Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ARIAN, ARIAN. YMAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING L SOCIETY," yr lJOn a gyneliv yn YsgoMy Ebenezer, Abeitawy, yn barod i dderbyn unrhyw symiau ar Log. o Un Buut i Fil o Bunau. Swyddogion y Gymdeithas ydynt—y Parch. T Bees, D.D., Cadeiiydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, IVysorydd a Mr. IV A. Duvies, Helen's Road, Swansea, Ys-uifenydd Dycliwelir yr aritn i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyi:y, ar ddau fls o rybtidd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd P'8 —Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gmsoil allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gan 11a roddir benthyg un bunt i neb, lieb fod ei llawu we it yn cael ei sicrhau i'r Gymdeithas ne fy byddo y wbl wedi e dalu. T. REES D D CTTTCAJP ROOFING. Pt AAA GALVANISED CORRUGATED ROOFING WlWUv SHEETS, in 6, 7, and 8 ft. lengths by 2ft 3 in wide. Prices from ljd.per square foot and nnwnrds, according to gauge, free on rails, Liverpool— BRUC E i HILL, 35, Hattoii Garden, Liverpool XR-OIST ROOFS, &c. 9,0 'mMM0™3, «nd 12 BUILDINGS, with FITTINGS COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft to 100 ft by jOft. Prices exceptionally low. Wi.1 erect at small extra *?Tdi ngs quoted for to own dimensions Garden HILL, Roofing Department, 35, llatton Gardeti. Js JTJB1LI TDIWYGIAD DIRWESTOL YN NGHYMRU, GAN Y PARCH J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PRIS HANER CORON. MAE y gwaith uchod aJlan o'r Wa.ig yn gyfrol hardd. Anfonir hi i unrhyw f*u trwy y p.-st ar dderbyniad Postal Order am 2s. 6c. Rhoddir so,ilk copi am bris chwech i bwy bynag a anfono archeb am danynt, gyda blaendal, 'r awdwr i 11, The Willows, Liverpool. W. JENKINS BILL POSTER & TOWN CHIER MERTHYR TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in town or country. IAUCTIOXEERS' SALES ATTENDED AT MODERATE CHARGES. Orders respectfully soJicited and promptly attended to. Rents the l'osting Stations in and lIowlai8. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y TYST A'R DYDD") LLYFR-RWYMYDD, &c., 56, CASTLE-STREET, MEBTSYR TYDFIL, D YMUNA D. D. W. wneyd yl1 hysbys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lle uchod, a bydd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Oyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COPIES Y CTFEIBIAD— 56, CASTLE-ST., MERTHYR TYDFIL. ARIAN A WNA ARIAN. TRWY FUDDSODDI YN OFALUS mewn Soddion a Chyf- ranau, gellir yn ami ddyhlu arian mewn diwrnod. Ceir yr un elw ar gyfartaledd oddiwrth o £10 i £ 1,000. Y gyfun- drefn anghyfritol. Anfonir yn rliad ac yn rhi/cld trim/ y ,-post i/ lpfr EgluThaol (5ed argroffladj. Cyfeiriad, GEORGE ^? P Stoeltbrokers, 111 & 142, Gresham House, Old Broad Street, London "Y CWMWL TYSTION." ar Hanes Teulu y Ffydd—Abel, Enoch, Debora a ISa™?IsaTae'Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Gon?hp«it-^m^,?o wns?ej>lltlla» Samson, Samuel, a Dafydd-a YT^dvdrt i^^ddSf«rMiy?d- mewn 0 benodau. PrisBe•tvda'? '«7„y 9fed' Fed' llw- ISfed Fil. rns be., gyaa i post, 6Jc.; lieu 9 am 3s. 6c.. a 27 am 10s vn free gyda'r post. I'w gael gan yr awdwr—JOTi v mvro y Lrynaman, RS.O., South Wales. J0H:N J0-XES, Uai.|wc, OO AC UCHOD YN WYTHNOSOL -Gall perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swmSS ™ liawdd ac yn onest bob wythnos, lieb i hyny ymvrid o gfii J galwedigaethau prescnol. Am faiiylioi, &«„ amgauer envelope gyda cnyfenrad porsonol arno, 1 EVANS WAW AVS <»•• «». Merchants, Utat«lAaCA jg'lA » CYHGEOOIAOAU DIWEODARAF flDGHES & SON,WREXHAM Yn ystod 1885 YN UN1G- nEIRIADUR V8QRYTHYR0S.: gan U y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. Mewn Groen Llo, ymylon marmor, ac wedi ei orphen yn y modd harddaf a gordf am y PRIS GOSTYNGOL 0 BYMTHEG SWLLT. Mewn Llian hardd, pris 3/6. yYNEGAIR, YSGRYTH- IV! YROL: gan y Parch. Peter Williams. Cvnwysa dros 25,000 0 Gyfeiriadau. Argraif- iad Newydd, wedi ei ddiwvgio yn ofalus. Mewn Llian hardd, pris 3/6. OIFEOL 0 BREGETHAU U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool A RGii A F FIA D NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERS0N Li CRIST, neu Amlygiad 0 Ddirgelwch Gogoneddus Person Crist,—Duwa Dyn. At vr hwn y chwancgir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., yngliyda Holiadau am Bereon Crist, gan y Parch, bit. Edwards, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWENar