Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BANGOR.-Cynaliodd yr Annibynwyr yn Mliendref fu cyfarfod blynyddol dyddiau Sadwrn, Sal, a Linn, y 27ain, 28ain, a'r 29ain cynfisol, pryd y gw-sanaeth- Wyd gan y Parchn E. James, Nefyn R. P. Williams, libenezer a Tawaifryn Thomas, Groeswen. Cafwyd cynulliadan llnosog, pregethau grymns, a chasglwyd ttwchlaw £ 46. jj.SIIjQA, MAEDY.—Cynaliodd yr eglwys uchod ei ca^farfdd blfr&yddol Mehefin ila'm a'r 22ain, pryd y pregethwyd i gynn ieidfaoedd lluosog gan y Fsfchn R. Thomas, Giandwr, Aburtawy D. G. Davies,Talybont; a J. T. EvaDS, Bodfingallt. Cyfarfo ydd rhagorol. Decbreuwyd y gwahanol gyfaifodydd pan M ri D. Lewis, Castellnewydd-Emlyn J. E. Jones, Tylorstown a'r Parchn T. T. Davies (B), Mardy, a Hughes, Tylorstown.-G. TABOR, LLANSAINT—Cynaliodd yr eglwys hon ? fehyf Hod blynyddol Sabboth, Mehefin 28ain. flwasanaêthwyd gan y Karelin J. Gs Owen, Cynwyl, a J) Thomas, Llanybri. Cafwyd benthyg capel y Methodistiaid am 2 a-6, am ei fod yn fwy. Parhaed brawdgarweh." ELLM, CWMDAR.—Cyrial odd yr eglwys bon ei chyfarfod blynyddol Mehefin 28ain a'r 29ain. Pregeth- Wyd gan y. Parchn J. R. Davies, Mount Stuart, Gaerdydd W. Thomas (B), Cwmdar j ac R. Thomas, Penrhivvceibr. Cafwyd hin ddymunol, preuethan bwylus, a cbasgliad da at ddiddyledu y capel,-Amicus. CAPEL COWIN.—Talodd Ysgol Sabbothol Llan- gynog ymwelidd a'r capel uchod nos Sul, Mehefin 21ain. Holwyd hwvnt yn Rhuf. xiv. gan Mr E. Richards, diacan >n Llanybri. Aeth yr holwr a'r ysgol trwy eu Rvvaith. mewn modd deheuig a meistrolgar. Llwyddiant l't ewaiih da.—Brithyll Cowin. NIWBWRCH, MON.—Dydd Mercher, Gorphenaf laf, rhoddodd eglwys Annibynol y He hwn dreat i'r Ysgol Sul. Er fod hvn yn arferiad cyffredin mewn fhai taanau, yr oedd yn beth newydd yn yr eglwys lion, &ctid hebdipyn obryderyr yrngymerwj.d &'r gorchwyl; 'I we Und trwy undeb a chyd weithre iiad ffyddloniaid yr Sglwys, dygwyd y baieh yn rhwydd, a chafodd y plant *wynhad nad jingb^fiant yn fuau. Am 2 o'r glock, cychwyawyd i lawr i'r Towyn, ac yn ymyl Tirforgan ^wynliaodd dros bedwar ugsui mewn rhifodi wledd o e a bara brith o'r fath oreo, pan y gweinyddwyd arnynt gan Mrs Williams (sfweinidog), Mrs Lewis, Mrs Thomas, Mrs JontS, Mrs Williams, Mrs Robe ts, Mrs Williams, Miss Lewis, a Miss Robeas. Ar ol i bawb ^wynbaa y truga-eddau, t'euliwyd rhai oivan mewn yjtyrwch ar hyd y gliswellt; yr oedd yr hin yn hyfryd, a'r awyr yn iach. Erbyn 0"o'r glocb, dychwelwyd i'r pipe!, lie cafwyd cyfarfod dyddorol iawn dan lywydd- laeth Mr Davits, lostE''cistt,, a than y Parch J. Williams, y gweimdog, yr hwn oedd bod am ^ythnosau yn llafurus iawn i ddysgu y plant i ganu ac adrodd. Yr oedd y rhagl n yn cyawys tua 18 0 Wahanol destynau, ac aeth y p!anfc trwy eu pethau yn yir ganmoladwy. Csnwyd Wele ni yn dyfod," Mae'r Ysgol Sul yn dysgu," Paid a'na gadael, d rioa lea, A oes telyn anr i minau P Cysegrwn »aea9'rwjth ddyddiau'n hoes," &s., ya swyhol dros Yu ystod y cyfarfbd, cafwyd an^rchia I dirwestol fhagorol wan Mr Robert Jones; hyderwn y cofia y Plant ef. Canodd Miss Roberts, Llingaffo, a Mrs iho.nas, Tynlonbach, yn nodedig o Uda, a dymuniad ^b^yn bresenol oeid cael treat cyffelyb eto yn fuan.

[No title]

TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

Hysbysiadau.

Advertising