Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

PWYLLGOR YR UNDEB.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWYLLGOR YR UNDEB. At Olygwyr y Tyst a'r Dycld. „ ^onkddigion,—Y mae cylchlythyrau wedi eu han* -nv.' k?ll ae'°dau y Pwyllgor uchod, yn eu gwahodd yn "ughyd J gapel Llandrindod, erbyn dan o'r gloch pryd- Da.wn dydd Mercher, y 19eg o Awst. Os bydd nnrhyw °'r aelodau a ddarlleno hyn yn dygwydd bod heb derbyn y. cylchlythyr, gwasanaethed y crybwylliad yrna yn ei Ie. Y mae o bwys mawr cael y lluaws a.eIodau yn ngbyd, a hyny gyda meddyliau addfed. p er ,!ysgwyl cyfarfodydd da yn Aberdar, f'S na cheir ■rwyiigor effe thiol yn Llandrindod, «an m £ i ar law yr y tone penderfynu ar raglen y blaenaf. T, ychwacegol at yr adran arferol ynao waitji y *>vllgor, ai ni ddylid rhoddi ystyriaeih i'r cwestiwn o ella rhyw gymaint ar drefriiadau y cyfarfodydd blyn- yddol. Cwynir e.'s blynyddau na cheir dim amser i ydd-ymdiiy dan ar faterion pwysig y Papyrau rhag- °rol a ddarllenir. Bu y diweddar Barch Simon Evans n? dadleu yn se'og yn Nghaerdydd yn y flwyddyn *o76 dros beidio nodi neb yn mlaenllaw i siarad ar y Papyrau a ddarllenid, ond gadael yr ym- Q(1yddan yn agorel i'r neb a ewyllysio lefaru." Cefn- °80dd amryw ef, ac er yr awyddai pawbj am rydd- YnaddYddan, dyma y penderfyniad y daethwyd iddo |yda mwyafrif mawr Fod dauynunig—nn i gynyg r Hall i eilio penderfyniad—i gael en penodi i siarad ol darlleniad y gwabanol bapyrau." Diau mai doeth £ ?jdd penderfynu felly er mwyn dyogelu manteision ddan fat}, 0 sjarad—siarad trwy benodiad, » siarad ^enodiad. Erbyn hyn, y mae'r math olaf bron edi ei golli yn llwyr, a hyny oherwydd prinder amser. attaeliad fyddai ei adfer, os yellir gwneyd lie iddo. 'ywsMm rai yn dadleu dios estyn parhad yr wyl er yrhaedd yr amcan. Gresyn fyddai gwneyd hyny, am y byddem wrth ei wneyd yn rhwym o ychwanegu at tdau faich sydd eisoes yn fawrion—baich y Pwyllgor leol, a baieh Trysorfa yr Undeb. Clywsom ereill yn "adieu dros wneyd yr eistedd,"adau yn feithach, parbau io gy.feillach hyd 9, dechreu y gynadledd ddilynol am a'i pharhan hyd 2, gan wneyd i ffordd a'r gynadledd fell Dawno'" nad llawer o amser a eniilid "y> ond yr ychwanegid llawer at anghyflensdra yr y^Welwyr a'r Uetywyr, ac y trethid nerth ac amynedd fjr ^elodau i fesur gormodol, yn enwedig y rhai hen a yn eu plith. Hall cae^ llwybr esmwythach na'r naill na'r am a a^e^aj yr un pwrpas. Prinheir yn awr i fesur ar ft, ser_ y cyfarfodydd gan waith cynifer o'r darllenwyr r siaradwyr yn ymfstyn dros derfyuau yr amser ?°8°dedig iddynt yn ol Hiieol VII.' Pe yr ymgadwai j wb y tufewn i derfynau y rheol hono, eniilid cryn e ^er o amser yn mhob cyfarfod o'r bron. Yn wyneb o hyny< ai ni ddylai y Cadeirydd, er mwyn j j^oiolrwydd y cyfarfodydd, a thegwch a'r rhai sydd alw J}' ddefnyddio y feddyeiniaeth sicr sydd wrth ei ad ef, sef goruchwyliaeth y gloch, a gwneyd hyny ben^ ach°8 yn ddiwahaniaeth, oddieithr i'r cyfarfod "derfynU trwy bleidlais fod atalfa yn cael ei roddi ar P*yd ar weithrediad y standing orders. 