Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

OOLEG ABERYSTWYTH WEDI EI…

DOWLAIS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DOWLAIS. CANMLWYDDIANT YR YSGOL SABBOTHOL. Mae Ysgolion Sabbothol Dowlais wedi bod wrthi yn brysur am amryw wythnosau yn parotoi er dathlu canjnlwyddiant yr Ysgol Sul, a dydd LluOi y 6ed cyfisol, cymerodd yr amgylchiad dyddorol IP- yn y tnodd a ganlyn, a da genym grybwyll fod yr holl enwadau wedi ymuno yn y symudiad. Yn y boreu, am 10.30, cynaliwyd cynadledd y11 nghape11 Brynseion, o dan lywyddiaeth y Parch James Williams (B.), a chafwyd ganddo anercbiad rhagoi-ol ar y gwaith pwysig oedd wedi cael a1 wneyd gan yr Ysgol Sul. Yna darllenwyd Papyr gan Mr T. Davies, Caersalera, ar waith yr Ysgol Sabbothol, a'r cymhwysderau gofynol er gwneyd athraw llwyddianus, a chafwyd ymddyddan rhag- orol ar gynwysiad y Papyr. Bwriedid darliell Papyr arall, ond aeth yr amser yn rhy fyr. Rhwng un a dau o'r gloch, ymgasglodd y gwa: ha-nol ysgolion i'w capelau neillduol er myned 1 Union-street er ffurfio un gorymdaith fawreddo, ac erbyn chwarter wedi dau o'r gloch yr oedd 17 o'r ysgolion wedi troi i'r orymdaith, ac aethant drwy wahanol heolydd y dref, pob ysgol yn callu eu dewisol doaau. Yr oedd yr hin yn ffafriol, ac yr oedd yr olygfa yn un o'r rhai mwyaf imposing a welwyd yn Dowlais erioed. Yn yr hwyr cynaliwyd tri chyfarfod cyhoeddus ar yr un adeg i ddadleu hawliau a gwasanaeth yr Ysgol Sabbothol-dau yn Gymraeg, ac un yn Saesoneg. Y cyfarfodydd Cymreig yn Bethania a Hermon. Yn y blaenaf cymerwyd y gadair gan Mr Rees Price, a chafwyd anerchiadau gan Mr W. Morgan, Pant; Parch D. Jones (M.), ac ereill* Llywyddwyd yn yr olaf gan y Parch T. Morgan CB.), Caersalem, a chafwyd anerchiadau gan y Mn J. H. Davies, Evan Williams, &c. Cynaliwyd y cyfarfod Seisonig yn nghapel Beulah, o dan lyw- yddiaeth Mr Henry Williams, a chafwyd anerch- iadau gan amryw foneddigion. Wele gyfres o'r ysgolion, a nifer yr ysgolheigion perthynol i bob un ohopynt. Barnwyd yn ddoeth i ysgol Caersalem fiaenori am mai hi yw yr Ysgol henaf yn y dref. Caersalem, Bedyddwyr Cymrei? [¡50 Bethania, Annibynwyr Cymreis1 (yn cyn- wys cangen ysgolion Gellifaelog a Cae- harris) 800 Hermon, Methodistiaid Cyrareiar 400 Shiloh, Wesleyaiii Cymreig 130 Wesleyaid Seisonig 100 Brynseion, Annibynwyr Cymreig 200 Ebenezer, Methodistiaid Cyntefig 40 Elim, Bedyddwyr Cymrei,, (Penydarreq) 400 Hebron, Bedyddwyr Cymreig (Caeharris) 300 Gwemllwyn, Annibynwyr Cymreig 600 Beulah, Bedyddwyr Seisonig 300 Moriah, Bedyddwyr Cymreig 400 Libanus, Methodistiaid Cvmreig 350 Capel Ivor, Independiaid Seisonig 120 Tabernacl, Bedyddwyr Seisonig 140 Elizabeth-street, Methodistiaid Seisonig 60 Calfaria (Caeharris) Method. Cymreig 60 ATHRAW YN YR YSGOL SUL. »

TREDEGAR.

Advertising

[No title]