Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

')/ L/' 'J.-õ 'Cllll" )<:> t 111 fR\) Y Newyddiadur Cymreig HARDDAF, GQRAF A RHATAF, A GYlIOEDDilt YN WYTHNOSOL At Wasanaeth Cymry America YN CYNWYS 0 Bump i Wyth Colofn mwij o JSfeiv- yddion naY un papyr Cymreig arall a gylioeddir yn y wlad. "CYFAILL GORAF" YR AMAETHWR, Y MWNWR, A PII0 B DO SB ART II 0 BLANT LLAFUR. GEL WIR SYLW ARBENIG At, ei Erthyglau Golygyddol, y Marchnad- oedd, Adran y Qweithfeydd a Cholofn yr Amaethwr. YSGRIFENWYR GOREU Y GENEDL, 0 bob enwad, yn gohebu yn gyson iddo, ar byneiau dyddorol ac adeiladol. TANYSGRIFIWCH YN DDIOED Drosoch eich hunain a thros eieh cyfeillion yn Nghymru, lie y mae y DRYCH yn fwy pob- logaidd na'r un neioy d'diadur Americanaidd. CYFIiWNG IIYSB 781 AD OL Campus i adverteisio FFERMYDD, TAI A MASNACHDAI. Y rnae ei gylchrediad yn fwy na dwbl cylchrediad y papvrau Cym- reig eraill gyda'u gilydd, ac yn cynyddu yn barhaus. IJTW ANFONIR COFIATT YN SAMPLAU i un- rhyw gyfeiriad; nid oes eisiau i neb danys- grifio o dan eu dwylaw, cyn cael mantais i gydmaru y DRYCH a phapyrau eraill. AGENTS Y DRYCH, Y a aiodurdodir i dderbyn enwau ae avian am y DRYCH yn GIRARD, O-Mri. Levi Rees a Jno. Francis. FAIRHAYEN, VT—Mr. Evan J. Evans. GRANVILLE, O-Mr. John D. Jones (43.) BEYIER, Mo—Mr. Thomas Richards. FROSTBURGH, MD—Mr. Thos. A. Evans. SLATliNGTON, PA-Mr. G. G. Griffiths. PETERSON, IowA-Mr. Wm. Evans. CARBON RUN, PA—Mr. W. R. Jones. REMSEN, N. Y.—Mr. Thomas L. Morgan. TURIN, N. Y.—Mr. John T. Jones. HYDE PARK, PA—Mr. James Oliver. YOUNGSTOWN, O-Mr. John M. Evans. MINERAL POINT, WIS—Mr. Robert Hughes NI;K A M A, Wis-Vtr. Thos. D. Parry. BANGOR, Wis-Alr. John H. Parry. IOWA CITY, IOWA-Mr. David A. Jones. COLUMBUS, IOWA-Mr. D. J. Evans. IVIILW.KUKEE, Wis-.Alr. J. Ll. Davies, 78 Fifth St. p>ISLEY, STODDARD & MATTESON, ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LA VV Mather Block, Cor. Bleecter & Genesee, Utica. E. H. RISLEY, D. C. STODDARD, M. A. MATTESON- twin I m Y lie goraf i brynu WDREFX 0 BOB MATH, Yw Masnachdy Hoerlein Bros. & Heinrich, 8 & 10 WHITESBOEO ST., UTIOA., N- Y- Mae eu Gweithdy yn RHIF. 29, 31 A 33 HOTEL STREET, Lie y gwneir gwaith o'r fath ragoraf o'r defnyddiau goraf. Y prisiau yn rhesymol iawn; a byda l'bawb a alwant gael perffaith foddlonrwydd. Cofier y Rhi f. 20tf 8 & 10 HEOL WHITESBORO., UTICA. Bargeinion yn Utica. P WYSIG I DDARLLENWYR Y DRYCH Yn Sirpedd Oneida, Herkimer, Lewis, Otsego, Madi- son a Jefferson. Rhoddir gwahoddiad caredig i Foneddigesau y sir- oedd uchod, pan fyddaut yn em dinas i alw yn mas- nachdy G. D. LONGSHORE, NEW YORK & PARIS EMPORIUM OF FASHIONS I 57 FRANKLIN SQUARE. Y mae y boneddigesau oil yn cydnabod mai y ty hwn, tu hwnt i ainheuaeth, yw