Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL TDROVIjjBS the human system with thought; nerve, and orain food, and furnishes the elements ofvitality, health, and strength. DR..TENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, nervous prostration, 'iisumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great lictifield-streefc, Regent's Park, London, N.W In bottles, "*• 4a 6d., I s., 22s and 83s. Piom any Ch^mi&t or by Post. DR JENNERS PHOSPHOROUS AND CHARCOAL is a marvellous remedv for the loss of NERVE POWER and in the ARREST of PHYSICAL DECAY from wh atftver cause aria-ng. It is invaluab e, and ac.s as a charm in CONSUMP- TION, EXHAUSTION, &c. lias received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir H illiam Lawrence, Sir Thomas Watson. Sir Charles Lo^ock, the College of Physicians, Sir James Fergus n;, Sir Philip Ci'aniptun, Sir Edward Lasketh, Sir Jamis Clark, Dr Miller, arid Dr Lancaster. Order DR JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and see that it bears tli- correct address of the Loudon Depot. 172, Great Tichfibld-stveefc, R.gent's Paik, London, N.W all others are a fraud. This is duly registered under the Tiade Marks Act. Order D,{..TENNEll'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order of any Chemist in tue World. LONDON AGENTS: BARCLAY & SON, Eaniugdoii. H E A L^T H Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass nnfelt, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEI7S JIT IQ -Ijj-j DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Mertiiyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED will ALWAYS be I •! RFKRRKD, both lor its agreeable TASTR and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited A-WiJk.EL1!J jS^2E52?l.X,tX" <1 1 here's a proud modesty in nie- it! A verse.fron asking, and resolvrJeI to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Joseph wimTisr ARGRAFFYDD 7RWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR T YDFIL. G WNEIR Argrafhvaith o bob math yn y modd mwynf destlns, am Brisoedd Rhesymoi. Bydd yn byfrydwch gan J. W. nnfon Estimates am Argraifu TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNEIR ITEFYD BOB MATH O a^iau CofFadwriaethol, Biliau, Ad- ^oqaiadaii Eglwvsig Adroddiadau f^ianol a Ilyfrau Cyfrifon Uybian, Jwhyraii Eglwysig, ac Anerchiadau ^yfarciiiadol, &c>- &c- Y riL^:ENA.U DR KING AT YK A:FLT:-l'ynwysa ^^ynt. dant y Hew a quinine, heb dclini )„„ vn- ac esmwvri'* ^vn nihell uwchlaw ereill fel y rhni sieraf y peii r £ L\?yn?u^ treuliad, anhwylderau geriaidd, poen at* fkiiJw.>»tnadau ac nfreoleidd-dra, perthynol i'r aiu a'v loUob mim au per^tJl iechyd. GWertUir Pelenau I>r King "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD," GWAED GTMYSQEDC BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesoi I JR. hwn ni ellir rhoddi cym'T&dwyaeth rhy nchel am- LAKIIAU a GLOEW 1 y GWAED o bob AXMliUREDD, lacha Hon Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddi Iiieha Gluniau Cornwydlyd Dolnrup Iacha Bendduon neu nisgwrn ar y Wvneb Iacha Glwyfau Craehlyd Iacha Goriiwyd Caticraidd 1acha ABcchyd y Gwaed a'r Croe Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iaoha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur. yn eodi odùiar ba achos bynag.3 Gan fod y Cymyssfedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ae yn cael ei warantuyn rhydd oddiwvtk unrliyw betli niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Vei'chenos yn ert'yn ar i ddyoddeiwyr roddi piawi arno er caol allan ei htwr worth. Miloedd o Dystiolaetliau o bob parth. "North-street, Audcnshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nliystiolaeth i effeithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwclla o droed a migwrn cornwydlyd dvwg iawn. Yr oedd i uii bedwar o archoUion, yr hyn a'm lianalluoprodd i ddilyn fy npralwedigaeth am bedairblynedd, yn ystodyr hwn amser bum mewri pump o wahanol fflafdai ac o dan bymtheg o wahanel feddyfron. 0 I' diwedd cymliellwyd li i roddi prawt ar eich Gwacd Gym.ysgl,ùd, ac ar ol eymeryd tair o phiolau byeliain yr oeddivn yn aIlliog i fyned at tv nsfwaith, ac erbyn mi ffymervd naw neu ddetf o phiolau Vr oeddwn wedi fy llwvr welliian. Gallwch wneyd y def- iiydd afynooli o hyii er budd dyoddefwyr ereill.