0j lau fod lluosogrwydd y penderfyniadau diolchiad- y^ nghynadledd olaf yr wyl yn wastrafif ar amser Vn^^awr* Cafwyd 6 0!)0cynt yn Aberystwyth, ac ni cyrhaeddwyd y rhif perffaith—saith. Ai ra ^'d gwneyd ar dri—(1.) Diolch i'r rhai a gymerasant amiyn n8we*ithrediadau cyhoeddus yr wyl, gan roddi jjrygrwydd i enw y Cadeirydd am y flwyddyn. (2.) (31? iv l r Pwy^8or Cyffrediriol a'i holl swyddogion. tf r! ^'r Pwyligor Lleol am ei roesawiad i'r odeb ? pe boddlonid ar y tn hyn, arbedid oddeutu Bnri?r awr 0 amser y eynadledd, a hyny heb aberthu n Ay^' elfen angenrheidiol 0 foesgarwch. Gellid def- cVh ? hy» a en'l'id i ymdr;n a rhai o'r matarion bla°e 'us y defnyddir amser cynadleddau y dydd boi^?i0r°l ^'w Pas'° yQ awr. Ai nid gwell hef.vd fyddai Cy? I0"i 0 hyn allan ar ddim ond tri areithiwr yn y tw cy^°eddns, fel y bu raid gwneyd yn Aberys- aw ? y" ^e^refnu pedwar, fel y mae yn arf'eredig yn Pe gwneid hyny, geliid pasio penderfyniad neu Vfj411, y° hwnw, fel y gwnaecl yn Aberystwyth, y bnasid yn rllWym gyda phedwar areithiwr i'w dwyn yn mlaen Pe^dwy gynadledd flaenorol. Ychwaneg^i y cyf- •diad yma gryn lawer at amser yr ymddyddan. yn Wastreffir llawer o amser y gynadledd brydnawnol •j>rp a phenderfynu lleoliad yr wyl ddilynol. *vtl ^aner awr yn hynod ddifyr felly yn Aberyst- er y gallesid gwneyd y gwaith i gyd mewn pum' eu rb -^n hytrach na bod y ewahoddiadau yn cael ^^diyn y gynadledd gan y gwahoddwyr, a bod pob Cael ?°dwi- yn cynyg ar fod ei wahoddiad ef ei huu yn hodd^1 | er^yn> nid mwy priodol fyddai i bob gwa- Qiad gaeJ ej anf0n yD ysgrifenedig i'r PwyJlgor a I eistedda y prydnawn blaenorol, ac i un o'r ysgrifenydd- ion ar ran y Pwyllgor, ddarllen y gwahoddiadan (neu ranan ohonynt) yn y gynadledd, ac i'r cadeirydd alw yn ddioed a.m ddatganiad o farn yr ael idau ar ell teil- yngdod cymharol trwy godiad Haw. Er mwyn rheol- eiddiwch ac unfrydedd, gellid cynyar ac ei io y lie a dderbyniai fwyafrif y pleidleisiau, fel y gwneir yn awr yn nio!Jýn a dewis Cadeirydd. Yn ychwanegol at yr amser a arbedid trwy labwJaiadu cynllull o'r fath, gwnelid y gwaith gyda llawer mwy o urddas a gweddus- rwydd nag y gellir ei wneyd o dan y drefn bresenol. Cydrhwng y cwbl en Hid digon o amser i sicshiu ym- ddyddan dyddorus a buddiol ar gynwys y papyrau gwerthfawr a ddarllenir, ac ychwanegid llawer trwy byny at effeithiolrwydd y cyfarfodydd. Nid hawdd yw penderfynu ar y drefn oreu o ddos- barthu tocynau ciniaw, &c. Yr hen drefn ydoeld anfon rhai am y diwrnod cyntaf trwy y post i bob un a amlygasai ei fwriad i fod yn breseool, heb unrhyw sicrwydd o g»bl yn nghylch tanysgrifiad y person. Er mwyn ceisio u'od a'r tocynau a'r tanysgrifiadau i agos- acb cysylltiad, rhoddwvd prawf yn Aberystwyth ar gydlun newydd, ond ofnir fod hwnw yn un rhy ffwd- anus i fod yn foddhaol. Beth feddylid o gynllun fel hyn ? Y Pwyllgor Lleol i anfon tocynau am y diwrnod cyntaf i bob un y bvddo ei eaw ef, neu ei e^lwys, ar re^tr tanysgrifiadau v flwyddyn o'r blaen, os wedi am- lygu bwriad i fod yn bresenol y gweddill i dalu eu tanysgrifiadau ar noson gynt tf yr wyl, ac i dderbyn en tocynau yr un pryd a'r rhai a d 'erbyniasant docynau y diwrnod cyntaf trwy y post i dalu eu tanysgrifiadau yn ystod y diwrnod hwnw, ac i dderbyn tocy: au yr ail ddiwrrioc wrth wneyd hyny. Cyflwynir yr awgrymiadau hyn i ystyriaeth holl aelodau y Pwyllgor, gan obeithio y bydd tynu sylw at yr anhawsderau yn symbyliad i ieddylg-arwch a t>y- nyrcha, cydrhyngom oil, gynIluniau a fydd o wasan- aeth i sefydliad sydd wedi ateb dyben da i'r Enwad, ac a all wneyd llawer mwy yn y dyfodol. Ydwyf, foneddigioo, yr ei idoch yn gywir, Birkenhead. H. JONRS.

[No title]

[No title]

Advertising

Y PARCH E. R. LEWIS, AMERICA.