Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

SERGH DELYNEG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SERGH DELYNEG. Mi sylwais fod Gwen Yn rlioi am ei phen A gwisgo ei mantell i gychwyn, Ni wenai y lloer Y noson oedd oer A'r ffordd yn bur unig i'w bwthyn; I Nos da, meddai Gwen, ac aeth alian; Nos da, meddwn inau yn fuan. Os ydoedd y nen Yn dywyll uwcli ben Nid oeddwnlieb un seren siriol; Rhwng gobaith a braw Gosodais fy lIaw I'w synu ar fraich yr un swynol; Gofynais a feiddiwn ei hebnvng Yn mhellach? a'm llwynau'n yn.ollwng. Ai'm calon gynt, gynt, Nes rhwystro fy ngwynt, Odaid! dyna deimlad ysinala, Pan gym'rodd fy mraich Fath fynydd 0 faich A gollais, a theimlwn yn gwella; Aeth gwefr o'i braich i fy nghalon, Cusenais y Uances yn union. Fy ngahv'n fy nghlyw Yn angel neu'n eldnw 0 ganmol ni fyddai yn gymaint, Ond uwch yn ddiau Na phob un o'r ddau Y gwiriwn fy uchel ragorfraint; Dystawrwydd ac arwydd o gariad, Un siriol sydd lfl mwy na siarad. Cyn hir daeth fy Ngwen I godi ei phen, I A siarad, a gwenu i'w Morgan; A tlieimiais cyn hir Mae cariad yn wir A deimlwn at hon yn myn'd allan; Myfi a fy Ngwen bach dirion, Y'm beunydd fel brenin a banon. ATHRYWYN. — # HI

[No title]

PERWYDDIAD AC ENW.

NID MOR DDRWG.

FFOLINEB ANESGUSODOL.

CHWAEKU TEG I BA WB.

UNDEB CREFYDDOL.

PAHAM ?

AT ELLIS E. ELLIS (GLAN DVri).

PERYGLON YR OES.

GOFYMADAD,

- -------- --------Y BEIBL.

SIOMIANT.

TELlfLAD Y BARDD AR OL EJ…

Adolygiad y Wasg.

[No title]