Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

■v^Paroh J. PANDY JVILLIAMS, LLANELLI.—Mae Mr Y "'ianig v^edi derbyn galwad nnfrydol o un o eglwysi ofkshire. Mae yn eglwys ltiosog, gyda chynulleidfa fyw ynddo. Dgon. tebyg ,ai ateb yr alwad yn gadarnhaol a woa y brawd, a lw j u-ar Gymru o .hyn i ben dau fis. Dymunwn ^ydd iddo pa un bynag ai tuyma ai y tndraw i Glawdd "a yr arweinia Rhagluniaeth ef i dreolio gweddill ei 8' Nid oes raid i ni roddi llythyr caumoliaeth iddo, fa^fod ei glod wedi ymledu drwy yr eglwysi fel preg- pl7wr poblo»-aidd. — O.Y.—Rhoddodd Mr Williams Eglwys y Tabernacl i fyny nos Sabboth diweddaf. Bydd ltl tori ei gysylltiad a hi ar y 23ain o fis Awst, ac yn ^echrdu yn ei faes newydd y Sabboth cyntuf yn Medi. .J. af'l'ONTRE'RBEL.-Mac y Parch R. Hughes (Blaen- Olly gyut) mewn cysvlltiad &'r eglwys yn nghapel ger Ci-iimli,i, er EbtitJ, 1884, ac yn car- ar yo Crumiiii er Awst diwed iaf. Yr amser cyntaf yn T '1Wn y ^aet'1 Hughes i gysylltiad a'r eglwys j} °l:tte'rbel, nid oedd ei gweiniiio^, sef y diweddar fiwrc^ T. L. Lewis, ohsrwydd fod ei iechyd ar y pvyd yn aelu, a pheiifier y lie yr oedd yn bywyuddo ociriiwi'th bu ajpe!> yn gweit yddu yn Tontie'rbel yn amlaeh na .yn ail Sul; ac .r y Suliau ereill Mr Hughes Cyny° pregetisu yno. Nos Fercher, y laf cyfisol, a lwyd cwrdd neillduol gau yr eglwys uchod, yn yr gaj y pet>deifynwyd yn galonog ac unfrydol i roddi yj,j. Mr Hughes i iod yn weinidog iddi, ac y mae a Wed) cydsynio i'r alwad. Gobeithir y bydd i'r WtUU ai e: we'n^°"ae^ y" y *'e- — TEOEDYHHIW, MEETHTE.—Bydd yn lion fyr-ddi 0,1 Ivlr J'Tegryn Phillips, o Goleg Caer- HnfrJ1',sl>Wed ei fod wedi derbyn galwad daer ac ■^hilH ° °:wrth yr eglwys uchod, Ni raid i Mr derbvn Wrth ganmoliaeth.' Y mae j flaitn ei fod wedi ^yde,^ryw gynygion oddiwrth eglwysi yn ystod ei dtt»o. flwyddyn yn y Coleg yu Biarad yu uchel am

TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

Hysbysiadau.

Advertising