Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

i' 11 Yr ydwf fi £ freiH wedi gwneud aroh- i|| *vi?i&d manwl i xiiewn i ansa-weld ;"|! *foh Pe.'eni. ac yr ydym yn cael eu '31 ji hod yn gyfansoddedig o'r cyffeiriau NV .j| h Vol tyncraf. Yr wyf wedi eu defnyddio vl |! yu holneth am flynyddau laAver mewn \1 I; private practice, a hyny gyda Uwyddiant j nodcdig. lihoddant esmwythad buan i rai I >i mown sofyllfa anobeithiol o henvydd y IS V\ Piles a'r Gravol. Ac ivki wyf yn petruso //• -V dweud, iiad oes, mewn gwirionedd, eu cylfelyb fcl lUeddyginiaeth tuag /J v at well a y Piles a'r i? — GraveL — ?' f.e r I GOCHELWCH DWYLLWYR. j Daliwch sylvv fod enw y gwneuthunvr [ ar .Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch f bob bhvch. Heb hyu nid oes dim vn I wirioneddol. I 'j., GEO-t PILE & GRAVEL PILLS. PAROTOIR Y PELENI UCHOD MEWN TR1 O DDULLIAU GWAHANOL FEL Y CANLYN: No. 1-GEORGE S PILE & GRAVEL FILLS. No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Mewn blyohau Is. ljc. a 2s. 9o. yr un. GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS DRWY YR HOLL FYD. c: -w -l Ð Yr wyf wedi analyso EorC, E'S PILE AND GRAVEL if PILLS," ac yr wyf yu cael eu 8 bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau j llysicuol, Nid oes yitddynt ddim o natur I fetelaidd. Yn YDWYF O'R FARN EU j li BOD YN FEDDYGINIAFTH DRA GWERTH- IF V FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFRR j PA EAI Y MAENT WEDI [$ EU HAMCANU. \,V DON, f-W n. <r* jinn., m, GOCHELWCH DWYLLWYR. | Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, r AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch I Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad | neb arall, I M of wn, Ong" POEN YN Y CEFN WYD,B YM Y TMEO 'j "f'2'i" Y ti Y PEN lp I PDEN YLWYNAU JI .J' iGWAEW, COLIC, I DloWFR PDETH AC AnLloLi | LUIMSO, SCIATICA, i fHwimSPMcTJ n — n r -a r MR. GEORGE, Dear Sir,—Your Pills take well here, .1. and in time I shall have a large opening for them.—Yours truly,> 1 G. OWEN, CI emist to the lioyctl Family, [F X GWELLBAD RHYFEDDOL."—Bum & Ny yn glaf llawev o flynyddau J gan y Piles a'r Gravel. Braidd <§, j yr oeddvvn yn alluog i sefyll ar fy j nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r A || ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid I I -Aberdare a Mertliyr eu goreu i mi, ac yr j II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I 1\ ond ni dderbyniais fa,wr lies oddiwrth un o i honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES and GRAVEL PILLS, a chymertis ddau ddogn o bonynt-y7- ydivyf yn awr yn ddyn iach BENJAMIN EDWARDS, d CWMDARE, ABERDARE. GEOI,GE'S PILE&GRAVEL PILLS. -o.f,v- Y mae y Pcleni hyn yn Feddygirdaeth SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I PILES A'R QRAVEL, ac ludws o aiihwyldeniu ereill sydd bob I aimer yn eu canjyn, iregys:- POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG TREULIAD, RHVVYMEOD* LLYNGER MAN. DIFFYG ANADL, POEN YN YF! AP.ENAU A'R LYYYNAU, SL'RNI YN YR YSTYMOQ, POEN OIRFAWR YN Y COLUDOION, GWAEW 6WYNT. COLIC, TEIMLAD 0 CWYSALJ YN Y CEFN, Y LVVYNAU, A GVMEI.05 YH D, DWrR POETH, D\VFR TA Y nv; ii Lr-" 0 AO YN BVVL AC ANC LUR, SYCHL. r i AMYMliNOLYN GENAU, P0E:; YN Y <: r r WVCDlA.iT YN y R c P.HC3DA?iT ESS'L, ">3 L 1 TV SH3L, P £ RCriENOC. J. E. GEOEGE, M.K.P.S., 7/ W A IN, GLAMORGANSHIRE. I C— >i i> oi ni o EBAR SIB, RHYDINEY. I hare much pleasure in bearing testimony to .tlie great efficacy of your Pills for I'ilcs and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my ens- tomers as being superior to any other medicine in relieving those truublesome and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases, I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON. <t« «f ))))',„„' „ /DA, Aswyl S\'a, — Ie, ac anwyJ lawn i mi vV f/ hefyd. Yr wyf wtdi bod yn vV jf/ ymWni gan y l'iles a'r Gravel, yn nghydJL X fi sel1d mnwr ar rai amserau yn <lufewnul, am tua deuddt'g mlyntxld, ac Y luls olaf cj-n i mi A d U f-at-1 gafael ar ticii pelviii chwi, yr "ocd.lv, n Wedi fy i; lhvyr gaetliiwo i aroi'yii.y ty. Yr oedd y fatli boon #•' gofidus ysi fy ngholuddion, fy npltylla, u'm » I' pom ir.avvr yn fy r,il;c:i, ac yu ftdav,'fiiji bciulro, f»l nas | | tuilv. iv aiugyffred potlui'.i yn eu lliv u'u Uua ^iriodol; iue\vn ? I pair yr ovddwn wed: fy lv. yr imdwyu x.'tn b(A:ii a schil, fel | 1 liais gullwn <a-et'Iu f*>d m-niii lui lytli wcliii; ond diclck i i| I Awdwr pob d)iii>nj, a pli;Li\U i cnvvitlia: ? I Vii mheu l>ytliefiu>a, <tiwy udcl'ny;Idiit t ich [!ckiu yii ol I eic'n cyfai'.vyddyd, yr weddtt'n yn gallu <li!yi,fy ngahvciU- ;# Pictli pydug-cs»i aj.bU-aer. Yr onlilvnt yn fy ngwi-lla braidd licb yn v\ ybod i mi, g»n y inodu tav.'ul ac csmv, ytli J Pictli pydug-cs»i aj.bU-aer. Yr onlilvnt yn fy ngwi-lla braidd licb yn v\ ybod i mi, g»n y inodu tav.'ul ac csmv, ytli J I V y r oetUlynt jll gweithrcdu arnat. Yr oedd fy-nghyffiiisoddiitd wed: myued luor is oev a clilai, ond drwy barban i'w Q'lllcryd. y £ maent wedi ty adferyd i'm gwres fel cyut, /Jr X ac yr wvf fel yn dyfod yn icuaTic ,/r /i? newydd.-i'dwyf, Ac. DAYIP DAVIJS8, Argraffedig a Cbyhoeddgdig 9411 JiDgXrH WILLIAN9, Yll Ci Swyddf ft, 121 a 22, Hool Glebelitud, Mertbyr Tydgl.Dydd awener Gorphenafl7,1885