yrYSBRYD U GL/LN A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Gread., igaeth a'r Newydd. PRIS G08TYNGOL, Haner rhwym, 716 yr un. I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, TRAETHODAU DUWIN- 'D.D., Bala. TRAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol—Swllt yn unig. PABAN F'EWYRTH TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn' llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith. hwn. Y Llyfr Rhataf yn yr iaith Gymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. TAITH Y PERERIN DAR- » LUNIADOL gan JOHN BONYAN, gyda 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur—PRIS* GOSTYNGOL, 7/6. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. PREGETHAU y Parch. D. I ROBERTS, Wrexliani (Gfternarf<m gynt) J Dwy Gyfrol-Mewn Ltfan hardd, pris 3/6 yr un.1 ORIAU GYDA'R IEBU: neu U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR.' Gan OWEN EVANS, Llundain (gynt 0 Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar Gwyrthiau Crist" Dammegion Grist" &c. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Hanerrhwym, flORPH 0 DDUWINYDD- W IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR U EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd Arwein- iol ar Wrthddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau 0 Palestina, Jerusalem, a'r Demi, at wasj anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEI)I)YGINiAE TH NEWYDD AT Y GllYD-GYMALAU. D A L I E R SYLW. I Addefir fod EMBROCATION JENKINS anmhrisiadwy i bawb ydynt yn dyoidef oddiwrth y X SCIATICA, GOUT, LUMBAGO, YSIGIAD, CRIC YN Y CFWN a'r GWDDF, &c., &c.. gan ei fod yn ami yn rhoddi esmwythad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi cael ei ddef- nyddio yn lhvyddianus am lawer o flyuyddau, ac wedi profi ya hyuod effeithiol mewn hen achosion, ae yn enwedig mewn Rheumatic Fevers ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o flaen y cylioedd. Erfynir n 03"ivn.gedig ar bob dyoddefydd roddi i'r Embrocation hwn brawf teg. Mewn potelau Is 1-Jc. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a 2 Paten' Medicine Dealers, neu gydar Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GoRuciiwyl,wyltCYFA.NWERTli:-AteiatriBa;clay a Feibion 95, Farringdon-street, Llundaiu, E.C., a W. T. Hicks a'i Gyf., 28, Duke-street, Caerdydd umm msm, 6c. yr un. Fy Ngwlad fy hun Gwlad y Mynyddoedd Givraigf y Cadben GwerdfyMani Teyrn y Cotd Anwyl Gynu u Oil i Bass neu Alto. Eden y Byd Geneth y Meddwyn Bachgen y Meddwyn] Y Gadair Wag Teyrn y Coed Anwyl Gymru Oil i Tenor neu Soprano CYDYMAITH Y DADGANYDD, I i j Pedair o Ganeuon yn y ddwy iaith a'r dda nodlant am 7c. dnvy y post. | Iphan I. i Baritone neu Mezzo-Soprano. Blian I Soprano neu Tenor. i aWYRTHIAU CRIST. Cantata i Blant. S. F. (ic, H. N. Is 0c. Geiriauyn unig, 2c. Y T R I GOF. Triawd i T.T.B., 6c. LLUSERN YW D YAIR I'M TEAED- Deuaw.d ddwy Soprano neu ddau Denor, 6c. I'w cael gan yr Awdwr H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor).. BRYN GWYN, CEFN, RIIIWABON. Rhestr o gantawdau, anthemau, ic., chael yn rhad. Yr elw aiferol arweinyddion. r SWANSEA SOmupi BUILDING SOCIETY- CADEiRYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DERBYXIR unrhyw eymiau O arian gan y Gymdeithas UCHOD Rhoddir Hog o 1K1) AIR PUNT y cant am symiau o dan £ 25, a PHEDA1R 1'f NT A CHWEDGAIN y cant am symiau p £ 25 i £ 1,000, a'r ymrwviniadau dyogclaf, yn oly gyfraith SENEDCTOL amdanynt.. Rhoddir PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianosyr^a^ up shares. Rhoddir benthypr unrhyw swm ar Mortgage ar dai ne." diroedd, a gellir cael 20 mlytiedd i ad-dalu, os dewisir. Tclir treuliau y Mortgage, gan y Gymdeithas. Ymofyrier a'r Ysgrifenydd—Mi T. H DAVIES 18, Union- street, Swansea. 28.3.84.r YN A WR Yh BAROD, EMYNATT 'Y OTSEGR." CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU WEDI EtJ DETHOL 0 WEITHIAU YR AWDURON GOREU, HEN A. DIWEDDAR. CYNWYSA y Casgliad hwn 150 o Salmau, 36 o Gorgana«> a ijliros 2,600 o Emynau Cymreig, yn nghyda nllel Emynau Seisonig; a Mynegai i bob penill. t, Pris mewn gwahanol rwymiadau, Is (0.3 gyda'r post. Is 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s 6c. r I'w gael gan y Liyfnverthwyr. Pan nad ellir, aDfOll joll" y Cyhoeddwyr, ac anfonir ef am y pr;siau uchod yn un gyrchol gyda'r post. T. GEE A'l FAB, CYHOEDDWYR, DiNBYOH. Anfonant catalogue o'u holl Gyhoeddiadau i'r 110 r enfyn am dano. l.