y lie goreu 1 brynu CLOAKS, SUITS, MILLINERY GOODS, and LADIES' FURNISHING GOODS 0 bob math. Yr ydym yn gwerthu Cloaks o $5 i $85 yr un; Suits 0 $2 50 i$200 yr un. Millinery Goods o'r gwneuthuriad ardderchocaf am BRISIAU CYFANWERTH A MANWERTH. Y mae genym hefyd yr amryvviaeth goreu o LA- DIES' FURNISHING GOODS yn y ddinas. Gelwch a bernwch drosoch eich hunain. G. D. LONGSHORE, 20tf 57FKANKLIN SQUAKE, UTICA, N. Y. wanted, AGENTS El VE-B Y WHERE ONE MILLION SOLD. All are interested in the TRAVELS of the great MISSIONARY AND EXPLORER, DR. LIVINGSTONE. This work embraces the history of his whole life, in- cheling his last journals. SUCCESS IS SURE. Ad- dress for agency, T. J. GRIFFITHS. Pub. DUTCH, Utica, N. Y. Burke's Bank of Utica. (A RIAND Y B U RItE.) 167 HEOL GENESEE, UTICA, N. Y. [SEFYDLWYD YN 1862.] Derbynir Deposits o UN DBOLAR ac uchod, a thelir CHWECH Y CANT 0 LOG, YN GLIR ODDI- WRTH BOB TRETH. Telir llogau yn yr Ariandy hwn am bob arian a adewir yno am dri mis—yn unol a Rheolau y Banc. Cania.tei.r llog o'r diwrnod y dodir yr arian i mewn hyd y diwrnod y codir hwy oddiyno. Gellir codi yr arian unrhyw amser lleb Bybudd, ac Heb Qolled o'r LZog. 25'74,ly FRANCIS L. BURKE, EIIEOWE. Offer Amaethyddol. MfOfLYOO A THORWR GWAIR I "BUCKEYE," ERYDR, CULTIVATORS, HARROWS, FEED CUTTERS, HORSE POWERS, HORSE HAY FORKS, PEIRIANAU DYRNU, PULLEYS, RAFTER HOOKS, PEIRIANAU I WNEYD CIDER, FANNING MILLS, LAWN MOWERS, PEIRIANAU HAU, Corn Drills, Root Gutters, Grain Sowers, DOG CHURNS, PLASTER SOWERS, HORSE RAKES. HAY TEDDERS, A phob math o Offer Amaethyddol at wasanaeth yr Amaethwr, i'w cael am brisiau rliesymol yn SWYDDFA Y BUCKEYE," J. M. CHILDS & CO., 25tfl 10 A 12 FAYETTE ST., UTICA, N. Y. DAVID A. JONES, (CYFREITIIIWR CYMREIG,) ATTORNEY AT LAW, 180 CENTRE STREET, POTTSVILLE, PA. Telir svlwffyddlon i bob busnes eyfreithiol a ym- ddiriedir i'w ofal. l'75tf CAMBRIAN HOTEL, 64 LIBERTY STREET, UTICA, N. Y. Ystablau, Sheds, Gwair, Ceirch a digonedd o le i Weddoedd, Ceffylau, cfee. Dymuna Seth Lloyd roddi ar ddeall i'r Cymry yn mhob man, ei fod newydd wella yr. Hotel ysble.nydd uchod, ychydig o ddrysau i:- gorllewin o'i.hen dy, ac y mae yn barod yn awr i roudi pob cymwynasau angenrheidiol i wneyd ymfudwyr a theitliwyr yn gy- sums. Dealled y ffarmwyr fod ganddp vstablau ar- dderchog, a chant bob'peth a ddvmunant. Cedwir ar law yn barhaus y CWRW GOREU, LIen a newydd, a gwirodydd o bob math. C A R T Pi, E F 0 Y M R ( œ@) OOQJ] 212 FULTON ST., NEW YORK. PERCHENOG, MICHAEL JONES. Mae y ty uchod yn hynod gyficus i'r holl orsafoedd, ac l r Castle Garden. Ceir pob cysuron svdd vn ancr! enrheidiol ar deithwyr, am y prisiau mwyaf rhesym- Cyfarfyddir pawb, ond cael cyfarwyddyd drwy Bydd yn fnnteisiol i bawb godi eu tocynau yma d1'os nen for '111 (S:0. EYANS & CO:, NO. 105 NOHTII FIFTH STREET, PHILADELPHIA, PA., GWNEUTHURWYR poB MATH 0 ADDURNWISGOEDD I A DARPARIADAU PEHTHYNOL I Gwmniau Milwrol, Seindorfaoedd Pres, &c., d-c. yn berflaitli^ awnawn ftitio sweya unrhyw ie araii> E. O. JONES & CO., RHWYMWYR LLYFRAO 0 bob math. Paper Boxes, Blank Books, &c., Yn cael eu gwneyd ar archiad. 