Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL PROVIDES the human system with thought, nerve, and brain food, and furnishes the elements of vitality, health, atid strength. 1m, .TENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, narvous prostration, gpnsumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great •uclifield-street,. Regent's Park, Loiidon, N.'W. In bottles, 4s 6<1., 11s.;22s, ,.and SSs. From any Chemist or by r|B. JEtfNERS PHdSPHORauS ANtf GIUR^OAIJ J8 a marvellous remedy for the loss of NERVE POWtiR, and in the ARREST of PHYSICAL DECAY from whatever cause jns ng. It is invaluab e, aud acts as a charm in CONSUMP- TION, EXHAUSTION, &c It has received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir William Lawrence, Sir Thomas Watcon. Sir Charles Locock, the College of Physicians, Sir James Ferguson, Sir Philip Cratnpton, Sir Edward Lasketh, Sir James Clark, Dr Miller, and Dr Lancaster. Order DR JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, &nd see that it bears th« correct address of 1he Loudon Depot, 172, Great Tiohfleld-sti-eet, Regent's Paik, London, N.W, ali "Ihers are a fraud. This is duly registered under the Trade Marks Act. Order Dft. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order of any Chemist in the World. LONDON AGENTS: BARCLAY & SON, Eaningdon. ~HE ALT H. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweetjoys, more dear than fame or wealth, Touch not oar hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Boot. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7id EACH By the Proprietor, W. L DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation, is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH EFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. JOSEPH WILLIAMST ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. G WNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd heeymoi. Bydd yn hyfrydweh gan J. W. ailfou Estimates am Argraffu TRABTHODAU, PREGETHAU, RHAG- ijENAU CYMANFAOEDD CANTJ AC ^ISTEDDFODAU. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Bilian, Ad- roddiadau Eglwysig Adroddiadau fj'ianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, wthyrau Eglwysig, ac Anerchiadau J2%cliiadol,&c,- Sc. V OB KING AT YR AFU,—Cynwysa ddyllt- \T„ 'au dant y Hew a qtfinine,, heb ddim mercury yn- a° esnnvvfi, r'la' yn mliell uwehlaw ereill fcl y rliai sieraf yn y ri,,„ 1 symud diffyg treuliad, anhwylderau geriaidd, poen ey"a, af! w^s,u'iu'au ac atreoleidd-dra perthyuol i'r afu a'r mhob ')erffaitl' iechyd. Gwertbir Pelenau Dr King "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD.' GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesdl I, R hwn ni ellir rhoddi cympradwyaeth rbv uelnd am- LANHAU aGLOEWly GWAED o bob ANMIIUREDD, Jaclia Hen Glwyfau laeha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddi laeha Gluniau Cornwydlyd Dolurus IalJha BefldduOn neu Bisgwrn ar y Wyneb laeha Glwÿfân Orttchlyd laoha Gornwyd Cancraidd laeha Aticchyd y Gwned n'r drc-e" laeha Chwyddiadau ChWarenol Xacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi i j oddiar ba aohos bynag.S GaR fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol arcUwaeth, ac yn cael ei warantu yn rliydd oddiwrth unrhyw belli niwoidiol i'r eyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr wertli. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau rlivfeddol eioli Gwaed.Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg- iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bodairblynedd, ynystod yr hwn aniser bum mewn pump o walianol glafdai ae o dan bymtheg o wahanol feddygon. diWedd cymhellwyd ti i roddi prawf ar eich Gwaell Gymysgedd, ac ar ol oymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluog i fynedat iyngwaith, ac, erbyn i mi gymeryd naW neu ddeg o phiolau yr oeddwn wodi fy Uwyr wellliau. Gallwph wneyd y det- nrdd a fynoeh o hyn er budd dyoddefwyr ereill.—V siddoch yn parchus, "JOHN WiiLIAMS." Av werth mewn phiolau 2s ge yr un, ac mewn Cistiau,yn cyn. wys elin,cl givaitli oymaint, 118 yr ulI-digon i efl'eithio gwellhad hollol yn y mwyafrif mawr o aehosion hir-sefydlog—gan yr lioll Ffer.vllwyr a Gvverthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr Deyrnas Gyfnnol athrwy y byd, neu a anfonir i uurhyw gyf- ei.