Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Sy ereill wedi gvvneud arch- Ayy^ wedi analyso^^ wilia(1 niamvl i mewn i ansawdd OT? dTw-Tri9 GEORGE'S PILE AND GRAVEL\ eicli Peleni, ac yr ydyrn yn cael eu f'l i a • j t j- a- • W B/ Pills, ac yr wyf yn dael eu [! bod yn gylansoddedig or cy £ ctriau A w v f n ft m ■ •*v -m jj! jj llyHettd tyneraf. Yrwyf wedieudefnyddio\\ r 1 L lli y jf\ V Jl L I n gyfansoddedig o ddefynddiau I J" helaeth am flynyddau lawer mewn I llysieuol. Nid oes ynddynt ddixn o natur | private practice, a hyny gyda Ihvyddiant 13 TT TO I x i -J i x 1 I r 1 111 i r>« I fetelaidd. YE YDWYP OR FARN EU I I node dig. Rhoddant esmwythad buan l rai I x^n^ j-u a II mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y ——"— i\ BOD YN FEDDYGINIAETII DRA GWERTH- J Vy Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD PAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER V^rV'r mTr' eu// MEWN TRI O DDULLIAU PA kai Y MAENT WEDI j \x cyifelyb fel meddygimaeth t-uag /§ \x at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: \K EU HAMCANU. &? — Gravel. — ^n i n n n „ & a /ffl WtLIAMS, No. 1-GEORGES PILE &GHAVELPlLLS. \^0RD0H, f No. 2-GEOBGE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. V-» «< » ■ ■ « GOCHELWCH DWYLLWYR. ———————- GOCHELWCH DWYLLWYR. [ .——rir i Mewn blyohau Is. 1 ko, a 2s. 9o. yr un.. „ „ P Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am. GEORGE'S Pills, r ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch I bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn VD TrnTT „vn "Pile and Gravel Pills," o wneutliuriad L ( wirioneddol. DEWY YR HOLL FYD.. neb arall, | I.ULIII!: I POEN YN Y CEFN III | cj^DO YW Y^TRflED | | <'iGAFHD £ R^YN Y PEN fl | POEM YiJ Y IWYNftU Iii j GWVNT, jjtMEW, MLIC, j f .BWFR POETH AC ATflLIOLj | LUIYIB^, SCISTOA^ J ill 'bHWYMEDdTsc7~] j i GBOBGE'8 t *■* f ■ MB. GEORGE, |[ nT, o nnn vm I DEAR sir., rhymnby. TV o- ~\r T.i jb I |_< K. 4% X I'\ I\ \f r1! i i X have much pleasure in bearing testimony to the Deal' oil",—Your P]]ls take well here, f A *■" *—great efficacy of your fills for Piles and Gravel. I always j-x- xini i • » recommend them with the greatest confidence to my cus- ana 111 time I shall have a large opening If f~ ~V~ Ot tomers aa being superior to any otlter medicine in relieving ° || .1 JL-J IJ I CD, those troublesome and painful disorders, and am rarely 101' them.— X ours truly, If disappointed even in most obstinate cases. t1 <\w i? xr „ !r I remain, yours truly, UW LIS, Cham,l to the Iloyal Family. ;| Y viae, y PdcM hyn yn Feddyginiaelh FRANKLIN DIXON. SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I a — PILES A'R GRAVEL, I ae■ i luaws o niihwylderau ereill sydd bob ..nll{uirior a amscr un eu cn.dyn, megys:—GEn 4 .Nv S M •' Ar POEN VS Y OEFN, YSSAFNDER YN Y PEN. DIFFYG .s^' „ X,a<' TBCUUAD. RHWYMF.OD, UUYN66B MAN. OIFFVG A^ SYIt.~ v Ai) X A r,lir, Jy Ie, ac amvyl lawn 1 mi NX. Ui-'ViwI>rM'l linn A.IA^u, p^cn ,H \» ap^-a,, -V<NAU, vUkni j f J Yr wyf wedi bod yn c LhYiM^DDOL. — .,1.111 cf YNYBU-YM r r IRFAVVR yc^LUDDION, Z ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd aN\ YH gk:f li;iwer O r»vny('u;)ii AWAEVr tiVS N* COL .\C. FIMLAC RV~, T.AU YN Y #,■ SE]NI niawr ar rai aniscrau yn dufewnol, am tua- X A' o-in v |>ii,.i..»•>. rivivpl Vii-vidd & °EFN' v L Att-na YP t «"•«"( EDO, donddeg mlyncdd, ac am y pump mis olaf cyn i mi s, JylQ } i lit,-c. 1 Ul-ive.. i>uuau DWF« • ri t f a.^iao.y c i» > YN • gael gnfael ar c-icU pelent chwl, yr oedtlwn wedi fy Vr oeddvvn yil allliog' i sefyll ar fy f>v/L u" zl lvn llwyr gaethivo i aros yn y ty. Yr oedd y frttli boen /■ nliripfl mil V VIion i q't GEr^Aij YN ,• „v/nDD, o.iVwOWAUT- gefldnsyn fy ngholuddlon, ly. npliylla, a'm ysgyfnint, a A 111lI1W.1l g.tn y pneu tt d^.lDbt.Lt 1 1«1-, a 1 1 v:. -rp.vj. & f I»en mm- yn fymhen, ac yn IcddWKun beiulro. fel nas 1 J'Sgafn.'lerynfvnihen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 |gaU\vnam?rffredp«tliauyneuimYa'uilnnprio«lol; mown jl AberdiM-f "a ".L,i 1tl; nr. vr I Bhl;3i»A.,r sS.Wl: •■, L) LAs-Uw> a»»rt»»U I gair yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan. boon a solui. fel | AOUIU..1C a x.Jeiti;}r eu goieu 1 Hi!, ac }1 I I nas galUvn gro»ln fod modil 1 mi l.yth wclla; ond UiolcU 1 jl wyf wedi ta'.U iddyut b\lT\oed(;l lliwei'am llVliV, i PEHCHCMOS, I Awtlwr pt»!» tlfJv««, a vJiarcH t cliwi«iaa„ j V ond<ni dderbyniais f;nvr lies oddiwrth un o ,7 J. g.. GEOEGE. eich\^wy^ V, IlOliyv.t, Prvmvis llyoLnid O GkOTKIE'B gaetu g-ydag cgni a phleKer; Yr oeddynt yn fy ngweJJa ;jj Pit o-nrl. ht.» 4 vmr "i>T. T -< 8 7r 1 tit A T Ar braiddlicbyn wybodimi, p:an y moddta\velacesmwyth,/ V- i| i[j I !LLS. a CliymeraiS S • J J J. J, A .1. ±\ yvoe^lyntyngv.-eitlimluarnaf. dcau ddotrn O honvnt—yr tldwvf Vft it n I i » I r\ r> ■"> a ? I o • > I P r Yr oe(ld iy ngliyfansoddiad wedi myned mor it- Vv L™ jj.,„ ,1 ULmiViUi 0er a chlai.'ona drwy Varhan iV cymtrj-d, y aayn KlC/l. y — -gv maent wedi fy adferyd i'm gwres fcl cynt, ,y BENJAMIN EDWARDS, ( \acnfw^^(lyJlvfd^d'y,1 ieuttuc °'r^ ABF.RD DAVIES. ——— Argraffedig I'.Chyhoedded.iggau JosEfH WILLIAmp, yu ei Swyddfg, 21 a 22, Heol QlebeiaBd, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener Gorphenaf 10, 1665