166 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. (Stewart Block.) D. 8-Y gwaith o'r fath oren, ae am y prisiau mwyar rhesymol. 4'75 HUGH R. JONES. BFNJ. A. JONES. CAMBRIAN HOUSE. s. W. Corner Montgomery ■ a Broadway, SAN FRANCISCO, CALIF. JONES BROTHERS, PROPRIETORS. Single Rooms, per week. From $2 00 to $3 00 Lodgings, per night 50 cents .Board with Lodgings, per week,$5 00 to$6 00. Board, per day §i 00 ROOMS WITH OR WITHOUT BOARD. iESF" This House has been reflttedjwith new Spring Beds and Mattresses, which makes it ONE OP THE BEST LODGING HOUSBô IN THE CITY. 44 7itf J ^NERCHIAD ARNOLD GRIFFITHS, i'w cwsmebiaid: Dowch yn awr gyd-ddinasyddion, Rhowch wrandawiad ar ein can, Can's nylii, yii wir, yw'r cryclclioii Fedrwn foddio mawr a man. Pwy ar wyueh daear, fedr Wneyd esgidiau fel nyni?— Cystal gwaith a chystal lledr, A rhagorion aml-ri'? A'n bot.asau!—maent yn swynol, Ac yn gwir deilyngu serch, Ac y maent yn dra phriodol Er mwyn enill cariad merch. Gall teilwriaid a chyfreithwyr, Ac amaethwyr dewr ein gwlad, A doctoriaid doeth, a theithwyr, Yma gael botasau rhad. Dyma'r lie i'r gwragedd glanwaith Gael esgidiau o bob rhyw; Ac os prynant yma unwaith, Yma prynant tra b'ont byw. Y mae genym ni helaethrwydd 0 esgidian hardd i blant; Galleni ffitio'r oil yn ebrwydd Pe b'ai genych lianer cant. Nid y'm ni am ddweyd celwyddau Wrth un dyn o fewn y wlad I hyrwyddo gwerthu'n nwyddau- Ond yn wir y maent yn rhad. Brysio wniled yr hyfryd foreu Pan ddaw pawb, yn dorf ddi-ri', I bwrcasu'r nwyddau goreu- Sydd i'w gwerthu genym ni. Store Boblogaidd Botasau 80 Esgidiat ARNOLD & GRIFFITHS, 194 GENESEE ST., UTICA, N. Y. [GARDNER BLOCK.] Telir sylw neillduol i Fotascm Cwstwvi Bon- eddigesau a Boneddigion. Yr eiddoch yn gywir, ARNOLD & GRIFFITHS, 5'75 194 Genesee St., Utica, N. Y. Temperance Hall. NO. 53 BEACH STREET, NEW YORK. YB HEN SWYDDFA YMFUDOL. Mae JOHN W. JONES, brawd DAFYDD MORGANWG, yn dymuno rhoddi ar ddeall i'w gydgenedl, yn Amer- ica ae yn Nghymru, ei fod wedi symud y TEMPER- ANCE HAL;, ychydig o ddrysau beibio y gongl, i'r heol uchod; ac yn awr y mae ganddo GAHTKEF I'R YMFITDWYR, yn cynwys 22 o ystafelloedd da. Mae yn awr rr'di cael blynyddoedd o brawf fel hyffordd- wr i'r ymfndw r; a dymuna ddiolch i'w gydgenedl am y gefnogaetli a, dder^yniodd. Bwriada ddvblu ei ddiwydrwydd yn eu gwasa.'iaethu