-iad ar dderbyniad 3S neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." CYRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWSDDEDIG T BODIAU.—Deller's Corn and Bunion Planters yw yr unig fedd- ygiiiiaetli wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plastei;au, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylcttyiio, dar- tydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyaa Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn Ilwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr. Blycliau. Gwerthir hwynt gan JTt'eryllwyr, &c., yn mliob man. JSTEETH CORFFOROL, GIEXJOL, MEDDYLIOL. A TIIUJSDLIOL MAWR a ddilyna trwy duefnyddio l'eppe,"s Quinine and Iron Tonic. Trwy roddi bywyd newydd yn y gian, eyfoeth- ogi y gwaed, a cbryliau y galluoedd cyhyrol, diflana arwyddion o wendid, dyehwela yr archwaeth, darfydda llesgedd. a cheir ad- newyddiad iechyd. Mynweh gael Tonic Pepper. Gellir ei gael yn awr mewn poteli 2s 6e. Ar werth yn mhob man. Costia oddeutu licydogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Mae y fedd- yginiaeth lion rhag anliwylderau yr afu yn rliydd oddiwrth mercury, ae yn gymjsgedd o sudd Uysiau dant y llew a mandrake. Y mae yn dda rliag cur yn y pen, marweidd dra, rhwymdra, gwyntogrwydd, dwfr poeth, diffyg treuliad, anhwylder geriaidd, diffyg archwaetli at fwyd, anghysur cyffredinol, trymder, &c. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trWY gynhyrfu yr i Weith- redu yn neillduol o dyner ar y eylla, ydyw y feddyginiaeth ddy- ogelaf, a'r un y gellir ymddibynu fwyaf arnt. Poteli, 2s 9c. Ar werth yn mhob man. Mynweh gael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—Cynyreha. Lochyer's Sulphur Hair Restorer shade berffaith naturiol mewn yeliydig ddyddiau. Nid oes un gwailt.-adferydd yn debyg i eiddo Lockyer am ei harddwch a'i weithrediad glanliaol ar y gwallt, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is 6c. Ar werth yn mhob man. GWELLA ANHWYLDERAU Y CROEN.- Bydd i'r Salpholine Lotion symud yr holl darddiadau, plorod. eoehni, llynorod, cen, gerwinder, &c., mewn ychyeig ddyddiau. Bydd i'r Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y croen, a'u difetha yn llwyr. Mae yn wlybwr neillduol o liyfryd a diberygl, yn cynyrchu croen elir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl Eferyllwyr. Poteli, 2s ge. J^YDDABDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Seller's Essence for Deafness sydd yn parliau i fod yr unig feddyg- iniaeth o unrhyw werth. Y mae ei allu i glirio rhydau y glust, ac yn ami i wella hen aehosion, wedi ei broli am chwarter caiirif. I'w roddi ar cotton wool. roteli, ls lie. I'w gael yn mhob man. BLAS HYFBYD.— Cracroft's Areca-Nut Tootl, Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lweh peraroglaidd moetlius hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iaeh, a dysg-laer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ae yn neillduol ddetnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyffyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynweh Cracroft's.) ANHWYLDERAU YR AFU.—Y mae tair rhan o bedair-o'n hanhwylderau yn cael eu haehosi gan fethiant yn ngweithrediad yr afu. Mae yeliydig ddognau o Dr King's Dan- ddion and Quinine Liver Pills, heb mertury, Yll feddyginiaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaeth yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i anghytieusdprau a'i beryglon. Symuda Pelenau Dr King holl anhwylderau yr afu a'r cylla, anhwylder "geriaidd, eur yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwfr poeth, diffyg treuliad, rhwymdra, ae felly sicrhau perfiaith iechyd. Y mae yr hen Belenau hyn yn para i fod ,y feddyginiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr at'u. Ar werth yn mhob man. AT OLCHT Y GWDDF A'R SAFN, defnyddiweh Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad gwerth- fawr at ddolur y gwddf, pa un bynag ai enynol, rliyddhaol, neu lynorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion, &c., fel dyogeiydd gwertlifawr. Y mae hefyd yn burwr gwerthfawr fel genau-olch, gan ei fod yn neillduol o liyfryd, eyf- nerthol, a glanhaol. Poteli. Ar Werth ynlllhob man. l. SULHOLINE SOAP" sydd sebon o wneuthur- iad fferyllol hynod bur, Wedi ei fwriadu i fod at wasanaeth eyffred- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr okiiv egrol, niweidiol sydd yn nodweddu sebon o wneutliuriad cyffredin ae anmher- ffaith. Un rhagorol yw y Sulpholine Soap at ymolchi ar bob adeg a gwna y croen yn dyner, clir, acystWyth. Tablets, 6c yrun. Vr werth yn mhob man. j EHWYSTRO PESWCH.