—1 siddocli yn parchus, "JOUX 11 .LUJK." Arwerth mewn phiolau 2s 9e yr nn, lie raewn CiRtiau. yn cyn- wys cymaint, lis yr iiii-digon i etleicluo gwellhad hoilol yu y mwyafrif mawr o acliosion hir-»efydlog—tfan yr lioll Ffervllwj'r a Gwerthwyr Moddyginiaeth Breintlytfiyrol trwy yr Doyrnas Gyfunol a thrwyy byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- eii'iau ar dderbyniad 3d neu 132 o lytliyrau ceiuioK, gati y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY I,LNCOLN. Trade Mark—Gwaed Cymysgtidd." CYRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHVYYDDEDIG T BODIAU .-Delle,"s Cornaiul Bunion Plasters yw yr unig fedd- ysriniaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bub piasterau, tarianau, neu g-ymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho Y11 uniuugyrehol y croon tew amgylcnynol, dav- tydda y boen ar unwaith, a dilyna y com yn fuan ar ei ol. GofYlla llunions a Chymalau cliwyddediff y bodiau fwy o amser i wella yn tlwyr, ond y mae y gweithrediad ya sicr. lilycliau. Gwerthir hwynt gau iTeryllwyr, &c., yn mliob man. NERTH CORFFOUOL. GIEUOL, MEDDYLfOL A THKEULIOL MAWR a ddilyna trwy ddefnyddio PeIJI",r" Quinine and Iron Tonic. Ti wy roddi bywyd newyiKl Yll y gJaU, üy¡o.:tJ¡- ogi y gwaed, a ehryhim y galluoedd cyhyrol, didaiia iii n yddiuii o wendid, dyehwela yr archwaeth, darfydrta Iloe^dd. a i-heir ad- newyddiad iechyd. Mynwch gael Tonic Pepper, lieiiir ei gaol yu awr mown poteli 28 Cc. Ar wertil YI. lllholllllan. CosLia odclcucu ljc y ùogn. TAIIASACUM A PODOPHYLLIN.—Aiue y fedd- yginiaetli hon rhag anhwylderaft yr a,u yn rhydd oduinrili mercury, ac yn gymysgedd 0 sudd Hysiau y Lew a mandrake. Y mae yn dda rhag cur yn y pen, marweidd dm, rhwymdi a, gwyntogrwydd, dwfr poeth, dittyg treuliad, anhwvtder gedaJdd, dififyg archwaeth at iwyd,, anghysur cytfn:dllwl, tiymder. &c. Taraxacum a Podophyllia Pepper, trwy gyi.hyrfu yL- hfu i wuith- redu yn neilldnoJ 11 dyner ar y cylla, J'd,vw y feddygiiiiacth ddy- ogelaf, un y gellir ymddibvnu t'wyaf f\mt. Poteli. Bf Ar werth yn mhob lUan. Alyuwcli gael mecldygiui<teth Pepper. Duo GWALLT ITWYN.—<JVN_YRUIIH Lochver's Sulphur Hair Restorer shade berffaith naiurio) luewn yeh yùi" ddyddiau. Niù oes un B'wa¡lt-adferydù Y1l JdJyg i uiddu Lucky or am ei harddwch a'i weitlnediad glanhaol ar y gwaHt, gan bed iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is 6e. Ar werth yn ndiob man. GWELLA ANHWYLDERAU y. CROEN.— Bydd i'r Salpholiae Lotion symud yr boll darddiadau, plorod, eoehtii, llynorod.cen, gerwinder, &c., inewn ycliyeig ddyddiau. Bydd ill. Sulpholine yinosod ar hen anhwylderau y croen, a'u difetha yu llwyr. Maeyn wlybwr neillduol o hyfryd a diberygl, yn cynyrehu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl JTt'eryllwyr. Poteli, 2s 9c. BYDDARDOD-, SWN YN Y CLUSTIAU, &c.- T,tiler's Essence for Deafness aydd yn parhau i fod yr unig fcddy"- iniaeth o unrbyw werth. Y mae ei ailu i glivio rhydau y ghist, ac yn ami i wella hen achosion, wedi mlJroll am eliwarter canrif. I'w roddi ar cotton wool. Poteli, Is lie. I'w guel yn mhob man. BLAS HYFRYD.—Cracroft's Areca-Nut Tooth Paste.-— Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetlius hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer tel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er syinud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar Werth gan yr holl Gyflyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynwch Craerofr'a.) ANHWYLDERAU YR AFU.Y mae tair-i-ban o bedair o'n hanhwylderau yn cael eu hachosi gan fetliiant yn ngweitiirediad yr alu. Mae ycltydig ddognau 0 Dr King's Dan- d' lion and Quinine Liver Pills, heb mercury, yn feddyginiadb nerthol. Gwnant yr un gwasauaeth yn gymbwys a mercury, heb ddiin o'i anghylieusderau a'i beryglon. Symuda Pelenau Dr King holl anhwylderau yr afu a'r cylla. anhwyJder geriaidd, cur yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwfr poeth, diflyg treuliad, rhwymdru, ac fells sicrhau perffaith ieehyd. Y mae yr hen Belenau hyn yn para i fod .y feddyginiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr afu. Ar werth yn mliob man. AT OLCHI Y GWDDF A'R SAFN, defnyddiwch Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad gwerth- fawr at ddolur y gwddl, pa un bynag ai enynol, rhyddhaol, neu lynorol. Uymeradwyir Tannin Gargle Yll gryf i siaradwyr, cantor- ion, &c., fel dyogelydd gwerthtawr. Y mae liefyd yn ùmwr gwerthfawr fel genau-olcii, gan ei fod yn neillduol o hyfryd, cvf- nerthol, a glanhaol. Poteli. Ar Wertli yn mhob man. 11 SULHOLINE ÖOAP" sydd sebon 0 wneuthur- iad fleryllol hynod bur, wedi ei fwriadu i fod at wasanaeth cyftred- inol, a'r liwu sydd rydd oddiwrtli yr olew- egrol, niweidiol sydd yu nodweddu sebon o wneutlmriad cyffredin ac anmher- ffaith. Un rhagorol yw y Sulpholine Soap at ymolclii ar bob adeg agwna y croen yn dyner, clir, acyetwyth. Tablets, 6c yr un. Ar werth yn mliob man. j KHWYSTRO PESWCH.