yn y dyfodol. Saif ei dy o fewn pum' cant o latheni o'r lley cych- wyna agerlongau ardderchog John G. Pale a'i Gwm., yr hyn sydd yn ei wneyd y mwyaf cyfleu.i vn New York i ymfudwyr i nen o'r Hen Wlad. SicrheL' CARTREF CYSURUS I BAWB. BWYD DA a llety ghin a clilyd, am y pmSIAU ISELAF. Bydd Mr. Jones yn cyfarfod ymfudwyr yn Castle I Garden, a cheir ganddo bob cyfarwyddyd yn ei allu er iddynt gyraedd pen eu teitHian vn ddiogel achy- surns. V-W- Cofier peidio prynu tocynau yn 1 wlad, canys maent yn rhatach yma yn ami; ac wrth en prynu yma cymerir eich gofal, a chewch ddewis eich lie yn y llong, Mae y Jersey City Ferry Cars yn pasio drws y ty newydd. Cyfeirier ato fel y canlyii: JOHN W. JONES, No. 53 Beach Street, New York. CONFECTIONERY A BAKERY JE N 94 HEOL GENESEE, UTICA, N. Y. Lie cyfleus i bobl o'r wlad i gael pryd o fwyd da am bris rhesymol. Lie i fyrddio wrth y dydd neu wrth yr wythnos. Yr lee Cream a'r Melus-fwydydd goreu yny ddinas. 13'75 D O D R E; FHni YN MAHANOY CITY, PA. Y mae JOHN BRADLEY yn gwneyd pob math 0 Ddodrefn yn y modd goreu, ac yn eu gwerthu am y prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i ANGLADDAU, a gwneir COFEINIAU yn y modd goreu. Coliwch ei store 50 CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA. PITTSBURGH, PA., (CARTREF Y MTOWYB) RHIF. 41 GRANT STREET. Deng mynyd oddiwrth Orsaf y P. C. R. R., a dau fynyd i'r Monongahela. a Badau yr Ohio a New Or- leans. TY CYFLEUS, CYSUKUS A THELERAU RHES- YMOL. D. T. WILLIAMS, gynt o Ddowlais. LLINELL Y WIIITE STAR. Agerlongau yn cario Llythyrgodau y T. U. 0 New YORK BOB DYDD Sadwen. 0 LIVERPOOL BOB DYDD IAU. Pris yn y Caban 0 $70 i $100, mewn aur. SteeraGe $30, mewn arian papyr. SAGENTS YN UTICA-GAIN L. FAY, 1 Bagg's Hotel. a P. J. MCQUADE, Steam Woolen Mills. 18'ly HADAU O'R FATH OREU AM BRISIAU ISEL, J'wcaelgan J. W MORRIS, /v 22 HOTEL STREET, Utica, N. Y. MILLER & PURVIS, fH 131 GENESEE ST., UTICA, N. Y. (EQCHANGE BUILDINGS.) Mae y Llvfr-rwymfa rad uchod uwchben Swyddfa y DRYCH, lie y rhwymir pob math o lyfrau, yn yr am- ser hyraf, yn y dull goreu, ac am y prisiau rhataf. Anfoned pawb o r wlad y llyfrau a gymerant yn rhanau, cylchgronau misol, &c., i ofal Swyddfa y DRYCH., a chant eu rhwymo yn ddioed yn ol y cyfar- wyddiadau. Gellir anfon sypynan am ychydig gvda'r Railroads. 4 £ '74tf L L 111, L ? M æ LLYTIIYR-EONGAU AGEROL. Rhwng New York a Liverpool, gan alw yn Queens- town; ac maent mewn cytundeb i gario Llythyrgod- au Prydeinig ddwy waith yr wythnos. Wele enwau yr agerlongau: ABYSSINIA, DEMEBAKA, PARTHIA, ALGERIA, HECLA, RUSSIA, ALEPPO, JAVA, SAMARIA, ATLAS, KEDAR, SAIIAGOSSA, BATAVIA, MALTA, SCOTIA, BOTHNIA, MARATHON, SCYTHIA, CALABRIA, MOROCCO, SIBERIA, CHINA, OLYMPUS, SIDON, CUBA, PALMYRA, TABIFA, TRINIDAD. Bwriedir