—Ychydig ddognau o Pepper's White Cough Mixture a welllia y peswch mwyaf poenus gan roddi rhyddhad ac esmwythder i'r pilenau a'r pibeliau gwynt eynhyrfus. Gan ei fod yn gweithredu yn lliniarol, cvsurol, ac esmwythaol, y mae telly yn wahanol hollol i'r meddvginiaethau cyffredin diag y peswch. I'oteli. Ar wer?h yn mhob inan.j n 101 Universal Patronage. Let all sufferers from general or local disease take heart and follow in the wake of thousands who ascribe their restoration of health to the use of HOLLOWAY'S OINTMENT AND PILLS. Rheumatism in the muscles or joints, gouty pains, neuralgic tortures, cramps and spasmodic twitches depart under the employment of these noble remedies. Bad legs, all kinds of wounds, ulcers, sores, burns, cutaneous inflammations, are quickly conquered. The reputation Holloway's Ointment and Pills have acquired throughout the habitable Globe should induce every afflicted person to give them a fair trial before despairing of relief or abandoning hope. Bronchitis, Sore Throats, Coughs, and Colds. This Ointment will cure when every other means have 1 failed. It is a sovereign remedy for all derangements of the throat and chest. Settled coughs or wheezing will be promptly removed by rubbing in the Unguent. Bad Legs, Bad Breasts.—Old Wounds, Sores, and Ulcers. 1 1 It is surprising how quickly a sore, ulcer, or wound, deprives the body of strength and unfits it for the duties of life, and it is no less wonderful to watch the effect of Holloway's healing Ointment, when it is used according to the printed directions, and assisted by appropriate doses of the Pills. Gout and Rheumatism. Will be cured with the greatest certainty if large quantities of the Ointment be well worked into the afflicted parts. This! treatment must be perseveringly followed for some time, and' duly assisted by powerful doses of Holloway's Pills. These purifying and soothing remedies demand the earnest attention of all persons liable to rheumatism, gout, sciatica, or other pain- ful affections of the muscles, nerves, or joints. Dropsical Swellings. This incomparable Ointment is earnestly recommended to all suffering from, or having a tendency to, dropsy. Tift worst cases will yield in a comparatively short space of time when this Ointment is diligently rubbed into the parts affected. In all serious maladies the Pills should be taken to purify the blood and regulate its circulation. Both the Ointment and Pills should be used in the, following comPlaints:- Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts Gout Sore Throats Burns Glandular Swell- Skin Diseases Bunions ings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Head Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Rheumatism Ulcers Stiff Joints Sore Nipples Wounds Sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 78, New Oaiford St. (late 533, Oxford St.), London; also by nearly -every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. ijd., 2s. gd., 4s. 6d"IIS., 22s. and 33s. each. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. K.E.—Advice Gratis, at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. NO. IS- 2. QWYDDFA Y TYSr A'R DYDD amLyfratt obob math, Oerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adan Seisonig. Hofyd pob math o waith arraffr. GWABENTIR y bydd i UN BLYCBAID o CLARKE'b B 41 Pills I wella pob dyierlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei • enill neu yn ardymherol, Graiariwst a Phoentfu yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gisn y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Gom.hwytwyr Cyfan- wertholBarclay a'i Feibion. Ltundam. a'l' holl D^i Cyfanworthol.