Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFQD SEFYDLlAD Y PARCH…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFQD SEFYDLlAD Y PARCH J. B. PARRY, DIWEDDAR 0 LANSAMLET, Dydd Sadwrn wjthnos i'r diweddaf, cynaliwyd cyfarfod yn Salem, Burnley, Lancashire, er eydnabod Mr Parry yn weinidog yr eglwys. Yn y Prydnawn, fel rbagarweiniad i'r cyfarfod cy- hoeddtis, cafwyd social tea party, pryd y mwyn- haodd rhai canoedd o aelodau a gwrandawyr o'r wledd ddarparedig. Yn y cyfaifod cyhoeddus yn yr hwyr, cymerwyd Y gadair gan y Cyngborwr Baldwin. Yn mhlith sreill, yr opdd ar yr eso-ynlawr y Parchn Otrmore DavilOs, Blackhurn J. Richards, Nelson W. C. Russell, M.A, Darwen C. Ashford, B.A., Bury D. M. Bynnm-, Cborley — Johns, Longton-; Mr Jackson, yagrifenydd yr eglwys, &c. Dywedai y CADEIRYDD, with agor y cyfarfod, ei :°d yn falch iawn fod yr eglwyk wedi cael gwein- Idog. Er fod yr eglwys a'r gynulleidfa wedi cadw Syda'u gilydd yn dda iawn yn absenoldeb bngail, eto credai y buasent yn llawer iawn gwell ar ol COLel U11. Yr oedd yn dra byderus y buasent yn cpdweithio er cario yr achos goreu yn mlaen yn ^wyddianus. J,e Mr JACKSON, ysgrifenydd yr eglwys, a ddywedai fOd ganddyut ddau reawra ne'llduol dros roddi ^ahoddiad i Mr Parry ddyfod yn weinidog 5*dynt. Un rheswm ydoeM ei allu pregethwrol. ^adawodd y bregeth gyntaf a draddododd yn y capel y fatb ddylatiwad dymunol ar oj, fel mai nid y,n fuan yr anghofir hi a phan aeth yr eglwys i S]arad am gael gweinidog, dywedai arnryw o blith aelodau, "Gadewch i.ni glywed unwaith eto y S^einidfig o Gymru a fu yma yn ddiweddar." e%> daeth Mr Parry yma yr ail waitb, ac ar ol ei s'ywed y waith olaf, penderfynodd yr eglwys yn °'lol unfrydol roddi galwad iddo a chan ei bod ^edi llwyddo i'w gael, gobeithiai y buasai yn Papus a llwyddianus yn eu plith. Y rheswm arall *ddynt ei ddewis yn weinidog oedd, yn berwydd y uystiolaeth ragorol a g iws:Uit o'i alhi i a i'wain a eglwys, a'i j/ymeriad rbagorol. Parch J. B. PARRY a ddywedai, pan y derbyn- lodd yr alwad, y drychieddw] cyntaf a'i tarawodd ydoedd y buasai yn ihaid iddo ab'-rthu llawer o 6thau dymuool yn Nghymru os buasai yn ei Grbyn. Yr oedd cyfnewid yr iaith hefyd yn ^nhawsder ar ei ffordd, gan fod 90 y cant o'i r6gethau wedi eu parotoi yn Gyraraeg ond yr Hhawsder mwyat ydoedd ymad:el a'i eglwys yn ar's»inlet, gan ei fod wedi bvw yn ddedwydd yn 11 pljth, heb yr un anghjdfod o gwbl, a buont yn Saredig iawn i gyflwyno Anercbiad prydferth iddo Q ei ymadawiad. Pan yn weinidog ar yr eglwys g^raeg yno, bu yn offerynol i gyctrvryn achos ^e'Sonig gyda 19 o aelodau, ac yr oedd yno yn awr glwyg lewyrcbus yn cynwys 45 o aelodau eto i S?' yn wyneb yr holl anhawsderau i ymadael a aoH.miu' gweJai faes eangach i'w lafur gweinidog- t» Burnley, a gobeithiai y buasai yn alluog, a,Jy gymhorth Dusv, i wneyd gwaitJi efengylydd, ra;w, a bugail yno. Yr oedd yn bo'f o bregethul, 11 Wir dyna oedd uchelgais ",i fywyd, ac nid oedd tll nlefldwl y byddai yn rhaid iddo ofyn caniatad i ei i i gael per&'aith ryddid i draethu to].eddwl yn y pwlpud. Yr oecld wedi dyfod i' w ac yn penderfynu gwneyd ei oreu i bregethu 0ed^R^ yr yv oec^^ .Tn y Beibl. Yr £ oh • eu e!'soes lawer o allu ysbrydol, a eithiai y buasai ei ddyfodiad yntau atynt yn ■pWanegu rhyw gymaint o'r gallu hwnw. a. o^Ch ^7" KUSSELL, M.A., oedd y nesaf i siarad, „ .a^wJ'd ganddo anerchiad rhagorol ar waith y einidog. Yn mhlith lluaws o bethau ereill, fialT6^3* na<^ oe(^d o fawr bwys pa mor alluog y os asai.y gweinidog fod—mai ofer fuasai ei lafur bn Pa t'yddai yr eglwys yn byw crefydd yn ei a'i hymarw £ ildiad. AY°B OGMORK DAYIES a ddywedai ei bod yn brvdl^ 'awn 6fflw.YaJ 08 am Iwyddo, i fod yn Can a rheolaidd yn y moddion. Yr oedd yn Seeled yr eglwys yn gwerthfawrogi llafur ei olde?1?0*' ac ya freicbiau i fyny a'u presen- p. ,a,u c5'<ivveithrediad. ar ARE" C. ASHPOED a ddyferodd yehydig eiriau gydwmatvte'S'oa ° y1* a'r eglwys i briodrl iedu" 0s edl'ycbid ar ol yr ysgol yn au y ceid hi yn nursery rhagorol i'r i fyn on<^ gvvyddai am luaws wedi cael eu dwyn ju y^yr ysgol nad oeddent bytb i'w gweled S i'duw wedi idclynt dyfu i fyny? Cafwyd ycbydig eiriau yebwanegol gan y Parcbn BYNNER, Chorjey, a JOHNS, Longton. Cyfeiriodd yr olaf at lafur llwyddianus Mr Parry yn Nghymru, ac ar y pwys o gael canu da yn y gwas- anaeth cyhoeddus. Cyflwynoiid y Cadeirydd, dros y gynulleidfa, gopi hardd o'r Beibl (revised edition) i Mr Parry, ac ar ol iddo yntau ddiolch am y rhodd, dygwyd y l cyfarfod i derfyn. Yr oedd yn gyfarfod dyddorol iawn o'r dechreu i'r diwedd. Mae Mr Parry yn dechreu ei wein- idogaeth yn y lie o dan amgylchiadau ffafriol iawn. Bendith Duw a'i diiyiio. W. J.

AGERLONGAU CAERDYDD.

TYWALLT .GWAED YN NGHYMRU.

Advertising

Family Notices