i un o'r agerlongau uchod, y rhai ydynt oil o'r radii flaenaf, yn meddu gallu agerol cyllawn, ac wedi eu hadeiladu oil o haiarn, hwylio o Liver- pool am New Yor bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn; ac o New York am Liverpool bob dydd Mercher a dydd Iau. Nid yw'r agerlongau a hwyliant ddydd Mercher o New York yn cario ond teithwyr yn y Caban yn unig. Mae agerlongau dydd Iau yn cario teithwyr yn y Caban ac yn y Steerage. Mae y teith- wyr yn y Steerage yn cael cyflawnder o ymborth wedi ei"goginio yn barod, ac mae meddyg da ar fwrdd pob uii. Dealler fod yr agerlongau uchod yn dra adnabydd- us, o herwydd en llwyddiant, eu cyiiyindra, eu glan- weithder a'u hawyriad da. Mae pris y cludiad bob amser mor isel a'r eiddo unrhyw linell arall. Ymholer yn nghylch y cludiad, neu unrhyw fanyl- ion mewn cysylltiad a'r fordaith yn Swyddfa y Cwmni, RHIF. 111 BROADWAY, NEW YORK, Neu gydag unrhyw un o'r Goruchwylwyr canlynol: N. Hollister & Son, Utica, N. Y. J. E. McElroy, Albany, N. Y. Geo. Brickwedde, Elmira, N. Y. John E. Walsh, Buffalo, N. Y. L. J. Ellis, Shenandoah, Pa. Opdycke Stout, Easton, Pa. Williams Bros., Wilkes-Barre, Pa. Edwards, Morgan & Co., Kingston, Pa. T. R. Peters, Hyde Park, Pa. J. J. McCormick, Pittsburgh, Pa. David Jones, Plymouth, Pa. E. P. Kingsbury, Scranton, Pa. J. E. McCarter, Sharon, Pa. Frank Dibert, Johnstown, Pa. John Williams, Catasauqua, Pa. Jos. Alexander, Jr., Carbondale, Pa. Robert McCurdy, Youngstown, Ohio. [37'74,ly Enoch Evans, Hyde Park, Pa. LLINELL GUI OX, RHWNG NEW YORK, QUEENSTOWN A LIV- ERPOOL, Yn cychwyn o New York bob dydd Mawr, ac yn cario Llythyrgodau y Talaethau Unedig. IDAHO, fc NEVADA, MINNESOTA, COLORADO, WISCONSIN, sMmKMm N KBRASKA MANHATTAN, W lO.MlXG. CLUDIAD YN Y CABAN,$80 yn aur. STWRAQE$30 oN. Y. $32 o Liverpool nen yn srisr ,u'" Anfonir Arian i Brydiiin, yr Iwerddoi fandir ar delerau rhesymol. Ymofynir a WILLIAMS & GUION, 29 Broadway, I Neu a Davis & Jones, 104 Genesee St., Utica, T II. D. Jones, Hyde Park, Pa. Thomas Ford, Pittston, Pa. Thomas Blake, Wilkes-Barre, Pa. Fox Bros., Pottsville, Pa. H. J. Thomas, 154 Penn Ave., Pitfsbr Wm. Davies & Co., Plymouth, Pa. D. Phillips, Mahanoy City, Pa. John Williams, Catasauqua, Pa. H. Greenebaum & Co., Chicago, 111. L. J. Ellis, Shenandoah City, Pa. Adam F. Griftith, Irwin Station, P- Enoch Evans, Hyde Park, Pa. McKOWN A'I ( 6 WHITESBORO ST., Ul Yn y masnachdy hwn ceir amrywi Ddrychau (Looking MOULDINGS GOREUREDIG, FI LUNIAU, &C., &< Am brisiau rhesymol. Uw t'sly Cym Y Stars and JOHN J. LEWIS, I 109 FRANKLIN AYE. Mae Mr. Lewis yn Gyr Cymru, ac wedi >agor Gi uchod, yr hwn sydd o fe Del. Lack. & Western J spectable, lie y ceir pob