Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Mcgys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T sydd ,yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. „ i 7- rTlae y« oa hanwybodaetli yn dyoddef ao yn nychu oddiwrth anhwylderau y fre«t, yn pesychn bron yn ddibaid, a.o yn colli eu cwssr gan ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygin- v!f»' °Jl('rw'ydd hyny, yn niweidio ao yn gwanyehu eu cytansoddiad. DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae merldyginiaeth sicr ae effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd ji.'Wmsoi Pt tin Y mae caiioedd yn barod i dystiolaethii- ]) A V 1 B S S OOUGH MIXTURE jyj. Jw raid eymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union- K ,ioI—yn rliyddhau y fflem, yn clirio y llais, yn cynesu ae yn Jrest, g^an weithio pob anwyd a cnrygni ymaith. ,a,« ineb ofni eanlyniadan anwyd na pheswch.ond gotalu foi thiid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau y gWddf, a'r frest, oa bydd DAVIES'S. COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaetli Fawr Gymreig at Boswoh a Brest -raoth?—Davies*$ Cough Mixture. 1 a beth ydyw y eymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gran pdiffyg Anadl?—JDavies s Cough Mixture. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei grymeryd pan y bydd Anwyd tf Avm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau yn llawn, a'r evvyntjnfyr r'—Dam'es's Cough Mixture. 1 a beth ydyw y ddarpariaetli oreu at ryddhau y fftcm ac o?mwythau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa both a lacha y Dolur Gwddf ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA. LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael ? Can bob Druggist, mewn potelau, la. He., 2a. 9c., a 4s. 6c. (Y mae n r tejynarbediadtrwygymeryd y poteli inwyaf). (lOfaler fod enw HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraeth. Gyda r Parcel Post, unrliyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynrnair Cefais hollol laehad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un 00 tel. Dywed H. Davies.Cwmcemryw Farm, Glasbwll" Gwnewch y dcinydd a fynoch o fy enw i. N is gallaf ganmol gormod ar eich 1 iitent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth onii trwy gymeryd eich meddygmiaeth, dyehwelwyd ti i'meydawn lp.chyd. Khyddhaodd y fflem, gadawodd y peswch ft, a chel'ais hollol laehad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch L). B. Roberts, Ffestiniog: Dan ochain anwyd yn nychu— a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iecliyd ddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. I Bethydywy feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad 'i—TJavi's's Tonic and Antibilious Pills, v P»etli sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and A ntibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and Antibilious Pills» Both ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr Arehwaeth at Fwyd ?-Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o v.'erth anndii'ifdjiiwy i baivb sydd yn dyoddef oddiwrth y Cleiyd Melyn,ouviad y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Ivheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumo" &c! Maent yn hawdd eu cymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. >. id ydynt, yn aohosi y poen lleiaf yn eu heffaitli ar y corff. ond gweitliiant ymaith yr atiechyd, gan Euro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn acliosi toriad allan, &c. Ni ddvlai nob sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Arehwaeth at Fwyd, at) yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyffredinol. ———— BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg TreuJiad a phoen yn yr 2 sturaog ac yn y Cetn, Diffyg Arehwaeth. ac Iselder Ysbryd am nsoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS CV- merais ddau flychaid, a chefais adferiad trwyadl. 1'dwyf, <&c., WILLIAM WILLIAMS. AWN BLYQJJAV, Is. He. A 2s. 9c. gaii bob Druggist, nen. anfonir blychaid drwy v Post .h y Perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps, Parotoedig yn unig gan II UGH DAVIES, A.P.S. Chemist (by Excminationj MACHXNLLETH Medallist of the Foutli Lendoxi School of Chemistry and Pharmacy y n alified Dispenser of Medicinetot the AJI)thecaries' Hali, London 8.2,84.r, UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. Yn y Wasg, pris Is., YR ADRODDIAD 0 Gyfarfodydd Blynyddol yn Undeb yn Aberystwyth, YN cynwys Araeth y Llywydd, Piegethau yr Undeb, y Papyrau a ddarllenwyd, a'r Areithiau a draddodwyd Fel na siomer neb. anfoner yr eirchion heb oedi i'r Ysgrifen- ydd, y Parch. W. THOMAS, Whit land, R.S.O., South Wales. Anfouir 6 copi yn lhad post am 5. GORPHWYSGAN (REQUIEM), GAN W. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFION), Caernarfon a Bargor. "HUNO MAE MEWN NEFOL HEDD." YN AWR YN BAROD, REQUIEM ar y testynuehod, a gyfansoddwyd er diffuant goffadwriaeth diweddar a'r anfarwol Barehedig EDWARD STEPHEN (TANYMARIAN). Hen Nodiant, 6c.; Sol-ffa, Sic Yr elw atferol i lyfr- werthwyr a chorau. r "MAE SEION YN DDIHEDD," SEF BKftUIEM GYNULLEIDFAOL ER CWFFADWRIAETH AM Y PARCH. E. STEPHEN, TANYMARIAN. Y geiriau gan Wtacyn Wyn. I'w chael gan yr awdwr John Cledan Williams, New Tredtgar, via Cardiff. Pris 4c. gyda'r post 4Jc. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr a Chorau. y Special Appoint. A and H I. and R H. ments to TUe Crown H.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCJEET HANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. Children's Is. 5d. doz. Hemstitched. Ladies' 2s. fid. „ Ladies' Hi lid. doz. Gents' 3s. 8d „ Gents' 6s. 9d. „ "The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame."—Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVER, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. PhLENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderau y Geriawg, I)iffyg Treuliad, Rbwymedd, Gowynwst, a Dolnr v Wvneh, TEEIWCH BELENT LLYSIKUOL KERNICK. Y rnaent yn fyehain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn anKenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfban y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyainiaeth oreu'yn y byd. Qymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., J.W.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr T-raethawd ar y Turkish Bath, q-c. Yr wyj wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Oallaf ddwyn tystiolaethwirioneddoleu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a nxweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am clanynt. Arivyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o eymeradwyaethau ereill 11 awn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gylansoddiad, ac nid yrtynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynaa i ym- borth, ae y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu dargarifo l. Gellir eu cael gan nnrhyw ff'eryllydd, nen gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. lie, a nc. 2 gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w eymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddygini eth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyg i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd inor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweduau llwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. iJsP* Pe byddai mamau yn gwybod gwertb y Teisenau hyn, fyddai dim nn teillu hebddynt. I'w cael mewn blychau Js, lie. a 7fc. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu PeUni Llysieuol Kernick, Bydd^ph ofalus i weledl fod yr "uw ar bob sypyn nea flwch. BEMSOM Si NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER r GOLD £ 5 12. 60 IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY JE10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER- WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR £ 10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W ITCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME. INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SZNT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR E5 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS, SPECI \LLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Qua ter Plate English Watch for < £ 5 5s., and that our Patent Lndgûte" Watch» cn.nn' t be had through, or of any Watchmaker 111 the Kingdom. Any infringement of the Patent Higliis will be proceeded against A Bo k cX* plaining the advantages of this Watch over the Full Plaie English Watches so'd by all other makers, will be sent Post Free on application, to J. W. BEKTSON, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE IlTLL, E.C., AND 26, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from X-2 toX.500, Gold and Silver Jewellery, Clocks (Ilonse, Chime, an" Turret) and Mnsical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. FOREMEN, SECRET- ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS, & others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs, for the New Patent Ludgate W-tch, as it is worth from 45 to .£ 10 more than avY English Watch sold, and therefore bound to supersede all others in the market;