Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

n- _-n- ;1' ydwf fi I. ereill wedi gwn-Lid arch- •416^ ^3lisa Yr wyf wedi analyso wiliad manwl i mewn i ansawdd n-n/-kir»^r< w$3r -r, \V eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu\ GEORGE'S W W GEORGE S PILE AND GRAVELN\ J bod yn gyfansoddedig o'r cyffeiriau &/ Pills," ac yr wyf yn cael eu llttysievoltyneraf. Yrwyf wedieudefnyddio\\ PILE Si GB AVEL 1/ 1,0(1 >'n gyfansoddedig o ddefynddiau^ yn helaeth am flynyddau lawer mewn I jj • 7 >t-j I; private jiracticc, a hyny gyda Ihvyddiant || nn f Q ( ysieuo 1 oes yn ynt ddirn o natur \l |j nodcdig. Rhoddant esmwythad buan i rai I Ai-ii_<Ox I fetelaidd. YR YD WYF O'R FARN EU I SI mewn sefyllfa anobeitliiol o herwydd y J — |1 BOD YN FEDDYGINIAETII DRA GWERTH- J \i Piles a'r Grarel. Ac nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD »AWR AT I DOLUEIAO HOT AE GYFER Y\dweud,-nad oes, mewn gwirionedd, eu// u gyfer ji V cyffelyb fel meddyginiaeth tuag /I MEWN TRI O DDULLIAU V PA RAI Y MAENT WEDI j at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: Vv EU HAMCANU. » — Gravel. — /jr JU /jf 14 WILLIAMS, No. I-GEORGE-s FILE & GRAVEL PILLS. f No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. ¡-c- I No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. -r ? 60CHELWCH DWYLLWYR, GOCH ELWCH DWYLLWYR Mewn blyohau Is. 1 £ e. a 2s. 9o. yr un. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, I bob TLW/ !RR').,AETLJ ?RKL ° ™»',CH GAN BOB FFEEYLLYDD PARCHES AC BE EICH PEBSWADIO, na chytaerwch wMoneddoi. md f d,m DEWY YE HOLL FYB. neb'araH^ G,*T<>I 0 ™™thuriad J j MEM TfN Y CEFN III f CHWYIH) YN Y TRAED III -tow" 1 j POEM YN Y LWYNflU j -Z m GWYNT, GNAEW, C j DWFRPOETH AC flTALIOLl J LUMBAGO, SC'ATICfl^ I f'HWYI»IEDP^(T~1 GEO JE& GE'S ■»« • ■ ■ ■ ft > • > MB* GE0EGE' P|T P A-O A \F t7 T DEARSIK. RHYMNEY. Dear Sir,—Your Pills take well here, A A lu JC^ <X» \J i\i»\ V Ili 1j! I have much pleasure to bearing testimony to the great efficacy of your Pills for Piles and Gravel. I always and m time I shall have a laro-e onpirinc -r- /—recommend them with the greatest confidence to my CUB- ° ° |—J j | tomers as being superior to any other medicine in relieving' for them.—Yours trulv —1-1——' those troublesome and painful disorders, and am rani'y J i disappointed even in most obstinate cases. G. OWEN, heml to the Soya! Family. !| v „ I I I remain, yours truly, L j] Y viae y Peleni hyn yn Feddyginiaelh FRANKLIN DIXON. I m w II# \m SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, m, ac i luaws o anhwyldcrau ereill sydd bob aniser yn eu canlyn, megys:— I' (\D{J QFTI CS DA, GER > sV POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ jTy v « GWELLHAD TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ y? AJTWYI, Syk,— Pimjim^T » Birtv, X ANADL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAU, SURNI >f' &v. le. ac amryl lawn I mi 0 KHTPEDDOL. -Bum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWP. YN Y OOLUDOION, A' hefyd' Yv WJ'f we(,i bod yn X if KS? yn glaf llawer 0 flynyddau "*>«> v\ OWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD o BWYSAU YN Y ymlwrti gan y Files a'r Gvayel. yn r.ghyd & M Ai I -M •* •» c.pfu viwivwin a p-. .'HAP^ 9/ semi mawr ar rai aniiierau yn Uule-VMiol, am tua A V &an y Piles a r Gravel. Bl'aidd p.„ nicco'/L-r*' '« 03 f deuddeg julyuedil, ae am y pump mis olaf cyn i mi j yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy r„«„;>c!„;u~Z!; f £ S7S" I nhraed gan y poen a achosent 1 mi, a r \1 CEKAU, POLN YN Y UORDDWYOYDD, CHVKYODIANT #/ gofidasyn-fy nftliolurVJ.m. ty nphylla. a'm ysgyfaint, « I ysgafndervnfvmhen FewnaethDoctoriaid 1 YN Y TRAEO. &o. Ij poen maVr yn nc yn fed<Wf*n beudro, folnas '1 I A ifn a U1HJU. J? e WliaeirU i/ociu ldJU 1 BUftflllAKT soMwvukn ipii-J'PVB^hii | gall",vnam.(;yffi-ed p«th;aiyneuliiw a'uilunpriorlol; mewn jl I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr j H»»9AfcT c^MW/iHAO Urliux.SYSi<H3L I' gair vr opfi<hvn wndi ir iwr andwyo gan bocna noint, fel !j II wyf wedi talu iddynt bunpedd lawer am hyny, j pE^^7: l Awd^r poV °nd j 1\ ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un 0 T ti /yvrynr'v* nr t> t> o V vmuho t <irwy <Mcfiiy«iiiiopfch Pei«>n! ynoi I honynt. Pl-vnais flvoliiid o fimilPlf's UiUUluUii, iyL.Hb.X .iO., 4\ eieli eytar* Idwn yngailn dilynfy ngalwedi- /I PTT -oia 1 ri I'Oi.lrt S 8 1 giieth pydup: cgm a j>li:CF=cr. Yr ooddynt yn fy npwella V. and CrRAVEL PILLS, a chymerais II III It W A IN, liraidd lieb yn wy dihi 1 ml, can y modd ta-wel ac esmwyth V^ddau ddogn o honynt-yr ydn-yf yn GLAMORGANSHIRE V^ ^Y^d^SSdtd wedi myned mor V\ mvr yn ddvn iaeh. 0 I oer a clilai, ond drwy barhau i'w cymoiyd, y •V\ T?TT WT A AT TV i?rmn-Dna C h V luaent wedi fy adfc-ryd i'm gwro« fel cynt, ,>X ±$iliiNJAMiJNl EDWARDS, ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r ,/f DAVID bAVIES. Argpaffediga Chyhoeddedig gan JQSSPH WILLIANP, ys ei SWYddflt, 21 a 22, Heol GlebeJftjjd, M^thyr Tydfil-Dydd Gwener Gorphenaf 24,1885