESSE CLINGS, bydd angen hwnw yn yr etholiad OQide cyll ugain mil o'i" etholwyr eu P eidleisiau oherwydd bod mor anffodus a erbyn cymhorth meddygol plwyfol. Eisieu 0n.ydd sydd ar y Toriaid i wneyd dim ond paslO y Supplies, i gael digon o arian at eu gwasanaeth.