deithwyr, mewn dull g y prisiau mwyaf rhesy mwyaf moesol a rhinw iad y Ty. Coiled y Cy 25,ly /Tho Cira* Th.0 Gtrc IThoLIglaJ V The Mp' t6 p < 12 Chromos for $1.00. The grandest ciiance ever offered agents. We will mail to any address, post paid, 12 beautiful Oil Chromos, size 9x11, mounted, on receipt of $1. Sell for $2 in an hour. Try y Chromo agen- cy, it is the best paying agency ont. Everybody loves and buys pictures We have work and money for ail, men and women, bovs and cirls. whole or spare time, day time or evening, at home 01* traveling. Inclose$t in n letter. Chromos byre- turn mail. They sell at sight. w A NT R ll&sra «» X LJ L/world. It contains 15 sheets paper, 15 envelopes, Pen, Penholder, Pencil, Patent Yard Measure, package of Perfumery, and a piece of Jewelry.- Single package with elegant prize, post paid, 25 cents. IJfTlrtWlSeHing Imitation Gold Wnt.ce in the mar- Kf.A I ket. This is a pnre Coin Silver Hunting MJMM ing Cased Watch; English rolled Gold plate; sunk Second Dial; Full Jewelled; Expansion Balance; Nickel Movements; beautifully engraved Cases; and is equal in appearance to a $old Watch that costs from $60 to $100. It sells and trades read- ily for from $25 to $60. If you wish a watch for your own use, or to make money on, try this. Price $17 only. We will send this watch C. O. i>. sub- ject to examination, if you send$2 with the order, the balance or $15 you can pay the Express Co. if the watch proves satisfactory. A I I CAN make splendid pay selling our goods. f\ LL'We have other Novelties which are as staple as Flour. Send stamp for our illustrated catalogue. Address F. P. GLUCK, New Bedford, Mass 20'75,ly gLAM BANG— A'N DULL 0 WERTHU. Best A Sugar 10,31 New Raisins 12 New Currants 8 New Citron 40 New Prunes I 1-1 Best Saieratus. g Best Starch g Dizon's Stove Polish.5 Washing Crystals 3 Tip-top Molasses 60 (Good as you can buy at 65, 70 or 75) Nice Drip Syrup 75 Best Tomatoes, per can 20 Camden Sugar Corn, per can.. 20 Soaps cheaper than dirt. Kerosene Oil 15 5 gallons for 60c. Best No. 1 Mackerel per kit.2 00 10 lbs. kits Mackerel 85 Best Codlish (jjtf Best Rio Coffee 25 Best New Orleans -ifolasses, 85 Broken Leaf Japan 40 Tio-top Green, Black and Jap". 75 Splendid Green, Black and Jap 75 Extra choice Green and Black. 1 00 The very best Japan 1 00 The very best Eng. Breakfast 1 00 Yr ydym yn gwerthu Te o 15 i 25c y pwys yn is nag 1111 Masnachdy Te arall yn y ddinas. Dim Chromos a Darlunuiu. Yr ydym yn parhan i gerdded oddiam- gylch gydag ysglodyn mawr ar ein hysgwydd. Tal yn dda ibawb ddclio yn y masnachny hwn. 41'741y BUTLER & HAMILTON RBIRDDD NEILLDUO' DAVIES, JONES, HORN & BFr 104 Genesee St Dymunem hysbysn ein c eenym gyilawnder mawr o œi'1 ¡,