—Ychydisr ddognau 0 Pep-f.er's White Cough Mixture a wellha y pesweh mwyaf poenu.- gan roddi rhyddhad ac esmwythder i'r pilenau a'r pibellau gwynt cynhyrfus. Gall ei fod yn gweitiiredu yu lliniarol, eyaurol ac esmwythaol, y mae felly yn wahanol liollol i'r meddyginiaethau cyifiediH rliag y pesweli, foteli. Ar werih yn mhob man, rn EP rn OILLOW,AY Oll NTM ENT 1- Universal Patronage. Let all sufferers from general or local disease take heart and follow in the wake of thousands who- ascribe their restoration of health to the use of HOI.LOWAY'S OINTMENT AND PILLS. Rheumatism in the muscles or joints, gouty pains, neuralgic tortures, cramps and spasmodic twitches depart under the employment of these noble remedies. Bad legs, all kinds of wounds, ulcers, sores, burns, cutaneous inflammations, are quickly conquered. The reputation Holloway's Ointment and Pills have acquired throughout the habitable Globe should induce every afflicted person to give them a fair trial before despairing of relief or abandoning hope. Bronchitis, Sore Throats, Coughs, and Colds. This Ointment will cure when every other means have failed. It is a sovereign remedy for all derangements of the throat and chest. Settled coughs or wheezing will be promptly removed by rubbing in the Unguent. Bad Legs, Bad Breasts.—Old Wounds, Sores, and Ulcers. It is surprising how quickly a sore, ulcer, or wound, deprives the body of strength and unfits it for the duties of life, and it is no less wonderful to watch the effect of Holloway's healing Ointment, when it is used according to the printed directions" and assisted by appropriate doses of the Pills. Gout and Rheumatism. Will be cured with the greatest certainty if large quantities of the Ointment be well worked into the afflicted parts. This treatment must be perseveringly followed for some time, and duly assisted by powerful doses of Holloway's Pills. These purifying and soothing remedies demand the earnest attention of all persons liable to rheumatism, gout, sciatica, or other pain- ful affections of the muscles, nerves, or joints. Dropsical Swellings. V This incomparable Ointment is earnestly recommended to all suffering from, or having a tendency to, dropsy. The worst cases will yield in a comparatively short space of time when this Ointment is diligently rubbed into the parts affected. In all serious maladies the Pills should be taken to purify the blood and regulate its circulation. Both the Ointment and Pills should be used in the following comPlaints:- Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts Gout Sore Throats Burns Glandular Swell- Skin Diseases Bunions ings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Head Chapped Hands Piles # Tumours Contracted and Rheumatism Ulcers Stiff Joints Sore Nipples Wounds Sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 78, New Oxford St. (late 533, Oxford St.), London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. ijd., 2S. gd., 4s. 6d., lIS., 22s. and 33s. each. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.—Advice Gratis, at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. No. 15- 2. QWYDPFA I TYSf A'E DYDD amLyfrau 0 bob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu. a Chyhoef.d tdan Seisonig. HWvd pob matb o waith ar. raffr. GWAEENTIR y bydd i UN BLYCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferJif o'r Peivianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn prdymherol, Graianwst a Phoenau yn v Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Ffetyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- Jytbyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 n lythyrnodau, 9erl y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES" DDUG COMPANY, Lincoln. Gorvtt'bwylwyr Cylan- wmhol:—Barclay a'i Feibion. L'yntia,in, holl Dni Cyfanwerthol, Cyfanwerthol,